Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Mackiewicz - h. Bogorya, h. Lubicz, h. Boża Wola
pw. 29.X.1817, 7.I.1799 r.
ok. Bohusławy - par. bieniakońska;
ok. Dziczkańce (1827 r.), Rymkuny (1798 r.) - par. ejszyska;
maj. Dokudowo (1850 r.) - par. lidzka;
m. Ostryna (1846 r.), folw. Berszty (1835-1838 r.) - par. nowodworska;
ok. Bołotniki (1799-1902 r.; 146 dzies., 3 d.m., 10 d.ż. Leonarda s. Franciszka w 1844 r.; 30 dzies. Anny wdowy po Ignacym w 1852 r.; Antoniny wdowy po Onufrym, 60 dzies. Augustyna s. Jakuba w 1852 r.; 30 dzies. Józefa Wincen­tego s. Augustyna, 30 dzies. Hilarego s. Augustyna i Rozalii z Bołtuciów, 120 dzies. Władysława s. Leonarda w 1891 r.), wieś Pieciuny ( 1834 r.) - par. ossowska;
ok. Milwidy - par. solecznicka;
ok. Petrukany (1842 r.) - par. trokielska;
ok. Pożyżma (1839-1843 r.) - par. werenowska;
ok. Sokoły (1825-1902 r.; 44 dzies. Ignacego s. Jana w 1848 r.; 22 dzies. Jerzego Wojciecha s. Ignacego i Ma­rianny z Kowalewskich w 1891 r.) - par. żyrmuńska;
Maculewicz
dwór Falkowszczyzna (1833 r.) - par. nieciecka;
m. Werenowo (1856 r.) - par. were­nowska;
Magnuszewski
m. Różanka (1830-1834 r.) - par. ró­żankowska;
Majewski
pw. 16.VII.1808 r.
maj. Papiernia - par. bieniakońska;
m. Bielica (1830 r.) - par. jelneńska;
m. Lida (1826-1840 r.) - par. lidzka;
m. Nacza (10 dzies. Ignacego s. Jana Józefa w 1891 r.), wieś Dubicze - par. nacka;
m. Szczuczyn (1842 r.) - par. szczu­czyńska;
m. Wasiliszki (1839 r.) - par. wasili­ska;
Makare(o)wicz - h. Lis
pw. 7.I.1799, 8.XI.1815, 26.IV.1820 r.
m. Lida (1835-1902 r.) - par. lidzka;
ok. Surkonty (1863 r.) - par. raduńska;
Mokrzec Rząsnickie (1804 r.), Mokrzec Łopatowski (1835-1905 r.; 288 morgów, 5 d.m., 4 d.ż. Józefa s. Bartłomieja oraz jego żony Marianny z Machnackich w 1844 r.), maj. Rakowicze (1829-1905 r.; z wioskami: Suchary, Siemieniaki - 440 dzies., 40 d.m., 34 d.ż. spadkobierców Józefa i Julii z Moraczewskich w 1844 r; 265 dzies. Jana s. Józefa w 1891 r.) - par. różankowska;
folw. Oleszczyzna (1836 r.), ok. Piaszczyzna (1827-1849 r.), maj. Stary Dwór (1844-1866 r.; z wsią Starodworce - 161 dzies., 7 d.m., 3 d.ż. Józefa s. Bartłomieja w 1844 r.) - par. wasiliska;
ok. Ekselmanowszczyzna (1848-1902 r.; 73,5 dzies. Antoniego, Donata, Aleksandra s. Macieja i Heleny z Cierpickich w 1848 r.; 12 dzies. Kazimierza s. Antoniego, 13 dzies. Klemensa s. Aleksandra, 12 dzies. Antoniego s. Do­nata w 1891 r.), Kołomyckie (1836 r.), Mikuty (15 dzies. Klemensa s. Alek­sandra w 1891 r.), Wincze, Wawiórka, Zelmanowszczyzna (1827-1863 r.)
- par. wawiórska;
Pożyżma - par. werenowska;
ok. Paszyce (1829-1902 r.; 7 dzies. Jana s. Michała i Marianny z Kmitów w 1852 r.; 28 dzies. Stanisława s. Jana w 1891 r.), Romanowce (1836-1839 r.) - par. żołudzka;
m. Grodno.
Makowski - h. Jelita
pw. 10.I.1799 r.
Siemiankowszczyzna (1799 r.), Zawałki (1831 r.) - par. dziembrowska;
Maksimowicz
folw. Ostrowie (1842 r.), ok. Kobrowce (1841 r.) - par. nowodworska;
parafia dziembrowska;
Makutajtis
Podzitwa - par. ejszyska;
Malewicz - h. Szeliga
maj. Rubiki (1863 r.) - par. białohrudzka;
folw. Byczkowszczyzna (1816 -1827 r.), Milkowszczyzna (1827 r.), Rojsze (1831 r.), wieś Krasna (1809 r.) - par. dziembrowska;
m. Lida (1816 r.), dwór Olżewo (1832 r.), ok. Kierbiedzie (14 dzies. Antoniego s. Mikołaja, 20 dzies. Hieronima s. Mi­kołaja w 1848 r.) - par. lidzka;
Malewski - h. Jastrzębiec
pw. 7.III.1799, 31.VIII.1833 r.
ok. Żelwidory (1863 r.) - par. bieniakońska;
m. Ejszyszki (1819-1821 r.), ok. Dzimitry (1805-1850 r.; 30 dzies. Piotra s. Zygmunta i Antoniny Dzimitrowicz w 1848 r.), Honckiewicze (1825-2004 r.; 20 dzies. Wincentego s. Dominika w 1852 r.), Hormany (1835 r.), Jurszyszki (1831-1887 r.), Karmaniszki (1890-1920 r.), Kudły (1860 r.), Michnokiemie (1821-1850 r.), Miżany (1803-1945 r.; 59 dzies., 1 d.m., 1 d.ż. Bonifacego Macieja oraz jego żony Ewy z Harasimowiczów w 1845 r.), Monkiewicze (1908 r.), Niewoniańce (1811-1944 r.; 216 dzies. Romualda, Anto­niego, Albina w 1849 r.), Nowokuńce (1881-1898 r.), Pojedubie (1916 r.), Ponieździel (1832-1912 r.), Półstoki
(1863-1903 r.), Somorokowszczyzna (1828 r.), Wilkańce (1809-1849 r.), Wojsiaty (1924 r.), wieś Rezy (1862-1873 r.) - par. ejszyska;
m. Hermaniszki (1840-1841 r.) - par. hermaniska;
ok. Korsaki - par. jelneńska;
ok. Żagory (1805 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1859-1902 r.), ok. Bogatki (1804-1835 r.), Kozicze (1850 r.), Przydybajly (1806-1839 r.), Smolaki (1804-1891 r.; 11 dzies. Józefa s. Zygmunta i Julii z Dziakowiczów w 1891 r.), wieś Kaczanowo (1862 r.) - par. lidzka;
folw. Jagiełowicze (1872 r.), ok. Jassowszczyzna, Poddubicze (1852-1863 r.; 40 dzies. Andrzeja s. Zygmunta w 1852 r.), Soltaniszki (1821 r.), Talmonty (1745-1926 r.; kupili od Jana Talmonta w 1745 r., 25 dzies. Francisz­ka i Wincentego s. Michała w 1848 r.), wieś Krokszle (1856 r.), Streżuny (1862-1865 r.) - par. nacka;
m. Nowy Dwór (1835 r.), ok. Piaski (1855-1863 r.) - par. nowodworska;
ok. Niewoniańce (1840 r.), Tietiańce (1863 r.) - par. olkienicka;
ok. Jasiańce (1809 r.), Wojdagi (1831-1838 r.), wieś Podwarańce (1827-1830 r.) - par. ossowska;
folw. Sapuńce (1839 r.), ok. Ejwuńce (1863 r.), Giesztowty (1839 r.), Janowicze (1803-1830 r.), Krzyże (1798-1800 r.), Kudajuńce (1860 r.), Lipkuńce (1853-1860 r.), Malewskie (1690-1835 r.), Możejki (1799 r.), Pacieluńce (1832 r.), Pietraszuńce (1824-1841 r.), Powieluńce (1847 r.), Surkonty (1810-1926 r.; 3 dzies. Kazimierza s. Alek­sandra w 1891 r.) - par. raduńska;
wieś Kozlany, Kulesze (1830-1836 r.) - par. zabłocka;
ok. Mędrykowszczyzna (1842 r.), Montwiany (1843 r.), Sokoły (1827-1849 r.) - par. żyrmuńska; m. Wilno.
Malinowski
ok. Giesmonty (1810 r.) - par. ejszyska;
ok. Czerniki - par. lidzka;
wieś Lipkuńcy (1863 r.) - par. raduń­ska;
ok. Songiałowszczyzna (1849 r.) - par. solecznicka;
ok. Skobejki (1843 r.) - par. żołudzka;
Maliszewski
folw. Pakuliszki (1856 r.) - par. nacka;
Maluszycki
dwór Horodna (1835-1836 r.) - par. ossowska;
Małachowski - h. Nałęcz
pw. 11 .III.1810, 6.VII.1859 r.
m. Bieniakonie (1859 r.) - par. bieniakońska;
ok. Krupowiesy (1839-1842 r.), Poleckiszki (1912-1915 r.), Porojście - par. ejszyska;
Wielkie Sioło (1839-1850 r.) - par. iszczołnska;
ok. Rukańcy (1926 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1839-1874 r.), ok. Filonowce (1839 r.), Kolesiszcze (1836 r.), Wilmonty (1862 r.) - par. lidzka;
ok. Niekraszuńce (1824-1829 r.) - par. nacka;
ok. Bołotniki, Dowgiały (1902 r.) - par. ossowska;
wieś Lipkuńce (1833 r.), Paluńce (1828 r.) - par. raduńska;
ok. Gimbuty (1839 r.), Zaharowszczyzna (1842-1864 r.) - par. trokielska;
maj. Lebioda, ok. Stankieliszki (1843 r.), wieś Dojlidy - par. wawiórska;
ok. Towzginiany (1830-1842 r.) - par. werenowska;
ok. Sokoły (1847-1891 r.; 17 dzies. Franciszka s. Kazimierza oraz jego żony Julii z Kasperowiczów w 1848 r.; 15 dzies. Józefa Andrzeja s. Franciszka i Julii Kasperowicz w 1891 r.) - par. żyrmuńska;
m. Wilno.
Małaszkiewicz
m. Iszczołna (1834 r.) - par. iszczołn­ska;
m. Lida (1831-1843 r.) - par. lidzka;
maj. Juszkowce (1830 r.) - par. zabłoc­ka;
Mamczyc h. Pierś kobieca
pw. 23.V.1800 r.
ok. Poczobuty (1860-1863 r.), Papier­nia (1860 r.), wieś Kuże (1863 r.) - par. bieniakońska;
posesja Wilkańce (1803-1805 r.), ok. Kierszyszki (1827-1830 r.), Korkliny (1804 r.), Paleckiszki (1835 r.), Songiniszki (1912-1914 r.), zaśc. Dumbla (1844-1849 r.) - par. ejszyska;
ok. Bohdzie (1823 r.) - par. lidzka;
ok. Kirszyszki (1825 r.) - par. raduńska;
ok. Dowgiały Wielkie (1856-1860 r.), Jasiańce (1831-1835 r.), Sakowicze (1839-1849 r.), Tatary (1835 r.), Wojdagi (1823-1860 r.), folw. Podborki (1858 r.), ok. Sakowicze (1839-1841 r.), Wojdagi (1808 - 1850 r.) - par. ossowska;
m. Werenowo (1827 r.), ok. Towzginia­ny (1838 r.) - par. werenowska;
ok. Rekście - par. żyrmuńska;
Mamicki
ok. Bogdzie (1836-1861 r.) - par. lidzka;
Mankowski
m. Lida (1833-1834 r.) - par. lidzka;
Miliszyszki - par. raduńska;
m. Wasiliszki (1844 r.) - par. wasiliska;
Marcewicz
wieś Plasewicze (1834 r.) - par. lidzka;
Marcinkiewicz - h. Łabędź
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
folw. Daniewszczyzna (1834 r.) - par. białohrudzka;
maj. Wersoka (1856 r.) - par. ejszyska;
dwór Wielki Możejków (1839 r.), folw. Dubieńce - par. iszczołnska;
dwór Berdowo (1839 r.), Olżew - par. lidzka;
wieś Toboła - par. nieciecka;
ok. Talkuńce (1827 r.) - par. raduńska;
Marcinowski - h. Rola
Jelna (126 dzies. w 1905 r.) - par. bielicka;
Marciszewski
pw. 19.VI. 1821, 29.XII. 1832 r.
maj. Ładowszczyzna (1806-1844 r.; 120 dzies., 4d.m., 4 d.ż. Aleksandra s. Franciszka i Klary N. oraz jego żony Henriety z Mogielnickich w 1844 r.), folw. Sciborowszczyzna (1803 r.), ok. Zrzebniki (1840-1863 r.) - par. dziembrowska;
dwór Rubiki (1833 r.) - par. białoh­rudzka;
ok. Dowgiały (1842 r.), Dowgieluszcze (1833 r.) - par. ossowska;
Markijanowicz
Markiewicz - h. Łabędź
pw. 3.III.1798 r., 26.XI.18I9 r.
folw. Rojsze (1850 r.) - par. dziem­browska;
dwór Mosiewicze (1828 r.) - par. jelneńska;
ok. Kierbiedzie (1827 r.), Smolaki (1837 r.), Sukurcze (1864 r.) - par. lidzka;
wieś Krzywile (1838 r.) - par. nacka;
ok. Wilbiki (1841-1849r.) - par. ra­duńska;
ok. Dawidowszczyzna, Songiałowszczyzna (1849-1860r.) - par. solecznicka;
ok. Łyczków - par. wasiliska;
wieś Kołowicze (1839 r.) - par. wawiórska;
maj. Apolin (1855 r.), ok. Sokoły (1863-1902 r.; 20 dzies. Stanisława s. Franciszka Feliksa w 1891 r.) - par. żyrmuńska;
Markowski - h. Bończa
ok. Korsaki - par. koleśnicka;
zaśc. Angliniszki (1863 r.) - par. solecznicka;
Marynowski
ok. Posolcz (1832-1842 r.) - par. bieniakońska;
Masłowski - h. Samson
ok. Honckiewicze (1806 r.) - par. ej­szyska;
Massalski - h. własny
folw. Kolonia (1841-1846 r.), Lesiszcze (1833-1841 r.) - par. dziembrowska;
maj. Kossowszczyzna (1859 r.) - par. lidzka;
Maszewski - h. Nowina
pw. 5.V.1821r.
maj. Winkowce (1847-1866 r.; z wsią Winkowce, 23 d. m., 21 d. ż., 490 dzies. w 1847 r. Wincentego s. Franciszka), folw. Trzeciakowce - par. lidzka;
Matusewicz
wieś Popiszki (1827 r.),Rynkuny (1847 r.), Dumbla (1860 r.) - par. ejszyska;
ok. Paszyszki - par. koleśnicka;
wieś Krzywosiołki (1803-1804 r.) - par. lacka;
folw. Poraduń (1869 r.), wieś Wersoka - par. nacka;
Sarkinie - par. wasiliska;
(1830 r.) - par. żołudzka;
Mazurkiewicz
dwór Starodworce (1830 r.) - par. wa­siliska;
Micewicz - h. Radwan
pw. 10.I.1799 r.
ok. Krokszle (1833 r.) - par. ejszyska;
posesja dziedziczna Smilginie (1799 r.), ok. Nackiewicze (1825 r.) - par. kole­śnicka;
ok. Wersoczka (1839-1840 r.) - par. nacka;
Michałowski - h. Jasieńczyk
pw. 10.I.1799 r.
wieś Butrymańce (1835 r.), Kowalki (1832 r.) - par. bieniakońskiej;
posesja dziedziczna Zemojtele (1799 r.) - par. ejszyska;
wieś Szpilki (1849 r.) - par. iszczołn­ska;
dwór Lida (1855 r.), Ostrów (1832-1845 r.; z wsią Jancewicze - 350 dzies., 40 d.m., 35 d.ż.w 1845 r.) - par. lidzka;
ok. Hryszaniszki (1829 r.), wieś Dejnowa (1835 r.) - par. nacka;
ok. Kobrowce (1828-1839 r.) - par. nowodworska;
maj. Horodno (1858 r.) - par. ossowska;
wieś Micary (1804 r.) - par. różankowska;
m. Szczuczyn (1830 r.) - par. szczuczyńska;
folw. Stary Dwór (1834 - 1844 r.; z wsią Wojniłowce - 117 dzies., 14 d.m., 12 d.ż. Adolfa i Antoniny z Głuszyńskich w 1844 r.) - par. wasiliska;
ok. Kołomyckie, wieś Monkowce - par. wawiórska;
dwór Sobolewszczyzna (1836-1858 r.; z wsią Biryły - 215 dzies., 21 d.m., 21 d.ż. Adolfa i Antoniny z Głuszyńskich w 1844 r., sędziów pow. lidzkiego) - par. werenowska;
ok. Osipowce (1856 r.) - par. zabłocka;
wieś Bohdanowce (1832 r.) - par. żo­łudzka;
Michalski
ok. Bohdzie (1832-1842 r.), Okoły, Wierzch Olszewo (1827 r.) - par. lidz­ka;
Michelin
m. Szczuczyn (1833 r.) - par. szczuczyńska;
Michniewicz
ok. Bołtucie (1854 r.) - par. lidzka;
Michnowicz
ok. Kiemiejszy - par. raduńska;
Mickiewicz - h. Poraj, h. Nałęcz, h. Przyjaciel
pw. 26.V.1800, 20.VI.1819 r.
ok. Bohusławy (1843-1860 r.), folw. Hryndziszki (1856 r.), zaśc. Michaliszki (1836 r.) - par. bieniakońska;
ok. Andruszowszczyzna (1838 r.) - par. dziembrowska;
m. Ejszyszki (1835-1863 r.), Bołądziszki (1891-1925 r.), Chomicze (1830-1852 r.; 1 dzies. Wawrzyńca s. Jana w 1852 r.), Giesmonty (1829-1847 r.), Honcewicze (1829 r.), folw. Hormany (1806-1852 r.; 82 dzies. Je­rzego s. Andrzeja w 1849 r.; 120 dzies. Romana s. Jakuba w 1852 r.), Jacewicze (1800-1922 r.; 56 dzies. Tomasza s. Antoniego oraz jego żony Józefy z Klimowiczów; 57 dzies. Stanisława s. Antoniego w 1851 r.), Janowicze, Jurszyszki (kupione przez Wojciecha h. Poraj od Bernatowiczów w 1714 r.), Kołyszki (1811 r.), Korkuciany (1838 r.), Krupowiesy (1807-1850 r.; 61 dzies. Zygmunta s. Stanisława oraz jego żony Ludwiki z Mołockich w 1848 r.), Lubkiszki (1915 - 1926 r.), Marcinkiszki (1804- 1871 r.), Mickiewicze (1850 r.), Mieżyszki (1807 r.), Miżany (1835 r.), maj. Wojdagi (1833-1848 r.; z wsia­mi: Rukańce, Wojdagi - 176 dzies., 6 d.m., 4 d.ż. Augustyna s. Antoniego w 1844 r.; 14 dzies. Julianny z Giezgołdów w 1848 r.), Romany (1863 r.), Rynkuny (1814 r.), Swiackiewicze (1847 r.), Żołobiszki (1744-1845 r.; 61 dzies., 1 d.m., 1 d.ż. Pawła s. Ignacego Michała w 1845 r.), wieś Czurańce (1838 r.), Paleckiszki, Wersoka (1835 r.), Zachowszczyzna (1928 r.), wieś Druskieniki (1805 r.) - par. ejszyszka;
folw. Żukany (1825-1866 r.; 180 dzies. Karola s. Mateusza w 1845 r.), Pikiszki (1803 r.), ok. Smilginie (1847-1926r.; 30 dzies. Felicjana s. Anto­niego w 1848 r.), Stamierowszczyzna, Siemaszki (kupione przez Wojciecha h. Poraj od Bernatowiczów w 1714 r., 1714-1928 r.; 60 dzies. Józefa s. Józefa w 1849 r.; 60 dzies. Feliksa s. Tomasza w 1891 r.) - par. koleśnicka;
Wysoki Lack (1840 r.), folw. Chaleckowszczyzna (1839 r.) - par. lacka;
m. Lida (1807-1854 r.), dwór Trzeciakowce (1798 r.), ok. Bohdzie (1805-1830 r.), Jodki (1690-1891 r.; 10 dzies. Piotra s. Kazimierza i Barbary z Chrulów w 1891 r.), Kierbiedzie (1839 r.), Kołyszki (1809 r.), Rzeżucie - par. lidzka;
maj. Żukany (1828-1905 r.; z wsią Żukany - 180 dzies., 1 d.m., 1 d.ż. Karola s. Mateusza oraz jego żony Elż­biety z Tietiańców w 1844 r.), ok. Jurele (1839 r.), Łubiance (1833 r.), Mickańce (1834-1926), Pikiszki (1839-1865 r.), Rakuciniszki (1832-1905 r.; 110 dzies. Zygmunta s. Antoniego i Antoniny z Ejsmontów oraz jego żony Julianny z Podejków, 110 dzies. Marcjanny z Rukowiczów wdowy po Marianie w 1852 r.), Smilginie (1827-1926 r.) - par. nacka;
folw. Powary (z wsią Powary - 152 dzies., 6 d.m., 10 d.ż. Michała, Pawła, Alojzego s. Ignacego Michała w 1845 r; 120 dzies. Romualda Hieronima s. Adol­fa w 1891 r.), Jurgiszki (1834 r.) - par. olkienicka;
ok. Dowgiały Wielkie (1836-1863 r.) - par. ossowska;
ok. Janowicze (1844 r.), Paszkiewicze (1828-1829 r.),Wilbiki (1825-1891 r.; 25 dzies. Macieja s. Franciszka i Elżbie­ty z Wilbików w 1891 r.), Pietraszuńcy (1806-1842 r.), Rzeżucie (1804-1808 r.) - par. raduńska;
dwór Rotkiewicze (1837-1841 r.) - par. szczuczyńska;
wieś Rogiele (1841-1863 r.) - par. trokielska;
ok. Szostakowce (1876 r.) - par. wasiliska;
ok. Towzginiany (1712-1891 r.; 80 dzies. Jana s. Jana w 1848 r.; 80 dzies. Tymoteusza s. Jakuba, 70 dzies. Ro­mana s. Jakuba w 1852 r.; 80 dzies. Jana s. Jakuba w 1891 r.), Pożyżma (1831-1834 r.), wieś Sobolewszczyzna (1827 r.) - par. werenowska;
posesja Krupowicze - par. żyrmuńska;
folw. Gryndziszki (50 dzies. Władysła­wa s. Aleksandra w 1891 r.);
Miedzielski
m. Wasiliszki (1849 r.) - par. wasiliska;
Mienczyński (Mięczyński)
ok. Pietraszuńcy (1860 r.) - par. raduń­ska;
Mierzejewski
folw. Dociszki (1835 r.) - par. were­nowska;
Mierzwiński
ok. Piaski (1839 - 1840 r.), wieś Głębokie (1828 r.) - par. nowodworska;
Migdało
m. Lida (1864 r.), ok. Kosowszczyzna (1807 r.) - par. lidzka;
wieś Kunieje (1844 r.), Szłowieńce (1828-1834 r.) - par. zabłocka;

Czesław Malewski

 

??????.???????