Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 


Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Zabiełło - h. Topór
wieś Mankowce (1839 r.) - par. białohrudzka;
wieś Czaplice (1833 r.), Klikowicze (1830 r.), Pacuki (1834 r.) - par. nieciecka;
m. Raduń (1840 r.) - par. raduńska;
m. Szczuczyn (1833-1863 r.) - par. szczuczyńska;
ok. Hlebowce (1844 r.) - par. wasiliska;
ok. Stankiewicze (1825 r.) - par. wawiórska;
m. Zabłoć (1842 r.) - par. zabłocka;
folw. Czechowszczyzna (1837 r.), zaśc. Subacze (1834 r.), Mociewicze (1831-1836 r.), ok. Buciły (1838 r.), wieś Korsaki (1829 r.) - par. żołudzka;
ok. Rekście Wielkie (1831-1842 r.) - par. żyrmuńska;
Zabłocki
ok. Krzywosiołki (1808 r.) - par. lacka;
m. Lida (1842 r.) - par. lidzka;
ok. Baranicha (1829-1834r.), Piaski (1812 r.) - par. nowodworska;
Zaborowski pw.6.V.1799 r.
wieś Strzelce (1827-1828 r.) - par. bieniakońska;
m. Lida (1850 r.) - par. lidzka;
Zach pw. 10.IX.1832 r.
maj. Woronkowszczyzna alias Zachowo (1838 -1845 r.; z wsiami: Woronkowszczyzna, Misiukowszczyzna - 449 dzies., 65 d.m., 44 d.ż. Teofili wdowy po Janie w 1845 r.);
Zacharewicz - h. Doliwa pw. 10.I.1799 r., 21.II.1820 r.
ok. Songiniszki (1831 r.) - par. ejszyska;
posesja Mongieliszki (1798-1808 r.) - par. koleśnicka;
ok. Stamierowszczyzna (1838-1849 r.) - par. nacka;
Zacharowski
ok. Serafiniszki - par. ejszyska;
Zachwatowicz - h. Pobóg, h. Janina pw. 10.I.1799, 31.III. 1848 r.
ok. Kuleszyszki (1798-1926 r.; 60 dzies. Jana, Justyna, Wincentego w 1848 r.), Pacielunce (28 dzies. Szymona s. Szymona w w 1848 r.), Songiniszki (1805 r.), Wismonty - par. ejszyska;
ok. Krupowiesy (1816 r.) - par. koleśnicka;
maj. Berdówka Kamienna (1848-1866 r.; z wsiami: Chorużowce, Wołkowce, Mielesze, Śliży - 2631 dzies., 194 d.m., 183 d.ż. Edwarda s. Michała w 1848 r.), ok. Jodki (1839 r.), Kierbiedzie (1798-1874 r.; 59 dzies. Szymona s. Józefa oraz jego żony Emilii Klukowicz, 49 dzies. Macieja s. Franciszka w 1848 r.), Łojkowszczyzna (1859 r.), Wismonty (1846-1854r.) - par. lidzka;
ok. Mickańce (1798 r.), Łubiance (1850 r.) - par. nacka;
ok. Wilbiki (1849-1852 r.) - par. raduńska;
Zaczyński
ok. Ostrouchy (1824 r.) - par. bielicka;
Zaguzin
ok. Puziele (1827 r.) - par. nacka;
Zahorski - h. Lubicz pw. 17.XII.1819 r.
folw. Podwaryszki (1849 r.), ok. Bohusławy (1824-1841 r.), Posolcz (1832 r.) - par. bieniakońska;
Pożyżma - par. werenowska;
Zajączek
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;
Zajączkowski - h. Prawdzicz pw. 8.III.1799 r.
ok. Posolcze - par. bieniakońska;
ok. Bołtucie (1838 r.) - par. lidzka;
ok. Widygierowszczyzna (1829-1830r.) - żołudzka;
Zajdier
m. Lida (1827 r.) - par. lidzka;
Zajelski
m. Lida (1808-1837 r.), ok. Bohdzie (1841 r.), folw. Zajelszczyzna (1838 r.) - par. lidzka;
dwór Hajkowszczyzna (1843 r.) - par. wasiliska;
folw. Lebiodka (1840 r.) - par. wawiórska;
Zajkowski
wieś Żyrmuny (1838 r.) - par. żyrmuńska;
Zakrzewski - h. Lubicz pw. 28.IV.1817 r.
Ciahnilicha - par. dziembrowska;
m. Lida (1859 r.) - par. lidzka;
ok. Bołotniki (1839 r.) - par. ossowska;
maj. Chylczyce (1830-1858 r.; z wsiami: Mordasy, Sieliszcze - 291 dzies., 42 d.m., 36 d.ż. Jana s. Antoniego i Felicjanny z Zbreromirskich oraz jego żony Julii z Żabów w 1844 r.) - par.
różankowska;
ok. Osipowce (1837 r.), wieś Szłowięcie (1830-1833 r.) - par. zablocka;
Zaleski - h. Lubicz pw. 7.XII.1798, 23.V.1800, 28.X.1849, 5.XI.1820, 20.III.1837 r.
dwór Krzewicze (1825 r.) - par. bielicka;
maj. Cynigońce (z wsią Bolsie - 202 dzies., 23 d.m., 22 d.ż. Maurycego w 1844 r.), posesja Pólstoki, ok. Jurele, Jawory, Łubiance, Michnokiemie, Narkuny (1905 r.) - par. ejszyska;
m. Lida (1831-1836 r.), ok. Bohdzie (1690-1837 r.), Bołtucie (1815 r.), Dolina (1850 r.), Czechowce, Jodki (1863-1874r.), Smolaki (1840-1841 r.), Wismonty (1834 r.),  wieś Zaleszczyzna (1840-1847 r.), Zarzecze (1842 r.) - par. lidzka;
ok. Smilginie (1832-1837 r.) - par. nacka;
dwór Nieciecza, wieś Bojary Smołockie (1874 r.), Osowo (1824 r.), Tabory (1824 r.), Sidorowce (1855 r.) - par. nieciecka;
dwór Kijuciowce (1805-1905 r.; z wsiami: Pieczyszcze, Kijuciowce, Ostaniszki, Lenciszki, Zaniepisze - 428 dzies., 28 d.m., 26 d.ż. ppłk. Józefa s. Maurycego w 1844 r.), maj. Zieniapisze (1843 -1845 r.; z wsiami: Wojciechy, Skiparowce, Połujanowce - 460 dzies., 51 d.m., 52 d.ż. Józefa s. Maurycego w 1845 r.) - par. nowodworska;
ok. Nosewicze (1829-1839 r.), Paszkiewicze (1836 r.), Pietraszuńcy (1833 r.) - par. raduńska;
wieś Mejłuny (1846 r.) - par. trokielska;
ok. Hajkowszczyzna (1829 r.), Rozniatycze (1833 r.), Szostakowce (1830-1863 r.) - par. wasiliska;
ok. Mejry (1842 r.), maj. Lebiodka (1852 r.) - par. wawiórska;
m. Zabłoć, folw. Remzy (1828 r.), ok. Wołejsze - parafia zabłocka;
ok. Kurminy (1837-1852 r.; 30 dzies. Antoniego s. Jerzego w 1852 r.) - par. żołudzka;
ok. Gudy (1849-1863 r.; 10 dzies. Józefa i Nikodema s. Wincentego, 5 dzies. Macieja s. Wincentego w 1891 r.), Hancewicze (1850 r.), Stecewicze (1695-1848 r.; 49 dzies. Łukasza i Antoniego s. Kazimierza w 1849 r.; 50 dzies. Andrzeja s. Jakuba w 1848 r.), Zaleskie (1828-1891 r.; 45 dzies. Nikodema s. Andrzeja, 59 dzies. Aleksandra s. Antoniego oraz jego żony Józefy z Zapaśników, 30 dzies. Sylwestra s. Jana oraz jego żony Heleny z Bołtuciów w 1891 r.), Noniszki (1847-1891 r.; 64 dzies. Macieja, Antoniego, Wincentego s. Jerzego i Katarzyny z Bienkiewiczów w 1848 r.; 3 dzies. Adolfa s. Wincentego, 7 dzies. Hieronima s. Antoniego, 7 dzies. Wincentego s. Antoniego, 7 dzies. Jana s. Antoniego w 1891 r.), Kurminy (1835-1874 r.; 26 dzies. Antoniego s. Jerzego i Katarzyny z Bienkiewiczów oraz jego żony Franciszki z Zapaśników w 1848 r.) - par. żyrmuńska;
Zalewski
ok. Dolina (1873 r.) - par. lidzka;
dwór Czepiełuny (1834 r.) - par. nacka;
dwór Horodno (1837 r.) - par. ossowska;
ok. Montwiłowszczyzna (1856 r.) - par. solecznicka;
Zaniewski - h. Prus
Czepietuny dwór - parafia nacka;
Zanowicz
wieś Ryski (1852 r.) - par. zabłocka;
Zapaśnik - h. Lubicz, h. Ślepowron, h. Lis pw. 11.XII.1816, 5.XI.1819, 4.III.1854 r.
ok. Bołądzie (1871 r.), Honcewicze (1834-1836 r.), Korkliny (1890 r.), Korkuciany (1804-1852 r.; 40 dzies. Feliksa s. Jana w 1848 r.; 40 dzies. Jana s. Jana i i Ewy z Lubiańców oraz jego żony Heleny z Surkontów w 1852 r.), Kuleszyszki (1869 r.), Marcinkiszki (1828 r.), Nowokuńce(1827-1925 r.; 89 dzies., 7 dm., 2 d.ż. Kazimierza s. Antoniego oraz jego żony Anny z Ilcewiczów w 1845 r.), Rymkuny(1849 r.), Wilkańce (1891-1926 r.; 30 dzies. Adolfa s. Floriana i Tekli z Wojszwillów w 1891 r.), Wiszkuńce (1833 r.), Wojdagi (1834 r.), wieś Dojlidy (1850-1891 r.; bez ziemi - Stefan s. Józefa i jego żona Józefa z Joczów w 1891 r.), Poleckiszki (1849-1856 r.) - par. ejszyska;
dwór Koleśniki (1828-1926 r.), ok. Chorążyce, Krokszle (1827-1830 r.), Krupowiesy (1825-1831 r.), Mejneliszki (1803 r.), Smilginie, Wojdagi (1827 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1848-1891 r.; dom Jana s. Józefa w 1891 r.), folw. Łowczyłowicze (1839-1864 r.), ok. Czechowce (1835-1842 r.), Kierbiedzie (1809-1834 r.), Krupa (1814 r.), Wierzch Lida (1805 r.), Worniszki (1859 r.) - par. lidzka;
folw. Krokszle (1834 r.), ok. Chorążyce (1828-1840r.), Gierwielańce, Jurele (1826 r.), Kłońcie (1854-1863 r.), Kudajuńcy (1926 r.), Łubiance (1831 r.), Mickance (1926 r.), Mongieliszki (1850 r.), Smilginie (1829-1926 r.; bez ziemi - Ludwik s. Józefa w 1891 r.), Talmonty (1832-1858 r.), Pikiszki (1860 r.), Wersoczka (1869 r.), wieś Jencze (1844 r.) - par. nacka;
ok. Szemiaki (1804-1864 r.; r.; 36 dzies. Augustyna i Antoniego s. Antoniego i Ewy z Wilbików, 12 dzies. Konstantego i Kazimierza s. Sylwestra i Józefaty ze Szczuków, 43 dzies. Stanisława i Jerzego s. Antoniego, 20 dzies. Michała s. Józefa i Heleny z Wiercińskich w 1848 r.), wieś Syrnie (1848-1863 r.; 32 dzies. Stanisława i Jerzego s. Antoniego w 1848 r.) - par. nowodworska;
ok. Jasiańce (1807-1863 r.), Wojdagi (1823-1842r.), wieś Dziejaki (1823 r.) - par. ossowska;
ok. Bartoszuńce (1828-1839 r.), Kiemiejszy (1863 r.), Kierbiedzie (1831 r.), Lipkuńcy (1843 r.), Łunki (1834-1863 r.), Nosewicze (1827-1876 r.; 50 dzies. Jerzego s. Jana oraz jego żony Marianny z Nossewiczów w 1847 r.), Pacieluńce (1829-1891 r.; 16 dzies. Jana s. Jerzego i Ewy z Okołów w 1891 r.), Paszkiewicze (1690- 1863 r.; 10 dzies. Pawła s. Szymona i Marianny z Mickiewiczów oraz jego żony Józefaty z Łunkiewiczów w 1847 r.), Pusiawory, Rukańce (1829-1876 r.), Słobodka (25 dzies. Adolfa s. Jana w 1891 r.), Świaniawszczyzna (1829-1841 r.), Wołkiewicze (1833 r.), Zapaśniki (1690-1852 r.), wieś Dubicze (1836 r.) - par. raduńska;
wieś Bojary - par. wasiliska;
m. Zabłoć (1834-1863 r.), ok. Osipowce (1825-1863 r.; 21 dzies. Bonifacego s. Michała oraz jego żony Teodory z Zapaśników, 20 dzies. Macieja s. Tomasza i Anny z Piaseckich oraz jego żony Izabeli Dowgierd w 1848 r.), Przełęskie (1831-1849 r.), Zaleszany, Zapaśniki (1833-1848 r.; 32 dzies. Piotra s. Joachima, 21 dzies. Jerzego s. Daniela, 12 dzies. Ksawerego s. Kajetana, 80 dzies. Józefa s. Mateusza oraz jego żony Bogumiły z Dzieżyców, 26 dzies. Jerzego s. Jana w 1848 r.), wieś Doubienki (1834-1849 r.), Dworczany (1849 r.), Jodelowce (1827-1873 r.; 15 dzies. Piotra s. Jerzego oraz jego żony Antoniny z Bartoszewiczów w 1848 r.), Kuderki (1832 r.), Łuczki (1837 r.), Łyszczyki (1830-1844 r.), Maluki (1828-1841 r.), Raki (1829-1863 r.), Ryski (1860-1873 r.), Kozlany (1834-1891 r.; 20 dzies. Onufrego s. Macieja, 20 dzies. Adolfa s. Stanisława i Heleny z Gurskich w 1891 r.), Kopciowszczyzna (1825-1836 r.) - par. zabłocka;
ok. Hancewicze (1834 r.), Montwiańce (1824-1831 r.), Noniszki (1833-1848 r.; 22 dzies. Stanisława w 1848 r.), Tubielewicze (1828-1846 r.) - par. żyrmuńska;
ok. Jurańce;
Zapolski
ok. Pietraszuńce (1863 r.) - par. raduńska;
dwór różankowski (1840-1843 r.) - par. różankowska;
m. Żyrmuny (1855 r.) - par. żyrmuńska;
Zarzecki - h. Rak, h. Warnia pw. 25.X.1823 r.
m. Lida (1829-1837 r.) - par. lidzka;
maj. Czaplowszczyzna alias Małestoki; maj. Mieluzyn (1866 r.), Muchladziszki (1858 r.);
Zasztowt - h. Ostoja pw. 10.VI.1820 r.
Zawadzki - h. Jastrzębiec
ok. Brażele - par. bieniakońska;
ok. Bołądzie (1839 r.), Wilkańce (1831 r.), folw. Kłoniny (1847 r.) - par. ejszyska;
wieś Sołtaniszki (1837-1841 r.) - par. nacka;
ok. Wilbiki (1836 r.) - par. raduńska;
m. Szczuczyn (1842 r.) - par. szczuczyńska;
Zawisza
dwór Kozakowszczyzna (1772-1830 r.) - par. raduńska;
Zawistowski
dwór Żołudek (1830 r.) - par. żołudzka;
Zdanowicz - h. Przegonia
ok. Korkuciany (1808 r.) - par. ejszyska;
maj. Krupa (1836-1842 r.), ok. Zarzecze (1859 r.) - par. lidzka;
ok. Rouby, Mejry - par. wawiórska;
m. Werenów - par. werenowska;
Zdanowski
folw. Wołciszki - par. bieniakońska;
Zejdler
m. Lida (1826-1834 r.) - par. lidzka;
Zienowicz (Zenowicz) - h. Deszpot, h. własnys pw. 18. VI.1832, 27.X.1860 r.
ok. Ostrouchy (1825 r.) - par. bielicka;
maj. Żyżma (1848-1858 r.; z wsią Mikańce - 47 dzies., 3 d.m., 2 d.ż. Julii Zenowicz w 1848 r.) - par. ejszyska;
m. Lida (1864 r.), maj. Krupa (1836 r.), folw. Owsiadowo (1848-1858 r.; 165 dzies., 12 d.m., 13 d.ż. we wsi Kowaryki Teofila s. Jana w 1848 r., kupiony w 1848 r. od Julii Jankowskiej z Fietkiewiczów), ok. Kierbiedzie (1806 r.) - par. lidzka;
ok. Smolicha (1829 - 1843r.) - par. nowodworska;
ok. Bołotniki (1873 r.) - par. ossowska;
folw. Kiemiejsze (1850 r.), ok. Surkonty (1876 r.), Wołkiewicze (1825-1835 r.) - par. raduńska;
dwór Żyżma Tukały (1840 r.) - par. trokielska;
posesja Stankiewicze, wieś Siemiejki (1840-1841 r.), Michnowce, Józefów, Wawiórka - par. wawiórska;
posesja Wolejsze, ok. Raki (1825-1842 r.) - par. zablocka;
Zieleniewicz
ok. Bieniuny (1803 r.) - par. ejszyska;
Zieleniewski
ok. Korkuciany (1826-1827 r.), Michnokiemie (1834 r.) - par. ejszyska;
Ziemacki
maj. Głębokie (Józef s. Antoniego w 1891 r. bez ziemi);

Czesław Malewski


Яндекс.Метрика