Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Maj, 1997 r., nr 25


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Teofania Jureko. "Dawna wieś"

Robert Kuwałek. "ŻYCIE SPOŁECZNO-POLITYCZNE ZIEMI LIDZKIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM"

Dr Helena Ozonkowa. "Przyrodnicy Ziemi Nowogródzkiej.Z historii nauk o Ziemi"

Lucyna Boboryk. "Wiersze"

Listy. Kontakty z czytelnikami. Ogłoszenia