Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Lipec, 2003 r., nr 3(55)


Aleksander Kołyszko. "Za wolność naszą i waszą"

Aleksander Śnieżko. "Szawry - gniazdo rodzinne Narbuttów"

Aleksander Śnieżko. "LUDWIK NARBUTT - BOHATER NARODOWY"

Daniel Kamiński. "Na zgon Narbutta"

Uroczystości w 75-lecle powstania styczniowego w Lidzie

Julian Grzymała-Przybytko. "Ze wspomnień o 1863 r."

Partyzanccy dowódcy z Ziemi Lidzkiej

Andrzej Kopeć. "Bitwa pod Władykami (28 maja 1863r.) "

PROF. KS. TADEUSZ KRAHEL. "REPRESJE CARSKIE WOBEC DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI WILEŃSKIEJ W LATACH 1863-1865"

Czesław Malewski. "Wykaz osób więzionych, prześladowanych i zesłanych z powiatu lidzkiego"