Polskie pismo historyczno-krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Listopad-grudzień, 1995 r., nr 17


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Aleksander Kołyszko. "Powrót Ignacego Domeyki w ojczyste strony"

Aleksander Śnieżko. "Niedźwiadka - ojcowizna Ignacego Domejki"

Stanisław Uszakiewicz. "Kaplica w Gudach"

Czesław Kołyszko. "Serca nie da się podzielić"

Jan Stanisławski. "Szkolnictwo lidzkie w Polsce Niepodległej"

Anna Braziewicz. "Wspaniały wypoczynek w Giżycku"