Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

Kaplica w Gudach

 

Osiedle Gudy liczy ponad pięciuset mieszkańców. Większość z nich - katolicy i należą do żyrmuńskiej parafii. Do kościoła w Żyrmunach mają około 7 km. W dzisiejszej trudnej sytuacji ekonomicznej dojazd do kościoła, w szczególności osób starszych i dzieci stanowi poważny problem: autobusy kursują rzadko i są bardzo drogie jak na zasoby pieniężne mieszkańców wsi, a ci co mają własne amochody też korzystają rzadko ze względu na drożyznę paliwa. Inicjatywna i energiczna mieszkanka wsi Helena Giebień postanowiła przyczynić się chociażby do częściowego rozwiązania problemu. Po naradzie ze swymi znajomymi, zwrócili się do administracji sowchozu „Lidzki” z prośbą o przekazanie wiernym na własność stojącego bez użytku i dewastującego budynku w centrum osiedla, budynek ten w swoim „życiu” pełnił różne funkcje gospodarcze: suszarnia lnu, łaźnia wiejska, prowizoryczny klub, wydział montażowy lidzkiej fabryki wyrobów elektrycznych, a przez parę ostatnich lat świecił pustką.
Administracja sowchozu pozytywnie ustosunkowała się do prośby wiernych i przekazała im ten budynek w celu przerobienia na kaplicę. Dyrektor sowchozu pan Maciej Krynicki jest wiary muzułmańskiej, ale nawet w najtrudniejszych czasach wojująncego ateizmu nigdy nie stwarzał wiernym żadnych trudności, a zawsze w miarę możliwości pomagał: przydzielał transport na pogrzeby, nie czyniąc zastrzeżenia by nie jechali do kościoła czy cerkwi, organizowywał transport na dowóz ludzi na msze święte.
Tak i tym razem, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, wsparł wiernych niewielkimi środkami materialnymi. Ludzie z całego osiedla, starzy i młodzi z chęcią zabrali się do pracy. Budynek został otynkowany i pomalowany, postawiono ogrodzenie, wewnątrz odremontowano podłogę, położono boazerię, wymalowano, zrobiono ołtarz, zakrystię. Można powiedzieć że budynek przeżył drugą młodość.
6 września kaplicę uroczyście poświęcił ksiądz dziekan Kazimierz Szaniawski z Radunia w asyście księży z Zabłocia i Konwaliszek. Kaplica w Gudach jest filią kościoła w Żyrmunach, posługę kapłańską, w której pełni ksiądz Henryk Jabłoński z Konwaliszek. Dwa razy w miesiącu ksiądz dojeżdża do Gud i odprawia mszę świętą. Wierni są zadowoleni, że mają miejsce na spotkania religijne, msze majowe. Z kaplicy korzystają także mieszkażcy pobliskich wsi i kolonii Bielewicze, Owsiadowo, Wierzch-Lida, którym jest daleko do swych kościołów parafialnych. Natomiast w Gudach noszą się z zamiarem odremontować dach w przyszłym roku i postawić wierzyczkę. Niech im Bóg błogosławi w spełnieniu ich zamiarów, a kaplica niech służy długie lata na chwałę Bogu i pożytek ludziom.
Stanisław Uszakiewicz

Яндекс.Метрика