Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Polskie odrodzenie: 20 lat temu

Styczeñ 1990. Noworoczna zabawa dla dzieci z udzia³em goœci z Warszawy.

Styczeń 1990. Noworoczna zabawa dla dzieci z udziałem gości z Warszawy.

Яндекс.Метрика