Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Narkiewicz - h. Wieniawa
pw. 10.I.1799 r.
posesja Dziembów - par. dziembrowska;
ok. Rynkuny (1840 r.), Narkuny (1804-1928 r.; 80 dzies., 2 d.m., 4 d.ż. Antonie­go s. Jerzego i Karoliny z Żomojtelów w 1844 r.; 60 dzies. Józefa Aleksandra s. Jerzego i Karoliny z Żemojtelów w 1891 r.), Białopiotry (1856 r.), Hormany (1803 r.), Korkuciany (252 dzies. Aleksandra Michała s. Antoniego oraz jego żony Johanny z Szafkowskich w 1891 r.), wieś Jęcze - par. ejszyska;
ok. Bohdzie, Czechowce (1837 r.), Kierbiedzie (1825 r.), wieś Wierch Lida (1835 r.) - par. lidzka;
ok. Kucewicze (1830 r.) - par. nacka;
ok. Songiałowszczyzna (1848 r.) - par. solecznicka;
maj. Bublejki (106 dzies., 10 d.m., 9 d.ż. Tomasza w 1844 r.; do 1829 r. należał do Tomasza Skindera) - par. szczuczyńska;
dwór Owsiadowo (1840 r.) - par. trokielska;
Narucki
ok. Hormany (1831 r.) - par. ejszyska;
wieś Soliszki (1827 r.) - par. ossowska;
Naruszewicz - h. Wadwicz
m. Lida, ok. Worniszki (1834-1850 r.), Kierbiedzie (1827-1863 r.), Paszkiewicze - par. lidzka;
folw. Poleckiszki (1840 r.), Pakuliszki (1839-1902 r.; z wsią Hryszaniszki 160 dzies., 15 d.m., 16 d.ż. Konstancji z Frejlichów w 1845 r.; 35 dzies. Wa­cława Piotra s. Hieronima i Marianny z Szumiatów w 1891 r.) - par. nacka;
wieś Tatary (1839 r.) - par. ossowska;
Narzymski
dwór Unichowszczyzna (1834 r.), wieś Perekopy (1838-1840 r.) - par. różankowska;
Nawrocki - h. Trzy gwiazdy
ok. Łowczyłowicze (1863 r.) - par. lidzka;
Nejman (Neyman)
wieś Konwaliszki, Smolinie - par. bieniakońska;
Nejmont
ok. Łubiance (1852 r.) - par. nacka;
Nieciecki - h. Poraj
pw. 21.X.1821 r.
ok. Ponieździel (1831 r.) - par. ejszyska;
ok. Pojedubie - par. koleśnicka;
ok. Dolina (1854 r.), Jodki (1805-1808 r.), Zalewszczyzna (1851 r.) - par. lidzka;
ok. Puziele (1832 r.) - par. nacka;
posesja Rodziewicze (1836 - 1849 r.; z wsią Rodziewicze - 92 dzies., 4.d.m., 3 d.ż. Anicetego i Piotra s. Jana w 1844 r.) - par. nieciecka;
ok. Smolicha (1831 -1855 r.; 14,5 dzies. Wincentego, Łukasza, Szymona, Alek­sandra i Adama s. Jerzego i Marianny z Piaseckich w 1849 r.), ok. Niewisza (1825 r.), Rodziewicze (1808-1858 r), Rytelowszczyzna (1815-1843 r.), Sabakanowszczyzna (1839-1864 r.), Szemiaki (1839 r.), Smolicha (1828-1847 r.) - par. nowodworska;
Łopacizna (1805-1807 r.) - par. ossow­ska;
ok. Wołdaciszki - par. raduńska;
maj. Gajkowszczyzna (1863 r.) - par. wasiliska;
ok. Siesiulki - par. wawiórska;
ok. Wołejsze, Raki (1863 r.) - par. zabłocka;
Niedziński
ok. Giesmonty (1842 r.) - par. ejszyska;
Niedzwiecki - h. Ogończyk
dwór Wankiewicze (1825-1840 r.) - par. (jelneńska) bielicka;
dwór Kożemiaki (1837 r.) - par. nowo­dworska;
Niemcewicz
Starowszczyzna (1839 r.) - par. dziembrowska;
Niemczynowicz
maj. Makasiowszczyzna (z wsią Kuźmy - 278 dzies., 36 d.m., 33 d.ż. Aleksandra s. Aleksandra i Anieli z Sidorowiczów w 1848 r.); m. Dziembrów (1838 r.), folw. Puzowce (1850 r.) - par. dziembrowska;
maj. Łyczków (bez ziemi - Ignacy s. Piotra Szymona w 1891 r.) - par. wa­siliska;
Niemierowski
wieś Sołtaniszki (1860-1861 r.) - par. nacka;
Niemiętowski - h. Sulima;
Niemiro - h. Jastrzębiec
wieś Szawerdaki (1833 r.) - par. żyrmuńska;
Nienartowicz
wieś Klikowicze (1826 r.) - par. nie­ciecka;
m. Zabłoć (1849 r.) - par. zabłocka;
Niepokojczycki - h. Waga
m. Ejszyszki (1844 r.) - par. ejszyska;
m. Lida (1838-1841 r.) - par. lidzka;
maj. Szlachtowszczyzna (1835 r.), folw. Wołczynka (1863 r.), Wołodkowszczyzna (1832 r.) - par. wasiliska;
Niewiadomski
m. Lida (1833 r.) - par. lidzka;
Niewierowicz
maj. Kunkułka? (1848 - 1849 r.) - par. solecznicka;
folw. Romanowce (1831 r.) - par. żołudzka;
Niewojno
ok. Bołądzie (1827 r.), Jacewicze (1834 r.), Korkliny (1841 r.), Wojdagi (1834 -1842 r.) - par. ejszyska;
m. Raduń (1804 r.) - par. raduńska;
ok. Wojdagi (1823 r.), Jurszyszki, Jęcze (1803 r.), Swiackiewicze (1838 r.) - par. koleśnicka;
folw. Janiszki (1852-1858 r.), Nackiewicze (1844 r.), ok. Tołciszki (1839 r.) - par. nacka;
Nitorowicz
ok. Nowojpiele (1863 r.) - par. wa­wiórska;
Noniewicz - h. Dołega
pw.16.III.1798 r.
Noniewicz - h. Prus III
pw. 23.V.1800, 17.X.1827 r.
ok. Sakowicze - par. ossowska;
ok. Krokszle, Jocze (1803 r.), Wojdzboniszki (1819 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1851 r.) - par. lidzka;
Bieluńce (Kazimierza - sędziego grodz­kiego pow. lidz. w 1782 r.), Byliniszki (Antoniego w 1782 r.), Ginele (Ka­zimierza - sędziego grodzkiego pow. lidz. W1782 r.), Łowkiszki (Antoniego w 1782 r.), ok. Soboluńce - par. nacka;
ok. Wołdaciszki alias Perepeczyce (1845-1849 r.; 46 dzies., 6 d.m., 9 d.ż. Krysty­ny wdowie po Aleksandrze w 1849 r.) - par. raduńska;
ok. Gawienie;
Nosal
ok. Januszyszki (1836 r.) - par. raduń­ska;
Nossewicz - h. Topór
ok. Lubarty (1846 - 1858 r.; 52 dzies., 2 d.m., 3 d.ż. Kazimierza s. Bartłomieja w 1846 r.), Posolcz (1701-1856) - par. bieniakońska;
ok. Bołądziszki (1840 r.), Bołądzie (1690-1840 r.), Dzimitry (1805-1887 r.), Hormany (1829 r.), Jacewi­cze, Jurszyszki (1849 r.), Korkuciany (1820-1926 r.), Korkliny (1803 r.), Kuleszyszki (1834-1837 r.), Rynkuny (1847-1849 r.), Zubiszki (1883 r.), folw. Narkuszki, wieś Dojlidy (1843-1844 r.), Podwarańce (1835 r.) - par. ejszyska;
folw. Wojzbuniszki (1814 r.) - par. koleśnicka;
ok. Czechowce (5 dzies. Feliksa s. Mariana w 1891 r.), Czerniki (1814-1816 r.), Wismonty (1859 r.), wieś Winkowce (1864 r.) - par. lidzka;
ok. Łubiance (1827-1926 r.), Soboluńce (1826-1832 r.), Talmonty, wieś Bohusławiszki (1837 r.), Sierbieniszki (1827-1830 r.) - par. nacka;
ok. Jachnowicze (1816 r.), Piaski (1827-1855 r.) - par. nowodworska;
ok. Niewoniańce - par. olkienicka;
m. Raduń (1831 r.), ok. Butrymy (1805 r.), Giesztowty, Januszyszki (1832-1850r.), Łunki (1828 r.), Malewskie (1839-1841 r.), Nosewicze (1825-1841 r.), Olechnowicze (1835 r.), Pałaszki, Surkonty (1828-1833 r.) - par. raduńska;
maj. Papiernia (1837 r.), wieś Zieniewicze (1849-1863 r.) - par. wawiórska;
folw. Muchladziszki - par. werenowska;
ok. Nowosady (1841 r.), Przełenskie (1836 r.), wieś Remzy (1836 r.) - par. zabłocka;
folw. Dzikuszki (1841-1843 r.) - par. żoludzka;
ok. Rekście Wielkie (1825-1864 r.), Hancewicze (1825-1838 r.), Kulpy (1838-1863 r.), Kurminy (1833-1847 r.), Sokoły (50 dzies. Adama i Jó­zefa s. Floriana w 1849 r.), Tubielewicze (1850-1874 r.) - par. żyrmuńska;
Nossowicz - h. Topór
pw. 23.V.1800, 3.III.1821 r.
folw. Posolcze (kupili od Kowalewskiej w 1700 r., 1700-1902 r.; z wsią Lubarty - 102 dzies., 9 d. m., 6 d. ż. w 1846 r. Stanisława s. Jana; 40 dzies. Adama s. Wawrzyńca w 1852 r.) - par. bieniakońska;
folw. Narkuszki (1863 r.), ok. Dzimitry (1876 r.), Korkuciany (1848-1925 r.; 36 dzies. Józefa s. Andrzeja, 20 dzies. Kazimierza s. Macieja w 1848 r.; 26 dzies. Konstantego s. Józefa, 35 dzies. Pawła Adolfa s. Kazimierza, 21 dzies. Władysława s. Aleksandra w 1891 r.), Niewoniańce (1848-1948 r.; 62 dzies. Karola i Katarzyny w 1848 r.) - par. ejszyska;
m. Lida (1859 r.), ok. Łowczyłowicze (1854-1862 r.) - par. lidzka;
posesja Łubiance (1829-1866 r.; 25 dzies. Jana s. Michała oraz jego żony Karoliny z Kozakowskich w 1848 r.), ok. Jurele (1837 r.), zaśc. Gumbiszki (1836 r.) - par. nacka;
folw. Krzywicze (1874 r.) - par. nieciecka;
m. Raduń (1834-1850 r.), ok. Bartoszuńce (1837 r.), Januszyszki (1834-1863 r.; 80 dzies. Karola s. Wawrzyńca w 1852 r.), Łubiance (1854 r.), Łunki (1829-1849 r.; 13 dzies. Aleksandra s. Józefa i Katarzyny z Żelazowskich w 1849 r.), ok. Lipkuńce (1863 r.), Nosowicze (1690-1891 r.; 152 dzies., 4 d.m., 1 d.ż. Eliasza s. Józefa w 1845 r.; 31 dzies. Andrzeja s. Marcina. 15 dzies. Piotra s. Szymona w 1847 r., 20 dzies. Jana s. Macieja i Felicjanny z Mongiałów w 1891 r.), Malewskie (1839-1852 r.; 11 dzies. Michała z żoną Ro­zalią Malewską w 1848 r.), Pacieluńce (1852 r.), Pietraszuńce (1860 r.), Wilbiki (1837 r.), Witożęcie (1850 r.), Wołkiewicze (1839-1840 r.), Zapaśniki (1829-1830 r.) - par. raduńska;
maj. Chilczyce alias Nosowszczyzna (1845-1905 r.; 53 dzies., 1 d.m., 3 d.ż. Romualda s. Macieja i Tekli z Bartoszewiczów w 1845 r.) - par. różankowska;
wieś Remzy (1833 r.) - par. zabłocka;
ok. Sokoły (1842 r.) - par. żyrmuńska;

Czesław Malewski

 

??????.???????