Polskie pismo historyczno- krajoznawcze
na Białorusi


 

 

Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku

 

Legiecki
m. Trokiele (1841 r.) - par. trokielska;
Lejko - h. Lubicz
pw. 17.VI. 1817, 27.VII. 1848 r.
ok. Chamowszczyzna - par. dziembrowska;
ok. Lejki (1669 - 1874 r.; 47 dzies., 3 d.m., 2 d.ż. Cypriana i Hipolita s. Ignace­go i Teresy z Krajewskich w 1845 r.; 39 morgów Józefa s. Antoniego i Katarzyny z Roubów w 1848 r.) - par. lacka;
Lebiodka - par. wawiórska;
maj. Łyczków (1876 r.), ok. Szostakowce (1825-1891 r.; 28 dzies. Kazi­mierza s. Antoniego z żoną Katarzyną z Swiackich w 1848 r.; 45 dzies. Jana s. Kazimierza i Katarzyny Swiackiej w 1891 r.; 16 dzies. Józefa s. Kazimierza w 1891 r.) - par. wasiliska;
Lektorski
m. Lida (1839 r.) - par. lidzka;
Lenartowicz
wieś Żuczki, Gienzgajły - par. jelneńska;
Ostrowie (1826 r.) - par. lidzka;
m. Raduń (1828 r.) - par. raduńska;
m. Soleczniki (1859 r.) - par. solecznicka;
Leniewski
ok. Montwilowszczyzna (1858 r.) - par. solecznicka;
Lenkiewicz - h. Sawur
folw. Spusza (1836 r.) - par. dziembrowska;
Lesniewski
ok. Wojdagi (1814 r.), Wersoka (1841 r.) - par. koleśnicka;
Leszczykowski
maj. Leszczanka (1843 r.) - par. lacka;
Leszkiewicz (Leśkiewicz, Liszkiewicz) - h. Leski
pw. 4.X.1817, 5.VI.1859 r.
ok. Tarnowszczyzna (1828 r.) - par. białohrudzka;
m. Iszczołna (1840 r.), ok. Starodworce (1835 r.) - par. iszczołnska;
ok. Starodworce (1837-1905 r.) - par. lacka;
dwór Falkowszczyzna (1844 r.), ok. Antonowce (1825 r.) - par. nieciecka;
ok. Malewskie (1837 r.) - par. raduńska;
folw. Stara Pielasa (1842 r.), ok. Czaple, Dylewo (1825-1891 r.; 4,5 dzies. Win­centego s. Sylwestra, 4,5 dzies. Stefana i Antoniego s. Benedykta w 1891 r.), Girdziowce, Hancewicze (1836 r.), Mejry (1832-1891 r.; 11 dzies. Stanisława s. Onufrego w 1891 r.), Rouby (1842 r.), Stankiewicze (1719-1873 r.; 27 dzies. Jana Leskiewicza s. Piotra, 23 dzies. Bar­bary w 1848 r.) - par. wawiórska;
ok. Starodworce (1848-1860r.; 77 dzies. Klemensa s. Mateusza oraz jego żony Marianny z Zabielów w 1848 r.), Kozieliszki (1840 r.) - par. wasiliska;
m. Zabłoć - parafia zabłocka;
maj. Kozlany, ok. Subacze (1824-1874 r.; 17 dzies. Jerzego s. Józefata i Anny z Zabielów Leśkiewiczów w 1848 r.) - par. żołudzka;
posesja Staszkowszczyzna;
Lewczykowski
wieś Zawałki (1829 r.) - par. dziembrowska;
Lewicki
m. Raduń (1829-1837 r.) - par. raduńska;
Lewkowicz
folw. Mosiewicze (1840-1841 r.) - par. jelneńska;
ok. Czerniki - par. lidzka;
Lewon
par. raduńska;
Lidziński
ok. Krzeczewicze (1825 r.) - par. ra­duńska;
Lignowski m. Raduń (1828 r.) - par. raduńska;
Ligowski
zaśc. Angliniszki (1863 r.) - par. so­lecznicka;
Liniewicz
folw. Pakuliszki (1838-1845 r.) - par. nacka;
Liniewski
ok. Montwiłowszczyzna (1856-1873 r.) - par. solecznicka;
Linkiewicz
ok. Żomojtele - par. ejszyska;
m.Lida - par. lidzka;
ok. Mickańce (1849-1850 r.) - par. nacka;
m. Raduń - par. raduńska;
ok. Stankiewicze (1863 r.) - par. wa­wiórska;
Linkim
m. Ossowo - par. ossowska;
Lipiński - h. Lubicz, h. Rawicz
pw. 6.IX.1817, 1855 r.
ok. Poddubicze - par. dubicka;
m. Lida (1832-1834 r.) - par. lidzka;
maj. Sapuńce (1829-1844 r.; z wioska­mi Słobodka, Lipkuńcy - 155 dzies., 25 d.m., 26 d.ż. Johanny Zedler z Lipińskich w 1844 r.), Krzeczewicze alias Tatarszczyzna - par. raduńska;
ok. Rouby (1834 r.) - par. wawiórska;
Lipowski - h. Bończa
pw. 10.1.1799 r.
posesja Andruszowszczyzna (1798 r.) - par. żołudzka;
Lipski - h. Grabie
wieś Siderowce (1835-1840 r.) - par. nieciecka;
folw. Derażna (1828-1829 r.) - par. żołudzka;
Lisowski - h. Jeż
ok. Andruszowszczyzna, Czelejewszczyzna (1810 r.) - par. dziembrowska;
Lokarys
m. Lida (1842 r.) - par. lidzka;
Lubianiec - h. Lubicz
pw. 4.V.1798, 4.III.1820, 21.I.1836 r.
ok. Bołądzie (1824-1841 r.), Hormany (1835 r.), Michnokiemie (1804-1840 r.), Kuleszyszki (1833-1842 r.), Korkliny (1824-1926 r.; 20 dzies. Lu­dwika s. Bartłomieja i Karoliny z Songinów w 1891 r.), Korkuciany (1891-1915 r.; 8 dzies. Edwarda s. Bartło­mieja Bernarda w 1891 r.), Kuleszyszki (1833-1837 r.), Łowkieniki (1841 r.), Michnokiemie (1828-1848 r.), folw. Żachaliszki (1843 r.), wieś Borcie (1833 r.), Dociszki (1824 r.), Popiszki (1830 r.) - par. ejszyska;
ok. Stamierowszczyzna, Mongieliszki (1828-1831 r.) - par. koleśnicka;
folw. Bieluńce (1871-1877 r.), zaśc. Pieretańcy (1926-1933 r.), ok. Jurele (inaczej Mosiewszczyzna 1798-1926 r.), Gaworskie (1826 r.), Łubiance (od 1564-1926 r.; 109 dzies., 1 d.m., 1 d.ż. Feliksa s. Bartłomieja w 1844 r.; 18 dzies. Józefa i Feliksa s. Karola i Katarzyny z Kozakowskich w 1891 r.), Podubicze (40 dzies. Feliksa s. Bar­tłomieja w 1851 r.), Puziele (1835 r.), Stamierowszczyzna (1828-1866 r.), Szarkucie (1842 r.), Talmonty (1869 r.), wieś Brzozówka (1845 r.) - par. nacka;
ok. Pacieluńce (1827-1834 r.) - par. raduńska;
Lukiański (Lukański)
ok. Jurszyszki (1853 r.), Wojdagi (1886 r.) - par. ejszyska;
maj. Bojarowszczyzna (1859 r.) - par. lidzka;
Lubkiewicz - h. Trzaska
pw. 7.I.1799, 31.XII.1821, 24.XI.1832, 12.VI.1835 r.
Posolcz (1852 - 1863 r.; 30 dzies. Ka­zimierza s. Satnisława w 1852 r.) - par. bieniakońska;
ok. Chomicze (1779-1926 r.; 110 dzies. Jana s. Kazimierza oraz jego żony Praksedy z Ilcewiczów w 1848 r.), Honckiewicze, Hormany (1840-1923 r.), Jurszyszki (1803-1805r.), Korkliny (1804 r.), Korkuciany (1835 r.), Lubkiszki (1690-1829 r.), Łowkieniki (1872-1891 r.; 62 dzies. Ludwika s. Michała w 1891 r.), Mackowszczyzna (1841-1926 r.; 60 dzies. Anicetego s. Kazimierza i Rozalii z Nosowiczów w 1891 r.), Marcinkiszki (1805 r.), Pojedubie (1827-1876 r.; 52 dzies. Fulgentego s. Stanisława oraz jego żony Leonory z Wojszwiłłów w 1848 r.), Serafiniszki (1827 r.), Stawidańce (1843 r.), Trabuszki (1805-1876 r.), wieś Rezy (1860 r.) - par. ejszyska;
ok. Pojedubie (1818 r.), wieś Hryszaniszki (1823 r.) - par. koleśnicka;
m. Lida (1810-1815 r.) - par. lidzka;
ok. Jocze (1833-1869 r.) - par. nacka;
ok. Dowgiały (1809-1811 r.) - par. ossowska;
Łabuć - h. Łabędź
Łabecki
ok. Brażelce (1834-1841 r.), Posolcze (1838-1844 r.) - par. bieniakońska;
Łabuński - h. Zagłoba
m. Szczuczyn (1829 r.) - par. szczuczyńska;
Ładysz
m. Raduń (1852 r.) - par. raduńska;
Łaniewski - h. Korczak
pw. 3.III. 1798 r. - 20.I.1799 r.
ok. Lacewicze (1841 r.) - par. dziembrowska;
posesja Dowgiały (1798 r.) - par. ossow­ska;
m. Raduń (1849-1852 r.), Dubicze (1829-1830 r.) - par. raduńska;
dwór Nowa Pielasa (1828 r.) - par. wawiórska;
Łapiński
dwór Horodna (1828 r.) - par. ossow­ska;
Łaski - h. Korab
Łaszkiewicz
ok. Surkonty - par. raduńska;
Łatyszkiewicz
ok. Plasewicze - par. lidzka;
Ławrynowicz
ok. Rekście (1838 r.), Bekszcie Wielkie (1824 r.), dwór Surgonty (1834 r.) - par. żyrmuńska;
Ławzan
ok. Bohdzie (1840 r.) - par. lidzka;
Łazarowicz (Łazarewicz)
dwór Bratomierz (1844 r.) - par. ej­szyska;
folw. Dyszlewszczyzna (1843 r.) - par. zabłocka;
Łą(on)kiewicz
ok. Czerniki - par. lidzka;
Łęski
maj. Waszkiewicze (1866 r.) - par. jelneńska;
Łodziato
dwór Czepieluny (1815 r.) - par. koleśnicka;
wieś Markucie (1825-1850 r.), ok. Radziwiłowce - par. wawiórska;
Łojko - h. Łuk, h. Wąż
pw.3.III.1798 r.-20.1.1799 r.
ok. Talmonty - par. nacka; Horodyszcze (1825 r.) - par. raduńska;
Siesiulki - par. wawiórska; folw. Karolinowo;
Łopaciński - h. Lubicz
Łopato - h. Mogiła
ok. Bohdzie (1835-1854 r.), Kolesiszcze (1846 r.), wieś Cybory (1828 r.), Korniłki - par. lidzka;
ok. Dougieluszcze (1809 r.) - par. ossowska;
Łopatowski
dwór Zabłoć (1829-1836 r.), folw. Korzyść (1838-1858 r.), Zyboły - par. wasiliska;
Łosowski
folw. Małe Możejki - par. iszczołnska;
Łowicki
dwór Głębokie (1834 r.), Nowy Dwór (1835-1840 r.), Kijuciowce (1841-1842 r.), Pilowce (1833 r.) - par. no­wodworska;
Łowieniecki - h. Topór
Lebiodka - par. wawiórska;
ok. Gajkowszczyzna - par. wasiliska;
Łozowicki
folw. Piaski (1839 r.), zaśc. Niewisza (1855 r.), ok. Kobrowce (1839-1842 r.) - par. nowodworska;
ok. Girki (1852 r.) - par. raduńska;
Łuczko - h. Rola
ok. Giesmonty (1843-1844 r.), Jacewicze (1849 r.), Swiackiewicze (1840 r.) - par. ejszyska;
ok. Czechowce (1841 r.), wieś Karniki (1842 r.) - par. lidzka;
ok. Gudy (1834-1847 r.), wieś Soroki (1834-1835 r.) - par. żyrmuńska;
Łukaszewicz - h. Łuk
pw. 31.III.1804, 24.X1.1861 r.
m. Bieniakonie - par. bieniakońska;
ok. Bołądzie (1824-1828 r.), Miżany (1903 r.), wieś Wisińcza - par. ejszyska;
ok. Jodki (1805-1834 r.) - par. lidzka;
ok. Dawidowszczyzna (1863 r.) - par. małosolecznicka;
m. Nacza (1838 r.), ok. Jurele (1825 -1834 r.), Łubiance (1926 r.), Mickańce (1831 r.), wieś Kowalki (1831 r.), Sołtaniszki (1863 r.) - par. nacka;
dwór Niepracha (1835 r.) - par. nowo­dworska;
ok. Pacieluńce, Pietraszuńcy - par. raduńska;
ok. Kozieliszki (1839-1891 r.; 27,5 mor­ga Jana s. Bartłomieja w 1848 r.; 3 dzies. Józefa s. Franciszka, 8,5 dzies. Antoniego s. Jana, 3 dzies. Stanisława s. Franciszka w 1891 r.) - par. wasiliska;
maj. Osipowce( 1829-1891 r.; 40 dzies. Bronisława i Erazma s. Józefa w 1891 r.) - par. zabłocka;
Łukiewicz
ok. Talmontowszczyzna (1849 r.) - par. iszczołnska;
Łukomski
m. Zabłoć (1825-1858 r.) - par. zabłocka;
Łukonowicz
m. Białohruda (1833 r.) - par. białohrudzka;
Łukowicz m. Ejszyszki (1876 r.) - par. ejszyska;
Łunkiewicz - h. Łuk, h. Bończa, h. Sawur
pw. 7.III.1798, 17.I.1841 r.
m. Ejszyszki (1907 r.), dwór Dociszki (1824 r.), folw. Dajnowa(1840 r.), ok. Bartowty (1843 r.), Bujwidy (1825 r.), Dojlidy (1844 r.), Jacewicze (1860 r.), Jurszyszki (1841-1842 r.), Marcinkiszki (1835-1840 r.), Krupowiesy (1840 r.), Korkuciany (1803-1837 r.), Korkliny (1808-1841 r.), Kuleszyszki(1840r.), Półstoki (1849-1860 r.), Podwarańce (1838 r.), Paleckiszki (1834-1856 r.), Wilkańce (1839 r.), Wiszkuńce (1836-1840 r.), Żemojtele (1841 r.), Żałobiszki, wieś Rezy (1893 r.), Wysokie (1876 r.) - par. ejszyska;
m. Iszczołna (1837 r.), folw. Załkowszczyzna (1852 r.) - par. iszczołnska;
ok. Nackiewicze (1802 r.) - par. koleśnicka;
ok. Czerniki (1832 r.), Kierbiedzie (1828-1831 r.) - par. lidzka;
ok. Smolicha (1818 r.) - par. nowo­dworska;
ok. Dowgiały Wielkie (1836 - 1843 r.), Giniuny, Wojdagi (1856 r.) - par. ossowska;
ok. Bartoszuńce (1832-1835 r.), Giesztowty (1836 r.), Łunki (1831-1863 r.), Malewskie (1807-1850 r.; 6 dzies. Bartłomieja s. Kazimierza oraz jego żony Katarzyny Chrzczonowicz w 1848 r.; Hie­ronima s. Jana w 1848 r.), Krzeczewicze (1825 r.), Nosewicze (1856 r.), Olechnowicze (1827 r.), Pietraszuńcy (1809-1833 r.), Pacieluńce (1830-1856 r.), Paszkiewicze (1830-1841 r.), Rukańce, Surkonty (1829-1840 r.), Wilbiki (1833 r.), Wołkiewicze (1856 r.), wieś Kiemiejsze (1836-1839 r.), Talkuńce (1835 r.) - par. raduńska;
posesja Kołomyckie (1798 r.), Wylewszczyzna (1798 r.) - par. wawiórska;
wieś Kukle (1863 r.) - par. zabłocka;
ok. Rekście (1839 r.), Sokoły (1834-1849 r.) - par. żyrmuńska;
Macel
ok. Mickańce (1842 r.), Pikiszki (1844 r.), Talmonty (1835-1837 r.), wieś Sołopieciszki (1834 r.) - par. nacka;
Macewicz - h. Rogala
pw. 4.I.1799, 31.XII.1804 r.
ok. Żemojtele (1850 r.) - par. ejszyska;
ok. Bielewicze - par. lidzka;
posesja dziedziczna Maciuńce (1798-1926 r.; 12 dzies. Józefa i Stanisława s. Piotra i Anny z Mongialów, 12 dzies. Sylwestra Jerzego s. Floriana Antonie­go i Apolonii z Kondrackich oraz jego żony Anny z Wilbików w 1891 r.), ok. Gierwielańce (1826 r.), Jurele (1826-1926 r.), wieś Lewkiszki (1866 r.) - par. nacka;
ok. Sidorowce - par. nieciecka;
folw. Starodworce (1839 r.), Skiwicze (1841 r.), zaśc. Skiwiszki (1825-1855 r.; 90 morgów Rajmunda i Fran­ciszka s. Piotra i Teresy z Berdowskich w 1848 r.), ok. Filipowicze (20 dzies. Piotra w 1849 r.), wieś Bakszty - par. nowodworska;
m. Raduń (1832-1849r.), folw. Gaj (1843 r.), ok. Pietraszuńcy (1829 r.), Wołkiewicze - par. raduńska;
m. Wawiórka, ok. Krupowo (1902 r.), Michnowce, Radziwiłowce (1825-1873 r.), Radziwoniszki (1860r.), Rouby (1856 r.), Stankieliszki, Smilginie, wieś Abramiszki (1827 r.) - par. wawiórska;
wieś Bakszty (1858-1891 r.; 20 dzies. Franciszka s. Piotra w 1891 r.) - par. wasiliska;
ok. Rząśnickie (20 dzies. Jana, Francisz­ka s. Józefa w 1848 r.) - par. żołudzka;
Maciecki
ok. Jodki, Bohdzie (1840r.) - par. lidz­ka;
ok. Cwirbuty (1838 r.) - par. nieciecka;
Maciejewicz - h. Bogorya
pw.4.V.1817 r.
folw. Siewrukowszczyzna (1840 r.) - par. białohrudzka;
dwór Swiniec (1839-1841 r.), ok. Szorkinie - par. bieniakońska;
m. Dziembrów (1841 r.) - par. dziembrowska;
folw. Dziczkańce (1840 r.), maj. Stróżnica, wieś Dojlidy (1842 r.), Rogaczewszczyzna - par. ejszyska;
wieś Zieniowce (1830-1841 r.) - par. iszczołnska;
Leśniki (1839 r.), wieś Starodworce (1841 r.) - par. lacka;
maj. Dejnowo (1874 r.), ok. Czerniki (1834 r.) - par. lidzka;
ok. Gierwielańce - par. nacka;
wieś Jereminowicze (1835 r.), Smołockie Bojary (1834 - 1847 r.) - par. nieciecka;
maj. Głębokie (1864-1874 r.) - par. nowodworska;
dwór Balicze (1830-1839r.), ok. Fili­powicze (1835-1891 r.; 10 dzies. An­toniego s. Tomasza w 1891 r.), Mokrzec Łopatowski (1832 r.), maj. Zapole, folw. Bohuszowszczyzna (1832-1837 r.), ok. Filipowicze (1834-1835 r.), Karpowicze (1836-1839 r.), Rząsnickie (1835 r.), Wierciołki (1840 r.), wieś Krupa (1832 r.) - par. różankowska;
m. Szczuczyn - par. szczuczyńska;
wieś Gamowce, Kobylniki (1840 r.) - par. trokielska;
folw. Teresin (1836-1839 r.), wieś Bakszty (1860r.), Grabniki (1849 r.) - par. wasiliska;
dwór Bohdanowszczyzna (1844 r.), wieś Siewruki (1852 r.) - par. wawiórska;
folw. Oczkiewicze, Nowinki (bez zie­mi - Florian s. Piotra w 1891 r.) - par. żołudzka;
Maciejewski (Macijewski)
Kmitowszczyzna - par. bieniakońska;
dwór Tysowszczyzna (1829 r.), folw. Widówka (1831 r.) - par. dziembrowska;
ok. Szarkucie (1915 r.), Żagory (1926 r.) - par. koleśnicka;
wieś Cacki (1827 r.) - par. nieciecka;
ok. Karpowicze (1816 r.) - par. różan­kowska;
ok. Klewki (1847-1850r.) - par. tro­kielska;
Maciukiewicz
dwór Berdówka (1839 r.), ok. Czechowce (1842 r.) - par. lidzka;
Maciulewicz
ok. Rakuciniszki (1840 r.), Wersoczka (1836 r.) - par. nacka;

 

Czesław Malewski

 

??????.???????