Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

6 września po raz pierwszy w historii ulicami miasta Lidy przeszła kawalkada zwierząt oraz artystów Białoruskiego Państwowego oraz Wielkiego Cyrku Warszawskiego. Już za długo przed osiemnastą ulica Maszerowa zaczęła wypełniać się mieszkańcami miasta z dziećmi. I artyści i zwierzęta musieli iść przez żywy korytarz, aż do zamku.
***
8 września odbyła się prezentacja pierwszego albumu fotograficznego o naszym mieście. Ponad 100 zdjęć najbardziej ciekawych i reprezentacyjnych miejsc naszego miasta przedstawił znany w Lidzie artysta fotografik Igor Pieszechonow. Rys historyczny został napisany przez pracownika naukowego lidzkiego muzeum Walerego Śliwkina, natomiast na język polski przetłumaczył Aleksander Kołyszko. Do współczesnych widoków autor dodał także kilka zdjęć przedwojennej Lidy. W trakcie prezentacji śpiewali lidzcy artyści, m.in. zwycięzcy tegorocznych "Malw" Grażyna Komincz i Weronika Tumilewicz. Nakład albumu 2000 egzemplarzy.
***
17-18 września w Lidzie odbył się Międzynarodowy Turniej Rycerski "Zamek Gedymina", w którym uczestniczyło 48 klubów rycerskich (ponad 460 osób). Turniej odbył się na dziedzińcu zamku, który z tej okazji został oczyszczony od śmieci oraz zostały zrobione specjalne podwyższenia dla widzów. Wokół zamku natomiast działało miasteczko majstrów, odbywały się konkursy, wystawy. Przemarsz rycerzy ulicami miasta przypomniał lidzianom wspaniałą historię ich przodków. Mamy nadzieję, że impreza stanie się coroczną.
***
25 września w Domu Polskim w Lidzie odbyła się impreza "Rozpoczęcie roku szkolnego", w której brali udział uczniowie Szkoły Społecznej, szkoły nr 8 oraz nauczycie­le języka polskiego. Roz­poczęło spotkanie ślubowa­nie pierwszoklasistów i wręczenie im prezentów. W części artystycznej dzieci recytowały wiersze, a zespół "Iskierki" zaśpie­wał dla zebranych wesołe piosenki. Najmłodsi uczniowie Szkoły Społecz­nej - przedszkolacy - otrzymali upominki i sło­dycze.
***
25 września obchodzono Dzień Sybiraka. Obchody rozpoczęto Mszą św. w katedrze grodzieńskiej. Lidę reprezentowała grupa z koła Sybiraków przy Domu ZPB na czele z panią Heleną Giebień. 
***
2 października we wsi Bolcieniki w dawnej siedzibie hrabiów Puttkamerów re­jonu werenowskiego odbyło się Święto Polskiej Poezji "Pokochaj polską mowę", zorganizowane przez ZPB i Werenowski Rejonowy Wydział Kultury. Impreza została poświę­cona twórczości Adama Mickiewicza i Michała Wołosewicza. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy z Grodna, Lidy, Szczuczyna, Wołkowyska, Skidla oraz gospodarze z rejonu werenowskiego. Uczestnicy i goście zwiedzili grób Maryli Putkamerowej obok kościoła w Bieniakoniach, przeszli się do gaiku. 
Najlepszymi zostali: w młodszej grupie: I. Anastazja Kiryna (Szczuczyn), II. Alona Pawłowicz (Zabłocie), Aleksandra Najmowicz (Werenów), III Anżelika Nienartowicz (Dociszki), Iwona Fiedorowicz (Bieniakonie); w starszej grupie: I. Olga Juchniewicz (Konwaliszki), II. Anna Żegzdryń (Dociszki), III. Ała Damszewicz (Zabłocie). Na program artystyczny złożyły się występy ze­społu "Anżelika" (kie­r. Anżelika Biruk) oraz zespołu tanecz­nego "Słoneczne Promie­nie" (kier. Helena Korejwo).
***
8 października ks. proboszcz farnej parafii poświęcił krzyż we wsi Szejbaki. Inicjatorem wystawienia krzyża stał się mieszkaniec tutejszej wsi Kazimierz Ganiewicz, który ofiarował własne środki na krzyż oraz uporządkowanie terenu.
***
Z okazji Dnia Nauczyciela szkoła nr 15 gościła u siebie delegację z miasta Kwidzyń k. Gdańska. W skład delegacji wchodzili nauczyciele z miejskiego gimnazjum nr 2 oraz dyrektor zielonej szkoły w Brachlewie pan Krzysztof Dudek. Goście byli przyjmowani w szóstej klasie, gdzie język polski jest wykładany jako przedmiot i którego uczy pani Swietłana Siagło. Warto przypomnieć, że latem br. dzieci z tej klasy oraz z Domu Twórczości i Bieniakoń odpoczywały w Brachlewie. Być może w przyszłości będzie możliwa wymiana między gimnazjum w Kwidzyniu i szkołą nr 15.  Gościom był przedstawiony dorobek artystyczny uczniowskich zespołów. Młodzi artyści dostali gorące brawa, prezenty i zaproszenie do Polski.
***
Konsulat Grodzieński, Polska Macierz Szkolna i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zorganizowały 15 października obchody Dnia Nauczyciela w Lidzie. W obchodach wzięli udział nauczyciele z rejonów szczuczyńskiego, werenowskiego, nowogródzkiego i lidzkiego. Życzenia składali Konsul Generalny RP Andrzej Krętowski i inni przedstawiciele organizatorów. Program artystyczny przedstawili wychowankowie pani Swietłany Siagło oraz pani Swietłany Fijaś.
***
16 października w Domu ZPB odbył się konkurs recytatorski "Kresy-2005", organizatorami którego co roku występują Kuratorium Oświaty i Polska Macierz Szkolna w Grodnie. Tym razem najlepiej wypadli wychowankowie pani Haliny Teresani z Brzozówki, bo odebrali w sumie aż trzy nagrody w najmłodszej i najstarszej kategoriach wiekowych.
***
W dniach 15-16 października w naszym mieście gościliśmy znanego aktora ze Starego Teatru w Krakowie Kazimierza Borowca. Lidzianie mogli obejrzeć dwa monospektakle "A jak królem, a jak katem będziesz..." oraz "Tysiąc kilometrów od świata". Natomiast 17 i 19 października te wspaniałe dramaty były przedstawione na sąd widzów w Grodnie i Nowogródku.
***
28 października delegacja Konsulatu polskiego w Grodnie złożyła wieńce i zapaliła znicze przy pomniku lotników polskich na starym cmentarzu katolickim w Lidzie. Przy okazji odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta.
***
30 października na osiedlu Rybinowskiego została konsekrowana cerkiew pw. Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Obrzędu dokonał biskup lidzki i nowogródzki Gurij.

 

Na początku września mieszkańcy oraz goście miasta Lida otrzymali jeszcze jeden piękny prezent w postaci przewodnika po mieście i okolicach. Nie jest to duża pozycja, liczy, bowiem zaledwie 28 stron, jednak autorom udało się przedstawić w miarę obiektywnie historię miasta i okolic, dołączając do tego piękne fotografie (autor Sergiusz Płytkiewicz z Mińska). Sporo miejsca poświęca autor historii obecności w Lidzie zakonu pijarów, wspominając przy okazji naszych znakomitych rodaków - Ludwika Narbutta oraz Ignacego Domeyko. Dla wycieczki po okolicach autorzy wybrali najbardziej interesujące miejscowości Ziemi Lidzkiej: Brzozówkę, Bielicę, Białohrud, Berdówkę, Bobry, Bieszenki, Wawiórkę, Hołdów, Honczary, Dworzyszcze, Dokudowo, Zblany, Możejków, Myto, Nieciecz, Ogrodniki (Waszkiewicze), Radziwoniszki, Tarnowszczyznę. Jako przykład gospodarstw agroturystycznych podane są siedziby "Nad Niemnem" oraz "Pietry".
Wydawnictwo "Riftur", nakład 5000 egzemplarzy.

8 września odbyła się prezentacja pierwszego albumu fotograficznego o naszym mieście. Ponad 100 zdjęć najbardziej ciekawych i reprezentacyjnych miejsc naszego miasta przedstawił znany w Lidzie artysta fotografik Igor Pieszechonow. Rys historyczny został napisany przez pracownika naukowego lidzkiego muzeum Walerego Śliwkina, natomiast na język polski przetłumaczył Aleksander Kołyszko. Do współczesnych widoków autor dodał także kilka fotografii przedwojennej Lidy (ulicy 3-go Maja, Wileńska, żołnierze 77pp na ul. Suwalskiej). W trakcie prezentacji śpiewali lidzcy artyści, m.in. zwycięzcy tegorocznych "Malw" Grażyna Komincz i Weronika Tumilewicz.
Wydawnictwo "Bielarus". Nakład albumu 2000 egzemplarzy.

 

??????.???????