Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi

 

 

 

Z okazji świąt majowych Ambasada RP w Mińsku urządziła spotkanie dla Polaków z całej Białorusi. Najpierw wszyscy zebrali się w katedrze mińskiej na Mszę św., którą celebrował ks. bp Antoni Dziemianko. W swoim kazaniu do rodaków ks. bp m.in. powiedział „Miłość do Boga zawiera w sobie miłość do Ojczyzny, do kraju zamieszkania i nakazuje ją”.  Po Mszy św. zebrani wysłuchali kilku utworów w wykonaniu chóru „Polonez” z Mińska. Ciąg dalszy uroczystość miała w ogrodach Ambasady Rzeczypospolitej. Polaków z Białorusi reprezentowali przedstawiciele polskich organizacji z różnych zakątków naszego kraju. Kuchmistrzowie z Domu Polonii w Pułtusku zapewnili obfity stół z tradycyjnymi polskimi daniami. Dobry nastrój podtrzymywały zespół wokalny z Brasławia oraz dobrze znana u nas i lubiana „Paka z Grajewa”. 
***
Akademia pod hasłem „Witaj, majowa jutrzenko!” odbyła się 6 maja w Domu ZPB w Lidzie. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie  szkoły nr 4 pod kierownictwem nauczycielki Haliny Bielaczkowej. W koncercie tradycyjnie wystąpiły: zespoły „Lidzianie" (kier. Olga Łowkis), „Memoria” (kier. Walery Piłuj), „Sybirak" (kier. Edward Trembacz), so­listki zespołu młodzieżowego „Anżelika" (kier. Anżelika Biruk).
***
11 maja w sali szkoły muzycznej odbył się niecodzienny koncert, zorganizowany przez konsulat RP w Grodnie oraz TKPZL. Dla lidzian grał duet fortepianowy Mirosława Lachowska i Edgar Wiersocki z Gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Utwory były wykonywane na jednym fortepianie w cztery ręce. Dodatkową rewelacją było to, że Edgar Wiersocki jest naszym ziomkiem i pochodzi z pobliskiej Podzitwy. Oboje są laureatami wielu polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Słuchacze byli zachwyceni mistrzowskim wykonaniem utworów kompozytorów dwudziestego stulecia. Godne pożałowania jest to, że nieduża sala była wypełniona na połowę. Co świadczy o naszym poziomie kulturalnym.
***
 Swego rodzaju twórcze podsumowanie roku szkolnego dla dzieci uczących się języka polskiego odbyło się 13 maja w małej sali Domu Kultury. Tu na sąd widzów był przedstawiony koncert zespołów, solistów, recytatorów oraz inscenizacje teatralne. Wystąpił zespół „Tonika”, z którym od kilku lat pracuje Irena Kiedyk. W zespole śpiewają dziewczyny w różnym wieku, których kierowniczka stara się zainteresować nie tylko polską piosenką, ale i wierszem, deklamacją. Dziewczyny lubią śpiewać również solo. Śpiewom towarzyszył zespół taneczny szkoły nr 16. W koncercie sprawozdawczym brała udział również młodzież z Brzozówki, ze swoją kierowniczką panią Haliną Teresani. Wszystkich zachwyciła Wiktoria Woronowicz, która śpiewała i recytowała wiersz Adama Mickiewicza „Powrót taty”.
***
W ramach święta Kultury Średniowiecza, które odbyło się w Lidzie w dniach 19-20 maja, gościliśmy w naszym mieście znakomity zespół z Polski „Balet Dworski Ardente Sole ” z Krakowa. Autorskie przedstawienia zespołu „Ardente Sole”, które tańcem i pantomimą, językiem zrozumiałym pod każdą szerokością geograficzną opowiadają o dawnych ceremoniałach, wskrzeszają obyczaje, panujące w dawnej Polsce i Europie. Perfekcyjnie dopracowane kroki taneczne, muzyka i kostiumy, wpisane w dramaturgię widowiska, stanowią doskonałą wizytówkę, zarówno dawnej, jak i współczesnej kultury i sztuki Polski, przypominając tym samym o jej poczesnym miejscu na kulturalnej mapie Europy.
***
W dniu 27 maja zespół „Kresowiacy” wystąpił na festiwalu „Polskie kwiaty” w Niemenczynie na Litwie. Śpiewakom towarzyszył dziecięcy zespół taneczny „Karuzela” pod kierownictwem Lilii Zmitrowicz. Artyści wrócili z nagrodami, przepełnieni wrażeniami. Zespołom towarzyszyła grupa członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, która kibicowała artystom podczas koncertów. Przed festiwalem lidzianom udało się trochę zwiedzić Wilno, Ostrą Bramę, Górę Trzech Krzyży, cmentarz na Rosie. Dla wielu osób to był pierwszy wyjazd od wielu lat. Festiwal rozpoczęła Msza święta. Obok sceny młodzież trzymała duży obraz Jezusa Miłosiernego. Po Mszy zaczął się przegląd zespołów. Zespoły były różne: śpiewające, taneczne. Razem ponad 40 zespołów z Litwy, Polski, Ukrainy. Poziom był zróżnicowany. Ale nie chodzi o poziom, chodzi o to, że to było święto. Panował duch polskości.
***
28 maja we wsi Ćwiermy została wyświęcona przydrożna kaplica pod nazwą Podwyż­szenia Krzyża Świętego, do której powrócił cudowny krzyż od dawna czczony przez ludzi, a który znajdował się do tej pory w trokielskim kościele. O znaczeniu tego wydarzenia mówił ks. Paweł Goliński, proboszcz w Trokielach. „Po raz pierwszy od wielu lat w tym miejscu w drugi dzień Zesłania Ducha św. obchodzimy fest. Ludzie od wieków gromadzili się tu przy tym krzyżu. Ten krzyż wrócił na swe miejsce po 47 latach. W latach sześćdziesiątych zniszczono kaplicę, krzyż leżał gdzieś tu w polach. Ktoś z wiernych ten krzyż odnalazł, przyniósł do kościoła w Trokielach. Przez 47 lat ten krzyż przebywał obok cudownego obrazu naszej Matki. Uczestniczymy w szczególnym wydarzeniu: oto po tylu latach ten krzyż wraca na swe miejsce. Chrystus na tym krzyżu mógłby nam wiele opowiedzieć co się działo na tej ziemi, kto tutaj się modlił.” Oprócz ks. Pawła Mszę św. koncelebrowali ks. Włodzimierz Hulaj, ks. Stanisław Pacyna, ks. Józef Hańczyc z Lidy oraz ks. Krzysztof Groszek z Lipniszek. Inicjatorem i organizatorem budowy kapliczki został Walenty Kopaczel, a Wiktor Juszko i Michał Matusewicz pomagali mu przy budowie.
***
3 czerwca w miejskim domu kultury odbyła się niecodzienna premiera. Teatr młodzieżowy pod kierownictwem Anny Komincz przedstawił na sąd lidzkiego widza dramat „Pamięć o Katyniu”, o Katyniu, który stał się symbolem mordu dokonanego z rozkazu Stalina na 24000 polskich oficerach wiosną 1940 roku. Spektakl wywarł wielkie wrażenie na wszystkich obecnych, jak również na młodych wykonawcach i jest warty pokazania w innych miejscowościach Białorusi.
***
Pod koniec czerwca „Kresowiacy” wyjechały na kolejne tourne do Polski. 30 czerwca w Parku Miejskim Esplanada we Wrocławiu odbył się koncert zespołów ludowych ze wschodu, na którym wystąpiły m.in.: zespoły chóralny "Młode Liście" i  taneczny "Aksamitki" z Baru na Ukrainie oraz "Kresowiacy" z Lidy.
***
Od 11 czerwca dziecięce obo­zy wypoczynkowe diecezjalnej  «Caritas», znajdujące się w miejscowościach Nieciecz i Iszczołna przyjęły pierwsze grupy młodzieży z bied­nych, niepełnych oraz wielodziet­nych rodzin. A pod koniec maja obóz w Niecieczy odwiedziła delegacja sponsorów przedstawicieli Maltyjskiej Służby Pomocy. Odbyło się również spotkanie z ks. bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem w celu nawiązania bardziej ści­słych stosunków mię­dzy regionami niemiec­kimi a parafiami naszej diecezji. MSP jest jedną z największych świeckich organizacji charytatyw­nych, już od 20 lat pomagającą naszej diecezji. W 2006 r. właśnie na środ­ki MSP zaczęto remont obozu w Niecieczy. Natomiast w tym roku w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Słonimiu zostały założo­ne krawieckie i cieślarskie pra­cownie. Nabyto również specjal­ny bus dla przewozu inwalidów na wózkach. W przyszłości planuje się okazać podobną pomoc dla rejonu werenowskiego.
***
Dnia 26 maja w Bazylice katedral­nej p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Grodnie J.E. Ks. Biskup Aleksander Kaszkiewicz przy udziale około stu kapłanów prezbiterium Kościoła Grodzieńskiego udzielił święceń kapłańskich oraz dia­konatu. Wśród neoprezbiterów znaleźli się również wychowankowie lidzkich parafii: ks. Dymitr Siedlecki (par. Wawiórka), ks. Wiktor Chańko (par. Żołudek), ks. Wiktor Sawicki (par. Lida-Słobódka), ks. Jerzy Żegaryn (par. Lipniszki), oraz diakoni: dk. Paweł Pawlukiewicz (Lida-Słobódka), dk. Wiktor Nosol (par. Raduń).
***
W dniach 15-16 czerwca w Lidzie odbyły się tradycyjne Dni Młodzieży. Młodzież z różnych miejsc diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami, siostrami zakonnymi, opiekunami przybyli do Lidy, aby w atmosferze modlitwy i chrześcijańskiej radości móc dzielić się świadectwem swej wiary. Dni rozpoczęły się na­bożeństwem do Najświętszego Ser­ca Jezusowego. Potem odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnic­twem ks. prob. Włodzimierza Hula­ja, kazanie natomiast wygłosił ks. Antoni Gremza, który skupił się na temacie miłości. Upiększeniem spo­tkań był śpiew w wykonaniu zespo­łu «AVE» Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie i zespołu «KAIROS» parafii pw. Najświętszego Odkupiciela (Grodno-Dziewiatówka). Drugi dzień spotkań rozpoczął się modlitwą w ko­ściele pw. Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej (Lida-Słobódka). Po modlitwie zaczęła się prezentacja parafii, przybyłych do Lidy. Każda grupa w sposób niezwykle cie­kawy wykonała to zadanie. Młodzież śpiewała, czytała, pokazywała scenki, a nawet rapowała. Mszę św. celebrował ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Końcowym elementem spotkania stał się koncert muzyczny.
***
17 czerwca Dom ZPB hucznie obchodził 15-lecie działalności ze­spół taneczny „Kresowe Zabawy”. Od 1992 r. tym zespołem kieruje choreograf Olga Łowkis. W przerwach między tańcami śpiewali soliści zespołów „Memoria" oraz „Sybirak".
***
Po kilku latach budowy doczekał się poświęcenia kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Dzitwie. Uroczystość odbyła się dn. 28 czerwca, w wigilię święta Patro­nów. Kamień węgielny został założony w 2002 r. Konsekracji świątyni dokonał ks. bp Aleksan­der Kaszkiewicz, po której udzielił Sakramentu bierzmowania ok. 100 młodym wiernym.

 

Michał Przyszlak

Nie rzucaj ojczystej mowy

Każdy Polak na obczyźnie
Żyć powinien w ojców wierze
Pielęgnować swoją mowę
I przekazać ją młodzieży!

Wszakże ona trwa od wieków
tak w niewoli jak w wolności,
Ją ojcowie nam ustrzegli
Przekazując potomności.

Każdy Polak na obczyźnie
Winien zawsze to pamiętać,
Że ojczyzna - matka jego,
Polska mowa - to rzecz święta!

O! Nie rzucaj polskiej mowy
Cóż zdobędziesz w zamian za nią?
Nie rań serca swojej matki
Bo i obcy ciebie zgania.

Яндекс.Метрика