Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Z okazji 90-ej rocznicy Polski niepodległej, w dniach 7-9 listopada 2008 r., zespół „Kresowiacy” na zaproszenie Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” gościł na Opolszczyźnie. Zespół wystąpił jako gość specjalny w koncercie finałowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Olszance-Pogorzeli, a także na Biesiadzie Kresowej i w kościele w Lewinie Brzeskim oraz w zamku Piastów Śląskich w Brzegu na uroczystości wręczenia nagród osobom zasłużonym dla kultury z województwa opolskiego. Kunszt wokalny „Kresowiaków” zachwycił opolską publiczność, która domagała się bisów i owacjami na stojąco nagradzała występy wykonawców. W Opolu, jak również we Wrocławiu, zespół śpiewał podczas uroczystych mszy świętych, po których proponował do wysłuchania koncert utworów ludowych i patriotycznych.

***

9 listopada w kinie "Jubilejny" odbyła się lidzka premiera filmu Andrzeja Wajdy "Katyń". Członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej nie mieli dużo czasu, by poinformować wszystkich zainteresowanych, ale wynik przekroczył najśmielsze oczekiwania - sala była pełna. Wrażenia oraz atmosfera na sali były niesamowite. Film ten ma ogromny ładunek emocjonalny i opowiada nie tylko o jakimś wycinku polskiej historii, ale zadaje pytanie, wciąż aktualne - "Czym jest patriotyzm, honor i wierność?" Trzeba podkreślić, że Lida jest jednym z bardzo nielicznych miejsc na Białorusi, gdzie ten film został publicznie pokazany.

***

9 listopada w Domu ZPB odbyły się akademia i koncert z okazji Święta Niepodległości. Swój program artystyczny przedstawiły zespoły „Memoria”, „Sybirak”, „Contabile”.

***

10 listopada w ramach obchodów 90-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Lidzie odbył się koncert duetu fortepianowego. Mirosława Lachowska urodziła się w 1984 roku w Poznaniu, ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku. Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Obecnie wykłada na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Edgar Wiersocki urodził się w 1985 roku w Podzitwie niedaleko Lidy. Jest studentem 5-ego roku Akademii Muzycznej w Gdańsku. Również jest laureatem licznych konkursów muzyki fortepianowej. W Lidzie goście z Polski wystąpili z jednym koncertem w Studium Muzycznym, który był przyjęty z wielkim aplauzem. Ponieważ artyści koncertują w Lidzie nie po raz pierwszy już mają swoich fanów. Warto dodać, że koncert został zorganizowany przez Konsulat RP w Grodnie oraz Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.

***

Kolejna impreza uświetniająca wielkie święto narodowe Polaków odbyła się w Lidzie również 10 listopada w nowootwartym miejskim muzeum. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zaprosiło na uroczystą prezentację albumu o Witoldzie Pileckim autorstwa Jacka Pawłowicza. W tym roku obchodzimy 60-ą rocznicę śmierci tego wielkiego bohatera, żołnierza, naszego ziomka, zaliczonego przez historyków do 6 najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej. Licznie była prezentowana na tej imprezie lidzka prasa i telewizja. Albumy z dedykacją autora otrzymały lidzkie muzeum, biblioteka rejonowa, szkoła w Krupowie oraz TKPZL.

***

W „Lidskiej gaziecie” z dn. 13.11.2008 r. ukazała się kolejna kłamliwa informacja o historii cerkwi po pijarskiej. Ta świątynia była wybudowana jako kościół katolicki, a po kasacie zakonu pijarów przez władze carskie, przekazana w 1863 r. cerkwi prawosławnej. W najbliższym numerze „ZL” redakcja zamieści bogato ilustrowaną historię tej świątyni.

***

15 listopada w Teatrze Dramatycznym w Grodnie odbył się XV festiwal „Grodno-Białystok”. W programie przedsięwzięcia wzięły udział zespoły białoruskiej piosenki i tańca z Polski oraz polskie zespoły z Białorusi. Ziemię Lidzką godnie reprezentowały „Andżelika”, „Kresowe zabawy”, „Kresowiacy” z Lidy, chór „Promień” ze Szczuczyna, „Raduńskie słowiki” z Radunia.

***

W połowie listopada niedaleko poczty w Lidzie został postawiony znak tzw. zerowego kilometra. Podano odległości do 29 miejscowości: do wszystkich centrów obwodów Białorusi, miast rejonowych grodzieńszczyzny oraz najbardziej znacznych miast za granicą. Do Warszawy – km.

***

19 listopada deputowani Mińskiej Miejskiej Rady podjęli decyzję o nadaniu imienia Lidzka jednej z ulic w nowej dzielnicy Kamienna Górka. Decyzja została podjęta z okazji 685-lecia naszego miasta.

***

Już tradycyjnie w dniu uroczystości Chrystusa Króla lidzka fara przyjmowała seminaryjny zespół "Ave". Występ artystów w sutannach w niedzielę, zwaną jeszcze "powołaniową", miał uzmysłowić i przybliżyć słuchaczom, którymi są wierni z różnych parafii, znaczenie łaski powołania kapłańskiego. Zespół "Ave" śpiewał na mszy świętej w farnym kościele, a o godzinie 15-ej dał duży koncert w Rejonowym Domu Kultury.

***

Również w dniu 23 listopada zespół "Kresowiacy" udał się do Cudzieniszek z koncertem. Lidzcy artyści śpiewali na mszy świętej, po której przedstawili parafianom koncert piosenki ludowej i patriotycznej. Warto zaznaczyć, że w tym roku kościół w Cudzieniszkach obchodził 380-lecie budowy.

***

22 listopada w święto św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, w parafii Świętej Rodziny została odprawiona msza święta w intencji artystów. Wygląda na to, że jesteśmy świadkami narodzin nowej tradycji.

***

22 listopada cerkiew p.w. św. Jerzego na starym prawosławnym cmentarzu została poświęcona jako świątynia-pomnik ku czci 1020 rocznicy chrztu Rusi. A 19 listopada na cerkwi ustalowano kopuły, tym samym kończąc trwającą kilka lat rekonstrukcję.

***

W dniach 21-23 listopada w Brzozówce obchodzono 125-lecie Huty Szkła „Niemen”. Z tej okazji ks. proboszcz Andrzej Stopyra odprawił Mszę św. w intencji pracowników zakładu. W końcu grudnia w Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych została otwarta jubileuszowa wystawa wyrobów artystycznych brzozowskiego zakładu, gdzie były wystawione m.in. kopie pucharu Radziwiłłów, wykonane przez szklarzy dla zamku w Mirze.

***

W końcu listopada w szkole numer 16 odbył się piękny rytuał pasowania na pierwszoklasistę, który objął dzieci uczących się języka polskiego, jako obcego. Wśród gości honorowych byli Konsul RP w Grodnie do spraw szkolnictwa Katarzyna Grzechnik, dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie Teresa Kryszyń oraz przedstawiciele władz miasta. Po złożonej przysiędze, której towarzyszyło dotknięcie ramienia dyrektorskim ołówkiem, dzieci zaprezentowały rodzicom i gościom wspaniały koncert. Prawie godzinę rozbrzmiewały na sali polskie piosenki, wiersze, w tym wspaniała inscenizacja wiersza Juliana Tuwima "Zoo". Trzeba zaznaczyć, że rodzice przygotowali piękne stroje na tę okazję. Duże brawa zebrał również zespół starszych uczennic, śpiewających i tańczących pod kierownictwem Ireny Kiedyk. Wszystkim gościom wręczono kwiaty. Natomiast szczęśliwe dzieciaki dostały zabawki i słodycze. Szkoła również dostała prezent, a była to wideo dwójka.

***

Tradycyjny konkurs recytatorski ku pamięci Adama Mickiewicza, który odbywa się na przełomie października i listopada w trzy rundy, obfitował w nagrody dla przedstawicieli Brzozówki. W części obwodowej w średniej grupie wiekowej I oraz II miejsca zajęli kolejno: Aleksander Łuzinow i Wiktoria Woronowicz, natomiast w części centralnej, republikańskiej Wiktoria dostała I-ą nagrodę, a Aleksander - II-ą. Wielkie brawa, w tym oczywiście dla niestrudzonej pani Haliny Teresani, wokół której koncentruje się życie polskie Brzozówki. W nowym roku szkolnym pani Halina ma 60-u uczniów, którym przekazuje wiedzę nie tylko ściśle z zakresu ortografii, ale również historii, literatury, kultury i tradycji polskiej.

***

29 listopada Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej zaprosiło swoich członków na "Andrzejkowy Bigos". Scenariusz przygotowany i przedstawiony przez członków zarządu, miał zapoznać widzów z obyczajami andrzejkowymi. Goście świetnie bawili się pod akompaniament śpiewu zespołu "Kresowiacy", później wszyscy częstowali się bigosem, który wniesiono na salę przy oklaskach. Po krótkim posiłku uczestnikom zabawy zaproponowano wspólny śpiew polskich piosenek. Oby poszło łatwiej chętni mogli dostać uprzednio wydrukowane teksty. Wszyscy śpiewali z wielkim zaangażowaniem i sercem, poczym była jeszcze gorąca herbata z domowym ciastem. Przy końcu organizatorzy i uczestnicy dziękowali sobie nawzajem, zapowiadając rychło następne spotkanie - już opłatkowe.

***

W dniach 11-14 grudnia Fundacja Pomoc Polaków na Wschodzie zorganizowała warsztaty dla nauczycieli języka polskiego, w których wzięli udział także lidzianie.

***

W dniach 16-18 grudnia Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie wspólnie ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza z Krakowa zaprosiła polskich dziennikarzy ze Wschodu na warsztaty. Robocza wizyta w redakcji „Dziennika Polskiego”, a następnie konferencja we wspaniałych renesansowych wnętrzach Willi Decjusza sprzyjały3 owocnym obradom oraz wymianie doświadczeń przedstawicieli różnych redakcji. Nieformalne spotkania, w tym także uroczysta kolacja z przedstawicielami Fundacji, dają możliwość podjęcia i przedyskutowania najważniejszych redakcyjnych problemów. Nie zabrakło również zwiedzania starego Krakowa, w tym także żydowskiej dzielnicy Kazimierz. Swoisty nastrój straconej kultury stworzyła kolacja w restauracji „Klezmer Hois”.

***

24 grudnia, jak zawsze według ustanowionej tradycji, obok pomnika Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Zebranym pobłogosławił ksiądz Wiktor z lidzkiej fary, poczym, jak śpiewamy w kolędzie, "z rąk do rąk" zaczął krążyć biały opłatek. Dzieleniu się tym chlebem towarzyszyły życzenia, które Polacy, młodzi i starsi, składali sobie nawzajem. Spotkanie odbywało się w 210-ą rocznicę urodzin naszego Wieszcza, dlatego nie mogło zabraknąć także recytacji pięknych fragmentów z poezji Adama Mickiewicza, poczym wszyscy zgodnie zaśpiewali kolędę.

***

25 grudnia lidzianie, tłumnie zebrani w dużej sali Rejonowego Domu Kultury otrzymali możliwość obejrzeć świąteczny spektakl pt. „By dać życie wieczne” w wykonaniu teatru młodzieżowego pod kierownictwem Anny Komincz. Ciekawe ujęcie tajemnicy Bożego Narodzenia przez świat zwierząt, który jest dokładnym odbiciem charakterów i układów ludzkich. Piękna sceneria, przeplatana tańcem, śpiewem nie pozostawiła nikogo obojętnym. Trzeba zaznaczyć, że autorami i wykonawcami wszystkich kostiumów są sami młodzi aktorzy na czele z panią reżyser, która poza tym napisała piosenkę do tego spektaklu razem z reżyserem dźwięku Czesławem Januszkiewiczem. Zespół aktorów zebrał duże brawa, szczere i zasłużone. Widzowie byli zadowoleni nie tylko widowiskiem, ale również możliwością spotkania się z rodakami w dniu tak szczególnym, jak święto Bożego Narodzenia.

***

W ciągu oktawy świąt Bożego Narodzenia wielu mieszkańców naszego miasta przyjmowało kolędników. Na zaznaczenie zasługuje szczegół, że kolędowała młodzież z różnych lidzkich parafii. Wystrojeni, uśmiechnięci, z gitarami, śpiewający piękne polskie kolędy młodzi ludzie odwiedzali domy lidzian, niosąc radość Bożego Narodzenia.

***

Na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej 29 grudnia do parafii Świętej Rodziny zawitał teatr z Opola. Aktorzy przywieźli spektakl "Świąteczne przygody wróbelka Elemelka". Treść przedstawienia nawiązywała do Świąt Bożego Narodzenia, czyli stała się swego rodzaju lekcją z tradycji narodowych, przekazywanych za pomocą zabawy i gry. Podczas przedstawienia powstał niesamowity nastrój - więź łącząca starszych i młodszych, artystów i widzów. W trakcie spektaklu zaangażowano do gry miejscowe dzieci, które wypadły bardzo dobrze. Wszyscy razem śpiewali kolędy.

 

Яндекс.Метрика