Polskie pismo historyczno-krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Яндекс.Метрика
Grudzień, 2010 r., nr 2(94)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Nowa świątynia w Lidzie

Polacy pamiętają...

Sto lat temu urodził się Jerzy Putrament

Anna Korzeniowska, Katarzyna Mączewska. "KAPLICA CMENTARNA P.W. ŚW. BARBARY W LIDZIE"

Rok 1920. Sowieci w Polsce

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Aleksander Jurewicz. "Prawdziwa ballada o miłości"

 


© Pawet  2004  Lida
design by Leon