Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Kwiecień, 2006 r., nr 2(72)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Halina Kuncewiczowa. "Byłam towarzyszką wędrówek Karola Wojtyty"

Lilia Tumilewicz. "Lida utrwala pamięć o Janie Pawle II Wielkim"

Dorota Piramidowicz. "Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Żyrmunach"

Eustachy Byliński ps. Saszka. "Partyzancki fortel w Wasiliszkach"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Marian Dowgiałło. "Żyć nie dali i umrzeć nie dali"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"