Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

4 stycznia Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz zaprosił polskich działaczy z Grodzieńszczyzny na tradycyjny opłatek świąteczny. Lidę reprezentował prezes TKPZL Aleksander Kołyszko.
***
7 stycznia Polski Ludowy Zespół „Kresowiacy” obchodził swoje 20-te urodziny. W dużej sali Miejskiego Pałacu Kultury zebrali się miłośnicy polskiej piosenki i zespołu. Życzenia jubilatom składali Konsul RP w Grodnie Jacek Doliwa, kierownik działu kultury Urzędu Miejskiego w Lidzie Włodzimierz Samsonow, kierownik działu ideologicznego Inesa Biełusz, prezes TKPZL Aleksander Kołyszko, zespoły „Lidczanka”, „Szałom”, „Szklary”.
***
12 stycznia spotkanie ze św. Mikołajem zorganizowano w 4-j szkole dla dzieci uczących się języka polskiego u p. Marii Krzyk. W spotkaniu wzięli udział około 20 dzieci wraz z rodzicami. Uczniowie świetnie przygotowali się do przyjęcia św. Mikołaja: śpiewali kolędy, opowiadali wiersze, jak również zapoznali obecnych z historią świąt Bożego Narodzenia. Rodzice mogli być dumni ze swoich pociech. Przy okazji również św. Mikołaj opowiedział dzieciom o polskich tradycjach bożonarodzeniowych. I na zakończenie wielki gość obdarzył dzieci słodkimi prezentami.
***
Tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne odbyło się w Brzozówce 15 stycznia. Jak co roku niestrudzona nauczycielka języka polskiego p. Halina Teresani zbiera pod jednym dachem swoich wychowanków i ich rodziców, jak również sporo gości. Młodą generację czyli przedszkolaków przygotowuje p. Romualda Piuto. Tym razem około 50-ga dzieci śpiewało i tańczyło. Rewelacyjnie brzmiał chór chłopięcy. Młodych artystów oklaskiwali licznie zebrani rodzice, goście, przedstawiciele władz rejonowych, Konsul Generalny RP w Grodnie p. Andrzej Chodkiewicz, prezes TKPZL p. Aleksander Kołyszko, dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie p. Teresa Kryszyn. Prezesi dwóch polskich organizacji złożyli życzenia i wręczyli dzieciom słodkie prezenty.
***
W styczniu odbyły się dwa charytatywne koncerty z udziałem zespołu „Kresowiacy”. W drugi dzień nowego roku artyści zaśpiewali dla mieszkańców całodobowego stacjonaru. Staruszkowie z uśmiechem i łzami w oczach słuchali śpiewu kolęd. Nawet zaśpiewali w połączonym chórze razem z kresowiakami, co wywołało obopólne zadowolenie i radość. Świąteczne spotkanie Polaków zawsze łączy się z opłatkiem. Z wielkim wzruszeniem pod śpiew kolęd odbyło się łamanie opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń. A trzeba podkreślić, że staruszkowie nie tylko słuchali artystów, ale i sami podchwytywali melodie, recytowali wiersze. Po koncercie dla mieszkańców tej instytucji została odprawiona Msza św.
***
Drugi koncert charytatywny, w którym śpiewali „Kresowiacy” odbył się 9 stycznia w Pałacu Kultury. Impreza połączyła katolików i prawosławnych we wspólnym świątecznym śpiewie. Wykonawcy z obu stron zaśpiewali najpierw bożonarodzeniowe pieśni. Później na scenę wkroczyła estrada. Wartościowa tradycja stawia pierwsze kroki. Pozostaje żałować tak małego zainteresowania ze strony mieszkańców miasta.
***
21 i 22 stycznia Polacy obchodzą Dzień Babci i Dziadka. Do pięknej tradycji należą już obchody tych dni w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży, gdzie język polski wykłada p. Inna Jankowska. Dziadkowie i ich pociechy, jak również rodzice zebrali się w ażurowej sali. W starannie przygotowanym programie wzięło udział sporo dzieci. Tu były recytacje, śpiewanie piosenek, piękna inscenizacja. Dziadkom trudno było powstrzymać łzy, zwłaszcza, gdy na zakończenie spotkania wręczono im kwiaty i laurki. Jak widać piękna tradycja na dobre zakorzeniła się w naszym mieście. Trzeba tu dodać, że dzieci przy organizowaniu uroczystości wykazują co roku coraz więcej aktywności i inicjatywy. Tu z kolei wielkie brawa należą się pani nauczycielce, która pracuje z wielkim oddaniem z dziećmi i dorosłymi. Życzymy dalszych sukcesów!
***
Święto MB Gromnicznej jest niejako pożegnaniem z kolędą, która tego dnia ostatni raz brzmi w kościele. Z takim pożegnalnym koncertem zespół „Kresowiacy” wystąpił w Starych i Nowych Wasiliszkach. Parafianie z wielką uwagą, w skupieniu wysłuchali piękne kolędy w mistrzowskim wykonaniu artystów z Lidy. W St. Wasiliszkach proboszcz zorganizował po koncercie spotkanie „Kresowiaków” z dziećmi, uczestnikami Jasełek. Wszyscy zebrali się przy poczęstunku, po którym „Kresowiacy” wręczyli swoje płyty z imienną dedykacją dla najbardziej aktywnych młodych parafian. Później dzieci popisywały się przed artystami swoimi talentami: śpiewały, recytowały. Przy tym najmłodsza uczestniczka miała 3 lata. Oczywiście, dzieciaki dostały słodkie prezenty i kalendarze. Szybko minął czas przy wspólnej zabawie. Wkrótce „Kresowiacy” wracali do domu, a po drodze odwiedzili domek Czesława Niemena. Mieści się tam skromne, wiejskie muzeum znanego piosenkarza. „Kresowiacy’ obejrzeli wystawę w towarzystwie kustosza. Po czym wrócili do Lidy.
***
Decyzją Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenko z dn. 4 lutego 2011 r. Lidzki rejon ma nowe władze. Nowym Przewodniczącym Lidzkiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego został mianowany Aleksander Ostrowski, który dotychczas pracował na podobnym stanowisku w Werenowie. Andrej Chudyk, poprzedni kierownik rejonu został Zastępcą Przewodniczącego Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.
***
27 lutego w Domu Twórczości odbyły się obchody Dnia Języka Ojczystego. Spora grupa dzieci i młodzieży z Lidy i Brzozówki spierała się o nagrody w dziedzinie wiedzy o Polsce i z języka polskiego. Młodsza grupa brała udział w konkursie recytatorskim. Zwycięzcy dostali dyplomy, atrakcyjne nagrody, słodycze, które w imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oraz naszej redakcji wręczyli nauczyciele. Dziękujemy naszym nauczycielom za przygotowanie dzieci, uczniom – za aktywny udział. Oby tych ostatnich było coraz więcej.
***
26 lutego grupa lidzian wyjechała do Sokółki na bal charytatywny. Wśród lidzian był zespół „Kresowiacy”. Organizatorem balu charytatywnego wystąpiła Fundacja „Sokolski Fundusz Lokalny”. W części oficjalnej zostały wyróżnione osoby, najbardziej aktywni w działalności Funda cii. Wśród gości honorowych znalazła się przeurocza Miss Polonia- 2010, która wręczała nagrody. Jak również, co jest oczywiste, chętnie pozowała do zdjęć. Takie zdjęcia z najpiękniejszą w świecie polską dziewczyną mają również „Kresowiacy”. Jak każdy prawdziwy bal, ten także rozpoczął się polonezem. Elegancko wystrojone pary, wielu w kostiumach przebierańców, wyszły do uroczystego poloneza. Jak na każdej imprezie charytatywnej, tu także była zorganizowana aukcja, loteria bez przegranej. „Kresowiacy” zachwycili zebranych swoim mistrzowskim śpiewem. Reasumując, można powiedzieć, że już nawiązały się nowe kontakty między Lidą a Sokółką, są plany i chęć do realizacji wspólnych projektów.
***
20 marca w Pałacu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze TKPZL. To była dobra okazja, zwłaszcza dla nowych członków, by w tak szerokim zakresie zapoznać się z działalnością organizacji, dowiedzieć się o planach i możliwościach ich realizacji. I wreszcie wziąć udział w dyskusji, usłyszeć inne zdanie, wyjść z własną propozycją. Swoją obecnością zebranie zaszczycili: Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, konsul Katarzyna Grzechnik, kierownik Wydziału Ideologicznego Inesa Biełusz, przedstawiciele Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego – kierownik działu w Wydziale Sprawiedliwości Aleksander Gubanowicz oraz specjalista Oddziału ds. Religii i Narodowości Anna Marecka. Zebranie było okazją, by skierować prośby i pytania bezpośrednio do wysokich gości i członkowie Towarzystwa aktywnie skorzystali z takiej możliwości. Wybrano prezesa i zarząd w składzie: Irena Bogucka, Anna Komincz, Janina Maciuk, Krystyna Ilnicka, Lilia Taboła, Lilia Tumilewicz, Jerzy Wojtkiewicz, Janina Zniewierowska. Na czele organizacji stanął ponownie A. Kołyszko. Także ogłoszono przerejestrację członków.

Яндекс.Метрика