Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Sulkiewicz pw. 4.X.1817 r.

ok. Kiemiejszy (89 dzies., 6 d.m. Rokilany wdowy po Samuelu w 1852 r.), folw. Siendzikowszczyzna (80 dzies. Józefa s. Samuela w 1891 r.), Ejwuńce (1891-1905 r.; 130 dzies. Józefa s. Samuela w 1891 r.) - par. raduriska;

Sulkowski

ok. Cieszkiele (1874 r.) - par. trokielska;

Summorok (Somoroko) - h. Ostoja, h. Pobóg

pw. 4.III.1798, 27.IX.1832 r.

dwór Dzitwa (1824 r.) - par. białohrudzka;

folw. Buciszki (1837-1841 r.), ok. Hormany (1809 r.) - par. ejszyska;

folw. Czepiołuny (1825-1831 r.) - par. koleśnicka;

m. Lida (1855 r.), Molhi (1818 r.) - par. lidzka;

dwór Czepiełuny (1833 r.) - par. nacka;

maj. Wawiórka (1836-1944 r.; z wsią Markucie - 230 dzies., 25 d.m., 17 d.ż. Ambrożego i Tomasza Somoroków s. Tomasza w 1844 r.), Lebiodka, Józefów, Misiewicze (1833 r.) - par.

wawiórska;

maj. Kozłowo (1844 -1858 r.; z wsiami: Kurpie, Mańkowce -148 dzies., 21 d.m., 20 d.ż. Józefa s. Adama w 1844 r.) - par. zabłocka;

Surkont (Surgont) - h. Gierałt, h. Houwald

pw. 29.IV.1820, 18.VII.1848 r.

dwór Woronkowszczyzna (1835 r.) - par. dziembrowska;

folw. Maciuńce (1835-1838 r.) - par. ejszyska;

m. Iszczolna (1838 r.) - par. iszczołnska;

ok. Starka (1825 r.), Szarkucie (1826 r.), Kijucie (1803-1831 r.) - par. koleśnicka;

ok. Baranowszczyzna (1832-1840 r.), wieś Krasna (1835 r.) - par. lacka;

m. Lida (1 dom Kazimiery, wdowy po Mikołaju w 1891 r.), ok. Worniszki (1837-1839 r.) - par. lidzka;

ok. Gierwielańce (1828-1863 r.), Jonciszki (Macieja w 1782 r.), Łopaciszki (Macieja w 1782 r.) - par. nacka;

ok. Surkonty (1690-1926 r.; 94 dzies. Antoniego s. Nikodema i jego żony Marcjanny z Lubiańców w 1848 r.; 6 dzies. Józefa i Jana s. Mikołaja, 10 dzies. Pio­tra s. Feliksa oraz jego żony Antoniny z Dowgirdów w 1891 r.), Więckiewicze (1852 r.), Wilbiki (1850 r.), Zapaśniki (bez ziemi - Michał s. Antoniego w 1891 r.) - par. raduńska;

zaśc. Dejnowo (1849-1850 r.), ok. Kołomyckie (10 dzies. Michała s. Ada­ma w 1852 r.), Mikuty (1844-1891 r.; 21,5 dzies. Onufrego s. Wincentego, 26 morgów Pawła s. Pawła w 1849 r.; 20 dzies. Cypriana s. Piotra w 1891 r.), Misewicze, Radziwiłowce (1828-1891 r.; 20 dzies. Wincentego s. Kazimierza, 20 dzies. Ignacego s. Kazimierza i Zuzanny z Skawińskich oraz jego żony Katarzyny z Jurewiczów, 14 dzies. Kazimierza s. Adama, 14 dzies. Karola s. Adama, 26 dzies. Jana s. Jana, 15 dzies. Petroneli wdowy po Michale w 1852 r.; 12 dzies. Wincentego s. Michała, 6 dzies. Juliana s. Ignacego, 18 dzies. Adama, Antoniego, Wincentego i Karola s. Jana w 1891 r.), Rouby (1837 r.), Małe Wincze (1827-1838 r.), Wawiórka (3 dzies. Petroneli wdowy po Jerzym w 1852 r.), wieś Zieniewicze (1849 r.) - par. wawiórska;

ok. Rozniatycze (1832 r.), Stankiszki (1825 r.), Wojniłowce (1825 r.), wieś Perechody (1836-1839 r.) - par. wasiliska;

ok. Osipowce (1844-1852 r.), Siewruki (1834 r.), wieś Orlicy (1842 r.), Tabolicze (1844 r.) - par. zabłocka;

ok. Skobejki (1837 r.), Paszyce (29 dzies. Onufrego s. Wincentego w 1891 r.) - par. żołudzka;

Surowinski

ok. Pietraszuńce (1842 r.) - par. raduń­ska;

Sutkowski

Marciniszki - par. iszczołnska;

Swiackiewicz (Swieckiewicz )

pw. l.XII.l798,14.VII.1832 r.

maj. Jurszyszki (1844-1905 r.; z wsią Jurszyszki - 1150 dzies., 27 d.m., 23 d.ż. w 1844 r.; 733 dzies. Aleksandra Piotra Stanisława s. Ferdynanda oraz jego żony Marii z Protasiewiczów w 1891 r.), Korkliny (1841 r.), Łowkieniki (1832-1839 r.), Pojedubie (1863 r.), Porojście (1806-1838 r.), Rukańce (1876 r.), ok. Swiackiewicze (1806-1847 r.; 35 dzies. Ignacego s. Kazimierza i Petroneli N. w 1847 r.) - par. ejszyska;

ok. Krupowiesy (1803 r.) - par. koleśnicka;

Swianiewicz (Swieniewicz) - h. Kuniglis

pw. 25.II.l820, 23.IV.1862 r.

ok. Gaworskie (1825-1926 r.; 59 dzies., 2 d.m. Macieja s. Karola oraz jego żony Anny z Lubiańców w 1844 r.; 20 dzies. Antoniego s. Stanisława i Norberta, Sylwestra s. Tadeusza w 1848 r.), Kucewicze, Łubiance (1862-1865 r.), Nowe Tatary (1863 r.) - par. nacka;

ok. Jasiańcy (1811 r.) - par. ossowska;

Swidzinski

ok. Pożyżma (1839 - 1843 r.) - par. werenowska;

Swieżyński

maj. Chocianowicze (1845-1858 r.; z wsiami: Bojary, Karpiejki, Sierki, Chodorowce - 629 dzies., 137 d.m., 137 d.ż. Urszuli w 1845 r.) - par. żołudzka;

Sylwestrowicz

ok. Krupowiesy, Starka (1805 r.) - par. koleśnicka;

Symonowicz

m. Lida (1859 r.) - par. lidzka;

Syrewicz

folw. Kłoniny (1835 r.) - par. ejszyska;

folw. Żemojciszki (1831 r.) - par. ossowska;

Szabanowicz (Tatar) pw. 3.XII.l819 r.

wieś Tawsiuny (12,5 dzies. ziemi pań­stwowej u Chasena s. Chalila w 1891 r.) - par. ejszyska;

Szabelski

maj. Kurosiowszczyzna (1851 r.) - par. lidzka;

folw. Żyżma Tukałów (1855 r.) - par. trokielska;

Koszary - par. żyrmuńska;

Szabłowski

pw. 22.VII.l844 r.

m. Lida (1841-1862 r.) - par. lidzka;

Szachno

maj. Misiewicze (8 d.m., 8 d.ż. wl846r.);

Szachowski

ok. Songajły - par. lidzka;

Szacilowski pw. 19.V.1817 r.

folw. Marianpol (z zaśc. Kropiwna i wsią Taurel - 160 dzies. Łukasza w 1844 r.) - par. bieniakońska;

Szafkowski - h. Kotwicz

Malatycze - par. nowodworska;

ok. Kucewicze (1827-1926 r.; 169 dzies. Karola s. Zygmunta oraz jego żony Karoliny z Nowickich w 1849 r.; 150 dzies. Stanisława s. Karola i Karo­liny z Nowickich oraz jego żony Ma­rianny z Swianiewiczów w 1891 r.), Pikiszki (1835 r.), Puziele (1834 r.) - par. nacka;

Szafranowicz

maj. Porzeczkowszczyzna (1866 r.) - par. ejszyska;

Szalewicz - h. Szaława

pw. 7.XII.1798, 30.X.1817 r.

ok. Półstoki, Powersocze (26 dzies. Lu­dwika s. Ksawerego i Aloizy ze Żmijewskich w 1849 r.) - par. ejszyska;

maj. Wersoka (1808-1926 r.; z wsia­mi: Wersoka, Pozgrynda, Powersocze - 480 dzies., 40 d.m., 42 d.ż. - w 1848 r. Ksawerego s. Tomasza oraz jego żony Aloizy ze Żmijowskich; kupiona od Kobylińskich w 1808 r.) - par. koleśnicka;

m. Lida (1836-1842 r.), ok. Trzeciakowce (1823 r.) - par. lidzka;

maj. Hołodziszki (190 dzies. żony Adol­fa s. Felicjana Antoniego w 1891 r.), Kordopki (1862 r.) - par. nacka;

dwór Dzitryki - par. nieciecka;

dwór Głębokie (1837 r.), Plotele (1840-1842 r.) - par. nowodworska;

ok. Sapuńce - par. raduńska;

maj. Szalewo (1838-1905 r.; z wsiami: Mikuty, Zieniewicze - 600 dzies., 65 d.m., 67 d.ż Kazimierza s. Antoniego w 1848 r.), posesja Wawiórka (1798 r.) - par. wawiórska;

dwór Werenowski - par. werenowska;

maj. Chodziłonie (1839-1866 r.; z fol­warkiem Nowinki i wsią Chodziłonie - 784 dzies., 62 d.m., 63 d.ż. Józefa i Franciszki w 1848 r.), Doubienki (1841 r.), Sabakińce (1846-1905 r.; z wsiami: Sabakińce, Nielubowce - 633 dzies., 52 d.m., 46 d.ż. Cypriana s. Ksawerego i Aloizy ze Żmijewskich oraz jego żony Józefaty z Hoffmanów w 1846 r.) - par. zabłocka;

folw. Zaleskowszczyzna (1831-1891 r.; z wsią Subacze - 74 dzies., 4 d. m., 5 d. ż. Felicjana i Jerzego s. Michała i Izabeli z Nowickich w 1844 r.; 40 dzies. Adolfa s. Felicjana Antoniego i Marianny z Obrompalskich w 1891 r.) - par. żołudzka;

Orzeliszki (1690 r.) - parafia żyrmuńska;

Szamkowski h. Abdank

Szantyr pw.28.X.1819r.

m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;

Szapski - h. Radwan

ok. Pusiawory - parafia raduńska;

ok. Starodworce (1829-1856 r.) - par. wasiliska;

Szarkowski

folw. Dociszki (1827 r.) - par. ejszyska;

Szarypo

dwór Lebiodka - par. wawiórska;

Szarko

dwór Lebiodka - par. wawiórska;

Szarkowski

folw. Lebiodka (1834-1836 r.) - par. wawiórska;

Szatrowski

ok. Bohusławy (1863 r.) - par. bienia­końska;

wieś Nowy Dach (1850 r.), Skubiaty (1849 r.) - par. solecznicka;

Szatyński Nieciecz (1820 r.) - par. nieciecka;

Szawelski

ok. Nowosady (1828 -1829 r.), Przysta-wowicze - par. ejszyska;

Szawerski

ok. Posolcz (1828 r.) - par. bieniakońska;

Szczerbuk

Olchówka - par. wawiórska;

Szczęsnowicz pw. 14.III.1832, 5.VI.1859r.

wieś Siendziekowszczyzna;

Szczuka (Szczuko) - h. Grab

pw. 25.V.1817, 24.1.1835 r.

Smolinie - par. bieniakońska;

ok. Andruszowszczyzna (1829 r.) - par. dziembrowska;

ok. Konstanciszki (1805-1809 r.), Wersoka (1891-1905 r.; Leona s. Adama w 1891 r.) - par. ejszyska;

dwór Poturz (1808 r.) - par. koleśnicka;

m. Lida (1836 r.) - par. lidzka; f

olw. Kropiwnica (1833-1836 r.), Szaszkowszczyzna, Kalinowy Ług (1839 r.), ok. Brzozowce (1874 r.), Pia­ski, Rytelewszczyzna (30 dzies. Adolfa s. Leonarda Wincentego w 1891 r.), Kobrowce (1831-1891 r.; 17 dzies. Benedykta s. Jerzego oraz jego żony Rozalii z Poniatowskich w 1849r.; 11 dzies. Juliana s. Benedykta w 1891 r.), Rodziewicze (1808-1864 r.) - par. nowodworska;

maj. Skawroniszki (1844-1905 r.; z wsią Woroniszki - 71 dzies., 6 d.m., 8 d.ż. Aleksandra, Jarosława i Eustachego w 1848 r.; 60 dzies. Józefa Konstantego s. Eustachego w 1891 r.), Chilczyce (1891-1905 r.; 184 dzies. Józefa Kon­stantego s. Eustachego w 1891 r.), ok. Girdziejówce (1829-1874 r.), Szczuki - par. różankowska;

folw. Stary Dwór (1839 r.), ok. Szorkinie (8 dzies. Piotra s. Józefa w 1891 r.) - par. wasiliska;

dwór Motyle (1830 r.) - par. zabłocka;

ok. Brzozowce (1846-1891 r.; 20 dzies. Marcina s. Jakuba w 1891 r.), Gierdziejewka (16 dzies. Jerzego s. Antoniego, 17 dzies. Jana Antoniego s. Jana w 1891 r.), Romanowicze (1831-1891 r.; 11 dzies. Michała s. Dominika w 1891 r.), Wolczki (1824-1863 r.) - par. żołudzka;

 

Czesław Malewski

 

Яндекс.Метрика