Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Moraczyński - h. Mora
pw. 16.X.1820 r.
wieś Sznury (1835 r.) - par. ejszyska;
wieś Korzyść (1843 r.) - par. iszczołnska;
dwór Janowszczyzna (1831-1838 r.), wieś Siedziba (1830 r.) - par. lacka;
m. Szczuczyn (1830 r.) - par. szczuczyńska;
wieś Kościeniewo (1858 r.) - par. wasiliska;
ok. Wierciołki (1840-1902 r.; 2 dzies. Jana s. Stanisława, 2 dzies. Hipolita s. Ignacego w 1852 r.; 9 dzies. Waleriana, Rudolfa i Adolfa s. Jana w 1891 r.) - par. żołudzka;
Morawski - h. Dąbrowa
pw. 7.I.1799 r.
posesja dziedziczna Hormany (1798-1924 r.; 29,5 dzies. Antoniego s. Cypriana w 1891 r.), Jacewicze (1804-1806 r.), Wojdagi (22 dzies. Feliksa Tomasza s. Tomasza w 1891 r.) - par. ejszyska;
Horodenka, ok. Jasiańce (1806 r.) - par. ossowska;
ok. Giniuny - par. werenowska;
Morgiewicz - h. Odrowąż, h. Krysin, h. Nieczuja
pw. 3.XI.1819 r.
ok. Serafiniszki - par. ejszyska;
ok. Mickańce (1799-1926 r.), Puzeli (1828 -1926 r.) - par. nacka;
maj. Hanelki (1839-1865 r.; z wsią Hanelki - 288 dzies., 24 d.m., 18 d.ż. Jana w 1844 r.) - par. zabłocka;
Morozowski
wieś Kulkiszki - par. bieniakońska;
Morzeczewski
wieś Leluszowce - par. wasiliska;
Moskiewicz - h. własny
pw. 17.VIII.l832 r.
m. Lida (1817 r.), ok. Trzeciakowce (1821 r.) - par. lidzka;
ok. Żomojciszki (1803 r.) - par. ossow­ska;
folw. Żyżma (1840 r.), wieś Dojlidki (1847 r.) - par. trokielska;
wieś Towzginiany (1850-1856 r.) - par. werenowska;
Moszyński
m. Żołudek (1841 r.) - par. żołudzka;
Możejko
ok. Stamierowszczyzna (1844 r.) - par. nacka;
Mnichowicz
ok. Kobrowce (9 dzies. Aleksandra s. Augustyna w 1891 r.) - par. nowo­dworska;
Mrokowski - h. Ślepowron
ok. Marcinkiszki (1809 r.) - par. ejszy­ska;
m. Lida (1852 - 1859 r.; dwa domy, 1 d.m. - tytularnego sowietnika Mikołaja s. Michała w 1852 r.) - par. lidzka;
Mucha
ok. Niekraszuńce (1858 r.) - par. nacka;
Mucharski (Tatar)
wieś Popiszki (bez ziemi - Józef s. Elia­sza, Amurat s. Dawida w 1891 r.), ok. Niekraszuńce (32 dzies. Jana s. Macieja w 1891 r.) - par. nacka;
Murawski - h. Korab
ok. Jacewicze (1804 r.), Hormany (1804- 1838 r.) - par. ejszyska;
wieś Chorążyce (1860 r.) - par. nacka;
ok. Jasiańcy (1815 r.), Wojdagi (22 dzies. Feliksa s. Tomasza w 1849r.) - par. ossowska;
Muraczyński
ok. Janowszczyzna (1840 r.) - par. lacka;
wieś Łowczyłowicze (1840r.) - par. lidzka;
wieś Hołowce (1855 r.) - par. nowo­dworska;
ok. Wojdagi (1850 r.) - par. ossowska;
Muszyński
maj. Każemiaki (1833 r.) - par. nowo­dworska;
ok. Czeszejki (1825 r.), Dylewo (1828-1844 r.), Siemiejki (1827-1849 r.), wieś Radziwiłowce, Kotowicze - par. wawiórska;
Muszyniewski
wieś Monkowce (1860 r.) - par. za­błocka;
Myszkowski h. Jastrzębiec
m. Lida (1811 r.) - par. lidzka;
m. Wasiliszki (1850 r.) - par. wasiliska;
Myślicki
m. Ejszyszki (1835-1844r.) - par. ejszyska;
folw. Stary Dwór (1866 r.), zaśc. Grabniki (1843 r.) - par. wasiliska;
Nacewicz - h. Lis
pw. 26.V.1800 r.
ok. Bujwidy, Bołądzie (1803-1926 r.), Chomicze (1832-1876 r.), Honckiewicze, Korkuciany (1827-1844 r.), Michnokiemie (1834-1839 r.), Porojście (1805 r.), Serafiniszki (1839 r.),
Wilkańce (1849 r.), Żałobiszki (1838 r.), zaśc. Sinodwory (1843-1844 r.), wieś Stawidańce (1850 r.) - par. ejszyska; wieś Zajkowszczyzna - par. iszczołnska;
folw. Czepiełuny (1840 r.) - par. nacka;
ok. Bołotniki (20 dzies. Kleofasa Apolinarego s. Apolinarego w 1891 r.) - par. ossowska;
Najmont
ok. Lubiance (1850 - 1863 r.) - par. nacka;
Narbudzki ok. Rakuciniszki - par. nacka;
Narbutt - h. Trąby, h. Zadora
pw. 21.VII.1811, 8.XI.1861r.
folw. Balkuny (z wioskami: Czyżewskie, Łozowiki - 416 dzies., 37 d.m., 34 d.ż. Konstantego, Emilii, Leonory w 1844 r.) - par. bieniakońska;
maj. Jurszyszki (1840-1888 r.; z wsią Jurszyszki - 600 dzies., 43 d.m., 38 d.ż. Justyna s. Józefa w 1844 r.,a w 1849 r. we władaniu Romualda i Kamili dzieci Justyna i Petroneli z Sobańskich) - par. ejszyska;
dwór Zubiszki (1866 r.), Wersoka (1866 r.) - par. koleśnicka;
dwór Kuwerki? (1833 r.) - par. lacka;
m. Lida (1811-1853 r.), maj. Perepeczyce (1814 r.), folw. Skowroniszki (1848 r.), ok. Bielskie (1827 r.), Plasewicze (1815 r.) Sukurcze (1807 r.) - par. lidzka;
maj. Szawry (1782 -1902 r.; z wsiami: Szawry, Majki, Nacza - 860 dzies., 40 d. m., 46 d. ż. w 1847 r. Teodora s. Joachi­ma i Izabeli z Noniewiczów; 341 dzies. Gabrieli z Narbuttów synowej Teodora wdowy po Bolesławie w 1891 r.), Lewkiszki (150 dzies., 9 d.m., 8 d.ż. Marcina s. Adolfa w 1847 r.), Jakowickie (Joachima - rotmistrza pow. lidz. w 1782 r.), Talmonty - par. nacka;
maj. Kobrowce alias Mariampol (1845-1858 r.; 128 dzies., 15 d.m., 9 d.ż. Anny Narbuttównej c. Antoniego i Klary z Giesterów w 1845 r.), Helenów (1813-1846 r.; 30 dzies., 3 d.m., 1 d.ż. Antoniego w 1846 r.) - par. nowodworska;
folw. Talkuńcy (1844-1847 r.) - par. raduńska;
folw. Starodworce (1829 r.) - par. szejbakpolska;
dwór Janowszczyzna (1836 r.), Stary Dwór (1828 r.), ok. Tarnowszczyzna (1825 r.) - par. wasiliska;
Wawiórka czyli Józefowo (z wsią Markucie -111,5 dzies., 5 d.m., 4 d.ż. Teofili c. Nikodema w 1844 r.), folw. Radziwoniszki (1835 - 1891 r.; z wsią Cwirbuty - 191,5 dzies., 16 d.m., 18 d.ż. Mikołaja s. Józefa; 101 dzies. Mikołaja s. Józefa w 1891 r.) - par. wawiórska;
posesja Perechody (68 dzies., 4 d.m., 3 d.ż. Franciszki Narbutt), folw. Nikodemowo alias Woronicze (1844-1868 r.; z wsią Podgaliszki - 180 dzies., 17 d.m., 14 d.ż. Bronisława i Waleriana s. Fryderyka w 1844r.), maj. Woronicze (z wsią Podgaliszki - 465 dzies., 34 d.m., 23 d.ż. Zofii c. Nikodema w 1844 r.), maj. Hulkowszczyzna (1832-1858 r.; z wsiami: Szostakowce, Poddubie - 264 dzies., 5 d.m., 5 d.ż. Eleonory Narbutt w 1845 r.) - par. zabłocka;
maj. Andruszowce - par. żołudzka;

 

Czesław Malewski

??????.???????