Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Wykaz osób więzionych, prześladowanych i zesłanych z powiatu lidzkiego

Czesław Malewski

 

Adamkowicz Cezary (syn Kazimierza z okolicy Mackiszki),

Aleksandrowicz Ksawery (syn Antoniego z majątku Niewisza zesłany na Syberię do guberni tobolskiej),

Bańkowski Kajetan (syn Tomasza, wysłany do guberni samarskiej),

Bańkowski Aleksander (syn Michała, wysłany do guberni samarskiej),

Baranowski Jan (syn Bartłomieja z okolicy Miżany parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),

Baranowski Władysław (syn Jana, wysłany do guberni samarskiej),

Berdowski Adolf (syn Antoniego z majątku Sosowszczyzna parafii wasiliskiej, zesłany na katorgę),

Berdowski Edward (z majątku Nieprachy, skazany na 18 lat katorgi),

Bernatowicz Szymon (zesłany do guberni tobolskiej),

Bieliński Jan (z majątku Stanisławowo),

Bielski Jan (syn Jana z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),

Bienkiewicz Hieronim (syn Hieronima z okolicy Wienckiewicze),

Biernacki Justyn (syn Pawła z okolicy Stankieliszki z oddziału Narbutta),

Błażejewski Józef (z majątku Załowo),

Błażejewski Bolesław (syn Józefa),

Bohdziewicz Stanisław (syn Aleksandra, wysłany do guberni tomskiej),

Bohumił Antoni (syn Józefa ze wsi Podborze parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),

Bołądź Bolesław (syn Franciszka zesłany na Syberię),

Bołądź Bronisław (zesłany na Syberię),

Bołądź Alojzy (syn Leonarda, zesłany na Syberię),

Bomblewicz Antoni (syn Jana ze wsi Bujwidy parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),

Borowski Michał (syn Michała z oddziału Narbutta, wysłany do guberni samarskiej),

Borowski Józef (zesłany na katorgę na 8 lat),

Bykowski Józef (syn Bonifacego, wysłany do guberni tomskiej),

Cedroński Michał (syn Jana z majątku Duciszki),

Chmielewski Józef (zesłany w głąb Rosji),

Cydzik Michał (z okolicy Dylewo parafii wasiliskiej, zesłany na Syberię),

Czeczot Tomasz (ksiądz wikary parafii ossowskiej),

Czerwiński Jan (syn Aleksandra, zesłany na Syberię),

Daszkiewicz Aleksander (syn Bartłomieja lat 22 z okolicy Janowicze),

Dobrowlański Dionizy (syn Jana z majątku Oleńszczyzna, zesłany do guberni tomskiej),

Drobiazgiewicz Aleksander (syn Wincentego z zaścianka Bolsie parafii żyrmuńskiej, zesłany do guberni kazańskiej),

Drozdowicz Justyn (lat 25, zesłany na Syberię),

Drozdowski Antoni (syn Szymona z Werenowa zesłany w sołdaty na 5 lat),
Ejsmont Aleksander (syn Zachariasza z majątku Pikuliszki, zesłany do guberni tobolskiej),

Ejsmont Leonard (syn Piotra z majątku Pikuliszki zesłany do guberni tobolskiej),

Falkowski Adam (ksiądz proboszcz z m. Iszczołna),

Gadomski Bronisław (syn Ferdynanda z okolicy Talmonty, wysłany do guberni samarskiej),

Gajewski Wincenty (z majątku Iszczołna),

Gajewski Jan (syn Jana z okolicy Mickańce parafii nackiej, zesłany na Syberię),

Galkowski Jakub (zesłany na Syberię),

Gierasimowicz Jan (syn Józefa),

Godaczewski Zygmunt (syn Waleriana z majątku Stoki, zesłany do guberni kaganskiej),

Grabowski Wilhelm (syn Tadeusza z majątku Siemiakowszczyzna, zesłany do guberni ołomieckiej),

Gruzdowski Józef (syn Marcina, zesłany na Syberię),

Gruzdowski Kazimierz (syn Pawła ze wsi Sołtaniszki, zesłany na Syberię),

Grzymajłło Feliks (syn Konstantego z folwarku Oczkiewicze, zesłany do guberni tobolskiej),

Gurynowicz Józef (syn Tomasza z majątku Lebiodka),

Hancewicz Józef (syn Andrzeja z okolicy Nackiewicze, zesłany w sołdaty na 5 lat do guberni tulskiej),

Henszel Ludwik (syn Ignacego z majątku Wołdociszki, zesłany do guberni tobolskiej)

Horbaczewski Józef (ksiądz wikary kościoła ejszyskiego),

Ignatowicz Romuald (syn Michała, wysłany do guberni samarskiej),

Iszora Stanisław (ksiądz wikary z Żołudka, skazany na karę śmierci),

Iwanowski Jan (był tymczasowo aresztowany),

Jacewicz Feliks (z majątku Iszczołna),

Jacuński Andrzej (z folwarku Wojdzboniszki),

Jacuński Piotr (syn Feliksa z folwarku Starowszczyzna, z oddziału Narbutta, skazany na katorgę na 8 lat),

Jacuński Wojciech (syn Szymona z majątku Wodzbuniszki),

Jakubowski Franciszek ( syn Jerzego, wysłany do guberni samarskiej),

Jankowski Aleksander, (syn Piotra lat 20 z majątku Raczkowszczyzna parafii nowodworskiej, był w oddziale Narbutta i Ostrogi, zesłany na Syberię),

Jankowski Konstanty (syn Piotra z majątku Raczkowszczyzna, zesłany do Syberii),

Jankowski Piotr (syn Piotra, lat 24, był w oddziale Narbutta z 3.III.1863, podczas potyczki pod Dubiczami 30.III.1863 r. został ranny, zesłany na katorgę w zakładach, gdzie umarł),

Jankowski Stefan (syn Piotra, lat 22, zesłany na katorgę na 12 lat do guberni tabolskiej),

Januszkiewicz Ludwik (syn Wincentego, zesłany do guberni tomskiej),

Januszkiewicz Edward (syn Ignacego ze wsi Szawry parafii nackiej, zesłany do Syberii),

Jastrzębski Sylwester ( syn Ludwika z okolicy Tołczyszki,z oddziału Narbutta - zesłany do Syberii),

Jastrzębski Romuald ( wysłany do guberni samarskiej),

Jocz Aleksandra (córka Aleksandra z okolicy Jocze parafii nackiej, łączniczka w oddziale Narbutta i Ostrogi, ukrywała się pod nazwiskiem Zubrowskiej w Wilnie),

Jocz Antoni (syn Michała, zesłany do guberni samarskiej),

Jocz Dominik (syn Ferdynanda, wysłany do guberni samarskiej),

Jocz Edmund (syn Bartłomieja z majątku Hołodówka parafii koleśnickiej),

Jocz Stanisław (syn Bartłomieja lat 45 z majątku Hołodówka),

Jocz Bogusław (lat 19 z majątku Kłoncie),

Jocz Bolesław (syn Felicjana z majątku Klonce, zesłany na Syberię),

Jodko Karol (syn Wincentego, lat 25 z majątku Pietraszuńce, zesłany do guberni tomskiej),

Jodko Ludwik ( z okolicy Wołoczki, parafialny naczelnik powstania),

Jodko Stanisław (syn Bonifacego lat 56 z majątku Pietraszuńce, zesłany do guberni tobolskiej),

Jundziłł Jan (syn Hippolita lat 18 z okolicy Wojdagi)

Jurewicz Onufry (lat 30 z majątku Jurszyszki parafii ejszyskiej),

Jurewicz Anastazy (z okolicy Paszyszki, zesłany na Syberię),

Karpowicz Kazimierz (syn Aleksandra z okolicy Bołądzie parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),

Karpowicz Jan (syn Aleksandra z okolicy Bołądzie parafii ejszyskiej, zesłany do guberni tomskiej),

Keler Fryderyk (syn Fryderyka lat 19, z oddziału Czudowskiego),

Kijuć Szymon (syn Wincentego z majątku Talkuńce),

Kleczkowski Kazimierz (lat 29 z oddziału Narbutta, zesłany do guberni penzeńskiej)

Klimontowicz Władysław (syn Edmunda lat 32 zesłany do guberni irkuckiej),

Klimontowicz Bolesław (syn Konstantego z majątku Lebiodka, naczelnik parafialny powstania, zesłany na katorgę w twierdzy),

Klimontowicz Antoni (syn Konstantego lat 22 z majątku Lebiodka),

Kmita Antoni (syn Macieja z okolicy Romanowicze),

Kolesiński Adam (ze wsi Noniszki, organista z Żołudka),

Kolesiński Baltazar (syn Baltazara lat 44 z majątku Siedejmy, zesłany do kostromskiej guberni),

Kołyszko Michał (syn Jana lat 28 z okolicy Kulpy, zesłany do guberni tomskiej),
Kołyszko Bolesław (syn Wincentego z okolicy Gudy, powieszony 28.V.1863 r. w Wilnie),

Kondratowicz Adam (syn Marcina lat 20 z oddziału Ostrogi, zesłany do guberni tomskiej),

Konopacki Jan (syna Kazimierza lat 18 z majątku Sumorokowszczyzna parafii ejszyskiej, z oddziału Narbutta),

Konopacki Antoni (lat 18 z oddziału Narbutta),

Korkuć Aleksander (syn Jana lat 27 z okolicy Niewoniańce parafii olkienickiej),

Korkuć Cyprian (lat 24, zesłany na Syberię),

Korzeniewski Jan (ksiądz wikary z Nowego Dworu, zesłany do guberni tobolskiej),

Kraiński Adolf (z okolicy Pałaszki, zesłany do guberni woroneskiej, gdzie zmarł),

Krajewski Wincenty (syn Józefa lat 37 z miasteczka Szczuczyn zesłany do guberni tomskiej),

Krajewski Paweł (syn Władysława lat 16 z miasteczka Szczuczyn zesłany do guberni permskiej),

Kraśnik Zygmunt (syn Jana, zesłany do guberni tobolskiej),

Krupowicz Wincenty (lat 23 zesłany na Syberię),

Krupowicz Józef (syn Wincentego z okolicy Bienkiewicze),

Krupowicz Józefat (syn Adama, zesłany na Syberię do tomskiej guberni),

Krupowicz Klemens (syn Mariana lat 20 z okolicy Dzierżyszki parafii ejszyskiej, zesłany do guberni tobolskiej),

Krupowicz Marcin (syn Aleksandra lat 20 z okolicy Pozgrynda, zesłany do Syberii),

Krupowicz Szymon (z okolicy Wiszkuńce parafii ejszyskiej),

Krupowies Jan ( syn Jana lat 16 z okolicy Pojedubie, wysłany do guberni samarskiej),

Krzyżanowski Michał (syn Kazimierza lat 29 z okolicy Talmonty parafii nackiej),

Krzyżanowski Józef, (z okolicy Talmonty parafii nackiej),

Kubecki Adolf (syn Dominika lat 21 z okolicy Niewoniańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),

Kuncewicz Konstanty (syn Jerzego lat 43) z synem Rejnoldem (lat 17, z majątku Tołuciszki, zesłani do guberni permskiej),

Kuncewicz Tadeusz (lat syn Antoniego lat 48) z synem Władysławem (lat 17 z okolicy Białopiotry),

Kuszelewicz Ludwik (syn Kazimierza lat 22 z okolicy Towzginiany, z oddziału Ostrogi),

Laskowicz Julian (syn Franciszka lat 32 z Czaplejewszczyzny, zesłany do guberni permskiej),

Laskowicz Albert Wandalin (syn Franciszka, ur. 15.04.1840 r. - rostrzelany w maju 1863 r.),

Lubianiec Jan (syn Dominika lat 25 z okolicy Jurele, wysłany do guberni samarskiej),

Łazowski Edward (z okolicy Girek, zesłany na Sybir),

Makowski Aleksander (lat 29, był w oddziale powstańczym),

Malewski Edward (syn Andrzeja lat 22 z okolicy Surkonty parafii raduńskiej, wysłany do guberni samarskiej),

Malewski Julian (syn Kajetana lat 20 z okolicy Ponieździel parafii ejszyskiej, wysłany do guberni samarskiej),

Malewski Jan (syn Macieja lat 43 zesłany na katorgę w kopalniach bezterminowo, pozbawiony stopnia wojskowego),

Malewski Jan (syn Dominika lat 21 z okolicy Talmonty),

Malewski Cyprian (syn Piotra lat 27 z okolicy Hormany parafii ejszyskiej, z oddziału Ostroga, zesłany na Syberię do guberni tomskiej),

Malewski Michał (syn Piotra z okolicy Dzimitry),

Malinowski Krzysztof,

Malkowski Jan (z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej),

Mańkowski Albert,

Marciszewski Józef (syn Jana lat 20 z m. Ejszyszki, zesłany na Syberię),

Mickiewicz Władysław (syn Pawła lat 24 z Woronowa, zesłany do guberni permskiej),

Mickiewicz Szymon (syn Kazimierza, lat 17 wysłany do guberni samarskiej),

Mickiewicz Izydor (lat 37),

Mickiewicz Jakub (lat 25),

Mickiewicz Józef (lat 24),

Mikulski Walenty (syn Jana lat 40 z majątku Głębokie, zesłany do guberni permskiej),

Milewski Kazimierz (syn Franciszka lat 25 ze wsi Jagiełowicze),

Milewski Jan (syn Franciszka ze wsi Jagiełowicze zesłany na Syberię),

Milewski Michał (syn Franciszka lat 30 ze wsi Jagiełowicze zesłany do guberni tomskiej),

Minakowski Jan (syn Antoniego z okolicy Korkuciany, zesłany na Syberię),

Minski Albert (zesłany na katorgę na 8 lat w twierdzy),

Mokrzecki Bolesław (syn Tomasza lat 29zesłany na katorgę w twierdzy),

Mokrzecki Aleksander (syn Tomasza lat 27 z majątku Mokrzec, zesłany na Syberię),

Mokrzecki Adam (syn Tomasza lat 20 z majątku Mokrzec, zesłany na katorgę),

Monczuńska Teodora (z Narbuttów córka Teodora z majątku Szawry parafii nackiej),

Mongiało Antoni (syn Antoniego ze wsi Raubiszki, zesłany na Syberię),

Monkiewicz Dominik,

Moraczewski Adam (syn Teofila z majątku Andruszowce zesłany na Syberię),

Morgielewicz Ignacy (syn Józefa lat 40 z majątku Hanelki zesłany do guberni tobolskiej),

Morgielewicz Piotr (syn Michała lat 32 z majątku Hanelki, zesłany do guberni tomskiej),

Morgiewicz Aleksander (syn Michała z majątku Hanelki, zesłany na katorgę do guberni tobolskiej),

Naliwajko Jan (syn Michała ze wsi Ogrodniki),

Narbutt Bronisław (syn Fryderyka lat 31 z majątku Nikodemów, zesłany do guberni orenburskiej),

Narbutt Bolesław (syn Teodora lat 20, zesłany do guberni jenisiejskiej, brat Ludwika),

Narbutt Krystyna (z Sadowskich córka Ignacego z majątku Szawry parafii nackiej),

Naruszewicz Napoleon (syn Teodora lat 65 z folwarku Paleckiszki, zesłany do Rosji),

Naruszewicz Wincenty (syn Napoleona lat 20, wysłany do guberni samarskiej),

Niepokojczycki Franciszek (mieszkał w Wilnie),

Nowicki Karol (syn Bartłomieja lat 35, wysłany do guberni samarskiej),

Obrębski Kazimierz (syn Józefa lat 27, wysłany do guberni samarskiej),

Olszański Ignacy (syn Jerzego z m. Ejszyszki, zesłany na katorgę na 6 lat do guberni tobolskiej),

Olszewska Izabela (z Narbuttów córka Adolfa lat 50 zesłana na Syberię),

Orański Konstanty (syn Stanisława lat 37, zesłany do guberni tobolskiej),

Orański Antoni (syn Stanisława lat 34 z folwarku Łowcuny, zesłany do guberni tomskiej),

Orda Andrzej (syn Justyna lat 44),

Ostrowski Kazimierz (z majątku Chalczyce),

Ostrouch Leonard (syn Zygmunta lat 33, zesłany na Syberię),

Pawłowicz Adam,

Pawłowski Józef (syn Wincentego lat 15 z Kukawki parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),

Pawłowski Konstanty (syn Jana ze wsi Ogrodniki),

Piasecki Cyprian (z majątku Piaski i Brzozowce, zesłany na katorgę w twierdzy na 8 lat),

Pilecki Józef (syn Adama, z majątku Łowczyłowicze zesłany na Syberię do guberni tomskiej),

Pilecki Władysław (syn Sylwestra lat 25, był w oddziale Narbutta, zesłany na Syberię do guberni tomskiej),

Pleskaczewski Ignacy (zesłany do guberni tomskiej),

Podejko Wincenty (syn Bartłomieja lat 37 z okolicy Lipkuńce, z oddziału Narbutta),

Połukord Antoni (syn Józefa lat 28 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),

Połukord Józef (syn Jerzego lat 54 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany do guberni samarskiej wraz z rodziną),

Popławski Julian (syn Michała lat 36 z folwarku Wołczynki),

Potrykowski Anzelm (lat 32 z Lebiodki, był w oddziale Narbutta - zesłany na katorgę),

Puljanowski Napoleon (syn Jakuba lat 55 z majątku Czelejewszczyzna, zesłany na katorgę do guberni irkuckiej na 6 lat),

Raczek Paweł (syn Leona lat 22 ze wsi Lebiedniki parafii ejszyskiej,z oddziału Narbutta - zesłany na Syberię),

Rapacki Konstanty (z majątku Rekście),

Rojsza Feliks,

Rodziewicz Julian (lat 25),

Romanowski Karol (syn Andrzeja lat 17 z okolicy Wienckiewicze, zesłany na Syberię),

Romanowski Kazimierz (syn Macieja lat 24 z okolicy Krupowiesy parafii koleśnickiej, zesłany na Syberię),

Roubo Andrzej (syn Salomona),

Roubo Michał (lat 20 ze wsi Wawiórka, był w oddziale Ostrogi i Lubicza, zesłany do "tulskich rot aresztanskich" na 4 lata),

Roubo Stefan (syn Jakuba lat 23 z okolicy Kolwickiej),

Rozwadowski Jan (syn Fulgentego lat 24 z okolicy Bołądzie parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),
Rucki Stanisław (syn Ignacego lat 25, wysłany do guberni samarskiej),

Rucki Aleksander,

Rucki Jan (syn Kazimierza lat 46, zesłany na Syberię),

Rucki Wincenty (zesłany do guberni penzenskiej),

Rudnicki Piotr (syn Aleksandra, skazany na katorgę na 6 lat),

Rudnicki Ludwik (syn Aleksandra, zesłany na Syberię),

Rukowicz Szymon (lat 17 z okolicy Smilginie, zesłany na Syberię),

Rutkowski Józef (lat 33),

Rutski Stefan (syn Ignacego lat 20 z okolicy Surkonty),

Rychlewicz Jan (syn Franciszka z majątku Rodkiewicze w parafii szczuczyńskiej, zesłany do guberni tomskiej),

Ryłło Konstanty (syn Tadeusza z okolicy Jodki),

Rząśnicki Stanisław (syn Stanisława lat 32 z majątku Zdanowce, zesłany do guberni orenburskiej),

Sadowski Maciej (syn Piotra ze wsi Szawry parafii nackiej, zesłany na Syberię),

Sawicki Tomasz (z m. Olkieniki),

Serejczyk Augustyn,

Sieklucki Wincenty (z majątku Hornostaiszki parafii ejszyskiej),

Sielicki Romuald (syn Bartłomieja lat 20, zesłany na Syberię),

Siemaszko Jan (z majątku Girniki, zesłany do guberni orenburskiej wraz z żoną Walerią),

Skawiński Zygmunt (syn Walentego lat 18, wysłany do guberni samarskiej),

Skawiński Aleksander (syn Dominika lat 42 z majątku Talmonty parafii nackiej, był w oddziale Narbutta - zesłany do guberni tomskiej),

Skawiński Adolf (syn Jerzego lat 25),

Skibiński Romuald (syn Jana lat 31, ksiądz proboszcz z miasteczka Dziembrów, skazany na katorgę na 8 lat),

Smilgin Cyprian (syn Dominika, wysłany do guberni samarskiej),

Sokołowski Tadeusz (syn Ignacego lat 17, wysłany do guberni samarskiej),

Sokołowski Jan (syn Józefa lat 29 ze wsi Zubiszki, zesłany na Syberię),

Sokołowski Józef (syn Antoniego, zesłany na Syberię),

Somoroko Józef (ze wsi Radziwoniszki),

Songin Józef (syn Jana lat 35 z okolicy Tietiańce, wysłany do guberni samarskiej),

Sosonko Adam (syn Michała lat 25 ze wsi Rekście, zesłany do guberni kostromskiej),

Stacewicz Stanisław (syn Jana lat 27, wysłany do guberni samarskiej),

Stacewicz Michał (syn Józefa lat 19 z okolicy Kurminy, zesłany na Syberię),

Stacewicz Justyn,

Stecewicz Stefan (syn Jana lat 20 z okolicy Surkonty),

Stecewicz Józef (syn Józefa lat 18 z okolicy Surkonty),

Steckiewicz Kazimierz (z okolicy Wojdagi),

Strumiłło Adolf (syn Józefa z m. Szczuczyn, zesłany na katorgę w twierdzy na Syberii),

Sumarok Jan (syn Franciszka lat 25 z majątku Wawiórka z oddziału Czudowskiego i Rychlewskiego - zesłany do guberni tomskiej),

Sumarok Feliks (zesłany na Syberię w sołdaty),

Surkont Adam (syn Antoniego lat 19, zesłany na Syberię),

Syrwid Onufry (ksiądz proboszcz z m. Wasiliszki, skazany na 12 lat katorgi),

Szabelski Józef (leśniczy w lasach hr. Tyszkiewicza, zesłany do guberni tomskiej),

Szachowski Walerian (lat 20 z oddziału Narbutta),
Szalewicz Adolf (lat 26, zesłany do guberni samarskiej),

Szalewicz Józef (syn Felicjana z majątku Szalewo),

Szalewicz Karol (syn Feliksa lat 24, zesłany na Syberię),

Szczęsnowicz Michał (zesłany do guberni tomskiej),

Szelking Alfons (z majątku Zabłocie hr. Potockiego),

Szkiłądź Adolf (syn Jana lat 17 z okolicy Poddubie, zesłany na Syberię),

Smilgin Cyprian (syn Dominika, lat 25),

Szmigier Józef,

Szmigier Gustaw (syn Józefa lat 17, zesłany na katorgę w kopalniach na 12 lat),

Szukiewicz Tomasz (syn Jana-Wincentego lat 36 z majątku Krupowo, sędzia powiatowy, zesłany do guberni tomskiej),

Tabeński Jarosław (syn Dionizego lat 39 z majątku Ziemiapisze, zesłany do guberni permskiej),

Tabeńska Elżbieta (lat 32), Tabeńska Antonina (lat 22, córki Michała z majątku Rudowo zesłane na Syberię),

Taraszkiewicz Ignacy (z oddziału Narbutta),

Tietianiec Ignacy (syn Szymona lat 27 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany na Syberię),

Tietianiec Dionizy (syn Bartłomieja lat 25 z okolicy Tietiańce parafii olkienickiej, zesłany do guberni jenisiejskiej),

Towkiewicz Wincenty (z majątku Kobylniki),

Truszyński Józef (syn Jana lat 37 ze wsi Lipkuńce, zesłany na Syberię),

Tubielewicz Maciej (lat 35 z m. Lida),

Tubielewicz Józef (lat 30 z okolicy Mędrykowszczyzna, zesłany do guberni permskiej),

Tungiel Bartłomiej (ze wsi Pielasa),

Turczyński Wincenty (zesłany na Syberię),

Turowicz Adam (syn Józefa lat 15 ze wsi Milkuńce),

Turski Ksawery (syn Jana z majątku Poraduń),

Tyszkiewicz Karol (z majątku Żyrmuny lat 44, zesłany do guberni permskiej),

Ułanowski Feliks (z okolicy Wojdagi),

Walicki Leopold,

Wasilewski Aleksander (syn Wawrzyńca lat 23 ze wsi Podborze parafii ejszyskiej, zesłany na Syberię),

Wąsowski Mikołaj (syn Józefa lat 48, zesłany do guberni tobolskiej),

Wersocki Augustyn (syn Macieja lat 21, wysłany do guberni samarskiej),

Wierzbicki Piotr (syn Jana lat 18 z okolicy Kudły),

Więckiewicz Józef (syn Wojciecha lat 17 z okolicy Więckiewicze, zesłany na Syberię),

Wilbik Stefan (z okolicy Lipkuńce, zesłany na 8 lat katorgi),

Wilkaniec Józef (syn Klemensa lat 19 z okolicy Kijuciszki, wysłany do guberni samarskiej),

Wincza Klemens (syn Macieja lat 45 z okolicy Wersoka, zesłany do guberni tomskiej),

Wincza Stefan (syn Piotra lat 57 ze wsi Chomowszczyzna, zesłany wraz z rodziną do guberni samarskiej),

Wiszniewski Maciej (syn Stanisława lat 25 z okolicy Narkuny, zesłany na Syberię),

Wojsiat Antoni (syn Wincentego lat 38 z okolicy Tietieńce, zesłany do guberni samarskiej wraz z rodziną),

Wojniłowicz Jan (zesłany do Rosji),

Wolański Adam (lat 28, zesłany do guberni kazanskiej),

Wołochowicz Teofil (syn Piotra lat 26 z okolicy Wołochowicze, był w oddziale Narbutta),

Wołochowicz Augustyn (syn Macieja lat 30 z okolicy Trabuszki, zesłany na Syberię),

Wołochowicz Józef (syn Augustyna lat 20 ze wsi Kiwlaki ?, zesłany na Syberię),

Wołosewicz Józef,

Zachwatowicz Wincenty (z Berdówki zesłany do guberni woroneskiej),

Zaderejko Ignacy (z Lidy, zesłany do guberni tulskiej do rot aresztanckich na 2 lata),

Zaderejko Wincenty (z Lidy, zesłany do guberni kałuskiej do rot aresztanckich na 2 lata),

Zahorski Franciszek,

Zakrzewski Franciszek,

Zapaśnik Andrzej (wysłany do guberni samarskiej),

Zapaśnik Augustyn (syn Józefa, zesłany do guberni tobolskiej),

Zapaśnik Aleksander (syn Bonifacego lat 20 z okolicy Osipowce, oddział Narbutta, zesłany do guberni tomskiej),

Zapaśnik Bonifacy (syn Michała lat 50, zesłany do guberni tomskiej),

Zapaśnik Stanisław (lat 25 z okolicy Rukańce, zesłany na Syberię),

Zapaśnik Piotr (syn Benedykta lat 25, zesłany do guberni tomskiej),

Zapaśnik Stefan (lat 18, zesłany do guberni orenburskiej),

Zdaniukiewicz Kazimierz (syn Tomasza ze wsi Szawry parafii nackiej, zesłany na Syberię),

Ziemacki Rajmund (ksiądz z m. Wawiórka, rozstrzelany 5.06.1863 r.),

Ziemęcki Bronisław (syn Onufrego lat 33, zesłany do guberni irkuckiej, gdzie zmarł),

Znamierowski Jan (syn Antoniego z okolicy Półstoki parafii ejszyskiej),

Znamierowski Augustyn (tymczasowo aresztowany),

Zubrawski Wincenty (syn Aleksandra z okolicy Osipowce, zesłany na katorgę na 8 lat),

Zwierowicz Aleksander (syn Jana lat 25 z majątku Dociszki parafii ejszyskiej zesłany do guberni orenburskiej),

Żażecki (ksiądz parafii zabłockiej, zesłany na Syberię),

Żemojtel Bolesław (z okolicy Wilkańce, oddział Ostrogi),

Żemojtel Rudolf (lat 31, tymczasowo aresztowany),

Żemojtel Karol (syn Ksawerego z okolicy Mickańce lat 20, oddział Narbutta),

Żorawski Ignacy (syn Narcyza z majątku Kopciowszczyzna),

Żukowski Bolesław (zesłany do guberni penzeńskiej),

Żukowski Władysław,

Żukowski Jan (lat 25 z oddziału Narbutta, zesłany na Syberię).

Pełny plon działalności Murawiowa na Litwie w ciągu dwóch lat jego bezdusznych rządów w Wilnie od maja 1863 do kwietnia 1865 roku przed­stawia się następująco: rozstrzelano lub powieszono 128 osób (wśród nich: Konstanty Kalinowski, Albert Laskowicz, Józef Jabłoński, Karol Sipowicz, bracia Rewkowscy, Henryk Makowiecki, Jan Bieńkowski, Jan Marczewski, Edward Czapliński, Jakub Ciechanowicz, Ignacy Zdanowicz, Zygmunt Sierakowski, ks. Teofil Raczkowicz, ks. Stanisław Iszora, ks. Rajmund Ziemacki) w tej liczbie 20 księży, na katorgę zesłano 972 osoby, na osiedlenie na Syberii 1427 osób, do wojska wcielono przymusowo 345 młodych męż­czyzn, do rot aresztanskich 864. Do guberni położonych wewnątrz Rosji zesłano 1529 osób, równocześnie przesiedlając do nich 4096 osób. Łącznie na skutek murawiowowskich represji ucierpiało 9341 osób. Do tego musimy zaliczyć zamknięcie kilkudziesięciu kościołów i kasatę ponad 30 klasztorów katolickich, likwidację szkół polskich oraz zakaz posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych.

Religii rzymskokatolickiej uczono w szkołach po rosyjsku. Nawet kazania w kościołach nakazywano wygłaszać po rosyjsku.

Uległo konfiskacie 1794 posiadłości (do 31 stycznia 1864 roku tylko w guberni wileńskiej decyzją sądu skonfiskowano 162 majątki).

Liczne egzekucje dokonywane czę­sto publicznie na placach miejskich w asyście wojska oraz orkiestry, która wygrywała skoczne marsze w chwi­lach, gdy mieszkańcy odmawiali Anioł Pański za tych, których przed chwilą pozbawiono życia.

Linią oficjalnej polityki było nie tyl­ko fizycznie dręczyć byłych powstań­ców przez egzekucje i katorżnicze więzienia, lecz stworzyć najbardziej upo­karzające warunki bytu dla wszyst­kich, którzy otwarcie przyznawali się do polskości lub religii rzymskokato­lickiej.

 

??????.???????