Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Sierpień, 1992 r., nr 8/9


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Budujemy Dom Polski w Lidzie

Pamięć na zawsze.Impresje ze zjazdu Lidzian

Ogłoszenia

Zenon Sawicz. "Historia zamku Giedymina w Lidzie"

Władysław Naruszewicz, Robert Kuwałek. "Samobrona Ziemi Lidzkiej"

Mieczysław Pujdak. "Męczennicy"

Tomasz Wiśniewski. "Piętnaście tysięcy furmanek"

TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LIDZKIEJ

Czcigodna Polka - najzacniejsza matka

Aleksander Siemionow. "Pierwsza pielgrzymka"

Usmiechnij się