Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Czerwiec, 2005 r., nr 3(67)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Lech Ciechanowicz, Ryszard Mierzwa. "DAWNEJ KAMIONCE I ULICY TRZECIEGO MAJA"

Bogu niech będą dzięki, a ludu chwała za świadectwo wiary przodków...

Jerzy Marciniak "Ziemianie bez ziemi"

Zygmunt Szukiewicz. "Z historii polskiego szkolnictwa ludowego w pow. Lidzkim (okres zaboru moskiewskiego i okupacji niemieckiej)

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Cezary Chlebowski. "Na szlaku Narbutta"