Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Luty - kwiecień 1991, nr 4


Od redakcji...Nowe zadania, nowe problemy

Nasza kronika

Aleksander Siemionow. "Ppłk. Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz""

Dary od serca

Legenda o dwóch zaklętych sosnach rosnących w Lidzie

Historia Lidy (3)

Robert Kuwalek. "Życie kulturalne Nowogródka w latach dwudziestych"

Kościół dla wiernych

Władysław Naruszewicz. "Dzieje kolegium i kościoła oo. Pijarów w Lidzie"

W hołdzie żołnierzom września 1939 roku

Urodzony w Lidzie w 1952 roku

Ogłoszenia * Listy * Kontakty z Czytelnikami