Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Mikianiec
m. Iszczołna (1840 r.) - par. iszczołnska;
Mikosza - h. Dąbrowa
pw. 7.I.1799 r.
m. Bieniakonie (1842 r.), ok. Bolcieniki (1828 r.), Poczobuty (1836-1841 r.), Posolcz (1863 r.), wieś Kuże (1856 r.), Lubarty (1850 r.) - par. bieniakońska;
dwór Zubiszki (1825 r.), maj. Rakliszki (1876 r.), posesja Pożyżma, ok. Bartowty (1842 r.), Wilkance (1841 r.), wieś Wisińcza (1834-1840 r.), wieś Dojlidy (1832-1835 r.), Dzitwa (1849 r.) - par. ejszyska;
Pożyżma (1799 r.) - par. hermaniska;
ok. Czechowce (1837-1841 r.), folw. Ostrowie (1846 r.) - par. lidzka;
ok. Dowgiały (1811-1831 r.), Dziczkańce (1818 r.), Wojdagi (1807-1873 r.; 55 dzies. Wincentego s. Józefa w 1849 r.) - par. ossowska;
Soleczniki Wielkie (1844 r.) - par. solecznicka;
Szalewo (1834 r.) - par. wawiórska;
ok. Giniuny - par. werenowska;
m. Żyrmuny (bez ziemi - Konstanty Bernard s. Kazimierza w 1891 r.) - par. żyrmuńska;
Mikszewicz
ok. Jasiańce (1834 r.) - par. ossowska;
Mikulski - h. Pielesz
pw. 23.V.1800, 11.X.1817, 16.IX.1824, 23.XI.1861, 7.XII.1825 r.
m. Lida (1861-1864 r.) - par. lidzka;
maj. Głębokie (1844-1944 r.; z wsiami: Roganicze, Narosze, Golowce, Sawicze -  1151 dzies., 249 d.m., 250 d.ż. Alek­sandra s. Michała oraz jego żony Kamili z Ordów w 1844 r.; 2168 dzies. Stefana s. Aleksandra, sekretarza gubernskiego w 1891 r.) - par. nowodworska;
maj. Werenów - par. werenowska;
folw. Bielowszczyzna (1828-1834r.) - par. żołudzka;
Mikutowicz - h. Ostoja
pw. 28.VI.1834r.
Milewicz (Mielewicz)
pw. 8.III.1799r.
ok. Cwirbuty (32 dzies. Józefa s. Onufre­go w 1891 r.) - par. białohrudzka;
ok. Korkuciany (1857 r.), wieś Czyżuny (1834 r.), Dociszki (1840r.) - par. ejszyska;
ok. Bołtucie ( 1813 r.), Kierbiedzie (1832-1891 r.; 20 dzies. Romualda i Kajeta­na s. Hieronima w 1891 r.), Kołyszki (1811 r.), ok. Ryłowce (100 dzies. Niko­dema s. Antoniego, bez ziemi - Edward s. Kazimierza w 1891 r.) - par. lidzka;
zaśc. Zastawki (1891-1905 r.; bez ziemi -  Aleksander s. Antoniego w 1891 r.), ok. Łubiance (1825-1863 r.), Gaworskie - par. nacka;
ok. Plotki (1833 r.) - par. nowodworska;
ok. Dowgiały Małe (1873 r.) - par. ossowska;
m. Raduń (1832 r.) - par. raduńska;
ok. Gierdziejówka (1837 r.) - par. różankowska;
m. Zabłoć (1834 r.), folw. Szymkowszczyzna (1849 r.), ok. Szemiaki (1830 r.), wieś Łyszczyki (1831 r.) - par. zabłocka;
ok. Gudy (1828 r.), Kurminy (1836 r.), Noniszki (1843 r.), wieś Bielewicze (1850 r.) - par. żyrmuńska;
Milewski
pw. 8.III.1799 r.
ok. Białopiotrowicze (1839), Giesmonty, Jurszyszki (1827 r.), Krupowiesy (1837-1841 r.), Sakowicze (1827 r.), Wisińcza (1832-1840 r.) - par. ejszyska;
wieś Druskinie - par. koleśnicka;
m. Lida (4 drewniane domy, 10 dzies. Antoniego s. Bartłomieja w 1891 r.) - par. lidzka;
folw. Jagiełowicze, ok. Kijuciszki (1860 r.), Łubiance (1835-1836 r.) - par. nacka;
ok. Sakowicze (1827-1840 r.) - par. ossowska;
zaśc. Wisińcza (1838 r.) - par. rudnicka;
m. Szczuczyn (1839 r.) - par. szczuczyńska;
Milkowski
ok. Milkuńce (34 dzies., 2 d.m., 1 d.ż. Stefana s. Jakuba w 1844 r.) - par. nacka;
Miłoszewicz (Miłaszewicz)
ok. Chreptowicze (1856 r.), Posolcz - par. bieniakońska;
ok. Michnokiemie (1818 r.) - par. ejszyska;
ok. Songiałowszczyzna (1860 r.), Rudowszczyzna (1858 r.) - par. solecznicka;
m. Szczuczyn (1839 r.) - par. szczuczyńska;
ok. Towzginiany (1849-1850 r.) - par. werenowska;
Minakowski - h. Odrowąż
pw. 10.I.1799, 7.II.1801, 14.VI.1861 r.
posesja Bieniuny (1798-1828 r.), ok. Bołądzie (1863 r.), Bolądziszki (1827 r.), Chomicze (1805-1815 r.), Honckiewicze Małe (1803-1891 r.; bez ziemi - Antoni Ksawery s. Jana Antoniego w 1891 r.), Hormany (1827- 1828 r.), Jacewicze (1830-1860 r.), Mieżyszki (1838 r.), Narkuny (1827-1920 r.), Podborze (1844-1847 r.), Pojedubie (1920-1926 r.), Półstoki (1831-1834 r.), Popiszki (1914 r.), Wilkańce (bez ziemi - Faustyn s. Andrzeja w 1891 r.), wieś Dejnowo (1824 r.), Czurańce, Prudki (1917 r.) - par. ejszyska;
m. Lida (1835 r.) - par. lidzka;
ok. Chorążyce (1854 r.), Jocze (1858 r.), Stamierowszczyzna (1849-1926 r.) - par. nacka;
m. Raduń (1840 r), folw. Krzeczewicze (1836 r.) - par. raduńska;
ok. Sokoły, Paszkiewicze - par. żyr­muńska;
ok. Paszyszki (bez ziemi - Józef s. An­toniego w 1891 r.); wieś Popiszki (bez ziemi - Edward Andrzej s. Jana Antoniego w 1891 r.);
Minkiewicz
folw. Głębokie (1837 r.) - par. nowo­dworska;
Minko
folw. Dziczkańce (1823 r.) - par. ossow­ska;
Miński.
pw. 6.V.1839 r. m. Lida (1834 r.) - par. lidzka;
maj. Rekście (1825-1891 r.; 185 dzies., 5 d.m., 3 d.ż. Ignacego s. Józefa w 1844 r.; Adolfa s. Ignacego w 1891 r.) - par. żyrmuńska;
Minuszyc
posiadłość Ostrowie (we wsi Jausewicze - 23 dzies., 4 d.m., 6 d.ż. Pawia s. Jakuba w 1845 r.);
Mio(e)duszewski
pw. 10.I.1821 r.
wieś Leluszowce, Szpilki (1860 r.) - par. iszczołnska;
m. Bielica (1855 r.) - par. jelneńska;
m. Lida - par. lidzka;
m. Nacza (1926 r.), ok. Łubiance (1860-1866 r.), Mickańce (1860-1863 r.) - par. nacka;
ok. Romanowicze (1839-1841 r.) - par. różankowska;
ok. Dylewo (1825 r.), Kołomyckie, Markucie, Radziwiłowce, Rouby (1850 r.), Wincze, Szalewo (1856 r.) - par. wawiórska;
ok. Perechody (1832 r.), Starodworce (1829-1837 r.), wieś Krynki (1852 r.) - par. wasiliska;
m. Zabłoć (1827-1835 r.), ok. Maluki (1863 r.), Zaleszany (1835-1841 r.), wieś Nowosady (1850 r.), Remzy (1839-1841 r.) - par. zabłocka;
Mirowski
ok. Bohdzie (1814 r.) - par. lidzka;
Misielewicz
m. Ossowo (1844 r.) - par. ossowska;
Dubicze - par. raduńska;
Misiewicz
m. Raduń - par. raduńska;
ok. Czernichy (1824 r.) - par. żyrmuńska
Misiura
pw. 15.II.1805, 19.XII.1819, 21.IX.1861 r.
ok. Zgrzebniki (1836-1840 r.) - par dziembrowska;
wieś Dejnowa - par. ejszyska;
wieś Zgrzebniki (1869-1874 r.) - par lacka;
m. Lida (1805-1814 r.), ok. Bohdzie (1834-1874 r.), Czerniki (1823-1835 r.), Dolina (1855 r.), Ęjsmonty (1807-1810 r.), Jodki (1831-1840 r.) Kierbiedzie, Podubnie (1834 r.), Wismonty, Winkowce (1805 r.), Wierch Olżewo (1839 -1891 r.; 11,5 dzies Hilarego i Karola s. Tomasza w 1848 r. 2 dzies. Bronisława s. Hilarego, 2,5 dzies. Cypriana s. Hilarego w 1891 r.), Zalewszczyzna (1843 r.), wieś Strugi (bez ziemi - Aleksander s. Wincentego w 1891 r.) - par. lidzka;
ok. Sakowicze (1811 r.) - par. ossowska;
ok. Witożeńcy (1829-1849 r.; 18 dzies. Franciszka s. Szymona i Ewy z Mickie­wiczów oraz jego żony Franciszki z Staniewiczów w 1848 r.) - par. raduńska;
ok. Dolina (20 dzies. Tomasza s. Karola w 1891 r.) - par. różankowska;
folw. Stankiszki (1891-1905 r.; 52 dzies. Antoniego s. Karola w 1891 r.), folw. Stary Dwór (1891-1902 r.; 90 dzies. Antoniego s. Karola w 1891 r.) - par. wasiliska;
ok. Hancewicze (5 dzies. Wincentego Wojciecha s. Karola w 1891 r.), Kowki (1827 r.) - par. żyrmuńska;
Mizgier - h. Sieniuta, h. Leliwa
pw. 4.I.1799 r.
m. Lida (1847 r.), dziedziczna posesja Jodki (1798 r.), ok. Czechowce, Kolyszki (kupili od Kołyszków w 1812 r.; 1812-1858 r.; 57 dzies., 3 d.m., 3 d.ż. Alberta w 1845 r.) - par. lidzka;
ok. Giesztowty (1836 r.), Janowicze (1803-1839 r.) - par. raduńska;
ok. Petrykany (1840-1843 r.) - par. trokielska;
ok. Hancewicze (1840 r.) - par. żyr­muńska;
Mociewicz
ok. Mociewicze (1840 r.), wieś Chodorowce (1829 r.) - par. żołudzka;
Moczulski
m. Lida (1831 r.) - par. lidzka;
Mogielnicki
folw. Szlachtowszczyzna (1825-1848 r.; z wsią Wojejkowce - 276 dzies., 38 d.m., 46 d.ż. Rozalii c. Józefa i Marianny z Sobolewskich w 1848 r.) - par. wasiliska;
Mokniński
ok. Wołejsze (1842 r.) - par. zablocka;
Mokrzecki - h. Ostoja
pw. 11.X.1827, 11.II.1833 r.
Wersoka (1802 r.) - par. koleśnicka;
maj. Dzitryki (1844-1905 r.; z wsią Dzitryki - 625 dzies., 53 d.m., 48 d.ż. Aleksandra s. Stanisława i Agnieszki z Adamowiczów w 1844 r.) - par. nieciecka;
ok. Czarniawka (1804 r.), Piaski (1807-1841 r.) - par. nowodworska;
maj. Derażenka (1835 r.), Mokrzec Moraczewszczyzna (1690-1866 r.; z wsiami: Mordasy, Filipowicze - 365 dzies., 42 d.m., 31 d.ż. Tomasza s. Adalberta z żoną Aleksandrą z Kretowskich w 1844 r.) - par. różankowska;
ok. Szymkowszczyzna (1831 r.) - par. zablocka;
maj. Derażna - par. żołudzka;
Mołodecki
pw. 7.I.1799, 19.VI.1861 r.
folw. Hołownia (z wsią Klimany - 274 dzies., 6 d.m., 8 d.ż. Scholastyki z Gryfinów w 1846 r.)
Mołodzki (Mołocki) - h. Prawdzic
pw. 26.V.1800, 19.XII.1851 r.
dwór Andruszowce (1840 r.) - par. lacka;
ok. Wojdagi (1834-1848 r.; 30 dzies. Józefa i Ignacego Molockich s. Ludwika w 1848 r.) - par. ejszyska;
ok. Kijuciszki (1807 r.), Krupowiesy - par. koleśnicka;
Monczyński
folw. Bożydar (1863 r.) - par. trokiel­ska;
Mongiałło - h. Wadwicz
maj. Bratomierz (1873-1926 r.), ok. Jurszyszki, Marcinkiszki (1876 r.), wieś Roubiszki (1927 r.) - par. ejszyska;
ok. Janiszki (1807 r.), Wojdzboniszki (1803 r.) - parafia koleśnicka;
m. Nacza (1830 r.), folw. Podubicze (1839 r.), zaśc. Soboluńce (1842-1869 r.), ok. Jurele (1926 r.), Łubiance (1824-1863 r.), Paszyszki (1842-1844 r.), Soltaniszki (1841-1841 r.) - par. nacka;
Moneus
dwór Szczuczyn (1830 r.) - par. szczuczyńska;
Moniuszko
wieś Sołtaniszki (1840 r.), Szawry (1856 r.) - par. nacka;
ok. Soroki (1824-1825 r.) - par. żyr­muńska;
Monkiewicz - h. Lubicz odm.
pw. 11.IX.1825, 6.IV.1859 r.
ok. Kmitowszczyzna (20 dzies. Zygmun­ta s. Mateusza w 1852 r.), Bohusławy (1841-1843 r.) - par. bieniakońska;
folw. Ładociszki (1887 r.), ok. Bartowty, Bieniuny (1818 r.), Bolądzie (1828 r.), Chotowszczyzna (1811 r.), Czurańce (1827-1841 r.), Gilwiniszki (1831-1884 r.), Honckiewicze (1823-1925 r.; 15 dzies. Jana Michała s. Antoniego w 1891 r.), Hormany (1818-1876 r.), Jacewicze (1891 r.), Jur­szyszki (1840 r.), Kijucie, Korkliny (1838-1890r.), Korkuciany (1827 r.), Kudły (1852 r.), Lubkiszki (1874 r.), Łowkieniki (1848-1917 r.; 89 dzies. Dionizego s. Macieja w 1848 r.), Mackiszki (1894 r.), Marcinkiszki (1899 r.), Michnokiemie (1805-1907 r.; 25 dzies.
Piotra s. Szymona w 1852 r.; 35 dzies. Onufrego Jana i Jarosława s. Jerzego Stanisława, bez ziemi - Aleksander s. Szymona w 1891 r.), Monkiewicze (1798-1944 r.; 17 dzies. Jana s. Mateusza oraz jego żony Katarzyny z Dowgiałów w 1849 r; 13 dzies. Antoniego s. Mateusza, 14 dzies. Fabiana s. Adama, 28 dzies. Jana i Hieronima s. Hieronima, 34 dzies. Zygmunta s. Mateusza oraz jego żony Wiktorii z Łunkiewiczów, 19 dzies. Sebastiana s. Józefa w 1848 r.; 10 dzies. Michała s. Dawida, 40 dzies. Jana s. Szymona, 20 dzies. Sebastiana s. Józefata w 1852 r.; 6 dzies. Aleksandra s. Fulgentego, 8 dzies. Feliksa s. Zygmun­ta, 14 dzies. Józefa s. Fabiana, 15 dzies. Ludwika s. Jana w 1891 r.), Niewoniańce (1848 -1853 r.; 113 dzies. Antoniego s. Mateusza w 1848 r.), Nowokuńce (1831-1890 r.), Ponieździel (1823-1897 r.), Porzeczkowszczyzna (1859 r.), Rezy (1823 r.), Rynkuny (1875 r.), Serafiniszki (1823 r.), Stawidańce (1806-1838 r.), Wersoka (1887 r.), Wilkańce (1834-1926 r.), Zachaliszki (1807 r.), Żałobiszki (1862-1873 r.), Żemojtele (1824-1919 r.; 120 dzies. Huberta s. Dionizego oraz jego żony Julii z Zachwatowiczów w 1891 r.), wieś Rezy (1894-1896 r.), Zachowszczyzna (1841 r.) - par. ejszyska;
folw. Gaj (1835 r.), Peretańce (1837 r.), ok. Jurele (1865 r.), Mickańce (1847-1850 r.) - par. nacka;
m. Ostryna (1847 r.) - par. nowodwor­ska;
ok. Niewoniańce - par. olkienicka;
ok. Januszyszki, zaśc. Gaj (1843-1849 r.) - par. raduńska;
folw. Niewisza (43 dzies. Jana Adama s. Michała w 1891 r.) - par. wasiliska;
ok. Kołomyckie (1852 - 1856 r.; 20 dzies. Piotra s. Szymona w 1852 r.) - par. wawiórska;
ok. Towzginiany (1835 -1849 r.) - par. werenowska;
folw. Pielewszyszki (bez ziemi - Piotr s. Józefa w 1891 r.);
Montowicz - h. Mogiła
folw. Szeszkowszczyzna (1842 r.), ok. Kobrowce(1833 r.), Niepracha (1831 r.) - par. nowodworska;
Moraczewski - h. Cholewa
pw. 1.II.1810 r.
maj. Unichowszczyzna (1827-1905 r.; z wioskami: Perekop, Siemiagi, Bołotniki, Babicze, Czerniała, Ruczyce, Krupa - 1669 dzies., 142 d.m., 157 d.ż. Adama s. Teofila i Pauliny z Songajlów w 1844 r.; 1000 dzies. Józefa s. Teofila w 1891 r.) - par. różankowska;
maj. Józefów (1860 r.) - par. wawiór­ska;
maj. Andruszowce (1848 - 1905 r.; z wsiami: Andruszowce, Skragi, Albinowce alias Kuwerki -1809 dzies., 169 d.m., 133 d.ż. Józefa s. Teofila i Pauliny Songajło w 1848 r., marszałka w latach 1849-1855; 1000 dzies. Adama s. Teofila i Pauliny Songajło w 1863 r.) - par. żołudzka;

Czesław Malewski

??????.???????