Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Na początku lipca duża grupa polskiej młodzieży z Lidy oraz dorosłych członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zwiedziła województwo dolnośląskie oraz Czechy. W stolicy Czech Pradze lidzianie podziwiali Hradczany, piękną katedrę św. Wita, most Karola nad Włtawą, spacerowali wązkimi uliczkami jednego z najpiękniejszych miast Europy. Niezatarte wrażenie zrobił również wyjazd do Skalnego Miasta, niedaleko od polskiej granicy, gdzie można było podziwiać cuda wyrzeźbione przez naturę. Wyjazd został zorganizowany przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej we współpracy z firmą EKOprojekt z Sokółki.
***
Dzień 5 lipca 2009 roku zostanie zapisany niezacierającymi się literami w historii Trokiel, gdzie w Sanktuarium Maryjnym odbyła się Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Trokielskiej. Historia Sanktuarium nie pamięta tak wzniosłej i wspaniałej uroczystości, na którą z różnych stron Grodzieńszczyzny przybyli dziesiątki tysięcy czcicieli Maryi ze swoimi duszpasterzami, a także goście z zagranicy. Od dawna jest dobrą tradycją, że w pierwszą sobotę lipca Trokiele stają się stolicą Kościoła Grodzieńskiego. Jakże trafne okazało się hasło tegorocznej pielgrzymki do Mat­ki Bożej Trokielskiej: „Maryjo - jestem, pamiętam, czuwam!”. Słowa te w sposób mocny i prosty wyrażają sens bycia chrześcijani­nem na naszej ziemi na począt­ku nowego tysiąclecia w nowej epoce dziejów Kościoła i narodu.
***
W końcu lipca Ziemię Lidzka odwiedziła grupa niezwyczajnych turystów. Można powiedzieć, że są to wielbiciele trudności i przeszkód, którzy w tym roku zwiedzając Białoruś, wybierają najbardziej trudne szlaki. Członkowie Towarzystwa spotkali się z tymi ciekawymi ludźmi, a dla gości śpiewał i bawił całe towarzystwo zespół „Kresowiacy”. Jest to pierwsza wyprawa off-road pod kierownictwem Marcina Francuza „Trans-Białoruś”.
***
 15 sierpnia TKPZL zorganizowało tradycyjną wycieczkę w poszukiwaniu polskich śladów na Białorusi. Tym razem zwiedzaliśmy obwód grodzieński. Zwiedzanie przebiegało pod hasłem potrójnego święta Polaków: Wniebowzięcia Matki Bożej, rocznicy Cudu nad Wisłą i Dnia Wojska Polskiego. Pogoda dopisała, grupa nastrojona była zwiedzić jak najwięcej, mimo że najstarszy uczestnik miał 75 lat, a najmłodszy - 6. Na trasie znaleźli się następujące miejscowości: Piaski, Rohoźnica, Krzemienica, Międzyrzecz, Synkowicze, Podorosk, Kraski, Porozowo oraz Różanka. Mszę św. dla naszych pielgrzymów odprawił w Międzyrzeczu o. Jan Bońkowski, zachwyciliśmy się wspaniałym muzeum parafialnym, a na pożegnanie ks. Jan obdarował nas swoimi książkami. W kościele Różance mogliśmy oglądać ostatnią materialną relikwię z dawnego kościoła karmelitów w Lidzie – piękną monstrancję.
***
W końcu sierpnia na zaproszenie TKPZL w Lidzie koncertował Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzesińska” pod kierownictwem Ryszarda Zjeżdżałki. Zespół zaprezentował jak folklor regionalny z okolic Poznania, tak i ogólnopolski. Artyści wystąpili w dużej sali Miejskiego Domu Kultury. Każdy taniec i piosenka zespołu były nagradzane gromkimi brawami. Niektóre piosenki widzowie podchwytywali i śpiewali razem z artystami. Po koncercie organizatorzy i artyści wymienili upominki. W trakcie pobytu na ziemi lidzkiej goście zwiedzili Nowogródek, Świteź, Wasiliszki, Wawiórkę. Zespół był również gorąco przyjmowany w Brzozówce, Iwiu oraz w Oszmianie podczas odpustu Matki Bożej Częstochowskiej.
***
25 sierpnia lidzka parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza przeżywała odpust. Podczas uroczystej Mszy św. śpiewał chór Katedry Łacińskiej ze Lwowa. Chór przybył do Lidy na zaproszenie TKPZL. A po zakończeniu nabożeństwa na dziedzińcu kościelnym dla rzesz wiernych przygrywała kapela „Lwowska Fala”.
***
26 sierpnia lidzianie tradycyjnie wyjeżdżają do Oszmian na Święto Królowej Polski. Warsztaty kresowe pod tytułem „Myśląc o Bogu mówimy o Ojczyźnie”. Dzieci mieli zajęcia teatralne pod kierownictwem Anny Komincz, przygotowując spektakl o bł. Michale Sopoćko. Zajęcia z rysunku, grupa instruktorów z Opola ćwiczyła śpiew. Renata Komincz organizowała dla dzieci polskie wieczory z nauką polskich tańców ludowych, oglądaniem filmów, oraz naukę języka polskiego. Akordem przyszykowania był koncert wszystkich zespołów, dzieci, przedstawienia.
***
Trwa coroczna akcja grodzień­skiej Caritas „Letni wypoczynek dzie­ci”. Do 27 sierpnia w ośrodku wypoczynkowym w Niecieczy wypoczęło 325 dzieci ze wszystkich parafii diecezji grodzieńskiej. Ogółem, jak co roku było 5 turnu­sów. Dziećmi i młodzieżą opiekowali się klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, młodzież akademicka z różnych miejscowości Białorusi oraz młodzi wolontariusze z Caritas-Białystok. Należy wspomnieć, iż co roku gro­dzieńska Caritas kieruje na wypoczynek letni grupy dzieci inwalidów. Akcja letnia jest możliwa dzięki ofiar­ności wielu wiernych i sponsorów z naszego kraju.
***
W końcu sierpnia w Lidzie pracowała ekipa polskiej telewizji, nagrywając film o młodych talentach z Białorusi. Autorką filmu i reżyserem jest Ewa Szakalicka. Bohaterką filmu jest Grażyna Komincz – młoda utalentowana polska śpiewaczka z Lidy. W myśl autorów mamy zapoznać się w filmie ze środowiskiem, otoczeniem, rodziną bohaterki. Film ukaże się w ramach cyklu „Kultura nie zna granic”.
***
13 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Centrum twórczości Dzieci i Młodzieży. W tym roku powstali nowe grupy nauczania języka polskiego, historii i kultury. W szkole nr 16 powstała nowa pierwsza klasa z nauką języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego.
***
W połowie września zespół „Kresowiacy” brał udział w XIV Spotkaniach Artystycznych „Grodno-Białystok” w Białymstoku. Festiwal to przegląd twórczości pogranicza polsko-białoruskiego, który gromadzi Polaków z Białorusi i Białorusinów z Białostocczyzny.
***
17 września TKPZL zorganizowało obchody tragedii sprzed 70-ciu lat. Wszyscy zaproszeni zebrali się w kaplicy św. Barbary, gdzie była odprawiona Msza św. ku czci Polaków poległych we wrześniu 1939 roku. Przy ołtarzu umieszczono kompozycję z wianku, polskiej flagi narodowej i rogatywki. Podczas liturgii śpiewał zespół „Kresowiacy”. Młodzi Polacy przeczytali modlitwę wiernych, w której odwoływano się do chwalebnej przeszłości. Modlono się za mieszkańców i obrońców Ziemi Lidzkiej. Odprawiający Mszę św. Włodzimierz Hulaj wygłosił płomienne kazanie ku pokrzepieniu polskich serc. Wierni wynagrodzili kazanie oklaskami. Na zakończenie Mszy św. odmówiono anioł pański za poległych, po czym wszyscy uczestnicy udali się pod pomnik lotników. Tu złożono wieńce i zapalono znicze. Następnie brzmiały patriotyczne piosenki i wiersze, jak również wspomnienia starszych ludzi. Wielu miało łzy w oczach.
***
W dniach 18-29 września na terenie zachodniej Białorusi, w tym także na ziemi lidzkiej, odbyli się ćwiczenia wojskowe „Zachód-2009”.
***
19 września parafia grecko-katolicka pw. Św. Jozefata Kuncewicza w Lidzie obchodziła swoje 15-to lecie odnowienia działalności parafii. Liturgii przewodniczył archimandryta Sergiusz Gajek. W koncelebrze byli liczni kapłani z Mińska, Grodna, Witebska, Połocka, ks. Wiktor Gwoździński z lidzkiej fary. W XVI-XVII wiekach cerkiew unicka staje się głównym wyznaniem w powiecie lidzkim. W drugiej połowie XVII w. w Lidzie byli cztery cerkwie unickie. W grecko-katolickim kościele jest używana bizantyjska liturgia, a modlą się wierni w języku białoruskim. W uroczystościach wzięli udział prezes TKPZL z małżonką. Parafia nie jest liczna, w niedzielnej eucharystii uczestniczy ok. 20 osób. Nabożeństwa są odprawiane w kaplicy przy ulicy Kalinowskiego.
***
Z okazji obchodów 70-ej rocznicy rozpoczęcia drugiej wojny światowej TKPZL zorganizowało wycieczką pod hasłem „Moja pamięć o wojnie” dla dzieci z Brzozówki. Uczestniczyło w niej ponad 40 osób. Trasa przebiegała przez Nowosiołki, Lipniszki, gdzie młodzież złożyła wieńce i zapaliła znicze na grobach ofiar wydarzeń września 1939 r., zwiedziła kościoły w Lipniszkach, Gieranionach, Sobotnikach, zespół pałacowy w Żemosławiu, a także miejsca mickiewiczowskie – Bieniakonie, Bolcienniki. W drodze przeprowadzono konkurs wiedzy o drugiej wojnie światowej, w którym zwyciężył Paweł Łuzinow.
***
20 września TKPZL zorganizowało wycieczkę „Moja pamięć o wojnie” dla dorosłych. Odwiedzano groby żołnierzy poległych podczas wojny, modlono się, składano kwiaty i wieńce. Na trasie znaleźli się Lipniszki, Dyndyliszki, Raków, Iwieniec, Naliboki, Rubieżewicze. Wycieczka była wspólną zabawą dla dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych, a jednocześnie lekcją polskiej historii i kultury.
***
Przedstawienie pt. „Adama Mickiewicza figury romantyczne” w wykonaniu aktorów z Opola miało premierę w Lidzie. Polskich artystów oklaskiwano również w Brzozówce, Wasiliszkach, Oszmianie, Iwiu. Wszędzie słuchacze byli zauroczeni wspaniałym wykonaniem i grą artystów. Obrazy malowane słowem zmieniały się jeden po drugim. Znajome strofy wzruszały do głębi serca, gorące brawa i kwiaty były widocznym znakiem wdzięczności.
***

29 września Rejonowa Rada Deputowanych nadała nowej ulicy w osiedlu Rybinowskiego imię sławnego uczonego Ignacego Domeyki.

 

Яндекс.Метрика