Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku


Wojnicki pw. 15.X.1819r.
ok. Noniszki (1836-1846 r.), Sokoły (1844-1864 r.; 20 morgów Adama, Jana, Antoniego, Floriana s. Benedykta w 1844 r.) - par. żyrmuńska;
Wojnicz
ok. Posolcz (1859 r.) - par. bieniakońska;
wieś Wersoka (1849 r.), Zubiszki (1844 r.) - par. ejszyska;
ok. Czepiełuny (1853 r.) - par. nacka;
Baniuki - par. wasiliska;
Wojniłowicz - h. Syrokomla pw. 13.II.1828, 29.II.1823 r.
ok. Roubiszki, Bieniuny (1832-1835 r.), Korkuciany (1798 r.) - par. ejszyska;
dwór Kołyszki (1847 r.), ok. Bołtucie (1809-1847 r.) - par. lidzka;
Wojnisz
wieś Kuży - par. bieniakońska;
Wojnowski
maj. Rudowszczyzna (1863 r.) - par. solecznicka;
Wojsiat - h. Wojsiat pw. 7.III.1799, 9.VIII.1832 r.
maj. Dejnowa (kupili od Władysława Przezdzieckiego w 1686 r., a w 1785 roku sprzedali Ludwikowi hr. Tyszkiewiczowi), ok. Bieniuny (1863 r.), Boładzie (1863 r.), Jacewicze (1828 r.), Hormany, Honckiewicze (1842 r.), Korkuciany (1804-1924 r.), Miżany (1827-1925 r.), Nowokuńce (1912-1914 r.), Ponieździel (1807 r.), Półstoki (1818-1844 r.; 60 dzies., 6d.m., 12 d.ż. w 1844 r. Antoniny z Ilcewiczów wdowy po Józefie), Swianiszki (1844 r.), Swiackiewicze, Wiszkuńce (1826-1844 r.), Wojsiaty (1652-2004 r.; 98 dzies., 2 d.m., 1 d.ż. Michała s. Wojciecha i Heleny z Zapa­śników w 1845 r.; 46 dzies. Aleksandra s. Wojciecha i Heleny z Zapaśników w 1849r.), wieś Anciuszki (1837 r.), Dumbla (1860 r.) - par. ejszyska;
folw. Wersoka - par. koleśnicka;
m. Lida (1842 r.) - par. lidzka;
folw. Hryszaniszki (1830 r.), wieś Puzeli (1926 r.) - par. nacka;
ok. Piaski (1833 r.) - par. nowodworska;
ok. Tietiańce (1890 - 1944 r.) - par. olkienicka;
wieś Krzeczewicze (1840 r.) - par. raduńska;
ok. Wojdagi (1807 r.) - par. ossowska;
ok. Dejnowo (1842 - 1858 r.), folw. Wierch Wawiórka (1838 r.) - par. wawiórska;
Wojszwiłło - h. Rawicz pw. 7.I.1799, 19.V.1837, 24.I.1847 r.
ok. Bartowty (1803 r.), Dowgiały (1834 r.), Giejsmonty (1912 r.), Horma­ny (1856-1876 r.), Krupowiesy (1850-1856 r.), Mieżyszki (1827-1839 r.), Michnokiemie (1847-1945 r.; 26 dzies. Antoniego s. Mikołaja w 1849 r.; 20 dzies. Jana Piotra s. Antoniego oraz jego żony Kazimiery z Bohdziewiczów, 5 dzies. Jana s. Macieja oraz jego żony Franciszki z Siemaszków w 1891 r.), Pieciuliszki (1863 r.), Ponieździel (1805-1928 r.; 13 dzies. Tomasza s. Jana oraz jego żony Ludwiki z Mickiewiczów w 1848 r.; 60 dzies. Ludwika s. Antonie­go oraz jego żony Amelii z Jacuńskich w 1852 r.; 112 dzies. Antoniego s. An­toniego w 1891 r.), Swianiszki (1834-1928 r.; 40 dzies. Piotra s. Antoniego w 1848 r.; 40 dzies. Adolfa s. Piotra oraz jego żony Heleny z Żemojtelów w 1891 r.), Trabuszki (1896 r.), Wojdagi (1852-1863 r.), Żomojtele (40 dzies. Ludwika s. Antoniego w 1852 r.), wieś Dejnowa (1828 r.) - par. ejszyska;
ok. Pikiszki (1915 - 1926 r.) - par. ko­leśnicka;
ok. Dawludowce (1827 r.) - par. lidzka;
folw. Jagiełowicze (1849 r.), ok. Kijuciszki (1860 r.), Mickańce (1830 r.), Niekraszuńce (bez ziemi - Feliks s. Józefa w 1891 r.) - par. nacka;
ok. Dowgiały Wielkie (1835-1837 r.) - par. ossowska;
ok. Janowicze (1825-1851 r.), Nosewicze (1839-1841 r.) - par. raduńska;
ok. Radziwiłowce (1860-1891 r.; 20 dzies. Antoniego s. Mikołaja w 1852 r.; 8 dzies. Józefa s. Antoniego oraz jego żony Petroneli z Minakowskich w 1891 r.) - par. wawiórska;
maj. Łopaciszki (kupili od Jundziłła w 1704 r., który w 1776 r. sprzedali Aleksandrowiczom);
Wojtkiewicz - h. Lubicz, h. Ślepowron
m. Lida (1854 r.) - par. lidzka;
m. Raduń, ok. Sapuńce, Surkonty (1825 r.), Wilbiki (1810-1891 r.; 20 dzies. Jana s. Józefa i Salomei z Giesztowtów, 20 dzies. Sylwestra s. Jana oraz jego żony Rozali z Stecewiczów w 1848 r.; 15 dzies. Adama Idziego s. Jana w 1891 r.), wieś Lulańce (1837 r.) - par. raduńska;
ok. Dawidowszczyzna (1850 r.), Songiałowszczyzna (1848 r.) - par. solecznicka;
ok. Radziwiłowce - par. wawiórska;
m. Zabłoć (1842 r.), ok. Zapaśniki (1842 r.), wieś Podejki (1843 r.), Gudziniszki (1838 r.) - par. zabłocka;
ok. Bienkiewicze (1843-1848 r.) - par. żyrmuńska;
Wolański - h. Lubicz pw. 17.X.1819 r.
folw. Pobierza (1873 r.) - par. solecznicka;
Wolski
wieś Stoki (1846 r.) - par. jelnieńska;
m. Lida (1839-1851 r.) - par. lidzka;
maj. Skowroniszki (1858 r.) - par. różankowska;
maj. Dworzyszcze (1866 r.);
Wołk - h. Trąby pw. 2.II.1799 r.
zaśc. Podubnie (1859-1891 r.;40dzies. Mieczysława s. Stanisława Romualda Wołk- Karaczewskiego oraz jego żony Kazimiery z Chrulów w 1891 r.) - par. lidzka;
maj. Szlachtowszczyzna (1844-1905 r.; z wsią Wojejkowce - 276 dzies., 33 d.m., 42 d.ż. Rozalii Wołk z Mogilnickich c. Józefa w 1844 r.), Nacza (1844-1858 r.; z wsiami: Nacza, Ginele - 680 dzies., 42 d.m., 33 d.ż. Macieja s. Andrzeja w 1844 r.) - par. nacka;
wieś Bobryki (1857 r.) - par. nieciecka;
folw. Giesztowty (1830 r.), ok. Janowi­cze (1827-1829 r.), Lipkuńcy (1803 r.), Słobodka - par. raduńska;
Turya (1807) - par. różankowska;
(1849 r.) - par. solecznicka;
Nieciecza (1842r.), maj. Dubrowo (1849 r.), Żyżma (1847 r.), folw. Worniszki (1833-1855 r.), Dojlidki (1863 r.) - par. trokielska;
m. Wawiórka, ok. Dylewo (1839r.), Wincze - par. wawiórska;
folw. Stasin (1850 r.) - par. werenowska;
Wołochowicz
m. Ejszyszki (1860r.), maj. Podborze (1876 r.), ok. Bujwidy (1827-1850 r.), Dociszki (1908 r.), Dzimitry (1832-1836 r.), Dziczkańce (1915-1928 r.), Gudokempie (1805 r.), Jurszyszki, Korkliny (1834 r.), Michnokiemie (1836 r.), Miżany (1834-1836 r.), Podborze (1873-1891 r.; bez ziemi - Józef s. Jana w 1891 r.), Podubie (1827 r.), Wojsiaty (1837 r.), Żomojtele (1836-1844 r.), wieś Gudokempie, Kiboły (1849 r.) - par. ejszyska;
ok. Soboluncy (1926 r.) - par. nacka;
ok. Tietiarice (1841 r.), Wołochowicze - par. olkienicka;
Wołoczkiewicz
m. Lida (1835 r.) - par. lidzka;
Wołodkiewicz - h. Łabędź pw. 2.III.1799 r.
ok. Korkliny (1828-1863 r.; 20 dzies. Antoniego s. Jerzego w 1848 r.) - par. ejszyska;
maj. Szawry (1863 r.) - par. nacka;
Wołodko
ok. Kowalki (1828 r.) - par. nacka;
ok. Janowicze (1839 k.), Kudajuńce (1842 r.) - par. raduńska;
Wołosewicz
m. Ejszyszki - par. ejszyska;
dwór Stoki (1831 r.) - par. jelneńska;
ok. Falkowszczyzna (1825 r.) - par. nieciecka;
Wołoszewicz
wieś Doliniany - par. wasiliska;
Wołyncewicz pw. 28.XI.1800 r., 11.V.1861r.
dwór Kościeniewo (1836 r.) - par. iszczołnska;
m. Lida (1834 r.) - par. lidzka;
folw. Szymkowszczyzna (1834-1837 r.) - par. zablocka;
m. Żołudek - par. żołudzka;
Wołyński
ok. Hormany (1825-1834r.), wieś Jurańce (1847 r.) - par. ejszyska;
Wołżyński - h. Prosna
Womperski (Wamperski) pw. 12.I.1845 r.
ok. Niewisza (1832-1849 r.) - par. wasiliska;
Wondołowski - h. Jastrzębiec pw. 19.XI.1819 r.
ok. Rekście (1841 r.) - par. żyrmuńska;
maj. Korewicze - pow. nowogródzki;
Wornicki
ok. Sokoły (1835 r.) - par. żyrmuńska;
Woronowicz
ok. Somorokowszczyzna (1833 r.), Dociszki (1837 r.), folw. Matejkany (1824 r.) - par. ejszyska;
Worotyniec
m. Bielica (1835 r.) - par. bielicka;
maj. Nowy Dwór (1834 r.) - par. no­wodworska;
dwór Łyczków (1831 r.) - par. wasi­liska;
Wróblewski
ok. Kiboły (1862 r.) - par. ejszyska;
ok. Mickańce (1831 r.) - par. nacka;
dwór Bastuny (1841 r.) - par. ossowska;
ok. Starodworce (1850r.) - par. wasi­liska;
m. Zabłoć (1836-1839 r.), ok. Jodelowce (1841-1849r.), Wołejsze (1842 r.), wieś Tołoczki (1837 r.) - par. zabłocka;
dwór Żołudek (1831-1840r.), ok. Wołczki (1837 r.) - par. żołudzka;
Wygonowski
folw. Rakowszczyzna (1840-1843 r.), ok. Baranicha (1807 r.) - par. dziembrowska;
dwór Żylicze (1837-1838 r.), folw. Raki (1843 r.) - par. lacka;
Wyrzykowski pw. 19.XII.1819 r.
maj. Jelna (1847-1866 r.; 63 dzies, 12 d.m., 13 d.ż. Katarzyny w 1847 r.) - par. jelneńska;
folw. Dzikuszki (1829) - par. żołudzka;
Wysłouch
Dwór Dzitryki (1835 r.) - par. nieciecka;
Wysocki - h. Dryja
ok. Podborze (1808 r.) - par. ejszy­ska;
dwór Jelna (1807 r.), maj. Kuwerki (1839 r.) - par. lacka;
ok. Kołyszki (1805 r.) - par. lidzka;
m. Nacza (1824-1826 r.), ok. Talmonty (1827-1829r.), Kucewicze (1833-1838 r.), Mickańce (1825-1863 r.), Puzieli (1832-1837 r.), Wersoka (1824-1825 r.) - par. nacka;
dwór Dzitryki - par. nieciecka;
wieś Mozolowicze (1832 r.) - par. szczuczyńska;
m. Żołudek (1850 r.) - par. żołudzka;
Wyzłogiewicz
ok. Gaworskie (1826 r.) - par. nacka;
Wyzga (Wyżga, Wydzga) - h. Jastrzębiec pw. 7.III.1799, 4.IX.1817 r.
maj. Głębokie - par. nacka;
zaśc. Teresin (1849 r.), wieś Golkiewicze, Jodkiewicze (1831-1858 r.) - par. wasiliska;
maj. Krasule (1836-1837 r.), folw. Wędzitowszczyzna (1828-1833 r.) - par. żołudzka;
ok. Jackiewicze;

Czesław Malewski

Яндекс.Метрика