Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

3 września w szkole nr 16 odbyła się uroczysta inauguracja nauki języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego dla 15 uczniów pierwszej klasy. W uroczystości wzięli udział Konsul Generalny RP w Grodnie Adam Bernatowicz, konsul Zofia Szmyd oraz dyrektor PMS Teresa Kryszyn. Były kwiaty, upominki, życzenia. Z zadowoleniem dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki ku radości szanownych gości, rodziców i nauczycieli.

***

W niedzielę 14 września 2008 r. w Warszawie na Placu Konfederacji przy pamiątkowym głazie odbyła się patriotyczna uroczystość poświęcona uczczeniu poległych i pomordowanych żołnierzy 77 Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego oraz mieszkańców Ziemi Lidzkiej. Przy głazie ustawiono posterunki honorowe WP, Kompanię Honorową Garnizonu Warszawskiego i poczty sztandarowe. Przybyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z prezesem Zarządu Okręgu Nowogródzkiego kpt. Bolesławem Lisowskim, wiceprezesem Kazimierzem Krajewskim, Sybiracy, radni. Wśród zaproszonych gości obecni byli także Lidzianie ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Został odczytany list okolicznościowy od nieobecnego na uroczystości burmistrza, który w swoim liście zaakcentował ogrom zmagań żołnierzy polskich walczących na wielu frontach oraz pod okupacją – niemiecką i sowiecką. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego, Bolesław Lisowski podkreślał wkład kresowiaków w ogólną walkę. Po apelu poległych złożono pod obeliskiem kwiaty. Uroczystość zakończyła się oddaniem trzykrotnej salwy karabinowej przez Kompanię Honorową WP, odśpiewaniem hymnu państwowego. Na pożegnanie chór „Nowogródzkie Orły” zaśpiewał kilka piosenek.

***

Lidzcy Polacy uczcili smutną rocznicę zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na Polskę poprzez modlitwę, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach ofiar września w Nowosiołkach oraz Lipniszkach. Za Nowosiołkami spoczywają trzej nieznani oficerowie WP zamordowani przez sowietów, a na cmentarzu w Lipniszkach znajduje się grób posła na Sejm RP Stanisława Kowalskiego, również zamordowanego przez sowietów.

***

20 września obok hotelu została zainstalowana rzeźba podróżnego na walizce autorstwa Władimira Żbanowa z Mińska.

***

Od 28 września Kościół ma nowego błogosławionego – na ołtarze został wyniesiony Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, gorliwy kapłan i pasterz, spowiednik św. siostry Faustyny, której Jezus objawił tajemnice Bożego Miłosierdzia. W tym wielkim wydarzeniu uczestniczyli licznie zgromadzeni na uroczystościach nie tylko wierni białostockiego Kościoła, ale także pielgrzymi z 13 krajów, przede wszystkim Białorusi i Litwy. Około tysiąca pielgrzymów przybyło z diecezji grodzieńskiej. W tym także delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. O godz. 11.00 od grobu ks. Michała Sopocki, który znajduje się w dolnym kościele Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do ołtarza polowego przeszedł uroczysty orszak. W ten oto sposób rozpoczęły się główne uroczystości beatyfikacyjne ks. Michała Sopocki, którym przewodniczył ks. arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięło udział około 120 biskupów, w tym prymas Polski kard. Józef Glemp, metropolita mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita wileński kard. Audrys Juozas Backis oraz około 500 kapłanów z Polski i zagranicy. Wśród honorowych gości uroczystości byli obecni Prezydent RP Lech Kaczyński, ostatni Prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele rządu i parlamentu RP.

Podczas uroczystej Mszy św. homilię wygłosił metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. We wzruszającym, pełnym ekspresji słowie przerywanym oklaskami metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz powiedział, że beatyfikacja ks. Sopocki jest radosnym wydarzeniem także dla Kościoła na Białorusi.

***

28 września koncertem został zainaugurowany kolejny rok szkolny w szkole społecznej przy Domu ZPB w Lidzie.

***

20 września w Lidzie przebywał Czesław Malewski, autor słynnej monografii o szlachcie na Ziemi Lidzkiej. Odbyło się spotkanie z redakcją „Ziemi Lidzkiej”.

***

3 października w ramach obchodów 685.rocznicy miasta Lidy odbyła się naukowo-praktyczna konferencja historyczna z udziałem historyków z Grodna, Mińska, miejscowych krajoznawców.

***

4 października zespół „Kresowiacy” udał się do Iwia, gdzie odbywały się parafialne dożynki. Jak przystało na taką uroczystość były wieńce, koszy pełne plonów tej ziemi. Wszystko było błogosławione w czasie Mszy św., którą zespół uświetnił swym śpiewem. Ciąg dalszy impreza miała w Rejonowym Domu Kultury, gdzie odbył się konkurs świątecznego pieczywa. Zwycięzcy, a byli nimi wszyscy uczestnicy konkursu, otrzymali nagrody ufundowane przez księdza dziekana Jana Gaweckiego. Atmosfera serdeczności, panująca na sali oraz mistrzowski śpiew zespołu „Kresowiacy” nie mogły nie porwać słuchaczy do tańca. Chociaż aura tamtego dnia nie sprzyjała nastrojom, jednak spotkanie iwian i lidzian, uświęcone modlitwą, upiększone artystycznie i ogrzane obopólną serdecznością udało się.

***

4 października w Lidzie został uroczyście odsłonięty znak pamiątkowy ku czci żołnierzy-kolejarzy, którzy uczestniczyli w wyzwalaniu miasta przez wojska sowieckie w 1944 r. Jest to parowóz marki Ë-0563 wyprodukowany w 1956 roku.

***

4 października do Sanktuarium w Trokielach przybyli pielgrzymi z całej Białorusi. Przyjechali ze swoimi rodzinami, aby przeżyć na nowo prawdę, że są ważnymi członkami Kościoła, że są „Kościołem domowym”. Uroczystości w Trokielach rozpoczęły się przywitaniem wszystkich pielgrzymów przez ks. Pawła Golińskiego - kustosza sanktuarium. Następnie ks. bp. Antoni Dziemianko - odpowiedzialny za pracę z rodzinami z ramienia Konferencji Biskupów - zaprezentował diecezjalnych duszpasterzy rodzin i zapoznał pielgrzymów z pracami, które były i są aktualnie prowadzone dla dobra rodzin na Białorusi. Wszystkim obecnym zaprezentował katechezy wydane przez Papieską Radę ds. Rodziny przygotowujące VI światowe spotkanie rodzin w Meksyku w 2009r. Uroczystą Mszę św. o godz. 12.00 celebrowali wszyscy obecni kapłani pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Aleksandra Kaszkiewicza, przewodniczącego Konferencji Biskupów na Białorusi i jednocześnie ordynariusza diecezji grodzieńskiej. Podczas homilii przypomniał on naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Po Mszy św. kustosz sanktuarium zaprosił wszystkich pielgrzymów na gorący posiłek, po którym o godz. 14.30 zebrali się w świątyni, aby podzielić się refleksjami o swoim życiu. Na koniec spotkania rodzin krajowy duszpasterz rodzin o. Piotr Frosztęga ogłosił, że kolejna pielgrzymka będzie miała miejsce 25 lipca 2009 r. w Łagiszynie w diecezji pińskiej.

***

W ramach obchodów święta miasta w dniach 4-5 października gościliśmy w Lidzie zespół „Paka z Grajewa”. 4 października artyści wyjechali do Brzozówki, gdzie odbył się koncert pamięci Stanisława Januszkiewicza, założyciela i kierownika zespołu „Kresowiacy”, pierwsza rocznica śmierci którego przypada w grudniu. Wśród zaproszonych znalazły się małżonka Teresa, nauczycielka języka polskiego Halina Teresani. Nie mogło na koncercie zabraknąć kolegów artystów, którzy w różnym czasie współpracowali ze Stanisławem – wykładowców szkoły muzycznej w Brzozówce oraz zespołu „Paniamoncy”. Kwiaty, serdeczne słowa dla małżonki, a dla wszystkich na sali żywiołowy śpiew i siarczyste granie – to przywieźli do Brzozówki artyści z Grajewa.

5 października zespół miał występ w Lidzie w RDK. Przed występem goście z Polski oraz delegacja Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej wraz z zespołem „Kresowiacy” udali się na Słobódzki cmentarz na grób Stanisława Januszkiewicza. Tu złożono wieniec w barwach narodowych, kwiaty oraz zapalono znicze.

Jeśli chodzi o występ „Paki” na lidzkiej scenie, to wiele widzów przyszło na imprezę wyłącznie po to, żeby posłuchać ten lubiany i znany na Ziemi Lidzkiej zespół.

***

5 października w Lidzie odbył się Dzień Kultur narodowych, bez wątpienia ciekawa i ważna dla miasta inicjatywa. W roku bieżącym odbył się on już po raz trzeci. Nowością tym razem był przyjazd gości zza granicy oraz zorganizowanie stoisk organizacji narodowych. Na Ziemi Lidzkiej od wielu lat działają dwie organizacje polskie – Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej oraz oddział Związku Polaków na Białorusi, memorialne stowarzyszenie Żydów oraz Litewskie Towarzystwo „Ruta”. Niedługo przed Dniem Kultur powstało stowarzyszenie Ukraińców „Trembita”. W świątecznym koncercie wystąpili jak znane i lubiane zespoły, takie jak „Kresowiacy”, „Lidzianie”, „Szalom”, tak i goście z innych miast oraz z Ukrainy, Białorusi, Litwy.

***

12 października w Domu ZPB w Lidzie obchodzono Dzień Nauczyciela i 235. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w Polsce. Na uroczystą akademię zaproszono nauczycieli języka polskiego, opiekunek kolonii, kierowników zespołów i kółek pracujących przy Domu.

***

15 października w Szczuczynie odchodzono odpust w uroczystość patronki parafii św. Teresy z Avila oraz 180-lecie wybudowania kościoła. Uroczystą Mszę św. odpustową celebrował ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. W okolicznościowych uroczystościach uczestniczyli księża z diecezji grodzieńskiej, ojcowie z Zakonu Pijarów z Białorusi i z zagranicy, siostry zakonne, przedstawiciele miejscowych władz oraz wierni ze Szczuczyna i okolicznych parafii. Dla ojców pijarów obchody jubileuszu kościoła miały szczególną wymowę, bowiem są oni związani ze szczuczyńską parafią od 1719 r. To dzięki nim w Szczuczynie wybudowano klasztor, a w 1828 r. przy wsparciu ówczesnego właściciela miasta, księcia Ksawerego Drucko-Lubeckiego - nowy murowany kościół na miejscu dawnej drewnianej świątyni. Szkoła, powstała w Szczuczynie dzięki ojcom pijarom uważana była w swoim czasie za jedną z elitarnych placówek w Wielkim Księstwie Litewskim. Parafia przeżywała najgorsze czasy w latach 1960-1988, gdy kościół był zamknięty przez władze sowieckie i uległ niemal całkowitej dewastacji. Po wielu latach nieobecności ojcowie pijarzy powrócili do Szczuczyna w 1989 r. W tymże roku zaczęto odbudowę świątyni, która obecnie służy prawie 8-tysięcznej rzeszy wiernych w Szczuczynie.

***

19 października w Werenowie odbyło się Święto Poezji Polskiej imienia Adama Mickiewicza i Michała Wołosewicza. W konkursie udział wzięli uczniowie z Lidy, Mostów, Słonimia, Werenowa, Wołkowyska oraz przylegających do Werenowa miejscowości. Jurorzy mieli niełatwe zadanie wyznaczenia zwycięzców, ponieważ poziom uczestników konkursu był niski. Najlepszymi byli: Katarzyna Nienartowicz z Zabłocia (III miejsce w kat. do 12 lat), I miejsce - Anna Żegzdryń z Dociszek, III miejsce - Anastazja Szor z Lidy, wyróżnienie - Marta Zaleska (Lida), Agata Walukiewicz (Werenowo), Katarzyna Narkun (Zabłocie) w kategoria 13-15 lat, w kategorii powyżej 16 lat: I miejsce - Weronika Folitarczyk z Lidy, II miejsce - Olga Juchniewicz z Konweliszek, III miejsce - Artur Kachocki z Werenowo, a wyróżnienia otrzymały Olga Czesnowska oraz Ksenia Krawcewicz z Lidy, Helena Pawłowicz z Zabłocia.

***

27 października w Grodnie odbył się konkurs recytatorski, w którym udział wzięli również lidzianie. Dobrze pokazali siebie wychowankowie pani Haliny Teresani z Brzozówki – Wiktoria Woronowicz zajęła I miejsce w grupie wiekowej do 12 lat, a Aleksander Łuzinow był drugi w kategorii od lat 12 do 16.

 

Яндекс.Метрика