Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Wrsesień, 1998 r., nr 5(33)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Aleksander Kołyszko. "Kwiaty dla Adama Mickiewicza"

Obrazy i obrazki z V Światowego Zjazdu Lidzian

Aleksander Siemionow. "Niezwykłe przygody lidzianina"

"Kresowiacy" i "Grajewianie" czyli pierwsza opera w Grajewie

Służyła Bogu i ludziom

Kazimierz Krajewski. "Komenda obwodu (ośrodka) Lida "Bór"

Ziemia Lidzka z Romanem Aftanazym. Horodno

Ziemia Lidzka poetycka. Irena Hryncewicz-Chlebna