Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Pażdiernik, 2005 r., nr 5(69)


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Stanisław Uszakiewicz. "Obrońca Warszawy"

Alicja Wodejko. "Na scenach teatralnych Londynu, Krakowa, Wrocławia, a także Grodna, Nowogródka i Lidy..."

Władysław Naruszewicz. "Wspomnienie o słynnych śpiewakach z Lidy"

Jadwiga Wołodźko."Wiersze"

Czesław Malewski. "Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku"

Sergiusz Piasecki. "Zapiski oficera armii cyerwonej"

Cezary Chlebowski. "Na szlaku Narbutta"