Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

??????.???????
Marzec, 1994 r., nr 13


Kronika ziemi lidzkiej i nowogródczyny

Polskość na lidzkim bruku

Aleksander Siemionow. "gen. Gustaw Paszkiewicz"

Problemy ze zwrotem kościoła pijarów w Lidzie

Anna Żukowska-Maziarska. "Huta nad Niemnem"

Lida i okolice we wspomnienach pani Janiny Burakowej

Mieczysław Pujdak. "Męczennicy"

Władysław Naruszewicz. "Samoobrona Ziemi Lidzkiej"

Zenon Sawicz. "Historia zamku Gedymina w Lidzie"

Paweł Sygowski. Robert Kuwalek. "Polskie Chicago na Wschodzie"

Wywiad z Teresą Sieliwończyk, prezeską Klubu Polskiego w Baranowiczach