Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

Wiktorowicz
ok. Radziwoniszki (1827 r.), Krupowszczyzna, wieś Monkowce - par. wawiórska;
ok. Piaszczyna (1843 r.) - par. wasiliska;
Wilamowicz - h. Radwan
ok. Jodki, Kolesiszcze (1840 r.) - par. lidzka;
Wilamowski
ok. Poczobuty (1836 r.) - par. bienia­końska;
Wilbik - h. Lubicz, h. Szeptycki pw.4.III.1820, 4.VI.1834 r.
pw.20.X.1854 r. (maj. Siewiszcze w 1729 r.);
ok. Antoniszki (1882 r.), Bartoszyszki (1882 r.), Bujwidy (1837 r.), Dzimitry (1814 r.), Honckiewicze (1842 r.), Michnokiemie (1830 r.), Montwiliszki (1868 r.), Podwarańce (1897 r.), Poturz (1837 r.), Somorokowszczyzna (1881 r.), Wilkańce (1803-1899 r.), Wojdagi (1841 r.), Żagaliszki, Żomojtele (1884-1895 r.), zaśc. Podgajdzie (1903 r.), wieś Dojlidy (1803-1849 r.), Kiboly (1817 r.), Koleśniki (1903 r.), Podborze (1839 r.), Poturze (1839-1850 r.) - par. ejszyska;
ok. Krupowiesy (1828 r.), wieś Wersoka (1825 r.), Starka (1814 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1832 r.), maj. Gornie (1839 r.), ok. Kierbiedzie (1813-1839 r.), Worniszki (1839-1891 r.; 25 dzies. Fran­ciszka Tomasza S.Franciszka w 1891 r.), Kierbedzie (1812-1849 r.; 9,5 dzies. Stefana s. Ignacego i Marcjanny N. w 1849 r.), Nowosady, Czechowce (1807-1862 r.), Jodki - par. lidzka;
folw.Ginele (1836 r.), Tołciszki (1844-1863 r.), ok. Gumbiszki (1883 r.), Talmonty (1824 r.), wieś Kowalki (1834-1840 r.), Paszkiewicze (1835 r.) - par. nacka;
ok. Bartoszuńce (1837 r.), Janowicze (1844 r.), Kiemiejsze (1840 r.), Krzyże (1828-1836 r.), Kujże (1825-1848 r.; 10 dzies. Józefa s. Jakuba i Rozalii z Nosowiczów w 1848 r.), Pacielunce (1798-1852 r.; 41 dzies. Eliasza s. Nikodema i Elżbiety z Nosowiczów w 1848 r.; 60 dzies. Józefata s. Andrzeja i N. z Lubiańców, 40 dzies. Antoniego s. Andrzeja i N. z Lubiańców oraz jego żony Katarzyny z Zapaśników, 40 dzies. Onufrego s. Andrzeja iN. z Lubiańców oraz jego żony Antoniny z Kijuciów w 1852 r.), Surkonty (1825-1842 r.), Wilbiki (1690-1863 r.; 58 dzies. Piotra s. Szymona oraz jego żony Justyny z Nosewiczów w 1848 r.), Wołdaciszki, Witożeńcy (1833-1850 r.; 58 dzies. Jana s. Stanisława w 1848 r.), ok. Zapaśniki (1876 r.) - par. raduńska; ok. Mikuty (1825-1836 r.) - par. wa­wiórska;
ok. Towzginiany (1849 r.) - par. were­nowska;
ok. Zapaśniki (40 dzies. Antoniego s. Andrzeja w 1852 r.) - par. zabłocka;
ok. Bienkiewicze (1834 r.), Kurminy (1836 r.), Tubielewicze (1846 r.) - par. żyrmuńska;
Wileniewicz
ok. Bołądziszki - par. ejszyska;
Wilkaniec - h. Wilcza Głowa pw. 10.I.1799, 16.II.1861 r.
folw. Podwaryszki (1863 r.) - par. bie­niakońska;
wieś Bielewicze - par. dziewieniska;
m. Ejszyszki (1841 r.), ok. Bieniuny, Bołądzie (1837 r.), Chomicze (1912 r.), Dzimitry (1803-1926 r.), Hormany (1831-1907 r.), Janiszki (1803-1809 r.), Łowkieniki (1838 r.), Korkliny (1828 r.), Michnokiemie (1841 r.), Monkiewicze (1839 r.), Miżany (1826-1834 r.), Niewoniańce (33 dzies. Macieja s. Bartłomieja w 1849 r.; 20 dzies.Konstantego s. Józefa Kazimierzą, 20 dzies. Klemensa s. Józefa Kazimierza w 1891 r.), Nowokuńce (1827 r.), Podborze (1825 r.), Ponieździel (1803-1807 r.), Porzeczkowszczyzna (1873 r.), Rukańce (1891 r.), Serafiniszki (1873-1926 r.; 25 dzies. Józefa s. Jana w 1891 r.), Songiniszki (1798-1807 r.), Tawsiuny, Wilkańce (1798-1826r.), Wiszkuńce (1834 r.), Wojdagi (1899 r.), Żałobiszki (1840 r.), Żemojtele (1842 r.), wieś Gilwiniszki (1856 r.) - par. ejszyska;
wieś Leluszowce (1849 r.) - par. iszczołnska;
wieś Kolesniki (1826 r.), ok. Miszkodańce (1803 r.), Wersoka (1823 r.), maj. Hołodziszki (1915 r.), Zalesię (1926 r.) - par. koleśnicka;
ok. Smolaki (1837-1842 r.), Jodki (bez ziemi - Aleksander s. Juliana Onufrego w 1891 r.) - par. lidzka;
ok. Mieszkodańce (1839-1926 r.; 80 dzies. Klemensa s. Franciszka i Macie­ja s. Jakuba oraz jego żony Rozalii ze Sieradzkich w 1847 r.; 50 dzies. Józefa s. Józefa i Ludwiki z Jacuńskich w 1891 r.), Kijuciszki (1847-1856 r.; 175 dzies. Klemensa s. Franciszka w 1847 r.), Nackiewicze (1836 r.), Stamierowszczyzna (1860 r.), wieś Kowalki (1835 r.), Popiszki (1842 r.) - par. nacka;
ok. Niewoniańce (1841 r.) - par. olkienicka;
ok. Dowgialy Wielkie (1798-1873 r.), Lopaciszki, wieś'Podwarańce (1849 r.) - par. ossowska;
m. Raduń (1829-1837 r.), folw. Kiemiejsze (1844 r.), Krzeczewicze (1839 r.), ok. Lipkuńcy (1810 r.) - par. raduńska;
maj. Janowszczyzna (1844-1863 r.; z wsiami: Szejbakpol, Zbroszki, Oleszkowce - 340 dzies., 38 d. m., 41 d. ż. Stanisława Wilkańca w 1844 r.), Szejbakpol alias Rybaki (1840-1866 r.; z wsiami: Baniuki, Rusanowce - 176 dzies., 13 d. m, 13 d. ż. Teodora i Józefy dzieci Stani­sława i Wiktorii z Wikańców w 1844 r.), Stanisławowo (z wsią Stanisze - 320 dzies., 18 d. m., 22 d. ż. Stanisława w 1848r.), folw. Szlachtowszczyzna (1833 r.), Wołockowszczyzna (60 dzies. Staniaława w 1848 r.), Szostakowce (bez ziemi - Michał s. Jakuba w 1891 r.), Hlebowce (1860 r.) - par. wasiliska; posesja Bohdanowszczyzna (1798 r.) - par. wawiórska;
wieś Wieligory (1835 r.), Wilkańce (1835 r.) - par. wrenowska;
ok. Bielewicze (1855 r.), Kulpy (1834 r.), Kurminy (1837-1855 r.), Sokoły (bez ziemi - Karol s. Floriana i Wiktorii z Sakowiczów w 1891 r.), Hancewicze (5 morgów Katarzyny z Hancewiczów w 1848 r.), Montwiańce - par. żyrmuńska;
ok. Konciszki, Lopaciszki, maj. Ja­nowszczyzna, Bołojcie (116 dzies. Kazimierza s. Leona w 1848 r.);
Wilkin
m. Żołudek (1825 r.) - par. żoludzka;
Wilkisz
m. Szczuczyn (1828-1831 r.) - par. szczuczyńska;
Wilkoszyński
dwór Waszkiewicze (1835 r.) - par. bielicka;
wieś Łowziany (1840 r.) - par. jelnieńska;
wieś Osowa - par. nieciecka;
Wilkowski
m. Szczuczyn (1831 - 1833 r.) - par. szczuczyńska;
Wilmont
wieś Jęczę (1804 - 1807 r.) - par. ko­leśnicka;
ok. Nieciecza (1812 r.) - par. lidzka;
ok. Lewkiszki (1865-1866 r.), Sta­mierowszczyzna (1830-1926 r.) - par. nacka;
ok. Towzginiany (1835 r.), dwór Sobolewszczyzna - par. werenowska;
Wilniewczyc (Wilenczyc)
m. Nacza (1840 r.), wieś Ginele (1830-1834 r.) - par. nacka;
Wincza - h. Lubicz, h. Łabędź, h. Trąby pw. 7.III.1799, 14.X.1832 r.
Chomowszczyzna (1843-1847 r.) - par. dziembrowska;
ok. Korkuciany (1927-1930 r.), Montwiliszki (1827 r.) - par. ejszyska;
ok. Korsaki, Kijuciszki (1829 r.), Siemaszki (1827-1927 r.; 40 dzies., 5 d.m., 1 d.ż. Józefa s. Felicjana w 1845 r.) - par. koleśnicka;
posesja Szorkinie (1839-1891 r.; 32 dzies., 4 d.m., 5 d.ż. - Jana s. Antoniego w 1846 r.; 48 dzies., 3 d.m. - Adama s. Antoniego w 1852 r.; 10 dzies. Józefa s. Romualda, 12 dzies. Stefana s. Romual­da i Anieli ze Swiackich oraz jego żony Jadwigi z Poniatowskich w 1891 r.) - par. lacka;
ok. Czechowce (1834-1859 r.), Kołyszki (1808 r.), Montwiliszki (1821 r.) - par. lidzka;
m. Nacza (1876 r.), ok. Gierwielańce (1825-1834 r.), Kijuciszki (1853 r.), Maciuńce (1831-1926 r.), Nackiewicze (1848 r.), Poraduń (1850 r.) - par. nacka;
wieś Kobrowce (1828-1836 r.) - par. nowodworska;
maj. Horodna (1849 - 1852 r.) - par. ossowska;
ok. Nosewicze (1863 r.), Pacieluńce (40 dzies. Leona s. Piotra w 1848 r.; 20 dzies. Kaliksta s. Leona w 1891 r.) - par. raduńska;
dwór Balicze (1834-1835 r.) - par. różankowska;
Płaszczyzna (1829-1848 r.; 46 dzies. Adama s. Antoniego oraz jego żony Małgorzaty z Bejnarowiczów w 1848 r.), ok. Szorkinie (10 dzies. Józefa s. Romu­alda, 12 dzies. Stefana s. Romualda w 1891 r.), Wierch Lebiodka (1840-1891 r.; 70 dzies., 2 d.m. - Ludwika s. Benedykta i Anny z Jaroszewiczów w 1852 r.; 70 dzies. Ludwika s. Bene­dykta w 1891 r.) - par. wasiliska;
ok. Kołomyckie (1843 r.), Mikuty (1834-1891 r.; 42 dzies. Jerzego Zygmunta i Leona s. Piotra w 1849 r.; 20 dzies. Kaliksta s. Leona oraz jego żony Felicji z Jurszów, 20 dzies. Jarosława s. Zygmunta, 20 dzies. Stanisława s. Jerzego, 3,25 dzies. Juliana s. Piotra oraz jego żony Józefy z Iwanowskich, 4 dzies. An­toniego s. Piotra oraz jego żony Antoniny z Roubów, 4 dzies. Karoliny z Połujanów wdowy po Leonie w 1891 r.), Montwi­liszki, Radziwiłowce, Wincze (1690-1860 r.) - par. wawiórska;
dwór Narkuszki - par. werenowska;
m. Zabłoć (1830-1836 r.), maj. Osipowce (sprzedane w 1794 r. dla Jerzego Białopiotrowicza), folw. Przewożę (1837 r.), Zieniapisze (1833 r.), ok. Nowosady (1833-1834 r.), Wołejsze, wieś Raki, Kozlany (1841-1849 r.), Kukle (1842-1863 r.), Maluki (1835 r.), Nowosady (1839-1844 r.), Podhaliszki (1830-1835 r.), Siewruki (1836 r.) - par. zabłocka;
Wisłocki
wieś Czyżuny (1827 r.) - par. ejszyska;
wieś Jankuńce (1828 r.) - par. nacka;
Wismont - h. Sas pw. 12.I.1799, 23.V.1800, 22.XII.1832, 9.XI.1844 r.
ok. Zajkowszczyzna (1843 r.), Dziczkańce (1841 r.) - par. ejszyska;
m. Lida (1829-1917 r.; bez ziemi - Leon Piotr s. Aleksandra w 1891 r.), ok. Czerniki (1841 r.), Wismonty alias Kuzmiszki (pierwszym właścicielem z tej rodziny był Aleksander, który nabył tą miejsco­wość jako Kuzmiszki od Dawida Gajewskiego w 1668 r., te ziemie w 1507 r. od Zygmunta I otrzymał Zachariasz Kuźmicz; 16 dzies., 3 d.m., 5 d.ż. - Jó­zefa, 46 dzies., 2 d.m., 2 d.ż. Antoniego s. Ignacego w 1845 r.; 10 dzies. Karoliny wdowy po Franciszku w 1852 r.; 2 dzies. Szymona s. Franciszka oraz jego żony Zofii z Romanowskich, 10 dzies. Hen­ryka s. Józefa, 16 dzies. Jana s. Rafała, 3,5 dzies. Kazimierza s. Franciszka, 10 dzies. Konstancja wdowa po Tadeuszu w 1891 r.) - par. lidzka;
wieś Mejry (1863 r.) - par. wawiórska;
Wiszniewski
m. Bielica - par. dziembrowska;
wieś Montwiliszki - par. ejszyska;
Stanisławowo - par. iszczołnska;
ok. Brzozówka (1826-1863 r.), Jurele (1826 r.), - par. nacka;
folw. Klikowicze - par. nieciecka;
Ogrodniki - parafia raduńska;
ok. Jundziliszki (1873 r.) - par. solecznicka;
(1839 r.) - par. szczuczyńska;
wieś Kulwiszki (1828 r.), Lebiodka (1836 r.) - par. wawiórska;
folw. Wędziłowszczyzna (1827-1831 r.) - par. żołudzka;
Wiśniewski
wieś Bastuny (1826 r.) - par. nacka;
Witanowski
m. Lida (1830 r.) - par. lidzka;
Witkiewicz - h. Syrokomla
ok. Łahody - par. różaniecka;
ok. Radziwiłowce - par. wawiórska;
Witgensztejn książę
maj. Dokudowo (m. Dokudowo z wsia­mi: Dokudowo, Wasilkiewicze, Piotry, Olchowka, Siagły, Łuczki, Filonowce - 20 699 dzies., 619 d.m., 589 d.ż. Leona s. Piotra w 1838 r.)
Witkowski - h. Poraj
ok. Kijuciszki (1831 r.), Smilginie (1803 r.) - par. koleśnicka;
ok. Lejkowszczyzna - par. lacka;
m. Lida (1831 r.) - par. lidzka;
ok. Siemiakowszczyzna (1831 r.), Ki­juciszki (1833 r.), Gaworskie (1826 r.) - par. nacka;
Wielkie Soleczniki - par. solecznicka;
Witożeniec (Witożęć) - h. Rawicz pw. 7.III.1799 r.
ok. Dzieżyszki (1834 r.), Jurszyszki (1836 r.), Wiszkuńce (1840-1841 r.), Hormany (1852 r.), wieś Popiszki (1860 r.), Czepieluny (1842 r.) - par. ejszyska;
ok. Wojdagi (1808-1812 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (dom, 8 dzies. Juliana s. Alek­sandra w 1891 r.) - par. lidzka;
ok. Mickańce (1826 r.), wieś Naszkuńce - par. nacka;
ok. Witożeńcy (1803-1848 r.; 40 dzies. Anny z Hancewiczów wdowy po Win­centym w 1848 r.) - par. raduńska;
folw. Bolesławów (1863 r.) - par. trokielska;
ok. Hancewicze (1840r.), Noniszki (1846-1848 r.; 39 dzies. Ignacego s. Józefa w 1848 r.) - par. żyrmuńska;
Wojakowski
dwór Kościeniewo (1832 r.) - par. isz­czołnska;
Wojcicchowski - h. Łada pw. 28.I.1819 r.
m. Dziembrów (1828 r.), ok. Paszyce (1838 r.) - par. dziembrowska;
dwór Dważenka (1847 r.), Derażna (1844-1858 r.; z wsiami: Paszyce, Romanowicze, Turejsk - 700 dzies., 43 d.m., 44 d.ż. Jana oraz jego żony Elż­biety z Pruskich w 1844 r.), ok. Paszyce (1834 r.), Wołczki (1825-1847 r.), dwór Żołudek (1827-1832r.) - par. żołudzka;
Wojdag (Wojdak) - h. Ogończyk, h. Abdank pw. 10.I.1799 r.
posesja Wojdagi (1834-1926 r.; 47 dzies. Kleofasa s. Andrzeja w 1848 r.; 30 dzies. Wiktorii z Wojdagów w 1847 r.), Bartowty (1828 r.), Krupowiesy (1851-1881 r.; 49 dzies. w 1851 r. Kornelii), Ponieździel (1798 r.), Żukany, wieś Korsaki (1840 r.) - par. ejszyska;
ok. Czepiołuny (1826 r.), Kijucie, Maciuńce (1803 r.), Mejneliszki (1812 r.), Wojdagi (1818-1850 r.), wieś Ulbiny (1826-1830 r.) - par. koleśnicka;
wieś Bieluncy (1863 r.), Ulbiny (1834-1836 r.) - par. nacka;
ok. Wasiukowszczyzna - par. żyrmuń­ska;
Wojdagowski pw. 11.X.1832 r.
maj. Janowszczyzna - Lebiodka (1858 r.), wieś Szejbakpole (1839 r.) - par. wasiliska;
ok. Chodziłonie (1825 r.) - par. zabłocka;
Wojewódzki - h. Abdank pw. 10.I.1799, 30.X.1817 r.
m. Lida (1838 r.), maj. Zajki (1866 r.) - par. lidzka;
maj. Glinkowszczyzna (z wsią Bakszty -  220 dzies., 18 d.m., 14 d.ż. Leona s. Dominika w 1845 r.); Dejnarowszczyzna (1798-1866 r.; z wsiami: Plotele, Kobrowce, Bakszty - 323 dzies., 45 d.m., 32 d.ż. Leona s. Dominika w 1845 r.) - par. nowodworska;

Czesław Malewski


Яндекс.Метрика