Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Wizyta konsula


25 sierpnia 2009 roku Konsul Generalny RP w Grodnie - Adam Bernatowicz, przebywał w Lidzie.
W czasie spotkania z przewodniczącym rejonowego komitetu wykonawczego - A. Chudykiem mówiono m.in. o sprawach dotyczących mniejszości polskiej. Przewodniczący stwierdził, że na terenie rejonu i w mieście nie występują problemy związane z realizacją praw mniejszości polskiej, która ma zagwarantowane możliwości dostępu do kultury polskiej i oświaty - jak się wyraził - odpowiednio do zgłaszanych potrzeb. Polski konsul poruszył szczegółowo problem zmniejszania się liczby uczniów korzystających z nauczania języka polskiego, odchodzenia od nauczania języka ojczystego jako przedmiotu i zmniejszania zakresu wykorzystania szkolnictwa publicznego do nauczania języka polskiego w związku z reformą systemu oświatowego. Przewodniczący zapewnił, że w zakresie swoich kompetencji nie podejmuje działań mogących naruszać prawa Polaków i zapewnia im traktowanie na równi ze wszystkimi innymi mieszkańcami rejonu.
Władze rejonowe podjęły skuteczną próbę wpłynięcia na warunki organizacyjne zaplanowanego na godziny wieczorne spotkania konsula ze środowiskiem polskim. Uzasadniając swoją decyzję awarią instalacji energetycznej spotkanie zostało przesunięte z Domu Kultury do siedziby władz rejonowych. Organizatorzy spotkania - Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej (A. Kołyszki), sugerowali, że dokonana zmiana mogła wpłynąć na obniżenie frekwencji (udział ok. 40 osób). W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel pionu ideologii rajispołkomu oraz wiceprezes ZPB (pod przewodnictwem Andżeliki Borys) - M. Jaśkiewicz. Na sali znajdowali się także działacze kojarzeni z J. Łucznikiem (proreżywowym związkiem). Pytania kierowane do konsula krążyły wokół karty Polaka, studiów w Polsce, wyjazdów wakacyjnych dzieci do Polski, odbioru audycji radiowych i telewizyjnych z Polski. Konsul przedstawił problem związany z nauczaniem języka polskiego, zaapelował do rodziców, aby występowali do władz oświatowych z wnioskami tworzenia klas w szkołach, zwrócił się także z prośbą o właściwe uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Jedyna ingerencja przedstawiciela władz miała miejsce po podjęciu z sali problemu wykorzystania Domu Polskiego.
Po zakończeniu tego spotkania konsul generalny spotkał się z kierownictwem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, podczas którego przedstawiono problemy związane z organizowaniem imprez i spotkań polskich, relacji z duchowieństwem, wyjazdów do Polski w różnych celach.
26 sierpnia dotarła do konsulatu informacja, ze władze oświatowe utrudniają utworzenie klasy z nauczaniem języka polskiego w szkole nr 16 w Lidzie, sugerując, że powinna ona funkcjonować pod patronatem struktury J. Łucznika.
Biuletyn Polonijny MSZ RP Nr 10(22)/2009

Яндекс.Метрика