Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Jabłoński
pw. 15.XII.l819 r.
maj. Bolcieniki - par. bieniakońska;
ok. Wilkańce Wielkie - par. ejszyska;
maj. Jodkiszki - par. lidzka;
dwór Sołtaniszki, ok. Niekraszuńce - par. nacka;

Jacewicz - h. Odworąż
pw. 7.XII.1798, 27.VII.1842 r.
ok. Ponieździel, Krupowiesy, Korkliny, wieś Wersoka, Wilkańce, Wiszkuńce - par. ejszyska;
ok. Krupowiesy - par. kole­śnicka;

Jachimowicz
wieś Wersoka - par. koleśnicka;
ok. Jocze, wieś Staniuńce - par. nacka;

Jachnowicz - h. Topór
pw. 11.XII. 1816, 14.II.1847 r.
ok. Piaski, Malatycze - par. nowodworska;
ok. Baniuki, Hlebowce, Lachowka - par. wasiliska;

Jachowski - h. Oksza
dwór Krupa - par. lidzka;
ok. Wincze - par. wawiórska;
ok. Hrabniki, Starodworce - par. wasiliska;

Jackiewicz
zaśc. Kukawka, ok. Lubkiszki, Miżany, Niewoniańce, Półstoki, wieś Zubiszki - par. ejszyska;
folw. Komoruńce - par. koleśnicka;
m. Lida, Biskupce - par. lidzka;
folw. Hrabniki - par. wasiliska;
maj. Bohdanowszczyzna - par. wawiórska;

Jacuński - h. Sulima
pw. 3.III.1804 r.
maj. Montwiliszki, ok. Kijucie, Rynkuny, folw. Wersoka - par. ejszyska;
dwór Wersoka, ok. Stamierowszczyzna - par. koleśnicka;
folw. Krokszle, Lewkiszki, Wojdzbuniszki, Jurele, Stamierowszczyzna - par. nacka;
ok. Januszyszki - par. raduńska;
Łyszkowicze - powiat warszawski;

Jacyna - h. własny
dwór Remizowo - par. bie­niakońska;
ok. Hryszaniszki - par. nacka;

Jaczewski
ok. Pikiszki - par. nacka;

Jagiełło - h. Łabędź
pw. l.XII.1800 r.
ok. Bieniuny, Bołądzie, Kukawka, Ładociszki, Mon­twiliszki, Niewoniańce, Pojedubie, wieś Popiszki - par. ejszyska;
m. Lida - par. lidzka;
ok. Songiałowszczyzna - par. solecznicka;
zaśc. Duciszki - par. werenowska;
wieś Ławrynki - par. trokielska;
ok. Noniszki - par. żyrmuńska;

Jakimowicz - h. Hołownia
pw. 3.VIII.1811r.
maj. Makuszowszczyzna - par. dziembrowska;

Jakowicki h. Ostoja, h. Pobóg, h. Lubicz
pw. 2.III.l798r.
ok. Songiniszki, dwór Swiackiewicze - par. ejszyska;
ok. Pojedubie - par. koleśnicka;
m. Lida - par. lidzka;
ok. Mickiewicze - par. nacka;
ok. Wojdagi - par. ossowska;
maj. Lebiodka - par. wawiórska;

Jakowicz
ok. Posolcz - par. bie­niakońska;
ok. Podborze - par. ejszyska;

Jakubowski - h. Topór
pw. 25.X.1819, 20.XI.1820r.
ok. Dziczkańce, Korkuciany, Wersoka, wieś Podzitwa - par. ejszyska;
Nowa Huta, ok. Gierwielańce, Niekraszuń­ce, Syndzikowszczyzna, wieś Huta, Ulbiny - par. nacka;
ok. Sakowicze, wieś Raczkuny - par. ossowska;
ok. Surkonty - par. raduńska;
maj. Abramowszczyzna, ok. Pożyżma, Towzginiany, wieś Wiekańce - par. werenowska;
ok. Noniszki, Sokoły, Tatary - par. żyrmuńska;

Jamont
wieś Krasna, Ostrowie, Śliwowszczyzna - par. dziembrowska;
zaśc. Żurowszczyzna - par. lacka;
wieś Klikowicze  - par. nieciecka;
ok. Rączyce - par. różaniecka;
par. szczuczyńska;
ok. Dylewo - par. wawiórska;
wieś Siewruki - par. zabłocka;
wieś Łohwiny, Oczkiewicze - par. żołudzka;

Jancewicz
m. Wawiórka - par. wawiórska;

Janczura (Tatar) pw. 12.XI.1819r.
ok. Siundziukowszczyzna - par. nacka;

Janczewski
ok. Radziwiłowce - par. wawiórska;

Janisławski
maj. Wola Żółkiewska, pow. krasno­stawski, gub. lublińska;

Janiszewski
pw. 26.VI.1811r.
maj. Łuszczykowszczyzna;
ok. Pozgrynda - par. koleśnicka;
wieś Mołkowce - par. lidzka;
folw. Czepiełuny, wieś Ginęli - par. nacka;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Jankiewicz (Tatar)
ok. Syndzikowszczyzna - par. nacka;

Jankowski - h. Jastrzębiec
ok. Posolcz - par. bieniakońska;
maj. Montwiliszki - par. ejszyska;
Możejków Wielki - par. iszczołnska;
dwór Wersoka - par. kole­śnicka;
m. Lida, dwór Kosowszczyzna, Czechowce, wieś Jancewicze - par. lidzka;
dwór Dubicze, maj. Raczkowszczyzna - par. nowodworska;
ok. Pielowszyszki - par. ossowska;
ok. Waszkiele - par. raduń­ska;
wieś Nowokiemie - par. solecznicka;
Bohdanowszczyzna - par. wawiórska;
posesja Hanelki - par. zabłoc­ka;

Janowicz
Kamienna - par. bieniakońska;

Janowski - h. Janina
pw. 2.III.1799, 10.II.1828, 19.IX.1851r.
posesja Rynkuny, maj. Montwiliszki, ok. Wilkańce, wieś Dajlidy - par. ejszyska;
folw. Krokszle - par. koleśnic­ka;
m. Lida, folw. Kozicze, ok. Kierbiedzie - par. lidzka;
ok. Rouby, Dylewo - par. wawiórska;
maj. Krasule, ok. Wołczki, wieś Łohwiny (1827 r.) - par. żołudzka;
ok. Gudy - par. żyrmuńska;

Januszkiewicz - h. Lubicz
wieś Kuże - par. bie­niakońska;
ok. Janiszki, Jurszyszki - par. ejszyska;
m. Lida- par. lidzka;
wieś Szawry - par. nacka;
maj. Horodno, ok. Golmonciszki - par. ossowska;
ok. Towzginiany - par. werenowska;
ok. Gudy, ok. Bienkiewicze - par. żyrmuńska;

Januszewski - h. Dąbrowa
pw. 10.I.1799 r.
Huta Stocka - par. bieniakoń­ska;
ok. Rymkuny, Narkuny, wieś Podborze - par. ejszyska;
maj. Jawor, wieś Ginele, Hryszaniszki - par. nacka;
wieś Ogrodniki - par. nieciecka;
wieś Dubicze - par. raduńska;
ok. Gudy - par. żyrmuńska;

Jarmotowicz h. Kościesza
pw. 13.XII.1800 r.
ok. Pojedubie - par. ejszyska;
m. Lida - par. lidzka;
ok. Kijucie - par. nacka;
wieś Ignatowce - par. wawiórska;
wieś Łopaty - par. żołudzka;

Ja(e)rocki - h. Rawicz
pw. 16.III.l798r.
ok. Rytelowszczyzna - par. nowo­dworska;

Jarosiewicz (Jaroszewicz, Jaruszewicz)
maj. Gornie, Winkowce - par. lidzka;

Jasieński - h. Jastrzębiec
pw. 3.XII.l798 r., 19.I.1861 r.
ok. Piłownia - par. nowodworska;

Jasiński - h. Topór
ok. Honckiewicze Wielkie, Nowokuńce, Hormany, Porojście, folw. Zachaliszki - par. ejszyska;
dwór Rewiatycze - par. no­wodworska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;
Wierzch Lebiodka - par. szejbakpolska;
ok. Starodworce, Wierzch Lebiodka - par. wasiliska;
ok. Pożyżma - par. werenowska;

Jasiewicz (Jesiewicz)
ok. Szkiłądzie - par. nacka;

Jasiulewicz
wieś Gudełki - par. solecznicka;

Jaskułd
folw. Żyrmuny - par. żyrmuńska;

Jasmont
ok. Pieciszki - par. nacka;

Jassowicz - h. Lubicz
pw. 7.XII.l798 r., pw. 10.V.1827 r.
Jassowicz - h. Dołęga
pw. 11.VIII.1832, 26.VI.1845 r.
folw. Buciszki, ok. Bołądzie, folw. Miżany, ok. Marcinkiszki, Półstoki, Songiniszki, Talmonciszki, Tietiańce, Wiszkuńce, Żałobiszki, wieś Bartowty, Podborze, Zajkowszczyzna - par. ejszyska;
zaśc. Pozgrynda, ok. Mieszkodańce, Siemaszki, Szarkuci, Żagory - par. koleśnicka;
ok. Kijuciszki, Mieszkodańce - par. nacka;

Jastrzębski - h. Dołęga
pw. 10.I.1799 r.
ok. Gierwielańce - par. nacka;
wieś Sztuczyki - par. raduńska;
wieś Bieszanki, Szkiary, ok. Hlebowce, Niewisza, Rozniatycze, Rudowo, Starodworce - par. wasiliska;
ok. Radziwiłowce, Rouby, Dejnowo, Girdziowce, Mejry - par. wawiórska;
wieś Dziatki, Leszczyki, Maluki, Pierowczyzna, Podhaliszki - par. zabłocka;

Jaszczukiewicz
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Jaszewski
ok. Pólstoki - par. ejszyska;
ok. Kijucie - par. koleśnicka;

Jaworowski - h. Pobóg

Jelec - h. Poraj
pw. 20.X.1817r.
m. Lida - par. lidzka;
m. Grodno

Jeleńkowski
dwór Koniuchy - par. bieniakońska;

Jelski - h. Lubicz

Jereminowicz - h. Tarnawa, h. Kotwicz
pw. 6.XI.1820 r.;
ok. Kijuciszki - par. koleśnicka;
ok. Szemiaki - par. nowo­dworska;
ok. Perechody, Szostakowce - par. wasiliska;

Jes(sz)mont (Jasmont)
ok. Szarkucie - par. koleśnicka;
ok. Kolesiszcze - par. lidzka;
ok. Pieciszki - par. nacka;

Jewel
m. Raduń - par. raduńska;

Jeżewski - h. Jastrzębiec
pw. 26.V. 1800 r.
m. Jelnia - par. jelneńska;

Jeżykowicz
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Jęczewski
folw. Lesiszcze - par. dziembrowska;

Jocz - h. Godziemba nob. 28.1.1529 r.
pw. 3.III.1798, 14.XII.1833, 31.1.1839, 20. VI. 1842, 13.XI. 1850 r.
folw. Rubiki - par. bialohrudzka;
ok. Krupowiesy, Rukańce, wieś Anciuszki - par. ejszyska;
folw. Hryszaniszki alias Pokoniawka, folw. Hołodówka, maj. Likańce, wieś Cybańcy - par. koleśnicka;
m. Lida - par. lidzka;
maj. Kłoncie, Kudejuńce, ok. Jocze, Puzieli, Pikiszki, Sołtaniszki, wieś Milechańce - par. nacka;
ok. Surkonty, Sapuńce - par. raduńska;
ok. Jocze - par. rudniańska;

Jodko (Jotko) - h. Lis
pw.7.XII.l798, 16.II.1853, r.
ok. Radziwoniszki, Zajki - par. białohrudzka;
ok. Songiniszki, Bołądzie, Chomicze, Dzimitry - par. ejszyska;
maj. Romanowce - par. iszczołnska;
dwór Hołodziszki - par. koleśnicka;
m. Lida, ok. Ryłowce, Biskupce, Jodki, Łowczyłowicze, wieś Szawdziuki - par. lidzka;
folw. Kłońcie, ok. Gaworskie, Jurele, Talmonty - par. nacka;
ok. Dowgiały Wielkie - par. ossowska;
m. Raduń, folw. Pietraszuńcy,  Giesztowty, Girki, ok. Paszkiewicze, Wilbiki, Zapaśniki - par. raduńska;
ok. Romanowicze - par. różankowska;
folw. Korzyść, wieś Dzyboły - par. wasiliska;
ok. Mikuty, Radzi­woniszki, Brzozówka - par. wawiórska;
ok. Wołejsze - par. zabłocka;
maj. Wołczki, folw. Lebioda, Narkuny - par. żołudzka;
ok. Bienkiewicze, Rekście, Sokoły, Tubielewicze, Worniszki - par. żyrmuńska;

Jodkówski
ok. Songiniszki - par. ejszyska;
dwór Dokudowo - par. lidzka;
ok. Retelowszczyzna, Smolicha - par. nowodworska;
m. Wasiliszki - par. wasiliska;
ok. Kurminy, Rekście - par. żyrmuńska;

Jordan
folw. Typowszczyzna - par. dziembrowska;

Jotejko
ok. Songiałowszczyzna - par. solecznicka;

Jucewicz - h. Odrowąż
m. Wawiórka - par. wawiórska;

Juchniewicz - h. Leliwa
pw. 23.V.1800r.
ok. Honckiewicze, Dziczkańce, Nowokuńce, Pojedubie, Półstoki, Swiackiewicze - par. ejszyska;
ok. Pożyżma, wieś Dejnowa - par. hermaniska;
m. Lida - par. lidzka;
ok. Miszkodańce, Stamierowszczyzna - par. nacka;
wieś Pogorodno - par. ossowska;
Mokrzec Łopatowski, ok. Filipowicze, Karpowicze - par. różankowska;

Juchno
wieś Kurczowce - par. za­błocka;

Juchnowicz
wieś Ostrowie - par. dziem­browska;
ok. Czerniki - par. lidzka;

Judynowicz
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Jundo
ok. Dzieżyszki - par. koleśnicka;

Jundziłł - h. Łabędź
pw. 7.XII.1798, 23.VII.1820, 6.IV.1859, 8.II.1862 r.
maj. Podborze, Dziczkańce alias Podzitwa, ok. Bieniuny, Bujwidy, Dzieżyszki, Jacewicze, Korkliny, Krupowiesy, Marcinkiszki, Michnokiemie, Niewoniańce, Nowokuńce, Pojedubie, Poturze, Rukańce, Rynkuny, Sierbiniszki, Wilkańce, Żałobiszki - parafia ejszyska;
maj. Koniawka, wieśBołądziszki, Koleśniki, Sznury - par. koleśnicka;
maj. Bieluńce, Ginele - par. nacka;
ok. Wojdagi, Dougieluszcze, Jasiańcy - par. ossowska;
m. Raduń - par. raduńska;
ok. Jundziliszki - par. solecznicka;

Jurcewicz
m. Lida - par. lidzka;

Jurczyński - h. Strzemię
ok. Podborze, wieś Bujwidy - par. ejszyska;

Jurewicz - h. Ślepowron, h. Lubicz
m. Bieniakonie, ok. Bohusławy - par. bieniakońska;
Juryzdyka Ejszyszki, Krupowiesy, Ponieździel, Wojdagi - par. ejszyska;
wieś Bojary - par. iszczołska;
ok. Komorowszczyzna, Paszyszki - par. koleśnicka;
ok. Gaworskie, Paszyszki, Talmonty, folw. Żukany - par. nacka;
Zdanowce - par. różaniecka;
ok. Hlebowce, wieś ok. Zarzeczany - par. wasiliska;
posesja Czechowszczyzna, ok. Wołczki - par. żołudzka;
ok. Gudele, wieś Szewdziuki - par. żyrmuńska;

Jurowski
pw. 17.XI.1817r.
wieś Prudki - par. dziembrowska;
maj. Olżew, dwór Berdówka - par. lidzka;
majątek Bobry - Kaszuby powiatu Sokolnickiego;

Jursza - h. Ślepowron
pw. 7.XII.1798 r.
m. Bieniakonie, ok. Posolcze - par. bieniakońska;
ok. Bołądzie, Dzimitry, Jurszyszki, Marcinkiszki, Wilkańce, Wiszkuńce, folw. Buciszki, Nowickiszki, wieś  Zachowszczyzna - par. ejszyska;
ok. Kierbiedzie - par. lidzka;
ok. Bołotniki, Dowgiały, Dowgieluszcze, Jasiańcy, Sakowicze, Wojdagi, wieś Tatary - par. ossowska;
ok. Montwiłowszczyzna - par. solecznicka;
wieś Siewruki - par. zabłocka;
ok. Sokoły, Montwiance - par. żyrmuńska;
ok.Piełuciszki;

Jusiewicz
wieś Zabłocie - par. bienia­końska;

Juszkiewicz - h. Prus I
wieś Krzywile - par. nacka;
ok. Sidorowce - par. nieciecka;
ok. Stankiewicze - par. wawiórska;

Juszyński (Tatar)
pw. 4.VIII.1824 r.
ok. Niekraszuńce - par. nacka;

 


??????.???????