Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Pażdziernik, 2006 r., nr 5(75)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Zbigniew Herbert. "Potęga smaku"

Rotmistrz Witold Pilecki

Witold Pilecki. "Poemat "Sukurcze"

Dorota Piramidowicz. "Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Św. w Żyrmunach"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Marian Dowgiałło. "Żyć nie dali i umrzeć nie dali"