Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Tabeński - h. Lada

pw. 23.XII. 1829, 4.I.1852 r. zaśc. Brzozówka (1926 r.) - par. kole­śnicka;

maj. Wozbuniszki (w 1838 r. sprzedali dla Jacuńskiego 67 dzies.), Byliniszki (1844 - 1928 r.; z wsią Brzozówka - 284 dzies., 18 d.m., 16 d.ż. Tomasza i Teofili z Ostaniewiczów w 1844 r.; 195 dzies. Edmunda Juliana s. Mieczysława w 1891 r.) - par. nacka;

maj. Zieniapisze (1808 -1868 r.; z wsia­mi: Zieniapisze, Kucki - 533 dzies., 28 d.m., 23 d.ż. Juliana i Jarosława s. Dioni­zego i Rozalii z Noniewiczów w 1846 r.) - par. nowodworska;

maj. Rudowo (1829 - 1905 r.; z wsią Starodworce - 148 dzies., 7 d.m., 7 d.ż. Michała s. Alojzego oraz jego żony Tekli z Nowickich w 1861 r.) - par. wasiliska;

dwór Sobolewszczyzna - par. werenowska;

maj. Uholniki (od 1671 r. - 1868 r.; z wsią Zamościany - 138 dzies., 23 d.m., 23 d.ż. Juliana i Jarosława s. Dionizego i Rozalii z Noniewiczów w 1846 r.; z wsiami Uholniki, Zamo­ściany - 365 dzies., 40 d.m., 23 d.ż. Kle­mensa w 1851 r.; przymusowo sprzedany w 1868 r. M. Kukaranowi) - par. lacka (zabłocka);

 

Tabianowicz patrz Tobianowicz

 

Talheim m. Lida (1842 r.) - par. lidzka;

 

Taliszewski

ok. Marcinkiszki (1847 r.), Songiniszki (1846 r.), wieś Rezy (1863 r.) - par. ejszyska;

ok. Dowgialy (1828 r.), Jasiuny - par. ossowska;

 

Talkowski - h. Radzic pw.23.IX.1824 r.

folw. Niekraszuńce (z wsią Niekraszuńce - 55 dzies., 3 d.m., 2 d.ż. Osmana s. Jana w 1848 r.) - par. nacka;

folw. Kiemiejszy (z wsią Kiemiejszy - 40 dzies., 3 d.m. Aleksandra s. Jakuba w 1844 r.; z wsią Kiemiejszy – 183 dzies., 17 d.m., 16 d.ż. Marii z Talkowskich Romanowiczowej w 1848 r.; 30 dzies., 2 d.m., 2 d.ż. Osmana, Tamerlana, Samuela w 1846 r.; 194,5 dzies. Jana s. Aleksandra w 1847 r.), Talkuńce (z wsią Talkuńce - 323 dzies., 25 d.m., 20 d.ż. Zofii c. Józefa w 1844 r.) - par. raduńska;

ok. Songiałowszczyzna (1873 r.) - par. solecznicka;

 

Talmont - h. Dąbrowa pw. 2.III.1820, 30.XII.1833 r.

wieś Bieniuny (1834 - 1853 r.), ok. Rymkuny (1690 - 1945 r.), Żomojtele (1860 r.) - par. ejszyska;

folw. Wersoczka (1836 r.), ok. Talmonty (1826 - 1833 r.), zaśc. Peretańce (1839 -1842 r.) - par. nacka;

ok. Kotowicze (1825 r.) - par. wawiórska;

Rekście (1690 r.) - par. żyrmuńska;

 

Tarasewicz

m. Wasiliszki (1842 r.), ok. Perechody (1833 - 1837 r.), Wojniłowce (1833 -1840 r.) - par. wasiliska;

 

Tarasowicz

wieś Perechody (1837 - 1844 r.) - par. wasiliska;

m. Ostryna (1843 r.) - par. nowodwor­ska;

 

Taraszkiewicz - h. Żnin

ok. Dziczyszki - par. koleśnicka;

ok. Pieretańce (1829 - 1830 r.), Szemiaki (1834 r.), Talmonty (bez ziemi - Klemens s. Mikołaja i Teresy z Berdowskich w 1891 r.), wieś Łankiszki (1833 r.), Milwidy (1858 r.) - par. nacka;

ok. Radziwoniszki (4 dzies. Onufrego Adama s. Mikołaja, bez ziemi - Wło­dzimierz s. Klemensa w 1891 r.), wieś Dragucie - par. wawiórska;

ok. Kurpie (3 dzies. Onufrego Adama s. Mikołaja w 1891 r.), Zalesiany, wieś Raki, Uhołniki (1831 r.) - par. zabłocka;

 

Targoński

ok. Pożyżma (1858 r.) - par. werenowska;

 

Tarlikowski

ok. Romanowicze (1814-1863 r.) - par. różankowska;

ok. Paszyce (1824 - 1833 r.) - par. żołudzka;

 

Tarnowski - h. Sas pw. 16.III.1818 r.

Tarnopol (1825 r.), folw. Terespol (1828 – 1846 r.; zwsią Baniuki – 205 dzies., 21 d.m., 19 d.ż. Ludwika s. Józefa - kapi­tana w stanie spoczynku oraz jego żony Karoliny z Bortkiewiczów w 1846 r.) - par. wasiliska;

ok. Kunieje (1832 r.) - par. zabłocka;

 

Tatarowski

m. Dziembrów (1829 r.) - par. dziembrowska;

m. Lida (1874 r.) - par. lidzka;

 

Terpiłowski

m. Szczuczyn (1833 r.) - par. szczuczyńska;

 

Tietianiec - h. Ślepowron pw. 7.II.1801 r.

Kuże Małe - par. butrymańska;

ok. Tietiańce (1800 - 1944 r.), Dzieżyszki (1839 r.), Marcinkiszki (1810 -1926 r.), Niewoniańce (1697 -1944 r.), Wiszkuńce, wieś Wisińcza (1842 r.) - par. ejszyska;

ok. Cybańce (1927 r.) - par. koleśnicka;

folw. Żukany (1830 r.), ok. Stamierowszczyzna (1858 r.), Cybańce (1837 - 1864 r.), Szkiłądzie (1834 r.) - par. nacka;

 

Tobianowicz

ok. Chomicze (1805 r.), Rynkuny (1834 r.) - par. ejszyska;

ok. Łubiance (1829 r.) - par. nacka;

 

Tołkacz

dwór Jadwisk (1837 r.) - par. szczuczyńska;

 

Tołoczko - h. Pobóg pw. 13.X.1827 r.

folw. ? (1843 r.) - par. lacka;

m. Lida (1818 r.) - par. lidzka;

folw. Rozniatycze (1690 - 1905 r.; 106 dzies., 5 d.m., 4 d.ż. Antoniego s. Mi­chała w 1844 r.; 60 dzies. Erazma s. Antoniego w 1891 r.) - par. wasiliska;

ok. Gaworskie (1856 - 1859r.) - par. nacka;

 

Tomaszewicz

ok. Krupowiesy (1833 r.), Porzeczkowszczyzna (1838 r.), Wilkańce (1843 - 1847 r.), Zielonka, wieś Nowokuńce (1863 r.) - par. ejszyska;

ok. Kolesiszcze (1806 r.) - par. lidzka;

m. Żołudek (1839 r.) - par. żołudzka;

 

Tomaszewski

folw. Jelna (z wsią Zaręczany - 136 dzies., 7 dusz męskich, 8 dusz żeńskich Wincen­tego w 1845 r.) - par. jelneńska;

Brzozówka (1826 r.) - par. nacka;

ok. Wojdagi (1811 r.) - par. ossowska;

m. Żołudek (1825 r.), ok. Paszyce (1824 - 1829 r.), Romanowce (1828 r.) - par. żołudzka;

 

Tomkiewicz (Tomkowicz) - h. Świnka

m. Ęjszyszki - par. ejszyska;

ok. Pożyżma (1850 r.) - par. hermaniska;

ok. Baranowszczyzna (1830 - 1863 r.) - par. lacka;

ok. Baranicha (1863 r.), Szemiaki (1805 - 1874 r.), Rodziewicze (1830 - 1891 r.; 6,5 dzies. Floriana s. Jana, 8 dzies. Władysława s. Jana i Salomei z Jereminowiczów w 1891 r.) - par. nowodworska;

wieś Szostakowce (1833 r.) - par. wa­siliska;

folw. Szczuczynek (1842 r.) - par. szczuczyńska;

 

Torlecki

wieśMarkucie (1841 r.) - par. trokielska;

 

Towgin - h. Leliwa, h. Drya pw. 21.I.1799, 11.V. 1834 r.

ok. Półstoki (1810 r.), Dziczkańce (1818 r.) - par. ejszyska;

folw. Niewiaryszki (1842 - 1855 r.; 58 dzies. Bonifacego s. Jana oraz jego żony Rozalii z Bylińskich w 1848 r.), ok. Jodki (1701 - 1861 r.; 13 dzies. Anto­niny wdowy po Benedykcie w 1848 r.; 18 dzies. Józefa, Szymona, Onufrego s. Wincentego i Eleonory N. w 1849 r.) - par. lidzka;

 

Trojanowski - h. Szeliga pw. 15.11.1807, 11.VII.l847 r.

 

Trusewicz

ok. Ogrodniki (1812 r.) - par. iszczołnska;

 

Truszyński

dwór Krzywicze - par. bielicka;

ok. Lipkuńcy (1825 - 1863 r.), Surkonty, zaśc. Nowiny (1856 r.), wieś Łunki (1842 r.) - par. raduńska;

wieś Kukle (1863 r.) - par. zabłocka;

 

Tubielewicz - h. Bawola Głowa, h. Pomian pw. 30.V.1800, 17.I.1835, 2.IV.1859 r.

pw. 10.VII.1811 r. - maj. Berdówka;

pw. 23.V.1800 r. - maj. Tubielewicze; ok. Bujwidy (1826 - 1834 r.), Butrymańce (1897-1930 r.), Bołądzie (1805 - 1852 r.), Dzieżyszki (1902 - 1926 r.), Honckiewicze Małe (1815 - 1850 r.), Korkliny (1835 -1843 r.), Krupowiesy (1876 r.), Kudły, Kuleszyszki (1828 r.), Michnokiemie (1838 r.), Montwiliszki (1928 r.), Podborze (1805 - 1811 r.), Półstoki (1844 r.), Smilginie (1833 - 1926 r.), Songiniszki (1910 - 1926 r.), Wersoka (1898 r.), Wiszkuńce (1849 - 1850 r.), Wojdagi (1840 - 1926 r.; 30 dzies. Franciszka s. Franciszka w 1848 r.; 10 dzies. Jakuba s. Piotra w 1852 r.; 36 dzies. Michała s. Francisz­ka w 1891 r.) - par. ejszyska;

ok. Zajkowszczyzna (1829 - 1831 r.), ok. Gierniki (1804 r.) - par. iszczołska;

ok. Dzieżyszki (1803 -1805 r.), Powersocze (1808 - 1831 r.), Siemaszki (28 dzies. Kazimierza, Antoniego i Jana w 1848 r.; 6 dzies. Józefa s. Kazimierza w 1891 r.), wieś Koleśniki (1818 r.)

- par. koleśnicka;

m. Lida (1816 - 1842 r.), Winkowce (1852 r.), wieś Wołkowce (1842 r.) - par. lidzka;

folw. Hryszaniszki (1865 r.), ok. Lubiańce (8 dzies. Adama oraz jego żony Zuzanny z Arasimowiczów w 1848 r.), Podubicze, Puziele (1849 r.), Smilgi­nie (1833 - 1926 r.), zaśc. Krokszle (1926 r.) - par. nacka;

ok. Powersocze (1834 - 1837 r.) - par. olkienicka;

folw. Horodenka (1827 r.), ok. Dowgiały Wielkie (1902 r.), wieś Osowo (1804 r.) - par. ossowska;

ok. Giesztowty (1833 -1863 r.), Olechnowicze (1830 r.), Wilbiki (1825 - 1844 r.), Witożeńcie (1829 r.), wieś Waszkiele (1841 r.) - par. raduńska;

folw. Holeńszczyzna (1834 r.) - par. wasiliska;

ok. Siesiulki (185 dzies. Antoniny z Obuchowiczów w 1849 r.) - par. wawiórska;

ok. Pożyżma (1835 -1852 r.; 60 dzies. Karoliny wdowy po Ignacym w 1852 r.) - par. werenowska;

folw. Mickuny (1827 r.), ok. Bienkiewicze (1834 r.), Kulpy (1838 - 1852 r.; 25 dzies. Jakuba s. Piotra w 1852 r.), Sokoły (1836 - 1839 r.), Mędrykowszczyzna (1824 - 1905 r.; 80 dzies. Antoniego i Cypriana s. Szymona w 1848 r.; 5 dzies. Eleonory wdowy po Macie­ju, 30 dzies. Mikołaja s. Kazimierza w 1852 r.), Krupowicze (1824 r.), Montwiańce (1835 - 1891 r.; 100 dzies. Stefana s. Cypriana w 1891 r.), Noniszki (1836 r.), Tubielewicze (1690 - 1864 r.) - par. żyrmuńska;

 

Tubilewicz - h. Krzywda;

maj. Gierniki (140 dzies. 36 d.m., 24 d.ż. we wsi Pilczuki) - par. iszczołnska;

Podubna - par. lidzka;

ok. Cieszkiele (1847 r.) - par. trokielska;

 

Tukałło - h. Śreniawa pw.7.VII.1811r.

maj. Kurosowszczyzna inaczej Walerowo (1847 - 1905 r.; z wsiami Nowickie, Nowosiołki - 527 dzies., 42 d.m., 46 d.ż. Jana s. Michała w 1847 r.) - par. lidzka;

Żyżma - par. trokielska;

 

Tuliszewski

ok. Bołotniki (1806 r.), Dowgiały Wielkie (1834 - 1841 r.) - par. ossowska;

 

Tułowski

folw. Wołkiszki (1836 -1838 r.) - par. bieniakońska;

 

Tumielewicz - h. Trzaska pw. 15.II.1805, 15.VI.1852 r.

maj. Jurgielany (1859 r.) - par. dziewieniska;

m. Lida (1668 -1909 r.; dom, 25 dzies. Kazimierza s. Ignacego, dom - Bronisława s. Michała, 15 dzies. Antoniego s. Michała Rajnolda, 6 dzies. Juliana Józefa s. Michała w 1891 r.), ok. Bojarszczyzna (1912 r.), Czechowce (1830 - 1836 r.), Kierbiedzie (1838 -1840 r.), Plasewicze (1806 - 1828 r.), Songajły (1854 r.) - par. lidzka;

ok. Bołotniki (1834 - 1891 r.; 60 dzies. Onufrego s. Mateusza oraz jego żony Julii z Mackiewiczów w 1891 r.) - par. ossowska;

ok. Zagorowszczyzna (1843 - 1913 r.; 13 dzies. Onufrego s. Dominika w 1848 r.; 40 dzies. Stanisława Feliksa s. Ka­rola oraz jego żony Józefy Ostrouch w 1891 r.), folw. Żyżma - par. trokiel­ska;

ok. Radziwoniszki (bez ziemi - Józef s. Wincentego w 1891 r.) - par. wawiórska;

maj. Werenowo (1836 - 1837 r.), folw. Staszewo (1850 r.) - par. werenowska;

 

Tumiłowicz

ok. Honckiewicze (1834 r.), Jacewicze (1830 - 1838 r.), Nowokuńce (1834 r.) - par. ejszyska;

 

Tur

folw. Piłownia (1840 r.) - par. nowo­dworska;

folw. Hanelki (1837 r.) - par. zabłocka;

 

Turczyn

(1838 r.) - par. lidzka;

ok. Montwiany (1841 - 1863 r.) - par. żyrmuńska;

 

Turczynowicz

dwór Remizowo (1839 r.) - par. bie­niakońska;

ok. Kraśniki (1837 r.) - par. różankowska;

 

Turczyński - h. Gozdawa

ok. Bujwidy (1824 r.), Hormany, Podborze (1809 r.), Półstoki (1837 r.) - par. ejszyska;

dwór Żylicze (1830 - 1831 r.) - par. lacka;

folw. Cybory (1839 r.) - par. lidzka;

wieś Saliszki (1839 r.) - par. ossowska;

m. Różanka (1833 r.) - par. różankowska;

m. Szczuczyn (1842 - 1843r.) - par. szczuczyńska;

ok. Rozniatycze (1856 r.) - par. wasiliska;

m. Orlica (1825 r.) - par. zabłocka;

 

Turkiewicz - h. Suszwelski

 

Turowicz

folw. Korsaki (1836 - 1839 r.) - par. ejszyska;

maj. Wersoka (1826 r.), folw. Rukańce (1826 r.) - par. koleśnicka;

m. Nieciecza (1842 r.) - par. nieciecka;

m. Szczuczyn (1830 r.) - par. szczu­czyńska;

 

Turowski

ok. Jureli (1826 r.), Puzieli (1860 r.) - par. nacka;

 

Turski - h. Gryf pw. 6.XI.1817 r.

folw. Raubiszki (w 1782 roku kupili od Tumielewiczów; 1782 - 1871 r.; z wsiami: Bieniuny, Narkuny - 307 dzies., 32 d.m., 26 d.ż. Tomasza s. Feliksa i Ma­rianny z Popławskich oraz jego żony Julii z Janowskich w 1844 r.), dwór Kożemiaki (1837 r.) - par. ejszyska;

maj. Poraduń (1782 - 1866 r.; z wsia­mi: Suszyszki, Nowosady, Mielewicze - 1460 dzies., 104 d.m., 117 d.ż. Ksawerego s. Jana oraz jego żony Emilii z Jundziłłów w 1844 r.), folw. Jawor (1835 r.), ok. Jocze (21 dzies. Antoniny z Joczów w 1848 r.) - par. nacka;

 

Turski - h. Dębno

Jawor dwór (1829 -1850 r.; z wsią Jęczę - 204 dzies., 27 d.m., 26 d.ż. Aleksandra s. Piotra w 1845 r.), Mongieliszki (1844 - 1866 r.; z wsią Jęczę - 232 dzies., 24 d.m., 20 d.ż. Tomasza s. Feliksa w 1844 r.) - par. nacka;

 

Tupalski pw. 11.X.1832 r.

folw. Sendzikowszczyzna;

 

Tybo

ok. Poczobuty (1827 r.) - par. bienia­końska;

 

Tyczyna

m. Ejszyszki (1838 - 1863 r.), ok. Wilkańce (1841 r.) - par. ejszyska;

 

Tyrkheim

wieś Pilczuki (1833 - 1834 r.) - par. iszczołnska;

 

Tyszkiewicz - h. Leliwa, h. Lubicz pw. 5.XII.l821 r.

m. Ejszyszki (1803 - 1805 r.) - par. ejszyska;

ok. Chorążyce (1830 r.) - par. nacka;

ok. Kobrowce (1837 - 1839 r.), wieś Gaudziszki (1843 r.) - par. nowodwor­ska;

Dubicze - par. raduńska;

maj. Żyrmuny (4000 dzies. Karola s. Jerzego oraz jego żony Oliwii z Korwin Milewskich w 1853 - 1866 r.) - par. żyrmuńska;

 

Tyszko - h. Trzaska

 

Tyzenhauz - h. Bawół

maj. Żołudek (1822 -1837 r. z folwar­kami Sasowszczyzna i Bogdanowce) - par. żołudzka;

 

Uchlicki

m. Werenów - par. werenowska;

 

Uczkiewicz

maj. Poraduń (1844 r.), ok. Krokszle (1839 r.) - par. nacka;

m. Raduń (1840 r.) - par. raduńska;

 

Uhlik

m. Szczuczyn (1830 r.) - par. szczuczyńska;

 

Uklejewski

ok. Kozakowszczyzna (1827 r.) - par. raduńska;

 

Ulewicz

ok. Pierowszczyzna, wieś Dzietki (1863 r.), Kozackie (1839 r.), Pieciulowce (1837 r.) - par. zabłocka;

 

Ułanowski - h. Sulima pw. 10.III.1799, 9.XI.1851 r.

wieś Kowalki (1852 r.) - par. bieniakońska;

ok. Łowkieniki (1827 r.), Korkliny (1824 r.), Porojście, Półstoki (1860 r.), Rakliszki Nowe (1835 r.), Rymkuny (1850 r.) - par. ejszyska;

ok.Boltucie (1823 r.), Porojście (1852 r.) - par. lidzka;

ok.Bołotniki (1839 r.), Dowgiały (1828 - 1852 r.; 18 dzies. Stefana s. Józefa w 1848 r.; 1 dzies. Marcina s. Józefa, 25 dzies. Teresy wdowy po Józefie w 1852 r.), Dowgieliszki, Horodno, Jasiańce (1805 r.), Wojdagi (1827 - 1928 r.; 38 dzies. Jana s. Antoniego oraz jego żony Izabeli z Sakowiczów, 15 dzies. Antoniego s. Jana w 1848 r.; 60 dzies. Feliksa s. Michała i Rozalii z Boltuciów w 1852 r.; 30 dzies. Ludwi­ka Jerzego s. Józefa, 70 dzies. Włady­sława s. Jana i Izabeli z Sakowiczów, 20 dzies. Aleksandra s. Michała oraz jego żony Marianny z Drobiazgiewiczów, 7,5 dzies. Antoniego s. Antoniego oraz jego żony Julii z Milewskich, 10 dzies. Feliksa s. Michała w 1891 r.), Sakowicze (1837 r.) - par. ossowska;

ok. Petrykany (1842 r.), Rogiele (1843 r.) - par. trokielska;

ok. Giniuny (15 dzies. Antoniego s. Jana w 1852 r.) - par. werenowska;

ok. Montwiańce (30 dzies. Antoniego s. Andrzeja w 1891 r.), Sokoły (1864 - 1891 r.; 5 dzies. Michała s. Mikołaja w 1891 r.) - par. żyrmuńska;

 

Ułasewicz

siedziba Balów (1830 r.) - par. lacka;

dwór Łyczków (1838 r.) - par. wasiliska;

 

Umecki

dwór Żołudek (1830 r.) - par. żołudzka;

 

Umiastowski

maj. Bogudzicki (1837 r.) - par. wawiórska;

 

Urbanowicz - h. Łabędź pw. 17.II.1805 r.

ok. Ostrouchy - par. bielicka;

folw. Tysowszczyzna (1839 – 1840 r.) - par. dziembrowska;

ok. Monkiewicze (bez ziemi Paweł s. Pawła w 1891 r.) - par. ejszyska;

folw. Lack Wysoki (1836 - 1837 r.) - par. lacka;

Czesław Malewski

 

Яндекс.Метрика