Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Kochański
m. Ejszyszki, ok. Bertowty - par. ejszyska;
ok. Hryszaniszki, Jocze, zaśc. Nowinka - par. nacka;
ok. Więckiewicze - par. raduńska;

Kochocki
wieś Dejnowa - par. werenowska;

Koczan - h. Nałęcz
ok. Posolcze, wieś Żelwidory - par. bieniakońska;
ok. Michnokiemie, wieś Rezy - par. ejszyska;
m. Lida, wieś Raklowce - par. lidzka;
dwór Łopaciszki, ok. Wojdagi, Bołotniki - par. ossowska;
maj. Rudowszczyzna - par. solecznicka;
ok. Łaurynki - par. trokielska;
ok. Bolcieniki, Porojście - par. werenowska;
wieś Bożary - par. żyrmuńska;

Koczanowski
ok. Pietraszki - par. so­lecznicka;

Koczyński - h. Pomian

Kojałłowicz
pw. 17.II.1804 r.
Bielakowszczyzna - par. dziembrowska;
ok. Szorkinie - par. lacka;
folw. Kowale, wieś Paszki - par. wawiórska;

Kojrowicz
m. Lida - par. lidzka;
folw. Jaworowo - par. solecz­nicka;

Kolenda - h. Bełty
pw. 15.XII.1817, 13.VI.1845 r.
ok. Honckiewicze - par. ej­szyska;
m. Lida - par. lidzka;
dwór raduński - par. raduńska;
dwór szczuczyński - par. szczuczyńska;
ok. Hanelki - par. zabłocka;
ok. Rekście - par. żyrmuńska;

Kolędowski - h. Belina
pw. 21.II.1828, 19.VI.l861r.
maj. Niewisza - par. wasiliska;

Kolesiński - h. Lis, h. Radwan
pw. 4.V.1809, 8.VIII.1861r.
ok. Posolcz - par. bieniakoń­ska;
m. Lida, maj. Siedziejmy, ok. Jodki, dwór Koczanowo, maj. Kirianowce, Kolesiszcze, Nieciecza, folw. Trzeciakowce - par. lidzka;
dwór Dzitryki - par. nieciecka;
ok. Bołotniki - par. ossowska;
ok. Nosewicze - par. raduńska;
m. Szczuczyn - par. szczu­czyńska;
ok. Towzginiany - par. werenowska;
ok. Noniszki - par. żyrmuńska;

Kołaszewski
wieś Brażelce - par. bienia­końska;

Kołomycki
ok. Korkuciany - par. ejszy­ska;
ok. Jodki - par. lidzka;
ok. Niekraszuńce, Talmonty - par. nacka;
ok. Kołomyckie - par. wasi­liska;
ok. Abramiszki, Juchnowce, Kołomyckie, Michnowce, Szarkinie, wieś Cwirbuty - par. wawiórska;
ok. Jodelowce - par. zabłoc­ka;

Kołupajło - h. Boża Wola
pw. 30.IX.1811 r.
wieś Bale - par. lacka;
ok. Kijuciowce - par. nowodworska;
ok. Dylewo, Wincze, Wincze Wielkie - par. wa­wiórska;
maj. Żołudek, Wielka Wieś, Łahwiny, Łoputy - par. żołudzka;

Kołyszko - h. Denis, h. Jelita
pw. 4.VII. 1820, 15.X.1861 r.
ok. Posolcz - par. bie­niakońska;
folw. Dzimitry, ok. Karmaniszki - par. ejszyska;
Jaszuny - par. małosolecznicka;
ok. Talmonty - par. nacka;
ok. Waskiewicze - par. ra­duńska;
ok. Gudy, Kulpy, Kurminy, Tubilewicze, Tołoczkowszczyzna, folw. Kaziuńce, Wołkiewicze - par. żyrmuń­ska;

Komar
Doliniany - par. wasiliska;
majątek Szejbakpol - par. szejbakpolska;

Komarowski - h. Ciołek
ok. Raczkowszczyzna - par. nowodworska;

Kondracki (Kondradzki) - h. Ossorya
pw. 26.V.1800, 17.V.1834 r.
m. Ejszyszki, ok. Anciuszki, Bujwidy, Dzimitry, Giesmonty, Hormany, Honcewicze, Korkliny, Korkuciany, Marcinkiszki, Miżany, Montwiliszki, Ponieździel, Rymkuny, Wilkańce, Wiszkuńce, folw. Somorokowszczyzna, Stamierowszczyzna, zaśc. Starka, wieś Kalwiszki, Porojście - par. ejszyska;
zaśc. Peretańce, ok. Mongieliszki, wieś Ginęli - par. nacka;
ok. Sakowicze, Małe Dowgiały - par. ossowska;
m. Wilno;

Kondratowicz - h. Syrokomla
m. Lida, maj. Kurosiowszczyzna - par. lidzka;
ok. Posolcz - par. bieniakońska;
Wielki Możejków - par. iszczołnska;
dwór Szczuczyn - par. szczuczyńska;
m. Werenowo - par. werenowska;

Koniewski - h. Nałecz
pw. 22.VII.1800r. z zaświadczeniem powiatowym, bez posesji.

Koniuszewski - h. Prawdzie
pw. 3.III.1798 r. - 20.1.1799 r.
ok. Marcinkiszki - par. ejszy­ska;

Kononowicz
maj. Łyczków - par. wasiliska;

Konopacki - h. Nowina
pw.4.VI.1819 r., 21.II.1842 r.
maj. Sumorokowszczyzna, Burnejki alias Powersocze - par. ejszyska;
wieś Pozgrynda, maj. Powersocze, ok. Pozgrynda - par. koleśnicka;
ok. Mickańce - par. nacka;
wieś Bogusze - par. solecznicka;

Konopko - h. Nowina
ok. Miżany - par. ejszyska;

Konoplanski
wieś Rutkiewicze - par. szczu­czyńska;

Konstantynowicz
ok. Nosewicze, Paszkiewicze, Zapaśniki - par. raduńska;

Kontowt
ok. Bohusławy - par. bienia­końska;
folw. Ługa - dziembrowska;
ok. Smolicha, wieś Mikuliszki - par. no­wodworska;

Koplewski - h. Abdank

Kopyłowski
m. Lida - par. lidzka;

Korc
dwór Radziwoniszki - par. białohrudzka;
m. Lida - par. lidzka;

Korczyc
folw. Wędziłowszczyzna - par. dziembrowska;
m. Lida - par. lidzka;
folw. Wędziłowszczyzna - par. żółudzka;

Korecki
dwór Poberza, wieś Kuże - par. bieniakońska;
ok. Bołądzie - par. ejszyska;
wieś Ossowo - par. ossowska;

Korewa
ok. Niewisza - par. nowodworska;

Korejwa - h. Kusza
pw. 1804 r.
ok. Dzieżyszki - par. koleśnicka;
ok. Honckiewicze, Jacewicze, Jurszyszki, Marcinkiszki, Nowokuńce, Pojedubie, Półstoki, wieś Wersoka - par. ejszyska;

Korkuć - h. Nałęcz
pw. 23.V.1800, 26.V.1800, 10.VIII.1832, 6.II.1836, 26.II.1848 r.
posesja Korkuciany, folw. Wersoka, ok. Dzimitry, Dziczkańce, Krupowiesy, Korkliny, Lubkiszki, Mackiszki, Marcinkiszki, Mongieliszki, Niewoniańce, Tietiańce, Pietkiszki, Podwarańce, Poturze, Songiniszki, Wilkańce, Żemojtele, wieś Dajnowa, Ejwuńce, Wersoka - par. ejszyska;
maj. Dzipiszki, ok. Nackiewicze, ok. Paszyszki, Siemaszki - par. koleśnicka;
folw. Kijucie, ok. Jocze, Kaledańce, Puzeli, Tołciszki, Talmonty, zaśc. Janiszki, Kar­cze - Nowinka, wieś Słuczaj - par. nacka;
ok. Powersocze - par. olkienicka;
ok. Dowgiały Małe, Dougieluszcze - par. ossowska;
posesja Girki, folw. Krzeczewicze, ok. Nosewicze, Łunki, Surkonty, Wołdaciszki - par. raduńska;
folw. Rekście - par. żyrmuńska;

Korsak - h. własny
pw. 15.I.1835 r.
ok. Kmitowszczyzna - par. bieniakońska;
dwór Kolonia - par. dziembrowska;
m. Lida, ok. Kierbiedzie - par. lidzka;
Bublejki;

Korys
majątek Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Korzeniecki - h. Bogorya
ok. Korkuciany - par. ejszy­ska;
ok. Sapuńce - par. raduńska;

Korzeniewski - Waga, h. Nałęcz
pw. 22.VII. 1800, 15.X.1817 r.
Songiałowszczyzna - par. bieniakońska;
folw. Dziczkańce, ok. Krupowiesy, Dojlidy, wieś Kijucie, Miadziusze - par. ejszyska;
folw. Dominikowo - par. jelneńska;
ok. Czechowce, wieś Korniłki, Strugi - par. lidzka;
ok. Cacki - par. nieciecka;
ok. Dowgiały Wielkie, Golmonciszki, Soliszki - par. ossowska;
maj. Sapuńce, ok. Malewskie, wieś Słobodka - par. raduńska;
posesja Luszczykowszczyzna - par. solecznicka;
folw. Mozelowce - par. szczu­czyńska;
wieś Huryny - par. trokielska;
ok. Pożyżma - par. werenowska;

Korzuchowicz
dwór Dejnowa - par. białohrudzka;

Kos(s)akowski pw. 7.IV.1804r.
ok. Achrymowce - par. dziembrowska;
ok. Nowickiszki - par. ejszy­ska;
ok. Bołtucie - par. lidzka;
folw. Kobrowce, Wolnamyśl, Pasieka - par. nowodworska;
maj. Bublejki - par. szczu­czyńska;
dwór Łyczków - par. szejbakpolska;
ok. Kunieje - par. zabłocka;

Kosiak
ok. Kolesiszcze - par. lidzka;

Kosiński - h. Rawicz
ok. Miżany - par. ej­szyska;
Paszkiele - par. koleśnicka;
ok. Smilginie - par. wawiórska;
ok. Towzginiany - par. werenowska;

Kosewicz (Kosowicz)
ok. Marcinkiszki - par. ejszyska;
ok. Łowczyłowicze - par. lidzka;

Kos(s)owski
wieś Zabłocie - par. bieniakońska;
ok. Podborze - par. ejszyska;
m. Lida - par. lidzka;
maj. Kobrowce - par. nowodworska;
ok. Cieszkiele - par. trokielska;

Kostrowicki - h. Baybuza
pw.7.III.1798, 22.VI.1806 r.
maj. Kościeniewo, maj. Mały Możejków - par. iszczolnska;
folw. Błużnie? - par. solecznicka;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;
maj. Papiernia, Kowale - par. wawiórska;

Kostrowski
maj. Nowy Dwór - par. nowodworska;

Kościelecki Pacyno - h. Ogończyk
pw. 2.III.l799 r.

Kość
dwór Dominików - par. bielicka;

Kościełko
folw. Dyszlewszczyzna - par. zabłocka;

Kotarski - h. Pniejnia
pw. 28.IX.1800, 3.III.l836 r.
maj. Horodenka, dwór Hołdowo, Pielasa - par. ossowska;

Kotkowski
ok. Chorążyce, Żukany - par. nacka;

Kotowicz
wieś Smilginy - par. wawiór­ska;

Kotwicki - h. Kotwic
pw. 4.I.1799 r.
m. Białohruda - par. białohrudzka;
m. Lida, posesja dzie­dziczna Jodki, Wismonty, Kolyszki- par. lidzka;
Różanka - par. różankowska;
maj. Żyżma - par. trokielska;

Kowalewski - h. Prus III
wieś Ostrowie - par. dziembrowska;
ok. Hormany, Nowokuńce, Wilkańce, Wiszkuńce, wieś Popiszki, Wersoka - par. ejszyska;
dwór Iszczolna - par. iszczołnska;
folw. Jasowszczyzna, ok. Talmonty, wieś Koniuchy, Michalczuny - par. nacka;
wieś Kurylowce - par. nowo­dworska;
ok. Kiemiejsze - par. raduńska;
ok. Sokoły - par. ossowska;
ok. Mientwiance, Sokoły - par. żyrmuńska;
dwór Żołudek - par. żołudzka;

Kowzan
maj. Jurszyszki - par. ejszyska;

Kozakiewicz
ok. Żelwidory, Kuże - par. bieniakońska;
ok. Czechowce, Jodki - par. lidzka;
ok. Bołotniki - par. ossowska;

Kozakowski - h. Lis, h. Kozieł, h. Sas
pw. 4.III.1820, 13.X.1833, 11.I.1821, 21.XII.1861 r.
ok. Posolcz, Żelwidory - par. bieniakońska;
ok. Honckiewicze, Bujwidy, wieś Stawidańce, Czyżuny, Podborze, Juryzdyka - par. ejszyska;
dwór Zajkowszczyzna - par. iszczołnska;
ok. Dzieżyszki - par. koleśnicka;
ok. Jodki, Kołyszki, Kolesiszcze, Pietraszuńce - par. lidzka;
ok. Jurele - par. nacka;
ok. Kobrowce - par. nowodworska;
dwór Horodna, ok. Dowgiały, Jasiańce, Towzginiany - par. ossowska;
m. Raduń, ok. Czyżuny, Bartoszuńce, Krzyże, Kujże, Paszkiewicze, Pacieluńce, Pietraszuńce, Tatarszczyzna, Wołkiewicze - par. raduńska;
ok. Siewruki, Wincze - par. wawiórska;
ok. Towzginiany - par. werenowska;
ok. Osipowce, wieś Wołejsze - par. zabłocka;
wieś Bolsie - par. żyrmuńska;

Kozaryn - h. Kościesza
ok. Bartowty, Bołądzie, Bołądziszki, Krupowiesy, Nowosady, Podwarańce, Serafiniszki, Songiniszki, Swianiszki, Starka, wieś Poturz, Purwiany, Sznury, Wersoka - par. ej­szyska;
zaśc. Starka, ok. Jasna Polanka, Kijuciszki, Szarkuci, wieś Wersoka - par. koleśnicka;
folw. Krupa - par. lidzka;
ok. Gumbiszki, Jurele, Łubiance, Nackiewicze, Nowe Tatary, Mongieliszki, Sienkańce, Szarkucie, wieś Nacza - par. nacka;
ok. Tubielewicze - par. żyrmuńska;

Kozicki
wieś Nowickie, Kozicze, ok. Worniszki - par. lidzka;

Kozicz
m. Dziembrów, ok. Siemiankowszczyzna - par. dziembrowska;
Nowy Dwór - par. nowo­dworska;
folw. Hanelki - par. zabłocka;

Kozielski
m. Lida - par. lidzka;
ok. Kucewicze - par. nacka;
zasc. Szabranowce, Szostakowce, ok.Perechody - par. wasiliska;

Kozłowski - h. Jastrzębiec
pw. 18.XII.1807, 2.IV.1849, 5.VI. 1861, 18.VII. 1817,  24.I.1852 r.
dwór Olżewo - par. bialohrudzka;
dwór Waszkiewicze - par. bielicka;
ok. Bohusławy - par. bieniakońska;
Łacewicze, wieś Szarupy - par. dziembrowska;
ok. Bołądzie, Dzimitry, Hormany, Jacewicze, Kiboły, Marcinkiszki, Miżany, Półstoki, Wisińcza, wieś Dziegucie, Podborze, Wisińcza, Zwiniszki - par. ejszyska;
wieś Dokudowo - par. jelneńska;
dwór Karolowszczyzna, ok. Szorkinie - par. lacka;
dwór Dokudowo - par. lidzka;
dwór Byliniszki, ok. Jurele, Łubiance, Mickańce, wieś Miżance - par. nacka;
m. Ostryna, ok. Bigowszczyzna, Kobrowce - par. nowodworska;
dwór Bastuny, Horodna - par. ossowska;
ok. Bartoszuńce, Lipkuńcy, Surkonty, wieś Slobodka - par. raduńska;
maj. Różanka, Turyja, wieś Dolina - par. różankowska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;
ok. Smilginie - par. wawiórska;
ok. Wolejsze - par. zabłocka;
ok. Paszyce, wieś Szawdziuki - par. żyrmuńska;

Kozyrski - h. Lubicz nob. 29.XII.l794r.
m. Iszczołna - par. iszczołnska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Krahelski - h. Przegodnia
pw. 3.III.1798, 30.XI. 1826 r.
dwór Nowokuńce - par. ejszyska;
ok. Lejki - par. lacka;
m. Lida, ok. Dokudowo - par. lidzka;
folw. Michalczuny, Milkuńce, Niekraszuńce - par. nacka;
folw. Krzeczewicze, ok. Talkuńcy - par. raduńska;
maj. Jurańce;

Kraiński - h. Jelita
pw. 16.X.1832r.
maj. Hryszaniszki alias Pokoniawka - par. nacka;
folw. Pałaszki - par. raduńska;
ok. Wierch Lebiodka, Wojnałowce - par. wasiliska;

Krajewski - h. Leliwa, h. Jasieńczyk
pw. 31.XII.1798, 30.XI.1820 r.
ok. Lejki - par. lacka;
Poraduń - par. nacka;
wieś Brzozowce Małe, Kobrowce - par. nowodworska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;
ok. Perechody, Starodworce, Szostakowce, Wojnilowce, zasc. Górnofel, Pietrukowszczyzna, wieś Borowszczyzna - par. wasiliska;
ok. Siesiulki - par. wawiórska;
wieś Chodziłonie - par. za­błocka;

Krasiński
wieś Dworzyszcze - par. trokielska;

Krasowski - h. Rogala
pw. 12.VIII.1800 r.; bez posesji.

Kraśnik - h. Prawdzicz
m. Dziembrów - par. dziembrowska;
wieś Swirydy - par. iszczołnska;
folw. Kulbaczyn - par. lacka;
ok. Czerniki - par. lidzka;
maj. Głębokie, wieś Piaski - par. nowodworska;
ok. Kraśniki, Romanowicze - par. różankowska;
ok. Piaszczyzna - par. szejbakpolska;
ok. Kozieliszki, Piasz­czyzna, wieś Bojary, Wierzch Lebiodka - par. wasiliska;
ok. Kołomyckie - par. wawiórska;
ok. Paszyce, Bohdanowce, Romanowicze - par. żołudzka;
ok. Gudy - par. żyrmuńska;

Krokowski
dwór Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Krukowski - h. Gryf
pw. 29.IV.1821, 22.XII.1851 r.
m. Ejszyszki, ok. Korkuciany - par. ejszyska;
m. Iszczolna - par. iszczołnska;
m. Lida - par. lidzka;
wieś Talkuńce - par. raduńska;
dwór Szczuczyn - par. szczuczyńska;
maj. Bohuszewszczyzna - par. trokielska;
ok. Czechowszczyzna - par. żołudzka;

Krulikowski
folw. Kudajuńce, Sierbieniszki - par. nacka;
ok. Pożyżma - par. ossowska;
wieś Ejwuńce, Siędzikowszczyzna - par. raduńska;

Krupel - h. Korczak
pw. 3.III.1798 r. - 20.I.1799 r.
m. Dziembrów, posesja Widygierowszczyzna, ok. Andruszewszczyzna - par. dziembrowska;
zaśc. Szaszkowszczyzna - par. nowodworska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Krupowicz - h. Krupka
pw. 28.VIII.1805, 31.XII.1821 r.

Krupowicz - h. Prawdzic, h. Lubicz
pw. 11.1.1821, 7.XI.1834, 28.VI.1848, 6.X.1821, 8.VI.1861r.
ok. Bieniuny, Bujwidy, Chomicze, Dzieżyszki, Jacewicze, Jurszyszki, Juryzdyka, Korkuciany, Korsaki, Krupowiesy, Lubkiszki, Marcinkiszki, Miżany, Nowokuńce, Podborze, Pojedubie, Ponieździel, Półstoki, Rymkuny, Trabuszki, Wiszkuńce - par. ejszyska;
ok. Dzieżyszki, Mieżyszki, Pieciuliszki, Pozgrynda, Wersoka - par. koleśnicka;
folw. Kołyszki, Wierz Lebiodka, ok. Barany, Czechowce, Jodki, Worniszki - par. lidzka;
m. Nacza, ok. Jurele, Kijuciszki, Miżance - par. nacka;
ok. Niewisza - par. nowo­dworska;
ok. Niewoniańce, Siemaszki - par. olkienicka;
ok. Bołotniki - par. ossowska;
ok. Janowicze, Pacieluńce, Paszkiewicze, Pusiawory, Witożeńcie, Wołkiewicze - par. raduńska;
dwór Chylczyce - par. różankowska;
ok. Dramowicze, Gradowszczyzna, Wierch Lebiodka, Rozniatycze, Starodworce, wieś Zyboły - par. wasiliska;
ok. Gradowszczyzna, Krupowszczyzna, wieś Markucie - par. wawiórska;
Gradowszczyzna - par. werenowska;
ok. Karpie, Kunieje, Raki, Wołejsze - par. zabłocka;
ok. Bienkiewicze, Gudy, Krupowicze, Stecewicze, Zaleskie - par. żyrmuńska;

Krupowies - h. Lubicz
pw. 7.1.1799, 15.VI.1848 r.
folw. Dejnowa, Bartowty, Bołądzie, Bołądziszki, Chomicze, Dziczkańce, Honckiewicze, Hormany, Jurszyszki, Karmaniszki, Krupowiesy, Lebiedniki, Lubkiszki, ok. Marcinkiszki, Michnokiemie, Miżany, Montwiliszki, Pod­borze, Pojedubie, Półstoki, Rukańce, Rymkuny, Swiackiewicze, Wojsiaty,Wojdagi, Wilkańce, Wiszkuńce, wieś Komaruńce - par. ejszyska;
ok. Janiszki, Wojdagi, Starka, Stamierowszczyzna, wieś Gudziszki - par. koleśnicka;
ok. Jasowszczyzna, Jurele, Lubiance, Mongieliszki, Niekraszuńce - par. nacka;
m. Raduń - par. raduńska;

Kruszel - h. Korczak

Kryczyński - h. Radwan
Olekszyszki; maj. Kiemiejsze - par. raduńska;

Krydel - h. Odsiecz nob. 1788 r.
pw. 22.III.l798, l.VIII.l829 r.
folw. Talkowszczyzna - par. iszczołnska;
maj. Pieciulowce alias Mieluzin - par. wasiliska;

Krynicki
pw. 17.XII.1819, 19.V.1808 r.
wieś Siendzikowszczyzna, wieś Tawsiuny, Podzitwa - par. ejszyska;

Krzeczkowski
m. Wawiórka - par. wawiórska;

Krzemieniecki
folw. Michaliszki - par. żyrmuńska;

Krzycki - h. Kita

Krzywiec - h. Ostoja
wieś Horniaty - par. białohrudzka;
ok. Bohdzie, wieś Strugi - par. lidzka;
folw. Kadziuńce, ok. Dzipiszki, Gierwielańce, Milwidy, Mickańce, Mieszkodańce, Miżańce, Rakuciniszki - par. nacka;
ok. Rodziewicze - par. nowodworska;
ok. Olechnowicze - par. raduńska;
wieś Lewasze - par. trokielska;

Krzyż
ok. Krzyże, Janowicze - par. raduńska;

Krzyżanowski - h. Nowina, h. Mora
m. Dziembrów - par. dziembrowska;
ok. Ponieździel, Półstoki, Songiniszki - par. ejszyska;
ok. Talmonty, wieś Sołopieciszki - par. nacka;
ok. Surkonty - par. raduńska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Kubecki
folw. Serafiniszki, wieś Jurszyszki - parafia ejszyska;

Kubicki
ok. Jurszyszki, Wilkańce, Żomojtele, wieś Borcie, Dojlidy, Porojście - par. ejszyska;

Kucewicz - h. Bawola głowa
pw. 11.XII.1819 r., 22.XII. 1860 r.
maj. Zubiszki, ok. Hormany, Krupowiesy, wieś Miżany - par. ejszy­ska;
ok. Wojzboniszki - par. koleśnicka;
ok. Jocze, Kucewicze, Mickańce, Smilginie - par. nacka;

Kucharski - h. Korab
wieś Dziekowicze - par. bielicka;
ok. Widyniańce - par. koleśnicka;
ok. Mickańce, wieś Bieluńce, Sołtaniszki - par. nacka;

Kucharzewski
wieś Czyżuny - par. ejszyska;

Kuczewski
folw. Talkuńce - par. raduńska;
dwór Żyrmuny - par. żyrmuńska;

Kuczyński - h. Pomian, h. Ślepowron
pw. 3.III.l798r. - 20.I.1799 r.
m. Bielica - par. jelneńska;
ok. Szorkinie - par. lacka;
wieś Cybory, Kirianowce - par. lidzka;
ok. Piaski, Ostrów - par. nowodworska;
m. Raduń - par. raduńska;
ok. Radziwiłowce - par. wawiórska;

Kujałowski
Planta - par. lacka;

Kujża (Kuyża)
ok. Kujży - par. ra­duńska;

Kukliński
wieś Pilczuki - par. iszczołnska;
ok. Szlachtowszczyzna - par. wasiliska;
ok. Rekście - par. żyrmuńska;

Kuldosz
folw. Siedziejmy - par. lidzka;
ok. Dawidowszczyzna - par. solecznicka;

Kulesz
ok. Huta - par. nacka;

Kulesza - h. Ślepowron
pw. 26.V.1800, 23.I.1833 r.
posesja Rymtowczyzna, maj. Ejwuńce
pw. 13.V.1827r.
posesja Krupowiesy, ok. Bartowty, Bieniuny, Bołądzie, Honcewicze, Jacewicze, Korkuciany, Michnokiemie, Mieżyszki, Ponieździel, Powersocze, Półstoki, Rynkuny, Starka, Wiszkuńce, Wojdagi, wieś Janiarice - par. ejszyska;
ok. Janiszki, Krupowiesy, Mongieliszki, Powersocze, Starka, Swiackiewicze - par. koleśnicka;
ok. Janiszki, Jurele, Niekraszuńce, Sobolańce - par. nacka;
maj. Ejwuńce, Surkonty - par. raduńska;
ok. Hlebowce, Półwersocze, wieś Rusanowce - par. wasiliska;
Kasperowszczyzna, Krupowszczyzna, Stankiewicze - par. wawiórska;
ok. Kurminy, Rekście - par. żyrmuńska;

Kulicki
par. ossowska;
ok. Sokoły - par. żyr­muńska;

Kulikowski - h. Drogomir
pw. 14.IX.1824 r.
dwór Iszczołna - par. iszczołnska;
wieś Nieciecza - par. nieciecka;
m. Lida - par. lidzka;
folw. Kijuciowce - par. nowodworska;
maj. Girdziejewka - par. różankowska;
wieś Hanelki, Podębie - par. zabłocka;

Kulin
m. Lida - par. lidzka;

Kułosowski
dwór Bielica - par. jelneńska;

Kunachowicz
dwór żyrmuński - par. żyr­muńska;

Kuncewicz - h. Łabędź
pw. 23.V. 1800, 5.XII.1833 r.
m. Ejszyszki, ok. Swianiszki, maj. Nowy Dwór, Noniszki, folw. Białopiotry, maj. Mieleciszki - par. ejszyska;
dwór Noniszki, maj. Poturz, Wersoka, dwór Mejneliszki, Zubiszki - par. koleśnicka;
m. Lida, maj. Kozicze, ok. Małejkowszczyzna, Wismonty - par. lidzka;
maj. Ginele i Kowalki, wieś Tołciszki - par. nacka;
maj. Owsiadowo - par. żyr­muńska;
maj. Krułowicze;

Kupcewicz
m. Lida - par. lidzka;

Kurmin - h. Lacki, h. Leliwa

Kurminowicz
ok. Czyżuny - par. ejszyska;

Kurniewicz (Korniewicz)
m. Lida, ok. Czechowce - par. lidzka;

Kuryłło - h.wlasny

Kuszelewicz - h. Junosza
pw. 31.XII.1798,16.III.1825 r.
ok. Bołotniki, Dowgiały, Sakowicze, Wojdagi - par. ossowska;
ok. Towzginiany - par. werenowska;
m. Żyrmuny, ok. Mędrykowszczyzna - par. żyrmuńska;
ok. Rubiki;

Kuszelewski
m. Żyrmuny - par. żyrmuńska;

Kutyłowski
ok. Radziwoniszki - par. wawiórska;

Kuzmicki
wieś Kraslany, Prudki, Chamowszczyzna - par. dziembrowska;
ok. Kadziuńce, Soboluncy - par. nacka;

Kuzmiński - h. Poraj
folw. Zaczepy - par. żołudzka;

Kwarciński
wieś Czurańce - par. ejszyska;

Kwiatkowski - h. Gryf
m. Lida, maj. Zapole - par. lidzka;
dwór Krasule - par. żołudzka;

Kwieciński
m. Iszczołna - par. iszczołnska;

Kwinta - h. Drya
pw. 20.VII.1800, 5.III.1847 r.
ok. Bartoszuńce, Lipkuńcy, Rukańce - par. raduńska;
ok. Kołomyckie - par. wawiór­ska;
Zbroszki - par. wasiliska;
ok. Jadelowce - par. zablocka;
ok. Pojedubie - par. ejszyska;

La(e)skowicz - h. Korab
pw. 3.III.1798 - 20.I.1799 r., 16.X.1826 r.
dwór Iwieniec - par. bieniakońska;
dwór Czaplewszczyzna alias Małe Stoki - par. lacka;
maj. Kirianowce, Mała Brzozówka, Berdowka - par. lidzka;
dwór Hołdowo, dwór Nieciecz - par. nieciecka;
wieś Pusiewory - par. raduńska;
maj. Jatwisk - par. szczuczyńska;
ok. Dylewo - par. wawiórska;

Landchagel
m. Wasiliszki - par. wasiliska;

Laskowski - h. Korab
pw. 6.X.1800, 11.XI.186 l r.
m. Ejszyszki - par. ejszyska;
par. solecznicka;
maj. Sapuńce, ok. Kiemiejszy, Pusiawory, Nosewicze - par. raduńska;

Latkowski - Lubicz
ok. Wojniłowce - par. wasiliska;
m. Zabłoć - par. zabłocka;
posesja Michajliszki;

Laudański
m. Dziembrów (1813 r.) - par. dziem­browska;

Lauza
ok. Bohdzie - par. lidzka;

Lebecki (Lebedzki) - h. Łodzią, h. Pobóg
pw. 9.X.1820 r.
ok. Pikiszki - par. koleśnicka;
wieś Kowalki - par. nacka;
zaśc. Ruczaj - par. nowo­dworska;
wieś Hlebowce - par. szejbakpolska;
ok. Szlachtowszczyzna - par. wasiliska;
posesja Wołejsze, ok. Osipowce - par. zabłocka;

Lebel - h. własny
dwór ejszyski - par. ejszyska;

Lebiedziewicz
wieś Jęczę - par. ejszyska;
folw. Alekszyszki, ok. Jurele - par. nacka;

Lebiedziński
m. Lida - par. lidzka;

 

 

 

??????.???????