Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Niedaleko wsi Ćwiermy od dawnych czasów stał krzyż, w 1935 r. proboszcz fary lidzkiej ks. Hipolit Bojaruniec przy pomocy ofiarnych parafian zbudował drewnianą kaplicę, która w czasach ateizmu  została zniszczona (p. St. Uszakiewicz "Wiejskie losy", ZL nr 10). W przeddzień św. Wszystkich Świętych na miejscu kaplicy stanął nowy krzyż. 
***
W oktawie Świąt Zmarłych członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej uczcili miejsca pamięci narodowej na cmentarzach przy ulicy Engielsa, w Feliksowie, Wewiórce. 
***
4 listopada w Polskiej Szkole w Grodnie odbyły się obwodowe eliminacje konkursu recytatorskiego "Kresy-2006", które zostały zorganizowane przez PMS oraz Grodzieńskie Obwo­dowe Kuratorium Oświaty. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe. Wśród najlepszych byli także reprezentanci Ziemi Lidzkiej. W kategorii do lat 12: II - Wiktoria Woronowicz (Brzozówka), III - Agata Waninkiewicz (Werenowo); lat 12-16: II - Julia Szyrma (Lida); III  - Anżelika Janel (Żyrmuny); od lat 16 i starsi: III - Oksana Gomza (Lida). Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.
***
Tegoroczne Święto Niepodległości dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej stało się dniem walki o prawa Polaków na Ziemi Lidzkiej. 12 listopada w kościołach farnym, NP NMP na Słobudce oraz św. Rodziny członkowie organizacji zbierali podpisy w obronie polskich księży bezpodstawnie wydalanych z Grodzieńszczyzny. Było to ciekawe doświadczenie. Ludzie starsi, którzy na sobie doświadczyli czasy ateizującego komunizmu, chętnie składali swe podpisy, stali w kolejce, wypowiadali słowa uznania dla organizatorów akcji. Jednak trzeba zaznaczyć, że były również głosy niechęci, a wiele osób po prostu obawiało się głośno wypowiedzieć swe zdanie (poprzez złożenie podpisu) na ten temat. 
***
12 listopada w Domu ZPB w Lidzie odbyła się Akademia z okazji Święta Niepodległości Polski. Uczniowie szkoły społecznej przybliżyli historię rozbiorów Polski i walk o niepodległy byt. Widzów wspaniale bawiły zespoły "Memoria", "Sybirak", "Contabile", "Lidzianie" i "Kresowe Zabawy".
***
13 listopada do Lidy na swój zjazd przybyli katecheci Diecezji Grodzieńskiej. Referat pt. wygłoszony przez panią Barbarę Sajnok zawierał praktyczne wskazówki dotyczące form współpracy katechety z rodziną. Drugi referat o działalności poradni rodzin­nych wygłosiła pani Marina Szatiłowa. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza św., celebrowana przez ks. prał. Wincentego Lisowskiego, dziekana lidzkiego. Kazanie wygłosił ks. Józef Hańczyc, pro­boszcz parafii p.w. Św. Rodziny w Lidzie.
***
16 listopada w uroczystość Matki Bożej Miłosier­dzia w grodzień­skiej bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił sa­kramentu kapłaństwa trzem diakonom, w tym także jednemu z Ziemi Lidzkiej - dk. Andrzejowi Łazarewiczowi (par. Nowy Dwór).
***
19 listopada po raz drugi na ziemi werenowskiej odbył się organizowany z inicjatywy Związku Polaków na Białorusi coroczny konkurs recytatorski. Około trzydziestu uczestników, którzy dotarli tu z siedmiu rejo­nów obwodu grodzieńskiego, pre­zentowali zróżnicowany tema­tycznie i autorsko repertuar. Usłyszeliśmy w tym dniu w ich wykonaniu utwory Wisławy Szymborskiej, Karola Wojtyły, Mi­chała Wołosewicza, Adama Asnyka, Juliana Tuwima i innych po­etów polskich, królowała jednak na scenie poezja Adama Mickie­wicza. Jurorzy mieli niełatwe za­danie, ponieważ każdy z młodych ludzi wchodzących na scenę Do­mu Kultury w Werenowie, miał swój urok, stworzył własną wizję i interpretację recytowanych utworów.
***
W dniach 30 listopada - 4 grudnia zespół "Kresowiacy" koncertował w Poznaniu i okolicach na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, wiceprezesem którego jest wspaniały lidzianin Ryszard Liminowicz. Zabawa andrzejkowa w Poznaniu nosi nazwę Bigos wileńsko-nowogródzki i tym razem została powiązana z jubileuszem znanego polskiego śpiewaka z Wilna Bernarda Ładysza (p. ZL). "Kresowiacy" nie tylko wzięły udział w zabawie Andrzejkowej, lecz także koncertowały w Poznaniu, Kaźmierzu oraz Kostrzynie. Organizatorzy zadbali o bogaty program zwiedzania w gminie Kaźmierz, gdzie odbyło się spotkanie z władzami, zwiedzanie szkół, biblioteki, zakładu firmy "Hochland". W drodze powrotnej, w niedzielę, "Kresowiacy" zaśpiewały na Mszy św. w pięknej miejscowości Głowno k. Łodzi. 
***
2 grudnia TKPZL zorganizowało wyjazd grupy lidzian do Grodna, gdzie miał miejsce występ Teatru Polskiego ze Lwowa. Widzom zaproponowano sztukę pt. "Nie pierwszy kochanek". Artyści grali na scenie Teatru Lalek, sala którego była wypełniona po przysłowiowe brzegi. Było bardzo dużo młodzieży, która żywo reagowała na akcję. Po zakończeniu przedstawienia Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Krętowski wręczył aktorom kwiaty, czemu towarzyszyły rzęsiste oklaski.  
***
10 grudnia do dzieci Szkoły Społecznej oraz szkół średnich nr 8 i 10 zebranych w Domu ZPB w Lidzie przybył Święty Mikołaj. Pod kierownictwem swoich nauczy­cielek: Inny Korendy, Nadziei Podżogi, Teresy Dawidowskiej dzieci przedstawiły ciekawy koncert, tworząc świąteczny nastrój i ciesząc rodziców. Święty Mikołaj był zadowolony z przyjęcia i pochwalił dzieci za znajomość języka pol­skiego oraz rozdał słodycze.
***
Z inicjatywy TKPZL 10 grudnia w kaplicy św. Rodziny odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem "Ostatni leśni", która przedstawia ostatni okres działania oddziałów poakowskich na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego. Przed zebranymi wystąpił przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy Kazimierz Krajewski, artykuły którego często są drukowane w naszej gazecie. Lidzianie z wielką uwagą wysłuchali wykładu, po którym padło wiele pytań. Wystawę jako pierwsi zobaczyli grodnianie.
***
W okresie świąt Bożego Narodzenia tradycyjne spotkania opłatkowe i przedstawienie "Jasełek" odbywają się wszędzie tam, gdzie naucza się języka polskiego. Dobrze przygotowała swoich uczniów nauczycielka języka polskiego ze szkoły nr 14 p. Helena Aleksandrowicz. Dzieci chętnie brały udział w inscenizacji wydarzeń świętej nocy, ucząc się jednocześnie kolęd i wierszy. To pozostanie na zawsze w ich pamięci.
***
Na godzinę 15.00 zebrali się starzy i młodzi, by uczcić kolejną rocznicę urodzin Wieszcza przy pomniku Adama Mickiewicza w dniu 24 grudnia. Obecny ksiądz diakon z lidzkiej fary pobłogosławił zebranych, jak również opłatki, którymi Polacy zaczęli się dzielić składając sobie nawzajem świąteczne życzenia. A jakież spotkanie opłatkowe bez kolęd, no i oczywiście brzmiała poezja Adama Mickiewicza. Naprawdę wspaniałe w tym wszystkim jest to, że my sami potrafimy tworzyć i wzbogacać nasze narodowe tradycje.  
***
W pierwszym dniu świąt, 25 grudnia, TKPZL zaprosiło lidzian na koncert świąteczny do dużej Sali miejskiego Domu Kultury, gdzie dla widzów śpiewały zespoły "Kresowiacy", "Anima", "Tonika". Brzmiały piękne polskie kolędy w stylu klasycznym, jak również w opracowaniu estradowym. Pieśni o tematyce bożonarodzeniowej, piosenki ludowe tworzyły niepowtarzalny świąteczny klimat. W koncercie była przemiła niespodzianka - debiut zespołu tanecznego pod kierownictwem Lilii Zmitrowicz. Dwie i pół godziny koncertu minęły niepostrzeżenie, a wykonawcy i organizatorzy cieszyli się razem z publicznością tą świąteczną atmosferą i nastrojem, który sobie nawzajem udało się podarować.
***
Zabawa świąteczno-noworoczna z pewnością jest jedną z najciekawszych imprez dla dzieci. Kolejne spotkanie ze św. Mikołajem w Domu ZPB odbyło się w dniu 28 grudnia. Była tu choinka oraz dużo uśmiechu i radości. Specjalny nastrój stworzyły przedstawienie teatru "Kleksik" oraz wesołe piosenki zespołu "Anżelika". Każde dziec­ko dostało od Mikołaja słodkie prezenty.
***
Kolejną ciekawą tradycją TKPZL stały się odwiedziny dzieci przez Św. Mikołaja, któremu tym razem towarzyszyły dwa króliki. Chętnych przyjąć niebiańskiego gościa było tyle, że odwiedziny trwały przez dwa dni do późnego wieczoru. Trzeba zaznaczyć, że dzieci, a w tym oczywiście zasługa dorosłych, coraz lepiej spisują się przed gościem: dla Mikołaja śpiewa się kolędy, często to jest wspólny śpiew całej rodziny, opowiada się wiersze, oczywiście pacierze, gra się na instrumentach. Św. Mikołaj nie pozostawał dłużny i hojnie obdarowywał dzieci prezentami, które dostarczył Konsulat RP w Grodnie. Ale również sam św. Mikołaj dostawał od dzieci upominki, które były wcześniej przygotowane prze nie. Były to portrety tego sympatycznego świętego, jak również inne rękodzieła, co było naprawdę miłą niespodzianką. A przy okazji dwa króliki, towarzyszące gościowi urządzały w domach ciekawe zabawy, w których chętnie brali udział nie tylko dzieci, ale i dorośli. Wzajemna radość była nagrodą dla obydwóch stron.
***
Dorośli członkowie TKPZL również chcą mieć swoją zabawę. I taka odbywa się jak co roku w oktawie świąt. Jest to spotkanie opłatkowe. W tym roku zgromadziło ono rodaków w dniu 30 grudnia. Tradycyjnie na początku odczytano urywek z ewangelii, po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. To piękna okazja, kiedy można podejść do starych przyjaciół, jak również do kogoś nieznajomego, by obdarować się nawzajem kilkoma ciepłymi słowami. Tu również do zebranych zawitał Św. Mikołaj z królikami i aniołem. Tu już dorośli musieli popisywać się swoimi umiejętnościami. W trakcie spotkania śpiewano kolędy i inne ulubione piosenki. Przy okazji zorganizowano naukę tańca towarzyskiego, co zaowocowało wspólnym odtańczeniem poloneza z wodzirejem. Nie mogło zabraknąć na tego rodzaju zabawie gier, konkursów, gdzie na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.

??????.???????