Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Tupalski pw. 11.X.1832 r.

folw. Sendzikowszczyzna;

Tybo

ok. Poczobuty (1827 r.) - par. bienia­końska;

Tyczyna

m. Ejszyszki (1838 - 1863 r.), ok. Wilkańce (1841 r.) - par. ejszyska;

Tyrkheim

wieś Pilczuki (1833 - 1834 r.) - par. iszczołnska;

Tyszkiewicz - h. Leliwa, h. Lubicz pw. 5.XII.l821 r.

m. Ejszyszki (1803 - 1805 r.) - par. ejszyska;

ok. Chorążyce (1830 r.) - par. nacka;

ok. Kobrowce (1837 - 1839 r.), wieś Gaudziszki (1843 r.) - par. nowodwor­ska;

Dubicze - par. raduńska;

maj. Żyrmuny (4000 dzies. Karola s. Jerzego oraz jego żony Oliwii z Korwin Milewskich w 1853 - 1866 r.) - par. żyrmuńska;

Tyszko - h. Trzaska

Tyzenhauz - h. Bawół

maj. Żołudek (1822 -1837 r. z folwar­kami Sasowszczyzna i Bogdanowce) - par. żołudzka;

Uchlicki

m. Werenów - par. werenowska;

Uczkiewicz

maj. Poraduń (1844 r.), ok. Krokszle (1839 r.) - par. nacka;

m. Raduń (1840 r.) - par. raduńska;

Uhlik

m. Szczuczyn (1830 r.) - par. szczuczyńska;

Uklejewski

ok. Kozakowszczyzna (1827 r.) - par. raduńska;

Ulewicz

ok. Pierowszczyzna, wieś Dzietki (1863 r.), Kozackie (1839 r.), Pieciulowce (1837 r.) - par. zabłocka;

Ułanowski - h. Sulima pw. 10.III.1799, 9.XI.1851 r.

wieś Kowalki (1852 r.) - par. bieniakońska;

ok. Łowkieniki (1827 r.), Korkliny (1824 r.), Porojście, Półstoki (1860 r.), Rakliszki Nowe (1835 r.), Rymkuny (1850 r.) - par. ejszyska;

ok.Boltucie (1823 r.), Porojście (1852 r.) - par. lidzka;

ok.Bołotniki (1839 r.), Dowgiały (1828 - 1852 r.; 18 dzies. Stefana s. Józefa w 1848 r.; 1 dzies. Marcina s. Józefa, 25 dzies. Teresy wdowy po Józefie w 1852 r.), Dowgieliszki, Horodno, Jasiańce (1805 r.), Wojdagi (1827 - 1928 r.; 38 dzies. Jana s. Antoniego oraz jego żony Izabeli z Sakowiczów, 15 dzies. Antoniego s. Jana w 1848 r.; 60 dzies. Feliksa s. Michała i Rozalii z Boltuciów w 1852 r.; 30 dzies. Ludwi­ka Jerzego s. Józefa, 70 dzies. Włady­sława s. Jana i Izabeli z Sakowiczów, 20 dzies. Aleksandra s. Michała oraz jego żony Marianny z Drobiazgiewiczów, 7,5 dzies. Antoniego s. Antoniego oraz jego żony Julii z Milewskich, 10 dzies. Feliksa s. Michała w 1891 r.), Sakowicze (1837 r.) - par. ossowska;

ok. Petrykany (1842 r.), Rogiele (1843 r.) - par. trokielska;

ok. Giniuny (15 dzies. Antoniego s. Jana w 1852 r.) - par. werenowska;

ok. Montwiańce (30 dzies. Antoniego s. Andrzeja w 1891 r.), Sokoły (1864 - 1891 r.; 5 dzies. Michała s. Mikołaja w 1891 r.) - par. żyrmuńska;

Ułasewicz

siedziba Balów (1830 r.) - par. lacka;

dwór Łyczków (1838 r.) - par. wasiliska;

Umecki

dwór Żołudek (1830 r.) - par. żołudzka;

Umiastowski

maj. Bogudzicki (1837 r.) - par. wawiórska;

Urbanowicz - h. Łabędź pw. 17.II.1805 r.

ok. Ostrouchy - par. bielicka;

folw. Tysowszczyzna (1839 – 1840 r.) - par. dziembrowska;

ok. Monkiewicze (bez ziemi Paweł s. Pawła w 1891 r.) - par. ejszyska;

folw. Lack Wysoki (1836 - 1837 r.) - par. lacka;

m. Lida (bez ziemi - Adolf s. Feliksa, bez ziemi - Jan s. Jana w 1891 r.), ok. Bohdzie (1828 r.), Kierbiedzie (1834 - 1843 r.), Winkowce (1813 r.), wieś Dolina (1864 r.) - par. lidzka;

folw. Poraduń (1865 r.), ok. Gaworskie (1876 r.) - par. nacka;

m. Ostryna (1843 r.) - par. nowodwor­ska;

ok. Bartoszuńce, Pacieluńce (1828 -1836 r.), Pietraszuńce (1836 r.), Rukańce (1831-1834 r.) - par. raduńska;

m. Szczuczyn (1832 - 1833 r.) - par. szczuczyńska;

wieś Zawiszaóce (1858 r.) - par. solecznicka;

ok. Wołotkowszczyzna - par. wasiliska;

wieś Raki (1827 - 1860 r.) w maj. Zabłocie, Sobakińce (1830 r.), ok. Szłowięce (1825 r.), wieś Pierowszczyzna, Poddębie (1860 r.), Remzy (1863 r.), Rouby (1832 r.), Ryski (1858 r.) - par.

zabłocka;

ok. Bojary, Chodorowce (1837 r.), Rekście - par. żołudzka;

Urbański

ok. Wojdziłowszczyzna (1839 r.), wieś Bojary Lebiockie (1827 -1832 r.) - par. żołudzka;

Uruski

maj. Żoludek (1835 - 1866 r.; folw.: Sasowszczyzna, Bogdanowce; m. Żołudek, wsie: Farny Koniec, Zabłoć, Kukinie, Wielkie Sioło, Skreje, Bojary, Zaniuki, Kupry, uroczysko Wołczki - 7047 dzies., 634 d.m., 597 d.ż. Hermancji Uruskiej z Tyzenhauzów w 1845 r.), maj. Lipiczna (z folw. Chociejewszczyzna i Genowefin oraz wsiami: Lipiczanka, Przecim, Dołga, Korsaki, Łopaty, Krupiele, Gołynka, Starzynki, Brance, Mociewczuki, Zaczepisze, Guznie, Szersznie, Dziemianowce, Ruda, Wola, Moskale, Sześciły, Stukały, Gołuby, Jarczaki i zaśc. Szymki) - par. żołudzka;

maj. Dziembrów (1849 - 1858 r.; folw.: Byczkowszczyzna, Tysowszczyzna, Spusza, Lesiszcza; wsie: Dziembrowo, Ostrów, Zawałki, Karaszewo, Rojszy, Ziuki, Ciapy, Lacewicze, Stara Spusza, Nowa Spusza, Sawicze, Chamowszczyzna, Prudce - 8401 dzies., 617 d.m., 623 d.z. Hermancji Uruskiej z Tyzenhauzów w 1849r.);

Utkiewicz

m. Bieniakonie (1835 r.) - par. bieniakońska;

Utyro

wieś Hajkowce (1844 r.) - par. zabłoc­ka;

Użewski

ok. Trzeciakowce (1843 r.) - par. lidz­ka;

Czesław Malewski

 

Яндекс.Метрика