Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Listopad, 1998 r., nr 6(34)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Papież tysiącleci

Czesław-Piotr "Droga Miłosierdzia"

Czesław-Piotr. "Mickiewiczowskie uroczystości w Nowogródku"

Ks. Tadeusz Krahel. "Ksiądz filomata. Ks. Dionizy Chlewiński, dziekan i proboszcz lidzki"

Aleksander Siemionow. "Zwiedzamy ziemię ojczystą"

Kazimierz Krajewski. "Armia Krajowa na Ziemi Lidzkiej"

Ziemia Lidzka z Romanem Aftanazym "Iszczołno"

LISTY