Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Krupowicz - h. Krupka pw. 28.VIII.1805, 31.XII.1821 r.
Krupowicz - h. Prawdzic, h. Lubicz
pw. 11.1.1821, 7.XI.1834, 28.VI.1848, 6.X.1821, 8.VI.1861r.
ok. Bieniuny, Bujwidy, Chomicze, Dzieżyszki, Jacewicze, Jurszyszki, Juryzdyka, Korkuciany, Korsaki, Krupowiesy, Lubkiszki, Marcinkiszki, Miżany, Nowokuńce, Podborze, Pojedubie, Ponieździel, Półstoki, Rymkuny, Trabuszki, Wiszkuńce - par. ejszyska;
ok. Dzieżyszki, Mieżyszki, Pieciuliszki, Pozgrynda, Wersoka - par. koleśnicka;
folw. Kołyszki, Wierz Lebiodka, ok. Barany, Czechowce, Jodki, Worniszki - par. lidzka;
m. Nacza, ok. Jurele, Kijuciszki, Miżance - par. nacka;
ok. Niewisza - par. nowodworska;
ok. Niewoniańce, Siemaszki - par. olkienicka;
ok. Bołotniki - par. ossowska;
ok. Janowicze, Pacieluńce, Paszkiewicze, Pusiawory, Witożeńcie, Wołkiewicze - par. raduńska;
dwór Chylczyce - par. różankowska;
ok. Dramowicze, Gradowszczyzna, Wierch Lebiodka, Rozniatycze, Starodworce, wieś Zyboły - par. wasiliska;
ok. Gradowszczyzna, Krupowszczyzna, wieś Markucie - par. wawiórska;
Gradowszczyzna - par. werenowska;
ok. Karpie, Kunieje, Raki, Wołejsze - par. zabłocka;
ok. Bienkiewicze, Gudy, Krupowicze, Stecewicze, Zaleskie - par. żyrmuńska;
Krupowies - h. Lubicz pw. 7.1.1799, 15.VI.1848 r.
folw. Dejnowa, Bartowty, Bołądzie, Bołądziszki, Chomicze, Dziczkańce, Honckiewicze, Hormany, Jurszyszki, Karmaniszki, Krupowiesy, Lebiedniki, Lubkiszki, ok. Marcinkiszki, Michnokiemie, Miżany, Montwiliszki, Podborze, Pojedubie, Półstoki, Rukańce, Rymkuny, Swiackiewicze, Wojsiaty,Wojdagi, Wilkańce, Wiszkuńce, wieś Komaruńce - par. ejszyska;
ok. Janiszki, Wojdagi, Starka, Stamierowszczyzna, wieś Gudziszki - par. koleśnicka;
ok. Jasowszczyzna, Jurele, Lubiance, Mongieliszki, Niekraszuńce - par. nacka;
m. Raduń - par. raduńska;
Kruszel - h. Korczak
Kryczyński - h. Radwan
Olekszyszki; maj. Kiemiejsze - par. raduńska;
Krydel - h. Odsiecz nob. 1788 r.
pw. 22.III.l798, l.VIII.l829 r.
folw. Talkowszczyzna - par. iszczołnska;
maj. Pieciulowce alias Mieluzin - par. wasiliska;
Krynicki pw. 17.XII.1819, 19.V.1808 r.
wieś Siendzikowszczyzna, wieś Tawsiuny, Podzitwa - par. ejszyska;
Krzeczkowski
m. Wawiórka - par. wawiórska;
Krzemieniecki
folw. Michaliszki - par. żyrmuńska;
Krzycki - h. Kita
Krzywiec - h. Ostoja
wieś Horniaty - par. białohrudzka;
ok. Bohdzie, wieś Strugi - par. lidzka;
folw. Kadziuńce, ok. Dzipiszki, Gierwielańce, Milwidy, Mickańce, Mieszkodańce, Miżańce, Rakuciniszki - par. nacka;
ok. Rodziewicze - par. nowodworska;
ok. Olechnowicze - par. raduńska;
wieś Lewasze - par. trokielska;
Krzyż
ok. Krzyże, Janowicze - par. raduńska;
Krzyżanowski - h. Nowina, h. Mora
m. Dziembrów - par. dziembrowska;
ok. Ponieździel, Półstoki, Songiniszki - par. ejszyska;
ok. Talmonty, wieś Sołopieciszki - par. nacka;
ok. Surkonty - par. raduńska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;
Kubecki
folw. Serafiniszki, wieś Jurszyszki - parafia ejszyska;
Kubicki
ok. Jurszyszki, Wilkańce, Żomojtele, wieś Borcie, Dojlidy, Porojście - par. ejszyska;
Kucewicz - h. Bawola głowa
pw. 11.XII.1819 r., 22.XII. 1860 r.
maj. Zubiszki, ok. Hormany, Krupowiesy, wieś Miżany - par. ejszyska;
ok. Wojzboniszki - par. koleśnicka;
ok. Jocze, Kucewicze, Mickańce, Smilginie - par. nacka;
Kucharski - h. Korab
wieś Dziekowicze - par. bielicka;
ok. Widyniańce - par. koleśnicka;
ok. Mickańce, wieś Bieluńce, Sołtaniszki - par. nacka;
Kucharzewski
wieś Czyżuny - par. ejszyska;
Kuczewski
folw. Talkuńce - par. raduńska;
dwór Żyrmuny - par. żyrmuńska;
Kuczyński - h. Pomian, h. Ślepowron
pw. 3.III.l798r. - 20.I.1799 r.
m. Bielica - par. jelneńska;
ok. Szorkinie - par. lacka;
wieś Cybory, Kirianowce - par. lidzka;
ok. Piaski, Ostrów - par. nowodworska;
m. Raduń - par. raduńska;
ok. Radziwiłowce - par. wawiórska;
Kujałowski
Planta - par. lacka;
Kujża (Kuyża)
ok. Kujży - par. raduńska;
Kukliński
wieś Pilczuki - par. iszczołnska;
ok. Szlachtowszczyzna - par. wasiliska;
ok. Rekście - par. żyrmuńska;
Kuldosz
folw. Siedziejmy - par. lidzka;
ok. Dawidowszczyzna - par. solecznicka;
Kulesz
ok. Huta - par. nacka;
Kulesza - h. Ślepowron pw. 26.V.1800, 23.I.1833 r.
posesja Rymtowczyzna, maj. Ejwuńce
pw. 13.V.1827r.
posesja Krupowiesy, ok. Bartowty, Bieniuny, Bołądzie, Honcewicze, Jacewicze, Korkuciany, Michnokiemie, Mieżyszki, Ponieździel, Powersocze, Półstoki, Rynkuny, Starka, Wiszkuńce, Wojdagi, wieś Janiarice - par. ejszyska;
ok. Janiszki, Krupowiesy, Mongieliszki, Powersocze, Starka, Swiackiewicze - par. koleśnicka;
ok. Janiszki, Jurele, Niekraszuńce, Sobolańce - par. nacka;
maj. Ejwuńce, Surkonty - par. raduńska;
ok. Hlebowce, Półwersocze, wieś Rusanowce - par. wasiliska;
Kasperowszczyzna, Krupowszczyzna, Stankiewicze - par. wawiórska;
ok. Kurminy, Rekście - par. żyrmuńska;
Kulicki
par. ossowska;
ok. Sokoły - par. żyrmuńska;
Kulikowski - h. Drogomir pw. 14.IX.1824 r.
dwór Iszczołna - par. iszczołnska;
wieś Nieciecza - par. nieciecka;
m. Lida - par. lidzka;
folw. Kijuciowce - par. nowodworska;
maj. Girdziejewka - par. różankowska;
wieś Hanelki, Podębie - par. zabłocka;
Kulin
m. Lida - par. lidzka;
Kułosowski
dwór Bielica - par. jelneńska;
Kunachowicz
dwór żyrmuński - par. żyrmuńska;
Kuncewicz - h. Łabędź pw. 23.V. 1800, 5.XII.1833 r.
m. Ejszyszki, ok. Swianiszki, maj. Nowy Dwór, Noniszki, folw. Białopiotry, maj. Mieleciszki - par. ejszyska;
dwór Noniszki, maj. Poturz, Wersoka, dwór Mejneliszki, Zubiszki - par. koleśnicka;
m. Lida, maj. Kozicze, ok. Małejkowszczyzna, Wismonty - par. lidzka;
maj. Ginele i Kowalki, wieś Tołciszki - par. nacka;
maj. Owsiadowo - par. żyrmuńska;
maj. Krułowicze;
Kupcewicz
m. Lida - par. lidzka;
Kurmin - h. Lacki, h. Leliwa
Kurminowicz
ok. Czyżuny - par. ejszyska;
Kurniewicz (Korniewicz)
m. Lida, ok. Czechowce - par. lidzka;
Kuryłło - h.wlasny
Kuszelewicz - h. Junosza pw. 31.XII.1798,16.III.1825 r.
ok. Bołotniki, Dowgiały, Sakowicze, Wojdagi - par. ossowska;
ok. Towzginiany - par. werenowska;
m. Żyrmuny, ok. Mędrykowszczyzna - par. żyrmuńska;
ok. Rubiki;
Kuszelewski
m. Żyrmuny - par. żyrmuńska;
Kutyłowski
ok. Radziwoniszki - par. wawiórska;
Kuzmicki
wieś Kraslany, Prudki, Chamowszczyzna - par. dziembrowska;
ok. Kadziuńce, Soboluncy - par. nacka;
Kuzmiński - h. Poraj
folw. Zaczepy - par. żołudzka;
Kwarciński
wieś Czurańce - par. ejszyska;
Kwiatkowski - h. Gryf
m. Lida, maj. Zapole - par. lidzka;
dwór Krasule - par. żołudzka;
Kwieciński
m. Iszczołna - par. iszczołnska;
Kwinta - h. Drya pw. 20.VII.1800, 5.III.1847 r.
ok. Bartoszuńce, Lipkuńcy, Rukańce - par. raduńska;
ok. Kołomyckie - par. wawiórska;
Zbroszki - par. wasiliska;
ok. Jadelowce - par. zablocka;
ok. Pojedubie - par. ejszyska;
La(e)skowicz - h. Korab
pw. 3.III.1798 - 20.I.1799 r., 16.X.1826 r.
dwór Iwieniec - par. bieniakońska;
dwór Czaplewszczyzna alias Małe Stoki - par. lacka;
maj. Kirianowce, Mała Brzozówka, Berdowka - par. lidzka;
dwór Hołdowo, dwór Nieciecz - par. nieciecka;
wieś Pusiewory - par. raduńska;
maj. Jatwisk - par. szczuczyńska;
ok. Dylewo - par. wawiórska;
Landchagel
m. Wasiliszki - par. wasiliska;
Laskowski - h. Korab pw. 6.X.1800, 11.XI.186 l r.
m. Ejszyszki - par. ejszyska;
par. solecznicka;
maj. Sapuńce, ok. Kiemiejszy, Pusiawory, Nosewicze - par. raduńska;
Latkowski - Lubicz
ok. Wojniłowce - par. wasiliska;
m. Zabłoć - par. zabłocka;
posesja Michajliszki;
Laudański
m. Dziembrów (1813 r.) - par. dziembrowska;
Lauza
ok. Bohdzie - par. lidzka;
Lebecki (Lebedzki) - h. Łodzią, h. Pobóg
pw. 9.X.1820 r.
ok. Pikiszki - par. koleśnicka;
wieś Kowalki - par. nacka;
zaśc. Ruczaj - par. nowodworska;
wieś Hlebowce - par. szejbakpolska;
ok. Szlachtowszczyzna - par. wasiliska;
posesja Wołejsze, ok. Osipowce - par. zabłocka;
Lebel - h. własny
dwór ejszyski - par. ejszyska;
Lebiedziewicz
wieś Jęczę - par. ejszyska;
folw. Alekszyszki, ok. Jurele - par. nacka;
Lebiedziński
m. Lida - par. lidzka;

??????.???????