Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Wagner - h. Newlin pw. 9.VII.1817r.
folw. Kraśniki (1846 r.) - par. rózankowska;
maj. Wielkie Soleczniki (1835 -1939 r.), maj. Sokolenszczyzna alias Stare So­leczniki (1858 - 1866 r.) - par. solecznicka;
Walicki - h. Lada
folw. Kirszyszki (1917 r.) - par. ejszyska;
wieś Milusze (1827 r.) - par. raduńska;
ok. Towzginiany (1830 r.), Porojście (1856 r.) - par. werenowska;
Waliński
m. Soleczniki Wielkie (1849 r.) - par. solecznicka;
Walukiewicz wieś Koniuchy (1830 r.) - par. nacka;
Warszelewicz
ok. Chilczyce (1803 r.) - par. różaniecka;
ok. Łohwiny (1824 r.), Wołczki (1836-1841 r.), wieś Zabłocie (1831 r.) - par. żołudzka;
Wasilewski - h. Rogala
m. Ejszyszki (1839-1844 r.), ok. Chomicze, Dzimitry (1849-1852 r.), Paleckiszki (bez ziemi - Florian s. Ste­fana w 1891 r.), Songiniszki (1844 r.) - par. ejszyska;
ok. Korsaki, Wojdagi (bez ziemi - Jakub s. Stanisława w 1891 r.), wieś Wersoka (1812 r.) - par. koleśnicka;
ok. Lejki (1832 r.) - par. lacka;
m. Lida (1839 r.), ok. Jodki (1842 r.), Kolesiszcze (1835-1839 r.), Nowickie (bez ziemi - Tomasz s. Szymona w 1891 r.), wieś Trzeciakowce (1840 r.) - par. lidzka;
ok. Niewoniańce (1841 r.) - par. olkienicka;
m. Ossowo (1807 -1812 r.), ok. Bołotniki (1812-1844 r.),Dowgiały Wielkie (1808 -1848 r.; 7,5 dzies. Aleksandra s. Stanisła­wa oraz jego żony Antoniny z Horodków w 1848 r.), Sakowicze (1818 r.) - par. ossowska;
ok. Wilbiki (1804 r.) - par. raduńska;
ok. Milwidy (1858 - 1860 r.) - par. solecznicka;
m. Szczuczyn (1803 r.) - par. szczu­czyńska;
ok. Wojniłowce (1833 r.) - par. wasi­liska;
m. Wawiórka - par. wawiórska;
ok. Towzginiany (1842 r.) - par. were­nowska;
ok. Baranowszczyzna, Sokoły (1824 r.), Tubielewicze (1864r.) - par. żyrmuńska;
folw. Krasula (1833 r.) - par. żołudzka;
Wasiukiewicz
m. Lida (1831-1839 r.; potwierdzenie szlachectwa według urzędu).
Waskowski
ok. Tubielewicze (1863 r.) - par. żyrmuńska;
Wasniewski
maj. Kirianowce (1842 r.) - par. lidzka;
Waszkiewicz - h. Groty, h. własny
ok. Pojedubie (1804 r.), Wiszkuńce (1828 r.) - par. ejszyska;
dwór Rakowicki (1830 r.), ok. Romanowicze (1839 r.) - par. różankowska;
Waszkowski
m. Lida - par. lidzka;
m. Wasiliszki (1841 r.) - par. wasiliska;
Ważyński - h. Abdank pw. 20.I.1799, 23.VI. 1820 r.
maj. Iszczołna (1694 - 1905 r.; mia­steczko Iszczołna z wsiami: Kiemiany, Nowinka, Bojary, Korzyść, Pustynka, Sliwowszczyzna; folw. Wawiórka z wsiami: Smołaki, Abramiszki, Markucie, Kiełmucie, Lachowka, Szerkinie, Sielagi; folw. Bobry z wsiami: Bobry, Piaski w 1848 r. 3 533 dzies., 447 d.m., 500 d.ż. Franciszki Ważyńskiej c. Karola z Laskowiczów - marszałkowej lidzkiej) - par. iszczołnska;
maj. Hołdowo ( 1824-1905 r.; z wio­skami: Hołdowo, Wielkie Sioło, Małysze, Zienowicze - 2641 dzies., 300 d.m., 291 d.ż. Antoniego s. Feliksa w 1844 r.) - par. nieciecka;
wieś Janiszki (1835 r.) - par. ejszyska;
(właściciele majątków w 1681 r.: Ka­mienna Oszmianka, Merecz alias Taboryszki, Ukropiszki).
Wąsowicz (Wonsowicz)
zaśc. Ruchomowszczyzna (1863 r.) - par. dziembrowska;
Cegielnia (1840 r.) - par. iszczołnska;
m. Lida (1836 r.) - par. lidzka;
maj. Horodno z folw. (1844-1858 r.; folw. Horodno z wsiami: Podhorodno, Łopaciszki, Grubiańcy, Żemiańce, Podzie, Powilańce, Soliszki, Trumpiszki, Tatary, Michaliszki; folw. Gajkowszczyzna z wsiami: Wojszczuki, Szkiery, Rozniatycze, Montuny; folw. Zabłoć z wsiami: Kozlany, Gudziniszki, Maluki, Dzietki, Szłowieńce, Dworzany, Remzy, Pirowszczyzna, Gonczarowszczyzna, Raki; folw. Kozakowszczyzna z wsia­mi: Kozakowszczyzna, Pusiawory, Waszkiele; folw. Lebiodka z wsiami: Zarzeczany, Jakubowce, Kubielczyki, Montuny; folw. Mackiszki z wsiami: Poleckiszki, Dojlidy, Nowosady, Joniańce; folw. Narkuszki z wsiami: Drabiszuny, Jundziliszki, Gudakempie, Kuże, Podworczany; folw. Przewożą z wsiami: Kurczowcy, Podejki, Przewożą, Tołoczki, Jodelowce, Nowosady; folw. Stara Pielassa z wsiami: Smilginie, Trejgi, Brzozówka, Paszki, Kurdziel; folw. Nowa Pielassa z wsiami: Zaprudziany, Brzozówka; folw. Rakliszki z wsiami: Butrymańce, Rezy, Stawidańce, Popiszki, Posól, Czurańce, Kalitańce, Rudnia, Gierwiszki, Kowali; folw. Sołtaniszki z wsiami: Sołtaniszki, Nowe Tatary - 13 639 dzies., 2498 d.m., 2377 d.ż. hrabi­ny Dunin Wąsowiczowej z Tyszkiewiczów w 1844 r.) - par. ossowska;
Krzeczewicze (1863 r.) - par. raduńska;
Abramowszczyzna (1829 - 1830r.), Widygierowszczyzna (1830 - 1835 r.), Zabłocie (1824 r.) - par. żołudzka;
ok. Bekszcie (1824 r.), Krupowicze (1825 r.), Rekście (1825 -1836 r.) - par. żyrmuńska;
Wąsowski (Wonsowski)
ok. Krupowiesy (1840 r.) - par. ejszyska;
ok. Powersocze (1826 r.), Dzieżyszki (1830 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1818 r., potwierdzenie szlachec­twa według urzędu) - par. lidzka;
ok. Rekście, Krupowicze, Bekszcie Wielkie - par. żyrmuńska;
Wento
ok. Wikańce (1828 r.) - par. ejszyska;
Wersocki - h. Lubicz pw. 18.XII.1819 r.
ok. Chomicze (1839 r.), Korkuciany (1912 r.), Lubkiszki (1827 r.), Michnokiemie, Podwarańce, Ponieździel (1847-1907 r.; 80 dzies. Marcina s. Bartło­mieja oraz jego żony Rozalii z Monkiewiczów w 1852 r.), Hormany (1837-1920 r.; 58 dzies. Marcina s. Bartłomie­ja w 1848 r., 55 dzies. Tadeusza s. Mar­cina w 1891 r.), Wilkańce (1849 r.), wieś Czyżuny (1876 r.), Podzitwa (1850 r.), Ulbiny - par. ejszyska;
ok. Byliszki (1926 r.), Powersocze (1690-1840 r.), Wersoka Szczuki (1926 r.) - par. koleśnicka;
folw. Kłońcie, ok. Gaworskie (1926 r.), Jocze (1858-1891 r.; 105 dzies. Stefana s. Marcina w 1891 r.), Jurcie (1865 r.), Kucewicze (1833 r.), Pakuliszki (1869 r.), Pałaszki - par. nacka;
wieś Pusiawory - par. raduńska;
Wędołowski (Wendełowski, Wondołowski) - h. Jastrzębiec
Zapole - par. lidzka;
ok. Rekście (1838 r.) - par. żyrmuńska;
Wędziagolski - h. Pomian pw. 25.VIII.1819 r.
maj. Kulbaki (1844-1858 r.; z wsią Kulbaki - 2000 dzies., 80 d.m., 76 d.ż. Józefa s. Ignacego w 1844 r.) - par. białohrudzka;
Węgrzynowicz
ok. Łubiance (1826 r.) - par. nacka;
Wialbut - h. Radwan
Wialimowicz
folw. Podubno (1827 r.) - par. lidzka;
Wicerewicz
folw. Ginele (1843 r.) - par. nacka;
Wieliczko
ok. Nieciecza (1825 r.) - par. lidzka;
Wielkoszyński
wieś Śliże (1855 r.) - par. trokielska;
Wierbicki
ok. Pojedubie (1849 r.) - par. ejszyska;
Wierciński - h. Rawicz pw. 12.I.1799,7.X.1818 r.
dwór Waszkiewicze - par. bielicka;
wieś Korsaki (1838 r.) - par. ejszyska;
wieś Widyniańce (1825 r.), ok. Kijucie (1802 r.), Siemaszki (1926 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1864 r.), Perepeczyce - par. lidzka;
folw. Milkuńce (1835 r.), ok. Niekraszuńce (1859-1863 r.), Sołtaniszki (1824 r.), Puzeli (1843-1850 r.), wieś Huta (1831 r.), Miżańce (1833-1839 r.), Ulbiny (1834 r.) - par. nacka;
ok. Kobrowce (1839 r.) - par. nowo­dworska;
wieś Tatarka (1860 r.) - par. ossowska;
ok. Januszyszki (1839-1841 r.), Surkonty (1798 -1839 r.) - par. raduńska;
maj. Moraczewszczyzna (1836 r.), ok. Gierdziejowce (1833 r.), Kraśniki (1846 r.), Romanowicze (1840-1863 r.) - par. różankowska;
ok. Hlebowce (1829-1832 r.) - par. szejbakpołska;
posesja Hlebowce (1832-1844 r.; 30 dzies., 3 d.m., 2 d.ż. Justyna s. Jerzego i Petroneli N. w 1844 r.) - par. wasiliska;
ok. Kopciowszczyzna - par. zabłocka;
wieś Moskale (1843r.) - par. żołudzka;
ok. Noniszki (1827-1842 r.), Roma­nowicze (1834-1845 r.; 42,5 dzies., 2 d.m., 4 d.ż. Longina s. Stanisława i Anie­li z Jodkowskich w 1845 r.), Sokoły (1839 - 1864 r.) - par. żyrmuńska;
Wierzbicki
wieś Krywosiołki (1810 r.) - par. dziembrowska;
ok. Jurszyszki (1833-1834 r.), Swiackiewicze (1838-1873 r.) - par. ejszyska;
ok. Wojdagi (1805-1807r.), wieś Bortele (1827 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1827 r.) - par. lidzka;
Jaszuny (1863 r.) - par. Małosolecznicka;
wieś Rudnia (1838 r.) - par. nacka;
wieś Chodziłonie (1863 r.) - par. nowodrowska;
wieś Szostakowce (1831 -1863 r.) - par. wasiliska;
m. Werenowo (1828 - 1850 r.) - par. werenowska;
folw. Chodziłonie (1829 -1860 r.), wieś Woronicze (1849 r.) - par. zabłocka;
Wierzbowski
ok. Piaski - par. nowodworska;
Wierzykowski
maj. Jelna (z wsiami: Szymany, Za­ręczany - 148 dzies., 11 d.m., 13 d.ż. Katarzyny z Biedlewiczów w 1845 r.) - par. jelneńska;
Wiesztort
wieś Kuże (1843 r.) - par. bieniakońska;
Więckiewicz - h. Radwan pw. 7.III.1799 r., 27.IX.1846 r.
m. Lack (1830-1833 r.) - par. lacka;
ok. Jodki (1840 -1849 r.), wieś Trzeciakowce (1841 r.) - par. lidzka;
ok. Janowicze (1827-1856 r.), Więckiewicze (1827-1852 r.; 36 dzies. Józefa w 1848 r.; 55 dzies. Mateusza s. Antoniego oraz jego żony Marianny z Wilbików w 1852 r.) - par. raduńska;

Czesław Malewski

Яндекс.Метрика