Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Czerwiec, 1994 r., nr 14


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Robert Kuwałek. "Po Zjeździe"

Robert Kuwalek Aleksander Siemionow. "Na parafii w Berdówce"

Anna Żukowska-Maziarska. "Najpiękniejszy dom w Nowogródku"

Wspomnienia nauczyciela z Ogrodnik i Iszczołny

Migawki z podróży

Zenon Sawicz. "Historia zamku Gedymina w Lidzie"

Pamiętam...

Władysław Naruszewicz. "Samoobrona Ziemi Lidzkiej "

Anna Engelking. "Etnografowie z Warszawy w rejonie lidzkim"

Stanisław Uszakiewicz. "Jakich publikacji potrzebują Polacy na Białorusi?"

Transport z Lidy - 1945 r.

W cieniu sowieckiego bunkra