Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Nowicki - h. Nowicki, h. Poraj
pw. 10.I.1799 r.
wieś Paszkowszczyzna, Lubarty (aren­da, 5 d.m. - tytularnego sowietnika Tadeusza s. Jana w 1852 r.) - par. bie­niakońska;
ok. Dzimitry (1828-1837 r.), Jurszyszki (1840 r.), Sinodwory (1842 r.), Wilkańce (1840 r.), Wojdagi (1841 r.), Żemojtele - par. ejszyska;
wieś Pilczuki - par. iszczołnska;
Nowicztrowszczyzna - par. jelneńska;
ok. Kijucie, Krupowiesy (1926 r.), Woj­dagi (1828-1830 r.) - par. koleśnicka;
wieś Szorkinie (1841 r.) - par. lacka;
m. Lida (1826-1859 r.), Olżew Wielki (1859 r.) - par. lidzka;
m. Nacza (1843 r.), dwór Jawor (1839 r.), maj. Stażeniszki (1863 r.), folw. Olekszyszki (1872 r.), ok. Gaworskie (1859 r.), Mickańce (1890-1926 r.), Pikiszki (1833-1840 r.), Puzieli (1832-1862 r.), Soboluńcy (1829-1926 r.), zaśc. Starzeniszki (1858-1862 r.) - par. nacka;
ok. Kobrowce (1810 r.) - par. nowo­dworska;
ok. Dowgiały (1805-1809 r.) - par. ossowska;
wieś Paskowszczyzna (1863 r.) - par. solecznicka;
ok. Perechody (1838 - 1866 r.) - par. wasiliska;
folw. Misiewicze (1873 r.), wieś Montuny (1844 r.) - par. wawiórska;
m. Zabłoć (1831-1833 r.), ok. Wołejsze (1832-1834 r.) - par. zabłocka;
folw. Kozlany (1831 r.) - par. żołudzka;
Nowikiewicz
wieś Zubiszki (1828 r.) - par. koleśnicka;
Nowocki
wieś Widyniany (1826 r.) - par. kole­śnicka;
Nowogrodzki
wieś Dziurce (1839 r.) - par. wasiliska;
Nowokuński - h. Strzemię, h. Nowina
pw. 26.V.1800, 25.VII.1832 r.
maj. Karmaniszki (1803-1915 r.; 345 dzies., 16 d.m., 18 d.ż. Mikołaja s. Win­centego w 1846 r.; 100 dzies. Ludwika Jana s. Mariana w 1891 r.), ok. Bujwi­dy (1804-1916 r.; 40 dzies. Michała i Huberta s. Karola i Katarzyny N., 70 dzies. Piotra s. Wincentego w 1848 r.), Honckiewicze Wielkie (1848-1894 r.; 10 dzies. Michała i Huberta w 1848 r.), Hormany (1850 r.), Jurszyszki (1828-1895 r.), Korkliny (1895 r.), Nowokuńce (1690-1837 r.), Wiszkuńce (1837 r.), Żałobiszki (1805-1917 r.), Żemojtele (1805 r.) - par. ejszyska;
ok. Pieretańce (1926 r.) - par. nacka;
m. Lida (1827-1834r.), ok. Bogatki (1814 r.) - par. lidzka;
folw. Ignatowce (1836 r.), wieś Zieniewicze - par. wawiórska;
ok. Towzginiany - par. werenowska;
Oborski
maj. Iwaszkiewicze (214 d.m. w 1853 r. Weroniki c. Pawła z Lenskich);
Obręmski
ok. Lacewicze (1831 r.) - par. dziembrowska;
ok. Spusza (1863 r.) - par. lacka;
ok. Piaski (1837-1843 r.) - par. nowo­dworska;
m. Szczuczyn (1855 r.) - par. szczuczyńska;
ok. Niewisza (1831 - 1832 r.) - par. wasiliska;
Obrocki
wieś Bękarty (1856 r.) - par. solecznicka;
Obrycki
folw. Pieretańce (1832 r.) - par. nacka;
Obszter
m. Lida (1839 r.) - par. lidzka;
folw. Podubicze (1838 r.) - par. nacka;
wieś Lipkuńce (1830 r.), Lulańce (1833r.) - par. raduńska;
Obuchowicz
Dziembrów (1832 r.) - par. dziembrowska;
ok. Pojedubie (1863 r.) - par. ejszyska;
folw. Pakuliszki (1840 r.) - par. nacka;
folw. Wemperszczyzna (1847 r.) - par. nowodworska;
Obuchowski
wieś Dziegucie - par. ejszyska;
ok. Jocze (1829 r.), Rakuciniszki - par. nacka;
ok. Hlebowce (1863 r.) - par. wasiliska;
maj. Ignatowszczyzna - par. wawiórska;
ok. Darangowszczyzna (bez ziemi - Dio­nizy s. Bolesława w 1891 r.);
Ochocim(n)ski
ok. Kolesiszcze (1850 r.), Podubnie (1831-1834 r.), Nieciecza (1855-1861 r.) - par. lidzka;
Odachiewicz
m. Szczuczyn (1826 r.) - par. szczuczyńska;
Odaczewski
ok. Pakuliszki (1856 r.) - par. nacka;
Odyniec - h. Leliwa
maj. Podweryszki (1831 r.) - par. bieniakońska;
Okniński - h. Okniński
pw. 29.X.1817 r.
maj. Głębokie (1831-1844 r.; z wsią Maciuki - 274 dzies., 26 d.m., 24 d.ż. Bony Oknińskiej c. Kazimierza - sędziego grodzkiego w 1844 r.) - par. nowodworska;
Okolicki
ok. Bujwidy (1840 r.), Hormany (1843 r.), Jacewicze (1844 r.), folw. Gilwiniszki (1827 r.), wieś Podborze (1852 r.) - par. ejszyska;
Okołów - h. Topór
pw. 17.I.1799, 20.XI.1820 r.
folw. Bieniakonie Stare (1843 r.) - par. bieniakońska;
dwór Istoki (1840 r.) - par. jelneńska;
m. Lida (1806-1841 r.), ok. Bohdzie (1835 r.), Okoły (1809-1814 r.) - par. lidzka;
ok. Siemaszki (1836 r.) - par. olkienicka;
ok. Janowicze, Pacieluńce (1829-1849 r.; 10 dzies. Jana s. Floriana z żoną Katarzyną ze Stacewiczów w 1849 r.) - par. raduńska;
ok. Siemaszki (1836 r.) - par. olkienicka; m. Werenów - par. werenowska;
Okorowski
Oktyński
Olechnowicz - h. Leliwa
posesja Posolcz (1803-1876 r.), Poczobuty (1824 r.), zaśc. Hryndziszki (1859 r.) - par. bieniakońska;
wieś Papukiszki - par. butrymańska;
ok. Lacewicze (1841 r.), wieś Chamowszczyzna (1813 r.) - par. dziembrowska;
ok. Dzimitry (1829-1833 r.), Songiniszki (1832-1835 r.), wieś Paleckiszki (1837-1844 r.) - par. ejszyska;
wieś Nowosady (1812 r.) - par. koleśnicka;
ok. Czechowce - par. lidzka;
ok. Kobrowce (1846 r.) - par. nowo­dworska;
ok. Kraśniki (1829-1833 r.) - par. różankowska;
ok. Zagorowszczyzna (1858 r.) - par. trokielska;
folw. Stary Dwór (1863 r.) - par. wa­siliska;
ok. Towzginiany (1831-1856 r.), folw. Sobolewszczyzna (1850-1858 r.) - par. werenowska;
ok. Szłowience, wieś Chodziłonie (1829-1832 r.), Eyszczyki (1835 r.) - par. zabłocka;
ok. Wołczki (1834-1874 r.), Kraśniki (1825 r.) - par. żołudzka;
folw. Trakielszczyzna (bez ziemi - Adolf i Mateusz w 1891 r.);
Oleski
m. Różanka (1832 r.) - par. różankow­ska;
Olszański
pw. 31.VIII.1820 r.
m. Bielica - par. bielicka;
ok. Baniuny (1806-1830 r.), Bołądzie (1824 r.), Honckiewicze (1873-1903 r.; 15 dzies. Tomasza Telesfora s. Jerzego Fulgentego oraz jego żony Elżbiety z Ożarowskich w 1891 r.; 3 dzies. Romualda s. Ksawerego w 1903 r.), Miżany (1888 r.) - par. ejszyska;
m. Zabłoć (1830-1832 r.) - par. za­błocka;
m. Żołudek (1846 r.) - par. żołudzka;
Olszewski - h. Ślepowron
pw. 26.I.1801r., 24.II.1819 r.
ok. Zajki - par. białohrudzka;
ok. Bohusławy (1832 r.), wieś Żelwidory (1836 r.), Kowalewszczyzna, Rudnia (1842 r.) - par. bieniakońska;
ok. Michnokiemie (1869 r.), wieś Dociszki - par. ejszyska;
maj. Molgi (1844-1855 r.; 180 dzies., 14 d.m., 8 d.ż. Alojzego s. Antoniego w 1844r.), m. Lida (1830 - 1834r.), wieś Kozicze (1861 r.) - par. lidzka;
Koniawa dwór - par. nacka;
ok. Wojdagi (1805-1844 r.) - par. ossowska;
Siedziekowszczyzna - par. raduńska;
m. Szczuczyn (1831-1838 r.) - par. szczuczyńska;
ok. Giniuny - par. werenowska;
m. Zabłoć (1830 r.), maj. Daubienki (1848-1866 r.; z wsią Dowbienki - 491 dzies., 38 d.m., 15 d.ż. Gabriela w 1848 r.) - par. zabłocka;
maj. Andruszowszczyzna (1850 r.) - par. żoludzka;
Oławski
ok. Bołądziszki (1808-1823 r.), Bołądzie (1835 r.), Korkuciany (1834 r.) - par. ejszyska;
Onacki
wieś Dziatkowicze (1820 r.) - par. bielicka;
Opolski
ok. Orlica (1840 r.), wieś Hanczarowczyzna (1844 r.) - par. zabłocka;
Oranowski - h. Szreniawa
pw. 11.XI.1820 r.
ok. Wismonty (1823 r.) - par. lidzka;
dwór Horodno (1836-1843 r.) - par. ossowska;
m. Szczuczyn (1838 r.) - par. szczu­czyńska;
maj. Szyszkowszczyzna (1830-1858 r.; z wsią Jasiutki - 163 dzies., 14 d.m., 18 d.ż. Jana w 1844 r.) - par. zabłocka;
Wojno-Oranski h. Kościesza
folw. Mackiszki (1833 r.) - par. ejszyska;
wieś Mikunce (1844 r.) - par. hermaniska;
m. Lida (1862-1863 r.) - par. lidzka;
ok. Sakowicze (1823 r.) - par. ossow­ska;
ok. Łunki (1844 r.) - par. raduńska;
maj. Żyżma (1690-1858 r.; z wsią Mikańce - 442 dzies., 31 d.m., 30 d.ż. Michała s. Jakuba, 72 dzies., 8 d.m., 6.d. we wsi Mikańce Aleksandra i Władysła­wa w 1845 r.), maj. Żyżma. alias Łowcuny (1845-1866 r.; z wsią Dejnówka - 212 dzies., 15 d.m., 12 d.ż. Stanisława s. Jakuba w 1845 r.), folw. Janopol (1863 r.), wieś Mikańce (1842 r.) - par. trokielska;
ok. Szymkowszczyzna (163 dzies., 14 d.m., 6 d.ż. Jana s. Antoniego w 1848 r.) - par. wasiliska;

 

Czesław Malewski

??????.???????