Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Grudzień, 2005 r., nr 6(70)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Andrzej Romanowski. "Polskie listopady"

Alicja Wodejko. "Na początku był ... teatr"

Stanisław Sosnowski. "O księdzu Wawrzyńcu Adamowiczu Sch.P. i nie tylko słów kilka"

Lilia Tumilewicz ."Zasłużony dla Kultury Polskiej""

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Helena Ozonkowa. "Budowa geologiczna okolic Lidy Z historii badań"

Lidzka historia w fotografii ..."

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Edward Dragun "Życie i jego ciernista droga"