Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

Minął jeszcze jeden rok. Jak on wyglądał w świetle statystyki demograficznej. W ubiegłym roku w rejonie Lidzkim urodziło się 1431 niemowląt, natomiast zmarło 1892 osoby. W porównaniu z rokiem 2006 liczba urodzeń wzrosła o 6,1% (82 osoby), natomiast liczba zgonów zmniejszyła się o 3,9% (76 osób). Najgorsza sytuacja jest na wsi: zgonów jest 3,4 razy więcej niż urodzeń. Za 2007 rok zarejestrowano 1305 związków małżeńskich oraz 512 rozwodów (na 1000 ślubów 392 rozpada się).

***

Tradycje kolędnicze wciąż żyją na Ziemi Lidzkiej. W okresie Świąt Bożego Narodzenia do wielu miejsc naszego miasta przybywały grupy kolędnicze. Cieszy, że często z taką inicjatywą wychodzi młodzież. Jedna z takich grup z parafii NP NMP zawitała i do nas.

***

12 stycznia miłych gości – Konsula Generalnego RP w Grodnie Adama Biernatowicza oraz konsuli Zofię Szmyd i Jana Srokę – podejmowały dzieci, uczące się języka polskiego w Krupowie. Z tej okazji uczniowie pod kierownictwem nauczycielki Natalii Kozłowej przygotowały przedstawienie jasełkowe. Ważne było również zaangażowanie rodziców oraz dziadków, którzy bardzo cieszyli się, widząc swoje dzieci mówiące po polsku. Piękne stroje, jasełka, prawidłowa mowa – wszystko to wywarło dobre wrażenie na gości oraz stworzyło prawdziwie rodzinną atmosferę. Podziękowaniem za pracę stały się polskie słodycze. Po przedstawieniu goście obejrzeli szkolne muzeum Ignacego Domeyki oraz odbyła się przyjacielska rozmowa z administracją. Dyrektor szkoły Iwan Giwojna opowiedział o perspektywach rozwoju szkoły, nauczaniu języka polskiego oraz sławnych ludziach, pochodzących z Krupowa.

Następnie goście udali się do Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Lidzie. Tu również, zgromadzone wokół dużej choinki, czekały na nich dzieci. Uczniowie przedstawili miniaturki świąteczno-bajeczne przeplatane kolędami, piosenkami, wierszami oraz tańcami wokół choinki.

***

13 stycznia na koncert noworocz­ny w Domu ZPB zaprosili zespoły „Memoria” oraz „Sybirak”, soliści ze­społów „Sybirak” Zenon Bieńko i Sławomir Szklennik, „Anżelika” Maria Lebecka, „Memoria” Tamara Czernowa i Tamara Surowicz. Nie zabrakło tańców w wykonaniu zespołów „Lidzianie” i „Słoneczne Promienie”.

***

19 stycznia swoich babć i dziadków zaprosili w gości uczniowie kółek języka polskiego i kultury Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży pod kierownictwem Inny Jankowskiej. Najpierw uczniowie przedstawili nieduży koncert, a następnie babcie i dziadkowie opowiadali o swoim życiu, wspominali ciekawe wydarzenia, dziękowali nauczycielom oraz dzieciom za pamięć oraz pielęgnowanie polskich tradycji i kultury.

***

Najser­deczniejsze życzenia swoim babciom i dziadkom składali w dniu 20 stycznia w Domu ZPB w Lidzie uczniowie i na­uczyciele ze szkół nr 10 i nr 8. Podziękowania te zabrzmiały ze sceny w formie wierszy, przedstawień oraz tańców zespołu „Fiołki”.

***

20 stycznia na spotkanie noworoczne pod hasłem „Kraj rodzinny matki mej” zaprosili uczniowie pani Haliny Teresani z Brzozówki. Goście, a wśród nich byli konsul RP Zofia Szmyd z małżonkiem, Przewodniczący Komitetu Miejskiego w Brzozówce Walery Jewodzik, z-ca Dyrektora Huty Szkła „Niemen” Zygmunt Urbanowicz oraz przedstawiciele PMS i TKPZL, byli zachwyceni programem, na który złożyły się pieśni patriotyczne, religijne oraz maleńkie przedstawienia.

***

20 stycznia w Iwju odbył się V Dekanalny Konkurs Kolęd. W tym jubileuszowym konkursie uczestniczyły zespoły kolędni­cze ze wszystkich parafii deka­natu. Około 180 jego uczestni­ków - uczniów szkół średnich re­prezentowało Gieraniony, Subotniki, Lipniszki, Traby, Juraciszki, Łazduny, Dudy, Bakszty, Surwiliszki i Iwje. Młodzi konkursanci wykonywali kolędy znane i współczesne. Za wspaniałe wy­konanie kolędy w języku biało­ruskim „Dobry wieczór" pierwsze miejsce w kategorii zespołów otrzymał chór „Oremus” z parafii św. App. Piotra i Pawła z Iwja, zaś w kategorii solistów zwycię­żyła Anna Jakowiec z tej samej parafii wykonując białoruską ko­lędę „Narodził się Zbawca”. Warto zaznaczyć, iż poza konkur­sem występował chór kościelny z Iwja, młodzieżowy zespół z pa­rafii pw. Świętej Rodziny z Lidy „Boża skarbonka”, zespół „Magnificat” z Bobrujska oraz dzie­cięcy zespół ze szkoły-internatu z Iwja. Wśród gości honoro­wych konkursu byli wikariusz bi­skupi ks. Włodzimierz Hulaj, kon­sul generalny RP w Grodnie Adam Bernatowicz i wiceprezes ZS „Polska Macierz Szkolna" Te­resa Kryszyń.

***

W niedzielę 27 stycznia wierni parafii Bo­żego Miłosierdzia w Lidzie obchodzili srebrny jubileusz kapłaństwa swego Proboszcza ks. Stanisława Pacyny. Złożyć życzenia jubilatowi oraz wspólnie modlić się licznie przybyli księża z biskupem naszej diece­zji Aleksandrem Kaszkiewiczem oraz dziekanem lidzkim ks. prałatem Wincentym Lisow­skim na czele. Ks. Stanisław poszedł za głosem Pana w najcięższe czasy sowieckiej walki z kościołem. Wyświęcony w 1983 r. pracował w różnych lidzkich parafiach - Żyrmunach, Bielicy, Wawiórce i Minojtach, a od 1994 r. jest proboszczem parafii na osiedlu Mołodiożnyj. Życzymy jubilatowi dużo łask bożych oraz dobrego zdrowia.

***

Chór «Polonez» z Mińska, pod dyrekcją Janiny Bryczkowskiej, wystąpił 27 stycznia 2008 r. z koncertem w farze lidzkiej. Ave Maria , Bogurodzica , Veni Jesus , Polonez i Kraj rodzinny - to tylko niektóre muzyczne perełki, jakie mieszkańcy Lidy mogli usłyszeć po Mszy św. Zespól powstał w 2002 roku, w jego skład wchodzi około 50 mężczyzn i kobiet. Na co dzień pracują w różnych zawodach, ale po pracy zbierają się i śpiewają, podtrzymując w ten sposób polską kulturę. W swoim repertuarze «Polonez» ma utwory religijne, patriotycz­ne i ludowe. Chór kilka razy do roku występuje w Polsce i w kraju na różnego rodzaju koncertach i festiwalach, m.in. «Polonijne lato - 2003» w Koszalinie, w 2004 r. na Festi­walu Międzynarodowej Pieśni Sakralnej «Mahutny Boża» w Mohylewie. Wszędzie chórzystów spo­tykano bardzo serdecznie.

***

W dniach 9-17 lutego w Lidzie odbywała się wystawa „Białoruś prawosławna”. Hucznie ogłoszona znaczącym wydarzeniem kulturalno-duchowym bardziej pochodziła na jarmark, gdzie głównym zadaniem jest jak najwięcej i jak najdrożej sprzedać. Dla tysięcy lidzian, którzy ją odwiedzili bez przymusu, to była możliwość nabycia jakiegoś towaru. Drugą grupę stanowili ci, kto został zmuszony przez różnego rodzaju presje do udziału, sporą taką grupę stanowiła młodzież szkolna. Impreza odbyła się, a katolicy oczekują na wystawę „Białoruś katolicka”, przecież też maja dużo czego do zaprezentowania.

***

Od kilku lat dzień 21 lutego jest obchodzony jako Światowy Dzień Języka Ojczystego. Jest on okazją do przypomnienia tej dużej wartości, jaką stanowi język ojczysty dla każdego z nas, zwłaszcza dla Polaków na Białorusi. Z tej okazji TKPZL zorganizowało Miejskie Dyktando Polskie. Młodsza grupa: 1 miejsce – Karolina Kołyszko, 2 miejsce – Zofia Michałowa, Wiktoria Korchowa, 3 miejsce – Katarzyna Gryszan, Tatiana Danilczyk; starsza grupa: 1 miejsce – Tatiana Bołtrusz, 2 miejsce – Renata Zaleska, Anna Jaroszewicz, 3 miejsce – Swietłana Dajlidko, Julia Bogucka, Wiktor Buksza. Nauczycielki Inna Jankowska i Inna Korendo wręczyły zwycięzcom dyplomy oraz nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali kalendarze „Ziemi Lidzkiej”.

 

Яндекс.Метрика