Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

W hołdzie żołnierzom września 1939 roku

 

W tym roku przeżywaliśmy w Lidzie piękną i zarazem wzruszającą uroczystość, jaką było odznaczenie medalami przez konsula RP z Mińska uczestników Wojny Obronnej Polski 1939 roku.
To małe święto zgromadziło nie tylko kombatantów, ale również przedstawicieli Zarządu lidzkiego Oddziału ZPB, młodzież i rodziny uhonorowanych medalami "Za udział w Wojnie Obronej 1939 roku".
Na spotkaniu wygłoszono okolicznościowe przemówienia, m.in. bardzo wzruszająco mówiła lidzka harcerka, Graży­na Makowiecka, której płynna polszczyzna zachwyciła wszystkich uczestników spotkania. Ze strony przedstawi­cieli Zarządu Oddziału glos zabrał p. Stanisław Uszakiewicz, prezes koła ZPB w Gudach. Pragniemy zaprezentować naszym czytelnikom treść tego przemówienia.
"Wielce szanowni Żołnierze Września,
Wasze posiwiałe głowy i zapracowane ręce świadczą, że macie za sobą długie i bogate, a zarazem trudne i pracowite życie.
Na Waszym szlaku życiowym spotkało Was wiele trudno­ści: pożogi wojenne, mozolna praca przy odbudowie zniszczonego wojną dobytku, budowa lepszego jutra dla Waszych rodzin i społeczeństwa, wśród którego żyjecie. Na Waszej drodze przeżywaliście nieraz zwyczajny ludzki strach o swoje życie, przeżywaliście smutki i radości, trwogi i nadzieję na lepsze jutro. Jednak pamięć ludzka ma tę cechę, że po latach nieraz zaciera te przeżycia, a nawet wspomnienia.
O jedno prosiłbym Was bardzo, żebyście do końca życia nie zapominali i byli dumni z Waszego udziału w Wojnie Obronnej Polski, we wrześniu 1939 roku. Może nie zawsze zdajecie sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie miała dla całego świata ówczesna postawa Polski i Was, żołnierzy. To właśnie Wy swoją walką przekreśliliście bezkarne panoszenie się hitleryzmu. W1939 roku skończyły się dla Hitlera bezkrwawe zwycięs­twa, do których należały aneksja Austrii i Czechocłowacji.
Polska zawiązała koalicję antyhitlerowską, do której włą­czyły się Francja, Anglia ze swoją światową potęgą morską, Ameryka z nowoczesnym przemysłem zbrojenio­wym, a także inne kraje.
Trudne byłyby do przewidzenia losy wojny, gdyby nie było tej koalicji i gdyby cała machina wojenna Niemiec, dys­ponująca nowoczesną bronią runęła tylko na Związek Radziecki. Pamiętacie z pewnością losy wojny 1941 roku. Dla żołnierza polskiego wojna trwała 5 lat i 8 miesięcy. Walczył na lądzie, morzu i w powietrzu, na obszarach kilku kontynentów. Świadectwem tego bohaterstwa są niezatarte po dzień dzisiejszy groby żołnierskie w wielu krajach Europy, Afryki i Azji. Jeżeli ktoś Warn powie, że walczyliście "za panskuju Polszczu", co może mieć jeszcze miejsce, wtedy odpowiadajcie śmiało, że Wy jako pierwsi, rozpoczęliście walkę przeciwko zamiarom ujarzmienia i upodlenia całej ludzkości przez faszyzm i walkę tę wygraliście, bo była słuszna i sprawiedliwa. Żal, że ponad pół wieku musieliście czekać na godne was uhonorowanie. W imieniu lidzkiego Oddziału Związku Polaków na Biało­rusi nisko pochylam przed Wami, w pokorze swoje czoło, dziękując szczerze za Wasz żołnierski trud, za przelaną krew w obronie Ojczyzny.
Pozdrawiam Was z okazji dziesiejszych odznaczeń, życzę Wam zdrowia, cichych pogodnych dni, życzę szczęścia Wam i Waszym rodzinom i niech Bóg Najwyższy ma Was w swojej opiece do końca Waszego życia." Uroczystość zakończyła się wspomnieniami, które snuli kombatanci. Ich przedstawiciel podziękował w imieniu całej grupy za odznaczenia, po czym nastąpiła wspólna fotografia organizatorów i uczestników spotkania.

(inf. Własna)

 

??????.???????