Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Maj, 2002 r., nr 2(49)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Aleksander Kołyszko. "Komitetowi Historii Nauki i Techniki PAN - 50 lat"

Irena Dowlaszewicz. "Spojrzenie na Wschód"

Stanisław Uszakiewicz. "Z historii 77 pp - Strzelców Kowieńskich"

Michał Szymielewicz. "Rzeka Lebioda i jej dopływy"

Irena Dowlaszewicz. "Gimnazjum żydowskie"

Jan Szot. "Pokolenie trzecie"

Kazimierz Krajewski. "Zgrupowanie "Północ"