Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Transport z Lidy - 1945 r.

 

W latach 1944-1946, gdy ponownie Ziemie Wschod­nie zajęli sowieci, tysiące Polaków opuściło swoje domy na Kresach i w ramach tzw. "dobrowolnej repatriacji" przemieściło się w obecne granice Polski. Jedni wyjeżdżali zagrożeni aresztowaniami, jakie przeprowadzało NKWD, inni decydowali się na dobrowolny eksodus, nie widząc dla siebie miejsca pod bolszewickim panowaniem, licząc, że "właśni" komuniści w Polsce będą łagodniejsi. Tysiące pozostawały na straży domów i rodzinnych grobów lub czekając na tych, którzy przebywali na Sybirze. Dla każdego z wyjeżdżających, opuszczenie rodzinnego miasta, wsi, domu wiązało się z osobistą tragedią, rozłączeniem z najbliższą rodziną i sąsiadami. Niejednokrotnie rany te nie zabliźniły się do dzisiaj.
W lubelskim Archiwum Państwowym znajduje się kilka list transportowych, na których figurują lidzianie, jadący transportami repatriacyjnymi, bądź to z terenu dawnego województwa nowogródzkiego, bądź powraca­jący z zesłania, przede wszystkim z Kaługi i Uralu. Transporty te przechodziły przez Lublin. Chcielibyśmy rozpocząć dzisiaj publikację owych list transportowych, z nadzieją, że odezwą się do nas ci, którzy wtedy wyjeżdżali z Lidy i powiatu lidzkiego lub powracali do Polski z zesłania. Może napiszą nam o swoich losach,
uczuciach związanych z opuszczeniem rodzinnych stron? Być może pomożemy w ten sposób w odnalezieniu się dawnych znajomych.
Największa, zarejestrowana liczba mieszkańców Lidy i okolic, znajduje się w "Skorowidzu imiennym repatrian­tów ze Wschodu", oznaczonym sygnaturą archiwalną 145, w ramach zespołu Wojewódzkiego Oddziału Państ­wowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie. W jedno­stce tej, oprócz mieszkańców Lidy, zarejestrowano rów­nież mieszkańców Nowogródka, Baranowicz, Osazminy, Grodna, Słonima, Stołpców, Brześcia i Pińska, a więc osoby pochodzącego z terenów aż czterech województw - nowogródzkiego, wileńskiego, białostockiego i poles­kiego. My wybraliśmy tylko mieszkańców Lidy i powiatu lidzkiego.
Nazwiska będziemy podawać w układzie alfabetycz­nym, ale jednocześnie w kolejności takiej, w jakiej figuru­ją w dokumencie. Przy każdej osobie podane jest imię ojca, rok urodzenia i miasta, do którego udawano się po rozformowaniu transportu. Jednocześnie, w przypadku osób, które pochodziły z okolic Lidy, będziemy wy­szczególniać te nazwy miejscowości. Na zakończenie należy dodać, że w wielu przypadkach mogą występować błędy w brzmieniu nazwisk i dat urodzenia, co często zdarzało się w dokumentach PUR.
A
Aleksandrowicz Maria c. Juliana, ur. 1873 r. - udała się do Puław
B
Bokun Andrzej s. Jana, ur. 1881 r., pochodził z Minojt - udał się do Białegostoku
Bystra Anna c. Grzegorza, ur. 1884 r. - udała się do Lublina
Bystra Alfreda c. Antoniego, ur. 1919 r.
Budzko Franciszek s. Aleksandra, ur. 1929 r. - udał się do Białegostoku
Bortkiewicz Kazimierz s. Konstan­tego, ur. 1906 r. - udał się do Lublina
Bienczdnski Stanisław s. Andrzeja, ur. 1891 r.
Bienczinska Władysława, ur. 1893 r.
Borejsza Włodzimierz s. Michała, ur. 1920 r. - udał się do Białegostoku
Borejsza Emilia c. Jerzego, ur. 1890 r. - udała się do Lublina
Bartoszewicz Wacław s. Leona, ur. 1921 r.
Bartoszewicz Irena c. Antoniego, ur. 1921 r.
Bartoszewicz Elżbieta c. Wacława, ur. 1942 r.
Babień Irena c. Feliksa, ur. 1914 r. - udała się do Włodawy
Babień Stanisława c. Józefa ur. 1908 r.
Babień Władysław s. Stanisława, ur. 1938 r.
Biegus Henryk s. Jana, ur. 1922 r.- udał się do Chełma
Biegus Jadwiga c. Stanisława, ur. 1922 r.
Biegus Irena c. Henryka, ur. 1941 r.
Biegus Tadeusz s. Henryka, ur. 1943 r.
Biegus Jan s. Antoniego, ur. 1890 r.
Biegus Jadwiga c. Jana, ur. 1891 r.
Biegus Tadeusz s. Jana, ur. 1928 r.
Babień Tadeusz s. Stanisława, ur. 1941 r. - udał się do Włodawy
Buczyńska Jadwiga c. Aleksandra, ur. 1922 r. - udała się do Lublina
Buczyńska Halina c. Bronisława, ur. 1942 r.
Bela Jan s. Anastazego, ur. 1892 r.- udał się do Rzeszowa
Barcikowska Helena c. Kazimierza ur. 1926 r. - udała się do Lublina
Bulinko Wanda c. Bronisława, ur. 1912 r. - udała się do Tomaszowa Lub.
Bulinko Helena c. Bronisława, ur. 1927 r.
Burak Stanisław s. Józefa, ur. 1914 r. - udał się do Białegostoku
Bobryk Helena c. Nikodema, ur. 1924 r.
Biegus Jan, ur. 1890 r. - udał się do Zawiercia
Biegus Jadwiga, ur. 1891 r.
Biegus Tadeusz s. Jana, ur. 1928 r.
Bystry Antoni s. Andrzeja, ur. 1878 r. - udał się do Broszkowa
Borkowska Leontyna c. Jana, ur. 1878 r. - udał się do Puław
Bylina Leon s. Stanisława, ur. 1886 r. - udał się na Zachód (Polski)
Biczelewski Eugeniusz, ur. 1917 r.
Bielawski Feliks, ur. 1915 r. - udał się do Olsztyna
C
Czerniak Aleksander s. Dominika, ur. 1905 r. - udał się do Lublina
Cynarski Paweł s. Antoniego, ur. 1905 r. - udał się do Rzeszowa
Cynarska Helena c. Konstantego, ur. 1896 r.
Cynarski Zbigniew s. Pawła, ur. 1930 r.
Cynarska Krystyna c. Pawła, ur. 1937 r.
Chrul Franciszek s. Władysława, ur. 1908 r. - udał się do Siedlec
Chmiel Edward s. Jana, ur. 1911 r.- udał się do Księżostawów
Chmiel Stanisałwa, ur. 1925 r.
Chmiel Antonina c. Jana, ur. 1890 r.
D
Dziankowski Erazm s. Bolesława, ur. 1885 r. - udał się do Lublina
Drewnikowska Barbara c. Wła­dysława, ur. 1918 r. - udała się do Zamościa
Drozdowski Tadeusz s. Józefa, ur. 1896 r. - udał się do Lubartowa
Drabik Stanisław s. Jakuba, ur. 1899 r. - udał się do Radomia
Dziedziul Bronisław s. Józefa, ur. 1904 r., pochodził ze Stacji Bogdanów, udał się do Sokółki Domejko Henryk s. Aleksandra, ur. 1899 r., pochodził z Doliny pow. Lida, udał się do Lublina
Danieluk Jan s. Antoniego, ur. 1893 r., udał się do Białej Podlaskiej
Drozd Anna, ur. 1921 r. - udała się do Międzyrzecza
Dragun Bolesław s. Piotra, ur. 1908 r. - udał się do Siedlec
F
Foks Aniela c. Aleksandra, ur. 1894 r., udał się do woj. warszawskiego
Foks Maria c. Leona, ur. 1923 r.
Foks Stefania c. Leona, ur. 1930 r.

 

??????.???????