Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku


Ziemięcki
maj. Sasowszczyzna (1834-1849 r.; z wsiami: Doliniany, Jośkiewicze, Korewicze - 357 dzies., 65 d.m., 46 d.ż. Onufrego s. Bohdana oraz jego żony Marianny z Alexandrowiczów w 1848 r.) - par. wasiliska;
Zienkiewicz - h. Siekiera pw. 22.II.1812, 23.V.1857 r.
wieś Dejnowa (1841 r.) - par. hermaniska;
ok. Gierniki (1804 r.) - par. iszczołnska;
ok. Szorkinie, wieś Szejbakpole (1850 r.) - par. wasiliska;
wieś Dejnowo - par. werenowska;
m. Zabłoć (1825 - 1834 r.) - par. zabłocka;
ok. Wołczki (1846 r.) - par. żołudzka;
Zienkowicz - h. Siestrzeniec
wieś Popiszki - par. ejszyska;
Wielkie Soleczniki - par. solecznicka;
Zmiejewski
folw. Poraduń (1869 r.) - par. nacka;
dwór Jakubów (1837 r.) - par. wasiliska;
Dzitwa (1834 -1841 r.), folw. Wawiórka (1841 r.) - par. wawiórska;
Zmiejowski (Żmiejowski) pw. 8.X.1815 r.
folw. Bublejki (1843 r.) - par. dziembrowska;
dwór Jakubowo (1837 r.), folw. Kurhan (1835 r.), Rudowo (1833 r.), ok. Hlebowce (1839 r.), Starodworce (1834 r.) - par. wasiliska;
ok. Juszkowce (1832 r.) - par. zabłocka;
Zmitrowicz
m. Lida (1827 r.) - par. lidzka;
ok. Kołomyckie (1849-1856 r.) - par. wawiórska;
folw. Łopaty (1827 r.) - par. żołudzka;
Znamierowski - h. Gryf pw. 29.V.1800, 12.VIII.1857 r.
ok. Półstoki (1790-1967 r.; 62 dzies. Kajetana s. Adama, 62 dzies. Antoniego s. Adama oraz jego żony Wiktorii z Rynkiewiczów, 62 dzies. Augusty­na s. Józefa oraz jego żony Julii ze Smilginiów w 1848 r.; 60 dzies. Faustyna s. Józefa w 1852 r. ), Chomicze (1846 r.), Dojlidy (1881 r.), Hormany (1835-1864 r.), Jurele (1855 r.), Kudły (1865 r.), Lubkiszki (1865-1911 r.; 40 dzies. Augustyna s. Józefa w 1848 r.), Michnokiemie (1835-1876 r.), Mongieliszki (1865 r.), Trabuszki (1842 r.), Wilkańce (1878 r.), Wojsiaty (1873 r.), Żałobiszki - par. ejszyska;
folw. Jawor (1807 r.), ok. Pojedubie (1820 r.) - par. koleśnicka;
Stary Jawor (1820-1852 r.; 40 dzies. Karola s. Wincentego w 1852r.), folw. Kudajuńce (1854 r.), ok. Wersoka (1863 r.), Łubiance (1799-1852 r.; r.; 40 dzies. Faustyna s. Józefa w 1852 r.), Niekraszuńce (1859 r.), Stamierowszczyzna (1832 r.), wieś Jankuńce (1829 r.), Lewkiszki (1850 r.) - par. nacka;
ok. Januszyszki (1817-1850) - par. raduńska;
m. Wawiórka - par. wawiórska;
Znaniecki
maj. Chodziłonie (z wsią Chodziłonie i Skowrodziany - 331 dzies., 27 d.m., 24 d. ż. Racheli Znanieckiej w 1844 r.);
Zniszczyński
folw. Mieżyszki (1863 r.), ok. Montwiłowszczyzna (1858 r.) - par. solecz­nicka;
Znosko
ok. Mongieliszki (1808 r.) - par. kole­śnicka;
folw. Wojdzbuniszki (1836 r.), ok. Stamierowszczyzna (1834-1839 r.) - par. nacka;
Zubielewicz
dwór Dociszki (1840 r.) - par. ejszyska;
ok. Powersocze (1804 r.) - par. kole­śnicka;
Zubowicz
ok. Jocze (1854 r.) - par. nacka;
wieś Maguńce (1842 r.) - par. raduńska;
wieś Brzozowce (1835-1838 r.) - par. wawiórska;
m. Żyrmuny - par. żyrmuńska;
Zubowski
ok. Nowokuńce (1810 r.) - par. ejszyska;
Zubrawski - h. Ślepowron pw. 17.X.1818 r.
ok. Jodki - par. lidzka;
ok. Talmonty (1799-1852 r.; 48 dzies. Antoniego s. Wiktora i Giertrudy z Kuleszów w 1847 r.) - par. nacka;
ok. Kozieliszki (1829 r.) - par. szejbakpolska;
ok. Wojniłowce (1830 - 1863 r.; 8 dzies. Aleksandra s. Jana oraz jego żony Petroneli z Rudzieckich w 1848 r.), Starodworce - par. wasiliska;
folw. Michaliszki;
Zubrzycki
m. Wasiliszki (1839 r.) - par. wasiliska;
Zuchowiecki
wieś Michalczuny (1830 r.) - par. nacka;
Zygmuntowicz
wieś Chamowszczyzna (1829 r.) - par. dziembrowska;
Zwierowicz
maj. Dociszki (1848-1866 r.; z wsiami: Dociszki, Kalwinki - 762 dzies., 103 d.m., 97 d.ż. Jana s. Jerzego w 1848 r.) - par. raduńska;
Zwierzchowski
maj. Kulbaki (Wacław s. Stanisława w 1891 r.) - par. białohrudzka;

Żaba - h. Kościesza pw. 10.I.1799 r.
m. Lida (1830-1839 r.), maj. Krupa (1851 r.) - par. lidzka;
posesja Chilczyce (1798 r.), maj. Skawroniszki (z wsiami: Krupa, Kozicze, Bolciszki - 358 dzies., 19 d.m., 20 d.m. Adelajdy z Szukiewiczów wdowy po Piotrze w 1846 r.) - par. różaniecka;
Żabczyński
m. Wasiliszki (1832-1856 r.), ok. Starodworce (1837 r.) - par. wasiliska;
Żabiński
dwór Rewiatycze (1831 r.) - par. no­wodworska;
Żebrowski - h. Jasieńczyk pw. 31.VII. 1800, 10.X.1817 r.
wieś Kulbaki (1835 r.) - par. bielicka;
folw. Matejkany (1834 r.), ok. Wilkańce Małe - par. ejszyska;
ok. Ostrouchy (1841 r.) - par. jelneńska;
dwór Koniawka (1825 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1840 r.), ok. Jodki (1858-1891 r.; 22 dzies. Adolfa s. Wincentego, 22 dzies. Kazimierza s. Wincentego, 22 dzies. Mi­chała s. Wincentego w 1891 r.), Czemiki (1835-1837 r.) - par. lidzka; dwór Koniawka (1830-1832 r.) - par. nacka;
ok. Dowgialy (1811 r.) - par. ossowska;
(1844 -1848 r.) - par. solecznicka;
ok. Kulpy (20 dzies. Leonarda s. Jana w 1851 r.; 20 dzies. Adolfa s. Leonarda w 1891 r.), Rekście (1828-1839 r.), Sokoły (1847-1849r.), maj. Nadzieja (1834-1905 r.; z folw. Krzemieniec - 401 dzies., 30 d.m., 22 d.ż. Augustyna w 1844 r.) - par. żyrmuńska;
Żehorowicz
ok. Krupowiesy (1837 r.) - par. żyr­muńska;
Żejmo - h. Sas, h. Nowina pw. 3.VI.1818, 15.I.1862 r.
Żelazowski - h. Jezierza pw. 31.V.1800, 27.X.1819, 17.V.1835 r.
dwór Olżewo (1835 r.) - par. białohrudzka;
maj. Pożyżma (1841-1866 r.) - par. hermaniska;
zaśc. Korszaki (1835-1838 r.) - par. jelnieńska;
ok. Krupa (1807 r.) - par. lidzka;
folw. Tołciszki (1834-1842 r.), wieś Czepiełuny (1833 r.), Strażuny (1843 r.) - par. nacka;
wieś Klukowicze - par. nieciecka;
ok. Pozniakowszczyzna (1811 r.) - par. różankowska;
maj. Pożyżma (1847-1896r.; 240 dzies., 10 d.m., 9 d.ż. Józefa s. Franciszka w 1847 r.) - par. trokielska;
wieś Szawdziny (1850 r.) - par. żołudzka;
Żelichowski
maj. Dzitwa Szemiatowska (1858 r.) - par. białohrudzka;
Że(o)mojtel - h. Junosza pw. 23.V.1800, 4.V.1848 r.
ok. Posolcz (1842 r.) - par. bieniakońska;
dwór Zblany (1840 r.) - par. jelneńska;
ok. Bieniuny (1806 r.), Bołądzie (1805 r.), Bołądziszki (1839-1852 r.; 20 dzies. An­toniego s. Jakuba w 1852 r.), Dociszki (1850 r.) Giesmonty (1681-1947 r.; 33 dzies. Stanisława i Feliksa s. Dionizego w 1847 r.; 15 dzies. Józefa s. Tomasza, 30 dzies. Heleny wdowypoLudwiku w 1852 r.), Hormany (1898 r.), Koleśniki (1899 r.), Korkliny (1903 r.), Michnokiemie (1841 r.), Narkuny (1824 r.), Posolcze (100 dzies. Jerzego s. Wawrzyńca w 1852 r.), Półstoki (1860 r.), Przystawowicze (1835-1848 r.; 104 dzies., 1 d.m., 2 d.ż. Karola s. Ignacego w 1848 r.), Rukańce (1863 r.), Rynkuny (1834-1836r.), Songiniszki (60 dzies., 3 dm., 2 dż. Karola s. Ignacego w 1845 r.), Wilkańce (1850-1851 r.; 120 dzies., 2 dm Karola s. Ignacego w 1851 r.), Żomojtele (1690 -1841 r.) - par. ejszyska;
folw. Zblany (1846 r.) - par. jelnieńska;
folw. Pozgrynda (1926 r.), ok. Żagory (1915-1926 r.) - par. koleśnicka;
m. Nacza (1842 r.), Ginęli (1926 r.), Kudajuńcy (1926 r.), ok. Mickańce (1831-1926 r.; 16 dzies. Ksawerego, Feliksa, Aleksandra, Cypriana s. Szymona i Teodory z Songinów w 1848 r.; 8 dzies. Józefa s. Kazimierza w 1891 r.), Łunki (1844 r.), Smilginie (1834 r.), wieś Bieluńce (1866 r.), Sołtaniszki (1858 r.), Pikiszki (1850 r.), Puzeli (1926 r.) - par. nacka;
folw. Piszczowce (1838 r.) - par. nie­ciecka;
ok. Sakowicze (1845-1866 r.; 122 dzies., 1 d.m., 2 d.ż. Adama s. Jana w 1845 r.), Dowgiały Wielkie - par. ossowska;
ok. Januszyszki (1840-1843 r.), Łunki (1843 r.), Nosewicze (1842-1843 r.) - par. raduńska;
m. Soleczniki Wielkie (1849 r.) - par. solecznicka;
m. Myto (1842 r.) - par. wawiórska;
m. Zabłoć (1836 - 1839 r.) - par. zabłocka;
m. Żyrmuny (1842-1844 r.), ok. Sokoły (1842-1891 r.; 8 dzies. Józefa s. Floriana w 1891 r.) - par. żyrmuńska;
Żmiowski
maj. Starodworce (z wsią Krzywosiołki - 78 dzies., 17 d.m., 19 d.ż. Ksawerego s. Andrzeja w 1844 r.) - par. wasiliska;
Żochowski - h. Brodzie pw. 22.VI.1816, 16.I.1852 r.
folw. Paleckiszki (1839-1843 r.), Olekszyszki (z wsią Jurańce - 42 dzies., 1 d.m., 2 d.ż. Anieli Żochowskiej w 1844 r.) - par. ejszyska;
m. Raduń - par. raduńska;
m. Szczuczyn (1850-1874 r.) - par. szczuczyńska;
folw. Narkuszki (1843 r.) - par. zabłocka;
Żodejko
m. Szczuczyn (1832 r.) - par. szczu­czyńska;
Żołkowski - h. Dolega pw. 22.VII.1800 r.
posesja Baranowszczyzna;
Żołudziewicz (1863 r.)- par. trokielska;
Żoromski - h. Korab, h. Pobóg
folw. Stary Dwór (1839 r.) - par. wa­siliska;
Żórawski - h. Trzaska pw. 13.XII.1822, 9.VIII.1832 r.
maj. Radziwoniszki (1839-1866 r.; z wioskami: Mankowce, Cwirbuty -1200 dzies., 89 d.m., 89 d.ż. Narcyza s. Piotra i Róży z Jankowskich oraz jego żony Salomei z Kiełczewskich w 1845 r.) - par. białohrudzka;
maj. Kodzie (180 dzies., 23 d.m., 19 d.ż. Róży w 1844 r.) - par. bieniakońska;
ok. Zubiszki (1873 r.) - par. ejszyska;
Ludwinów (1837 r.) - par. lacka;
m. Lida (1834 r.) - par. lidzka;
maj. Plotki (1832 r.) - par. nowodworska;
Małe Soleczniki - par. solecznicka;
folw. Plotele (1829-1844 r.; z wsią Plotele -189 dzies., 44 d.m., 40 d.ż Waleriana s. Antoniego w 1844 r.), maj. Hajkowszczyzna (1833-1866 r.; z wioskami: Gajkowce, Pietraciszki, Szyłki, Żołoby - 564 dzies., 48 d.m., 50 d.ż. Narcyza s. Piotra oraz jego żony Salomei z Kiełczewskich w 1845 r.) - par. wasiliska;
maj. Woronicze (1856-1863 r.), Wężowszczyzna (1799-1905 r.; z folw. Kopciowszczyzna, Wiencowszczyzna oraz wsiami: Skorby, Strelki, Ryski, Kozackie, Pieciułowce, Bołboty, Juszkowce, Dworczany - 2860 dzies., 130 d.m., 132 d.ż. Floriana s. Piotra w 1845 r.), folw. Motyle (1833 r.) - par. zablocka;
Żehorowicz
ok. Krupowiesy (1837 r.) - par. żyrmuńska;
Żubrawski
ok. Wojniłowce (1834 r.) - par. wasiliska;
Żuczkiewicz
wieś Żuczki - par. jelneńska;
Żudycki - h. Lubicz
Żukiewicz
ok. Kucewicze (1840 r.) - par. nacka;
Żukowski - h. Gryf pw.29.XI.1819 r.
ok. Posolcz, wieś Butrymańce (1818 r.) - par. bieniakońska;
dwór Bratomierz (1844 r.), ok. Bołądzie (1827 r.), Dojlidy - par. ejszyska;
m. Lack (1861-1865 r.) - par. lacka;
m. Lida (1818 r.), wieś Plasewicze - par. lidzka;
dwór Koniawa (1838-1845 r.), ok. Jurele (1828 r.) - par. nacka;
m. Ossowo (1827- 1828 r.) - par. ossowska;
maj. Różanka (1855 r.), dwór Derażna (1831-1834 r.) - par. rożankowska;
wieś Czużokempie (1856 r.) - par. so­lecznicka;
Żułcewicz
ok. Talmonty - par. nacka;
Żurawowicz
ok. Rudowszczyzna (1849 r.) - par. solecznicka;
Żyliński - h. Janina
dwór Wersoka Kuncewicza (1838 r.), ok. Bołądzie (1807 r.), Wojsiaty (1804r.), wieś Wisińcza (1833 r.) - par. ejszyska;
ok. Andruszowszczyzna (1874 r.) - par. lacka;
ok. Wismonty - par. lidzka;
dwór Szawry (1926 r.), folw. Sołopiaciszki (1859 r.), Sierbieniszki (1857 r.) - par. nacka;
ok. Szejbakpole - par. wasiliska;
Wielka Wieś (1834 r.) - par. żyrrnuńska;
Żyh(g)orowicz - h. Półkozic
ok. Bartoszuńce (1839 r.) - par. raduńska;
ok.Hancewicze (1798-1838 r.), Krupowicze (1831-1858 r.) - par. żyrmuńska;
Żyżniewski - h. Białynia
wieś Wisińcza (1840 r.) - par. ejszyska;
dwór Hołodziszki (1926 r.) - par. koleśnicka;
ok. Malewskie (1806 r.), Lipkuńce (1863 r.), wieś Dubińce (1831-1836 r.) - par. raduńska;
ok. Milwidy (1873 r.) - par. solecznicka.

Czesław Malewski

Яндекс.Метрика