Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

 

Szelking

dwór Sokolenszczyzna (1840-1843 r.), Gojcieniszki (1852 r.) - par. bieniakoń­ska;

Szemiako - h. Łabędź

pw. 30.V.1800, 26.III.1835 r.

Krokszle (1856 r.) - par. ejszyska;

ok. Krupowiesy (1807 r.), Gudziszki - par. koleśnicka;

dwór Sołtaniszki (1834 r.), folw. Żukany (1828-1837 r.), ok. Szarkucie (1853 r.) - par. nacka;

ok. Szemiaki (1804-1891 r.; 10 dzies. Józefa s. Aleksandra i Pauliny z Adamowiczów w 1891 r.) - par. nowo­dworska;

ok. Jasiańce (1810 r.) - par. ossowska;

ok. Bartoszuńce (1860 r.) - par. raduńska;

Szemiot (Szomioth) - h. Hipocentaurus, h. Łabędź

pw. 7.XII.l798, 23.V.1800 r.

Rakliszki (1803 r.) - par. koleśnicka;

posesja Dzitwa Stara (1798 r.), ok. Talmonty (1833 r.) - par. nacka;

folw. Muchladziszki (z wsią Kodzie - 200 dzies., 10 d.m., 10d.ż. Stanisława s. Stanisława w 1845 r.) - par. werenowska;

Szenczył

Pielasa - par. wawiórska;

Szeniawski

maj. Łuszczykowszczyzna (1858 r.) - par. solecznicka;

Szepielewicz

dwór Winkowce, Nizikowszczyzna - par. lidzka;

Szęciłlo

m. Lida (1830 r.) - par. lidzka;

m. Wasiliszki (1830 r.) - par. wasiliska;

Szmigiero (Smigiero) -h. Ślepowron

pw. 11.XII.1816 r.

wieś Poturz (1842 r.), Suszyszki (1927 r.) - par. ejszyska;

ok. Smolicha (1808-1874 r.), ok. Szemia­ki (1839 r.) - par. nowodworska;

ok. Bartoszuńce (1841-1844 r.) - par. raduńska;

ok. Dajnowo (1825-1856 r.), Kołomyckie (1827-1856r.), Mikuty (1835r.) - par. wawiórska;

ok. Hlebowce (1829-1863 r.), Starodworce (1849 r.) - par. wasiliska;

ok. Nowosady (1830 r.), Osipowce (1841-1844 r.), Sobakińce (1841 r.), wieś Raki (1863 r.), Jodelowce (1850-1856 r.), Strzałki (1860 r.), Maluki (1850-1873 r.) - par. zabłocka;

ok. Hancewicze (1831-1855 r.), Kurminy (1833 r.), Rekście (1835 r.) - par. żyrmuńska;

Szołuch - h. Świat

pw. 10.XII.1798 r.

posesja Skobejki - par. żołudzka;

Szostak - h. Bawola Głowa z strzałą przez nozdrza

pw. 10.I.1799 r.

ok. Zieniapisze (1798 r.) - par. nowo­dworska;

Szpakowski - h. Belina

m. Lida (1820 r.) - par. lidzka;

m. Szczuczyn (1837 r.) - par. szczuczyńska;

m. Werenowo (1834-1843 r.) - par. werenowska;

Szpilewski

ok. Honckiewicze (1848-1944 r.) - par. ejszyska;

m. Lida (1839 r.) - par. lidzka;

ok. Klukowicze - par. nieciecka;

Szretter - h. Lechocter

pw. 16.III.1798, 16.XI.1832 r.

m. Lida (1827-1838 r.) - par. lidzka;

maj. Jelna (z wsią Nowickiszki - 100 dzies., 5 d.m., 3 d.ż. Jakuba w 1845 r.) - par. jelneńska;

Sztreyman

folw. Karmaniszki (1835 r.) - par. ej­szyska;

Szubski

ok. Szubskie - par. wasiliska;

Szukiewicz pw. 12.XI.1810 r.

ok. Ochrymowce (1806 r.) - par. dziem­browska;

folw. Pozgrynda (1825 r.) - par. kole­śnicka;

m. Lida (1828-1874 r.), maj. Krupa (1823-1905 r.; z zaśc. Krasna oraz z wsiami: Krupa, Purście, Bielewicze - 650 dzies., 30 d.m., 40 d.ż. Jana Wincen­tego s. Michała, sędziego powiatowego oraz jego żony Katarzyny z Oknińskich w 1845 r.), maj. Purście (1844-1905 r.; 376 dzies., 9 d.m., 10 d.ż. Anny c. Kazi­mierza w 1844 r.), Gurowo, ok. Krzyże - par. lidzka;

maj. Nacza (1850-1929 r.; Aleksandra s. Fabiana i Rozalii z Wołczackich z synem Wandalinem w 1891 r.) - par. nacka;

ok. Dzitryki - par. nieciecka;

maj. Siemiakowszczyzna(1827 r.) - par. wawiórska;

maj. Chodzilonie (1839 r.) - par. zabłocka;

majątki: Brzozowiec, Turście;

Szulc - h. Waga, h. Dąb

ok. Wersoka, Talmonty - par. ejszyska;

m. Lida (1829-1853 r.), maj. Łowczyłowicze (1834-1859 r.; z wsią Łowczylowicze - 333 dzies., 13 d.m., 15 d.ż. Tadeusza Szulca w 1844 r.) - par. lidzka;

maj. Powsisińcza (1849-1859 r.) - par. solecznicka;

maj. Gajkowszczyzna (1850-1866 r.) - par. zabłocka;

m. Żołudek (1828 r.) - par. żoludzka;

Szumiato

ok. Poczobuty (1840 r.), Posolcz (1837-1842 r.) - par. bieniakońska;

ok. Pieciuliszki (1825-1905 r.), wieś Sinodwory - par. ejszyska;

ok. Pieciuliszki (1804-1926 r.), Żagory - par. koleśnicka;

ok. Kucewicze (1832-1842 r.), Talmon­ty (1824-1834 r.), Mickańce (1850 r.), Puziele (1829-1837 r.), Stamierowszczyzna (1926 r.), Szkiłądzie (1831 r.), wieś Bieluńce (1836 r.) - par. nacka;

Szumkowski

pw. 3.III.l798r.

maj. Hołowiczpol (1837-1839 r.) - par. wasiliska;

Szumski

wieś Damowce (1840 r.) - par. iszczołnska;

wieś Planty (1829 r.) - par. szczuczyńska;

Szurmiej

wieś Przydybajły (1843 r.) - par. lidzka;

Szwab

ok. Paszyce (1830 r.), Wołczki (1832 r.) - par. żołudzka;

Szwabowicz - h. Jastrzębiec pw. 10.I.1799 r.

ok. Bolądzie (1798-1844 r.), Dzimitry (1863-1876 r.), Hormany (1804 r.), Jurszyszki (1849-1850 r.), Łowkieniki (1840r.), Songiniszki (1876 r.) -par. ejszyska;

ok. Tietiańce (1841 r.) - par. olkienicka;

Szybakowski

folw. Lewkiszki (1858 r.) - par. nacka;

Szybowski

ok. Bołotniki (1860 r.) - par. ossowska;

Szychowski

m. Szczuczyn (1829 r.) - par. szczuczyńska;

Szydłowski

m. Szczuczyn (1842-1843 r.) - par. szczuczyńska;

Szyl ok. Juszkowce (1832 r.) - par. zabłocka;

Szyler

Wielka Wieś - par. iszczołnska;

Szyłejko

wieś Soliszki (1843 r.) - par. raduńska;

Szyłko - h. Kościesza

m. Raduń (1828 - 1836r.) - par. ra­duńska;

Szyło

ok. Perechody (1830 r.) - par. wasiliska;

Szymanowicz

m. Ostryna (1836 r.) - par. nowodwor­ska;

Szymański

ok. Marcinkiszki (1835 r.) - par. ejszyska;

wieś Wersoka (1833 r.) - par. koleśnicka;

folw. Jasowszczyzna (1860 r.) - par. nacka;

wieś Klukowicze - par. nieciecka;

Szymkiewicz - h. Ślepowron, h. Kościesza

pw. 10.XII.1798 r., 2.III.1820 r.

m. Lida (1841-1846 r.), ok. Jodki (1810-1849 r.), Krupa - par. lidzka;

ok. Paszkiewicze (1699-1844 r.; maj. kupili od Zapaśników 2.VII.1699 r.) - par. raduńska;

ok. Mejry (1825 r.), Radziwiłowce (1825 r.), wieś Smilginie - par. wawiór­ska;

wieś Raki (1832 r.) - par. zabłocka;

folw. Lebiodka (1828 r.) - par. żołudzka;

Szymkowicz

m. Lida (1853-1859 r.), zaśc. Plebańce (1836-1840 r.) - par. lidzka;

ok. Paszkiewicze (1856 r.) - par. ra­duńska;

wieś Markucie (1828-1831 r.) - par. wawiórska;

m. Zabłoć (1841 r.), wieś Raki (1828 -1836 r.) - par. zabłocka;

Szymkowski - h. Rawicz, Ro­kosz

pw. 7.XII.1798, 4.X.1818 r.

wieś Plebańce (1834 r.) - par. lidzka;

maj. Balicze (1844-1858 r.; z wsią Balicze - 590 morgi, 47 d.m., 48 d.ż. Zygmunta, Stanisława w 1844 r.) - par. szczuczyńska;

ok. Chilczyce, Paszyce (1838 r.) - par. żołudzka;

Szynkowicz (Szymkowicz)

ok. Kołomyckie - par. wawiórska;

wieś Raki (1835-1839 r.) - par. za­błocka;

Szyszko - h. Dolega

pw. 10.I.1799, 17.XII.1808, 27.VII.1811, 5.XII.1827 r.

posesja Siemiakowszczyzna (1756-1810 r.; w 1807 r. Ludwika s. Józefa) - par. dziembrowska; folw. Zajki (1832-1858 r.; 240 dzies., 23 d.m., 11 d.ż. Józefa w 1846 r.) - par. białohrudzka;

dwór Tołkowszczyzna (1831-1832 r.), folw. Trynopol (1839 r.) - par. iszczołn­ska;

folw. Jelna Szyszczyńska ( z wsią Reszotniki - 111 dzies., 8 d.m., 10 d.ż. Feliksa s. Aleksandra w 1844 r.) - par. jelneńska;

dwór Stara Jelna (1835-1855 r.), ok. Żylicze (1808-1858 r.) - par. lacka;

m. Lida (1814 r.), maj. Perepeczyca (1844-1866r.; z wsią Kięcie - 110 dzies., 19 d.m., 10 d.ż. - Leopolda s. Józefa w 1844 r.) - par. lidzka;

folw. Józefowo (1830-1866 r.; z wsią Mejry - 500 dzies., 30 d.m., 30 d.ż. Karo­la, Konstantego, Kazimierza w 1844 r.), dwór Myto (1835 r.) - par. wawiórska;

folw. Adamowszczyzna;

Szywiński

dwór Lebiodka (1842 r.) - par. wawiór­ska;

Szwedziński

m. Bielica - par. jelneńska;

Śnieszko (Snieszko)

ok. Bohusławy (1828-1839 r.), Podziadowszczyzna (1831 r.) - par. bie­niakońska;

ok. Tubielewicze (1855 r.), wieś Ożeliszki (1828 r.) - par. żyrmuńska;

Świacki - h. Strzemię

pw. 10.I.1799, 23.II.1829 r.

posesja Wyzgi (kupili maj. od Dogielów w 1776 r., mieszkali jeszcze w 1833 r.), ok. Szorkinie (1839 - 1863 r.; 37 morgów Wincentego s. Macieja w 1848 r.) - par. lacka;

ok. Gierdziejówka (1804 -1837 r.) - par. różankowska;

dwór Hajkowszczyzna (1836 r.) - par. wasiliska;

 

Święcicki - h. Krzywda

Możejków Wielki (1804 -1812 r.), wieś Danowce (1841 - 1843 r.), Kowczyki (1830 r.) - par. iszczołnska;

 

Świderski - h. Lubicz pw. 13.VII.l832r.

dwór Radziwoniszki (1847 r.), folw. Siewrukowszczyzna (1842 - 1858 r.; z wsią Czerepy - 140 dzies., 17 d.m., 23 d.ż. Bonifacego w 1844 r.) - par. białohrudzka;

wieś Ostrowie (1837 r.), Zgrzebniki (1839 - 1840 r.) - par. dziembrowska;

wieś Paszyszki (1803 r.), Widyniańce (1827 r.) - par. koleśnicka;

ok. Jodki (1835 r.) - par. lidzka;

wieś Bieluny (1825 r.), Cybańce (1864 r.), Czepiołuny (1837 r.), Hołodziszki (1849 r.), Milwidy (1857 r.), Popiszki (1852 r.) - par. naćka;

wieś Kobrowce (1829 - 1833 r.) - par. nowodworska;

ok. Łunki (1825 - 1852 r.) - par. raduńska;

 

Czesław Malewski

 

Яндекс.Метрика