Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Listopad 1993 r., nr 12


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Robert Kuwałek. "Kiedy Franciszek Skaryna wyjechał z Lidy?"

Stanisław Uszakiewicz. "Polscy naukowcy w Lidzie"

Stanisław Uszakiewicz. "Jubileusz świątyni"

Polacy w Baranowiczach

Robert Kuwałek. "Dni pamięci w Lidzie"

Teofania Jureko. "Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w Lidzie w latach 1925-1939"

Lida po polsku... Wrażenia ze zjazdu

Robert Kuwałek. "Historyczno-Krajoznawcza Sesja poświęcona historii Ziemi Lidzkiej"