Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

4 kwietnia w Lidę odwiedził z występami chór Politechniki Szczecińskiej. Jest to jeden z najbardziej znanych chórów akademickich w Polsce, w repertuarze znajdujemy utwory polskiej klasyki, pieśni ludowe i patriotyczne. Koncert odbył się w szkole nr 16. Publiczność, znaczną część której stanowiła młodzież, wykazała się wysoka kulturą, odwdzięczając mistrzowski śpiew gorącymi oklaskami.

***

6 kwietnia w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej zostało zorganizowane III Polskie Dyktando na Białorusi. Mimo braku zgody władz na przeprowadzenie dyktanda oraz różnego rodzaju nacisków z Lidy przybyła liczna, licząca ponad 35 osób, delegacja. Tym razem szczęście się uśmiechnęło siostrom Renacie i Marcie Zaleskim, które zajęły III miejsce.

***

6 kwietnia w szkole polskiej w Grodnie odbył się tradycyjny konkurs „Mistrz ortografii”, w którym zostali wyróżnieni również lidzianie. M.in. w młodszej grupie wiekowej Zofia Michałowicz (II miejsce, gimnazjum nr 1), średnia grupa wiekowa – Marta Zaleska (III miejsce, szkoła nr 15), starsza grupa wiekowa – Renata Zaleska (III miejsce, liceum nr 1) oraz Tatiana Bołtrusz (III miejsce, szkoła nr 12). Gratulujemy.

***

1 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, wierni z parafii św. Rodziny mogli uczestniczyć w niecodziennej Mszy św. – liturgii towarzyszyła Franciszkańska Orkiestra Dęta z Koszalina. Po Mszy św. zagrała kilka szlagierów dla lidzian przy wejściu do kaplicy. Słuchacze nagrodzili występ długi brawami oraz polskim tradycyjnym „100 lat”.

***

W dn. 2 maja delegacja TKPZL odwiedziła miejsca pamięci narodowej zasłużonych obywateli i bohaterów Ziemi Lidzkiej, na miejscu spoczynku zapalono znicze i złożono wiązanki w biało czerwonych barwach.

***

Na wniosek Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej Minister Edukacji Narodowej i Sportu przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej dla zasłużonej nauczycielki z Brzozówki pani Haliny Teresani. Najwyższe nauczycielskie odznaczenie wręczył 3 maja w Konsulacie RP w Grodnie Konsul Generalny Adam Bernatowicz. Gratulujemy zasłużonej nagrody!

***

3 maja Polacy zgromadzili się w kościele pw. św. Rodziny w swoje święto narodowe na uroczyste nabożeństwo, podczas którego dziękowano Bogu za wielki dar wiary, kultury, dziedzictwa narodowego i polskiego braterstwa. Po nabożeństwie zorganizowano majówkę. To była wspaniała okazja, by powspominać czasy dawne i bliskie, by zaśpiewać polskie piosenki.

***

W okresie świąt majowych lidzianie mieli możliwość obejrzeć kolejną premierę teatralną – tym razem to był Kopciuszek odczytany współcześnie. Rolę dobrej wróżki wypełnił aniół-stróż, zamiast królewicza wystąpił burmistrz, który zaprosił mieszkańców miasta na obchody święta 3 maja. Reżyser poprzez postać burmistrza chciała przekazać taki wątek patriotyczny. Niby bajka, niby życie. Największym naszym przyjacielem jest anioł-stróż.

***

Po raz pierwszy kurs polskiej stenografii w college lidzkim w ramach kursu stenografii białoruskiej wykładanej przez Stanisława Sudnika.

***

10 maja br. wierni parafii pw. św. Michała Archanioła w Oszmianie uczcili 60. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Waleriana Holaka. W tym dniu w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza św., którą cele­brował ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Przed Mszą poświęcił on nowe drzwi do świątyni. Ks. Roman Kotlimowski w homilii podkreślił, że ks. Walerian Holak będąc w ciągu 20 lat proboszczem parafii oszmiańskiej za­pisał się w pamięci wiernych jako tro­skliwy kapłan i mężny pasterz. W 1948 r. został on oskarżony przez UMGB o antysowiecką i nacjonali­styczną działalność i umieszczony w więzieniu w Wilejce. Tam zmarł śmiercią męczeńską 13 maja tegoż roku. Aby uczcić pa­mięć ks. Holaka, w odzyskanym kościele w Oszmianie w 1992 r. wierni umieścili epitafium. Mszę św. uświetnił swym śpiewem zespół „Kresowiacy”.

***

11 maja Teatr Młodzieżowy przy TKPZL zaprezentował swoją nową sztukę „Współczesna bajka o Kopciuszku” mieszkańcom Brzozówki. Lidzcy artyści zebrali duże brawa i moc pozytywnych wrażeń.

***

Zgodnie z wieloletnią tradycją 12 maja, w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego w Ćwiermach rejonu lidzkiego przy kapliczce Podwyższe­nia Krzyża świętego odbyła się uro­czysta Msza św. Celebrował ją ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz. Licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych parafii jak co roku mo­dlili się na świętym dla nich miej­scu przed znajdującym się w ka­pliczce cudownym krzyżem. Słynący łaskami krzyż z figurą Jezusa Chrystusa w Ćwiermach na rozsta­ju dróg w odległości 10 km od Lidy czczony był przez okolicznych mieszkańców od połowy XVIII wie­ku. Zachował się od tamtych cza­sów dzięki staraniom mieszkańców okolicznych wsi. Na miejscu znisz­czonej w 1960 r. starej drewnianej kaplicy stoi teraz nowa murowana. Jej uroczyste poświęcenie odbyło się w maju ubiegłego roku.

***

Instytut Pamięci Narodowej zorganizował przyjazd na Białoruś grupy żołnierzy Armii Krajowej, którzy w czasie wojny walczyli na ziemi grodzieńskiej i no­wogródzkiej w Nowogródzkim Okręgu AK. 9-10 czer­wca żołnierze odwiedzili pamiętne miejsca walk oraz Lidę, Szczuczyn, Grodno, Stryjówkę oraz Dokudowo.

***

22 maja młodzież z Brzozówki zwiedziła Grodno, a w nim stare miasto z katedrą oraz Domkiem Elizy Orzeszkowej, chłopaki mieli możliwość zapoznać się z życiem wyższego seminarium duchownego.

***

29 maja dzieci i młodzież, ucząca się języka polskiego pod kierownictwem pani Iny Jankowskiej oraz Iny Korendo w Centrum Twórczości dzieci i Młodzieży poznawała polską historię naszych ziem. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili Trokiele ze słynnym sanktuarium maryjnym, dawny zamek Gasztoldów w Gieranionach, zobaczyli groby rodu Umiastowskich w podziemiach kościoła w Sobotnikach, piękną kopię łazienkowskiego pałacu w Żemosławiu, kościół i zamek w Holszanach, skąd pochodzi Matka Królów Poskich, Boruny ze słynnym obrazem Matki Bożej, zamek w Krewie, oraz poznali tatarskie Iwie. Wyjazd został zorganizowany dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Grodnie. Dziękujemy!

***

31 maja w szkole nr 16 odbyła się piękna impreza pod hasłem „Żegnaj szkoło”. Na święto dzieci przybyła pani konsul Zofia Szmyd oraz ksiądz proboszcz parafii św. Rodziny ks. Józef Gańczyc.

***

1 czerwca Mszę św. prymicyjną odprawił w starym kościele na Słobódce ks. Andrzej Tron ze zgromadzenia św. Rodziny. Polski zespół ludowy „Kresowiacy” upiększył swym śpiewem uroczystość.

***

8 czerwca odbyła się wycieczka młodzieży z Teatru Młodzieżowego, młodzieży uczącej się języka polskiego oraz zespołu tanecznego „Karuzela” na trasie Sobotniki, Żemłosław, Holszany, Boruny, Krewo, Zalesie Oginskich, Smorgonie, Soły, Żuprany oraz Oszmiana.

***

9 czerwca członkowie Towarzystwa zajęli się uporządkowaniem grobów żołnierzy 20-go roku około wsi Feliksowo. Usunięto chwasty, na nowo ułożono kostkę, pomalowano ogrodzenie.

***

9 czerwca ks. proboszcz Józef Gańczyc z parafii św. Rodziny zaprosił wiernych na koncert młodzieży ze szkoły nr 16. Wystąpiły zespół taneczny oraz zespół „Tonika” (kier. Irena Kiedyk). Na święto przybył konsul Bronisław Kozłowski z Grodna.

***

W drodze egzaminów zostały wyłonione kandydaci na studia na Politechnice Koszalińskiej, szczęście uśmiechnęło się Arturowi Bogusławskiemu, który będzie studiować informatykę oraz Aleksandrowi Bukszowi, który dostał się na kierunek wzornictwo. Skierowanie na studia odbywa się w ramach umowy między władzami miasta Koszalina, oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz uczelnią z jednej strony oraz Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, z drugiej. Do rozpoczęcia zajęć jest jeszcze czas, a chłopaki w międzyczasie zajęli się porządkowaniem grobów rodziny Pileckich na cmentarzu w Krupowie.

***

Grupa członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej wzięła udział w obchodach nocy świętojańskiej w malowniczej miejscowości Miniewicze nad brzegiem Niemna. Nie zabrakło tradycyjnego ogniska, puszczania wianków, dobrej świątecznej zabawy. Przy okazji lidzianie zwiedzili piękny kościół w Wołpie oraz grób Jana i Cecylii nad Niemnem.

***

Grodzieńska Caritas rozpoczę­ła 10 czerwca kolejną akcję „Let­ni wypoczynek dzieci”. W ramach tej akcji ośrodek wypoczynkowy w Niecieczy rejonu lidzkiego do 27 sierpnia tego roku przyjmie 325 osób. Zorganizowanych będzie 5 dwutygodniowych turnusów. W ośrodku będą wypoczywać dzieci ze wszystkich parafii diecezji gro­dzieńskiej. Z dziećmi i młodzieżą pracować będą jak zwykle wolon­tariusze: klerycy WSD w Grodnie, młodzież akademicka z różnych miejscowości Białorusi oraz po raz pierwszy - młodzież akademicka z Caritas - Białystok. Bezpłatny wypoczynek dzieci w Niecieczy jest organizowany dzięki ofiarności wielu wiernych i sponsorów.

***

W Bazylice katedralnej w Grod­nie 26 czerwca br. odbyła się uro­czysta Msza św., podczas której ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz udzielił świeceń ka­płańskich dla czterech diakonów, w tym dla trzech przedstawicieli Ziemi Lidzkiej - Michała Wasilkiewicza (Skrzybowce), Pawła Pawlukiewicza (Lida-Słobódka), Jerzego Bartaszewicza (Bieniakonie).

 

Яндекс.Метрика